Schriftlezing: Lezing: Marcus 6: 32-44

Tekst/thema: 'Geven jullie hun te eten' (vers 37a)


Kerkboerderij de Hoef - Utrecht - Leidsche Rijn Geluidsfragment: Kerkboerderij De Hoef - Leidsche Rijn - 20 maart 2015


Vrijdag 20 maart markeerden we de verzelfstandiging tot Protestantse Gemeente Leidsche Rijn. Dat is een ontwikkeling die in eerste instantie vooral het bestuur raakt. Niet echt opwindend, als je daar niet nauw bij betrokken bent. Tegelijk is het een moment om stil te staan bij wat we als gelovigen en gemeenten willen. Op die bewuste vrijdagavond deed ik dat aan de hand van een van de evangelieverhalen over de spijziging van velen (nl. Marcus 6: 32-44).

Jezus is met zijn discipelen naar een verlaten plek gegaan, om tot rust te komen. Maar de massa's laten hen niet met rust. Ze willen Jezus zien en horen. Als de tijd voortschrijdt willen de discipelen de mensen naar huis sturen. Dat heeft een goede zin: zij zijn toch niet in staat iedereen eten te geven, zeker niet op deze verlaten plek?! Jezus wijst ons dan met twee opdrachten de weg.

De eerste opdracht is: 'Geven jullie hun maar te eten!' Met zoveel duizenden mensen is dat een vrijwel onmogelijke opgave. Hoe zouden ze dat kunnen? Die verlegenheid delen wij met de discipelen. We zijn maar een relatief kleine groep. Veel geld hebben we niet. Hoe zouden we die tienduizenden in Leidsche Rijn voorzien van dat wat ze nodig hebben, zowel in geestelijk als materieel opzicht? Dat is toch veel en veel te veel?!

De tweede opdracht luidt: 'Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken!' Kijk eens goed wat je al hebt? Niet beginnen bij wat er niet is, maar precies aan de andere kant. Waarderend kijken. Dan komen er een paar broden en vissen te voorschijn. Veel is het niet. Maar in Jezus' handen blijkt het voldoende. Zo kunnen vele duizenden gevoed worden. In onze situatie heeft dit 'Ga eens kijken!' twee dimensies. De eerste dimensie is die van onszelf. Als we goed kijken, dan hebben we toch best wel wat. Mensen bijvoorbeeld, met uiteenlopende kwaliteiten en gaven. Maar daarnaast is er nog een andere dimensie. We hebben de neiging binnen de muren van onze eigen gemeente kijken. Maar er gebeurt ook verder een heleboel in Leidsche Rijn. Zou God ook daar niet aanwezig kunnen zijn, zonder dat wij ons daar van bewust zijn aan het werk kunnen zijn?

Met deze handreiking uit het evangelie willen we gemeente zijn in Leidsche Rijn. Onze toekomst blijkt dan vruchtbaar te zijn, vol van beloften. Bovendien blijkt uit alles, dat we het niet allen hoeven te doen.De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

2015, KWdJ