Schriftlezing: Psalm 10

Tekst/thema: Slechte mensenfoto: Piet Bron Geluidsfragment: Rotterdam, Hillegondakerk - 17 augustus 2014

Samenvatting van de preek:

Deze preek werd 'geboren' uit het Bijbel lezen na het eten. We lezen in deze maanden de Bijbel in Gewone Taal. De eerste teksten (Heerenveen: Jongbloed 2013). De eerste woorden van Psalm 10 raakten me: ' Waarom bent u zo ver weg, Heer?' Inderdaad, gewone taal. Het zou de tekst van een hedendaags gebed kunnen zijn. Zo stapte ik de Psalm binnen. Gaandeweg ontdekte ik dat de gebezigde gewone taal ook een keerzijde heeft: de vertaling wordt vlakker, nuances die in de oorspronkelijke tekst aanwezig zijn vallen weg. Zo spreekt de Psalm van 'slechte mensen', in plaats van 'goddelozen' (Statenvertaling) of 'zondaars' (NBV). Maar wordt het daar echt duidelijker door?

De preek is in de eerste plaats een preek over Psalm 10. Maar tegelijk komen de verschillende kanten van een vertaling als de Bijbel in Gewone Taal naar voren. Voor overzicht en inzicht bijgaand de Psalm in zowel deze nieuwe vertaling als een klassieker (Statenvertaling editie 1977).


Link: Psalm 10 in zowel Bijbel in Gewone Taal als Statenvertaling


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

2014, KWdJ