Schriftlezing: Psalm 90

Tekst/thema: 'Leer ons zo onze dagen tellen'


Maranathakerk Woerden Geluidsfragment: Woerden, Maranathakerk - 31 december 2012


Beknopte samenvatting van de preek:

We kunnen op heel veel verschillende manieren terugkijken op het afgelopen jaar. We kunnen onderdelen nemen uit de jaaroverzichten waarmee de TV ons avond aan avond onderhoudt. We kunnen aspecten kiezen uit ons eigen leven. De kans is groot dat die aanzienlijk meer indruk hebben gemaakt dan de 'grote' nieuwsitems. Hoe we het ook aanpakken, waar we ook voor kiezen, onwillekeurig maken we aan het einde van een jaar de balans op. Maar is dat juist? Zet de Psalm ons niet op een ander spoor?

'Uren, dagen, maanden, jaren vlieden langs ons heen': oude woorden van een lied dat ons op een dag als vandaag bijna als vanzelf weer te binnen schiet. Toch zegt de Schrift anders. Het gaat niet om uren, niet om maanden, niet om jaren of jaartallen, maar om dágen! De Schrift rekent in dagen. En terzijde bij het lied: niet de dágen vlieden heen, maar wij vliegen heen, zo zegt Psalm 90. Natuurlijk horen we in de Bijbel ook over leeftijden in jaren. Maar dat is dan vooral praktisch. Hoor maar hoe Psalm 90 het zelf doet: de dágen onzer jaren, daarin zijn 70 jaren ... . De dag is de menselijke maat. Als wij in jaren gaan rekenen, dan wordt het heel snel megalomaan, dan gaat het over prestaties, de een nog groter dan de andere ... .

Als wij dagen gaan tellen, dan leidt dat bijna als vanzelf tot een heel andere omgang met de tijd. Het biedt ons de kans om in te zoemen, om beter te kijken naar wat er gebeurt. Dan zien we veel beter de kans, de gelegenheid. Dat versterkt zich, als we beseffen dat iedere dag een dag is uit Gods hand.

Maar laten we eerlijk zijn: een dag is niet alleen maar een kans, een gelegenheid. Er zijn ook dagen die vol zijn van de schaduwzijden van het leven. Ook voor die dagen geldt de aansporing ze te tellen. Is dat niet buitengewoon onpastoraal, gevoelloos zelfs? Wordt het leven dan niet topzwaar? De psalmdichter lijkt de argumenten wel te kennen: van God is geen heil te verwachten, God is er Een uit het verleden, God heeft zich afgekeerd. Maar juist dan ook: téllen. Waarom? Omdat de mens alleen door te blijven tellen de weg naar God terug zal kunnen vinden. Niet stoppen, maar doorgaan! We moeten onze dagen tellen, om zo een wijs hart te krijgen, om te leren 'rekenen' met God. Dan klinkt door ons tellen heen hartstochtelijk de roep: 'Keer weer, God!'
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3.7 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2012, KWdJ