Schriftlezing: Psalm 113-118

Tekst/thema: ‘Nadat zij de lofzang gezongen hadden’ (Marcus 14: 26)Samenvatting van de preek:


Een kleinzoon en zijn opa raken in gesprek over muziek. Ze zijn samen naar de kerk geweest. Dat komt eigenlijk nooit voor, maar bij deze logeerpartij heeft de kleinzoon gedacht: vooruit maar … . Voor de dienst is de stemming nog opperbest, erna … . Opa informeert wat er aan de hand is. De kleinzoon antwoordt: ‘die muziek, dat orgel, ik begrijp niet wat u er aan vindt’. Dat eerste lied, ‘God heb ik lief’ of zoiets, het is zo traag, het swingt niet, het kost alleen maar energie. Mijn muziek, die is pas gaaf, die geeft me een kick. Opa reageert: ‘Wist je dat mijn muziek dat ook doet, me een kick geeft?! Die psalm die je zonet noemde, die doet me denken aan het jeugdkamp vroeger, maar vooral ook aan oma. Die zong de psalm altijd. We hebben het lied ook op haar begrafenis gezongen. Om nooit te vergeten! Weet je wat het grappige is? Als ik hierna deze psalm hoor, dan denk ik ook aan jou. Je vindt die psalm helemaal niets, maar toch hoor ook jij nu bij dit lied. Het is een oud lied, maar het klinkt elke keer weer als nieuw, met een nieuw laagje …’.

‘Nadat zij de lofzang gezongen hadden …’. De lofzang, psalmen, lofpsalmen. Jezus viert met zijn leerlingen het Pascha. Hij volgt de voorschriften, ook in de voorbereidingen. Hij eet volgens de traditie het ongezuurde brood. Er wordt verteld over de slavenarbeid in Egypte, over de plagen en de wonderlijke wijze waarop God zich gemanifesteerd heeft. Dan zingen de maaltijdgangers de Psalmen 113-114. Over God die hoog in de hemel woont, maar diep reikt, kijkt naar de aarde, Die een onvruchtbare vrouw kinderen schenkt. Onwillekeurig gaan de gedachten dan naar Sara, naar Hanna, naar die andere aanvankelijk onvruchtbaren. Verder gaat het, over Egypte, over de uittocht, dat grote wonder. Daarmee is de toon gezet. In de maaltijd gáát het over de uittocht, dat beeld wordt krachtig opgeroepen. De aanwezigen horen erover in de woorden en de muziek. Ze zien, ze proeven, ze ruiken het in de gerechten.
In de maaltijd die Jezus viert hangt de spanning in de lucht. Er is verwarring: Jezus maakt zich klein, wast de discipelen de voeten. Wat betekent dat? Daarnaast groeit de spanning door het dreigende, voorzegde verraad. De onzekerheid werkt als een gif door. Dit Pascha is gewoon, net als anders, maar tegelijk ongewoon, volstrekt anders dan anders. Tot besluit zingen ze dan de Psalmen 115-118.
Uitgerekend in Psalm 115 klinkt de vraag: ‘Waar is die God van hen?’ Waar is de God van Israël, waar is de Vader van Jezus Christus? Het is alsof we het volk Israël de woestijn in begeleiden. Het lied rept van afgoderij, van mogelijke ontrouw. Maar Israël weet waar het staat. Dan volgt Psalm 116, een feestlied, maar dan toch een met een serieuze ondertoon. ‘Banden van de dood omknelden mij.’ Daarna Psalm 117, bij ons zo geliefd vanwege zijn kortheid. Uiteindelijk komt het gezelschap dan uit bij Psalm 118, een lofzang op Gods trouw. Stap voor stap naderen we de stad (Jeruzalem), we gaan de tempel in, om bij het altaar te eindigen. Altaar en offer, we kunnen er niet omheen. Jezus brengt het offer van zijn leven. Op dit moment anders dan we zouden verwachten geen treurig lied, maar een loflied. Dat roept een enorme spanning op. Wat gaat er gebeuren? Hoe zullen we het hebben, dood of leven?

De lofzang lijkt op het eerste gehoor nauwelijks iets met ons te maken te hebben. De lofzang hoort in eerste instantie bij een andere tijd, een andere traditie. Toch, alleen al omdat we vandaag in die traditie gaan staan, met de kerk der eeuwen meevieren, daarmee worden deze psalmen ook een stukje van ons. Of beter: wij worden een stukje van de psalmen, er komt een nieuw laagje op. Ze kleuren onze maaltijd, onze maaltijd kleurt de psalmen. Als wij vanavond brood en wijn delen, dan stelt de lofzang als vanzelf de vraag: wat heeft God voor jou gedaan, waar kun jij verlossing en bevrijding aanwijzen? En in het verlengde daarvan: kun en wil je God daar in deze maaltijd, dit Avondmaal, voor danken?

Alphendebron/090409De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (2.0 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ