i Preek samenvatting

Schriftlezing: Mattheüs 5: 1 – 12

Tekst/thema: ‘Gelukkig …’Samenvatting van de preek:


Het zijn confronterende woorden, woorden die we wel zouden willen geloven, maar die we vaak niet kúnnen geloven. Wat is het mooi als je verdrietig bent of pijn hebt, om dan zulke mooie beloften toegezegd te krijgen: gelukkig … . Maar is het niet te gemakkelijk, te goedkoop? Nu arm, maar eens inwoner van het Koninkrijk. Nu verdriet, maar straks getroost. Nu zachtmoedig, maar straks erfgenaam van het land. Wat kunnen we met deze mooie woorden van Jezus?

Jezus gaat de berg op. Het staat er terloops, bijna argeloos. Dat heeft een praktische reden. Zo kan Hij een grote groep mensen toespreken. Maar de echo van deze beschrijving reikt verder. Jezus staat in de rij van bergen die verbonden is met God: de Sinaï waar God de tien woorden aan het volk meegeeft, de berg waar Jesaja in een visioen alle volkeren vreedzaam ziet samenkomen … . Jezus geeft richting, zoals God dat eens in de woestijn heeft gedaan. Jezus wijst op de toekomst, zoals de profeten eens voor Hem dat hebben gedaan.

Jezus gaat de berg op: Hij ziét de menigte, maar Hij spreekt tot de discipelen. Hij ziét de miljarden van deze wereld, maar Hij spreekt tot ons, tot de kerk. Met nadruk: tot óns, meervoud. Dat is niet onbelangrijk. Als het gaat om geloven, om gelovig leven, dan doe je dat nooit in je uppie. Het is iets gezamenlijks. Als we de liturgische tafel hier in de kerk alleen zouden moeten tillen, dan zouden we eronder bezwijken. Als twee of drie mensen dat samen doen, dan komt er beweging in.

Jezus gaat de berg op en begint te spreken: zalig, welzalig, gelukkig. Wat is dat? Wij denken direct aan een gevoel, aan een geluksgevoel. Maar juist daar zou het wel eens kunnen ontsporen. Het hangt juist niét van ons gevoel af. Dat is waarschijnlijk even slikken. De boodschap die Jezus hier aan ons geeft, staat haaks op het hedendaagse levensgevoel. Geluk, dat doet denken aan genieten, het toverwoord van dit tijdsgewricht. Genieten: dat doe je van het vreemde land, ver weg, in de zon, waar je je lekker laat verwennen en buitengewone excursies maakt. Dat doet de TV-ster van een jaar of 25 die verklaart veel te hebben meegemaakt en nu toch wel even toe is aan genieten. Nu is er op zich niets tegen genieten. Denk aan de Prediker! Maar als dat het enige is, als dat het enige relevante van het leven wordt, het doel, het hoogst bereikbare tussen hemel en aarde … . Wie daarin leeft – en dat doen wij, ook ik – de loopt hard tegen de woorden van Jezus op, begrijpt er in eerste instantie niets van.
Gelukkig …: dat zegt niet hoe je je voelt, maar hoe God naar jou kijkt. Wij staan als het ware aan de ene kant van al die plaatjes die Jezus ons laat zien. Wij zien op de achtergrond het huisje met de golfplaten, de vuilnisbelt met de scharrelende kinderen, de mensen die in Kameroen met een minimum aan middelen proberen een bestaan op te bouwen. Maar God kijkt als het ware van de andere kant. Hij ziet een heel ander decor. Hij ziet de mensen die Hij beschrijft als het ware al figureren in de coulissen van het Koninkrijk: op dat toneel zullen zij hun glansrol spelen.

Gelukkig de armen van geest, de verdrietigen … . Jezus laat horen dat deze mensen misschien niet alle regels van de wet volgen – zoals de elite van Sadduceeën en Farizeeën – maar dat juist zij de eerste bewoners van het Koninkrijk zullen zijn. God, Jezus, is met deze mensen.
Vervolgens draait Jezus het om. Dan gaat het over de mensen die met God, met Hem, zijn: de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredestichters … . Al deze mensen willen staan voor Gods zaak. Plotsklaps verandert de toon. Gelukkig zijn júllie, discipelen, volgelingen, als jullie worden uitgescholden, vervolgd … . Het is alsof Jezus zegt: als je Mijn weg wilt gaan, dan zul je het niet gemakkelijk hebben. Weg met het grote genieten, weg met de Bounty-sfeer, weg met het Switserlevengevoel. Juist dan begint het, word je zout, word je licht … . Dan vervul je je kerntaak, zoals we zo vele taken in het leven hebben: ouder te zijn, of kind, kerkganger, onderwijzer, kraamverzorgster, vakkenvuller bij de super, oma die veel meer kan maar wel bidt … . Allemaal taken die we met vallen en optaan vervullen, soms falen we, kunnen we het gewoonweg niet … . Maar door de bank genomen gaat het nog met die ‘gewone’ dingen, maar die bijzondere dingen uit de bergrede: daar kunnen we als een berg tegenop zien.

In de zaligsprekingen tekent zich vanmorgen de gestalt van Jezus Christus Zelf af: Hij is de arme, de zachtmoedige, de barmhartige, de vredestichter … . In Hem zien wij als eerste de belofte van het Koninkrijk waar worden. Hij is degene die voorop gaat naar het Koninkrijk, die door Zijn lijden en sterven de weg opent voor de arme, voor de zachtmoedige, voor al degenen die zich niet te goed voelen om zich in die rij te voegen … . Wie Zijn weg gaat, zal eerst een berg moeten beklimmen, de berg van Golgotha, de berg van het kruis, maar het uitzicht vanaf die plek is fenomenaal. Wie dat ziet, die kan niet anders dan in vertrouwen proberen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Alphendebron/080203De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (4.7 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2008, KWdJ