Schriftlezing: Numeri 24: 15-19 en MatteŁs 2: 1-12

Tekst/thema: 'aanbidden' (MatteŁs 2: 2, 8, 11)


Gereformeerde kerk - Aarlanderveen Geluidsfragment: Gereformeerde Kerk Aarlanderveen - 29 december 2013


Samenvatting van de preek:


Een van de centrale thema's in MatteŁs 2: 1-12 is 'aanbidden'. Het werkwoord komt drie keer voor, in elk van de drie delen waarin dit gedeelte onder te verdelen is (1-6, 7-8, 9-12). De eerste keer zijn de magiŽrs, de tweede keer is het Herodes, de derde keer opnieuw de magiŽrs die aanbidden. Het achterliggende Griekse werkwoord betekent letterlijk zoveel als op de knieŽn gaan, knielen. De gedachte was dat degene die knielde de voeten of de zoom van de mantel kuste van degene voor wie hij knielde.

Het Nieuwe Testament is radicaal in wie aanbeden mag worden: uitsluitend en alleen God. Zo lezen we in MatteŁs 4, bij de verzoeking in de woestijn. De duivel vraagt Jezus voor hem te knielen. Jezus weerspreekt dat. Alleen Gůd mag aanbeden worden. Als Cornelius in Handelingen 10 voor de apostel Petrus wil knielen, dan weerhoudt die Cornelius daarvan, met vergelijkbare woorden. Als Johannes in het boek Openbaring wil knielen voor de engel die de openbaring doorgegeven heeft, dan spreekt de engel hem bestraffend toe. Johannes behoort niet voor een ander dan voor God te knielen, zelfs niet voor de engel die het Woord van God doorgeeft. Denk bij het aanbidden van God ook aan het kerngebod: God liefhebben met ons hele hart, onze ziel, ons verstand.

Het lastige is dat het Griekse woord voor knielen in de Bijbel niet concordant vertaald is. In MatteŁs 2 is het in het NBV weergegeven met eer bewijzen, in het NBG-1951) met hulde bewijzen. Hoewel aanbidden wellicht ook niet optimaal is, is eer bewijzen me te zwak, er zit te weinig reliŽf in, te weinig van het relationele aspect van het werkwoord. Wij bidden (om) iets. Wij aanbidden iemand (vgl. het werkwoord adoreren). In het bidden hopen we iets te ontvangen. In het aanbidden gaat het veeleer om het aanbieden en geven. MatteŁs helpt ons overigens met een ander contrast om de betekenis van het knielen/aanbidden op het spoor te komen. Tegenover het aanbidden plaatst hij het bespotten (NBV en NBG-1951: misleiden), in 2: 16. Aanbidden is de beweging maken naar iemand, naar God toe. Bespotten is precies het tegenover gestelde. Bespotten betekent letterlijk en figuurlijk: afstand nemen. De vraag die als het ware vanzelf opkomt: welke koning aanbidden we, welke koning bespotten we. Deze lijn loopt in het evangelie door tot in het lijdensevangelie, tot bij het kruis.

Hoe passen we dit evangelie toe? Als vanzelf worden wij door de magiŽrs meegenomen in de beweging naar het Kind toe. Willen wij dit Kind, God zelf aanbidden? Uit liefde, in overgave?
De tweede vraag komt daaruit op. Wat kunnen wij Hem geven, uit dankbaarheid voor dat wat Hij voor ons, tot op het kruis, in het wegdragen van de zonde gedaan heeft? In de kern dit, lijkt me: heel ons leven.


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (x.x Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2013, KWdJ