VRIJE UNIVERSITEIT

ORDENING VAN DIENST

Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst
van de Gereformeerde Kerken in NederlandACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam,
op gezag van de rector magnificus
prof.dr. E. Boeker,
in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie
van de faculteit der godgeleerdheid
op maandag 16 december 1996 te 15.45 uur
in het hoofdgebouw van de universiteit,
De Boelelaan 1105door

Klaas-Willem de Jong

geboren te Lichtenvoorde


Promotor: prof.dr. J.P. Boendermaker
Copromotor: dr. J. Vree
Referent: prof.dr. G. Heitink