Gebruikte afkortingen

 

Elke afkorting wordt bij het eerste gebruik in de tekst verklaard. Afkortingen van meer dan vijf lettertekens zijn hieronder niet opgenomen en te herleiden met behulp van de literatuurlijst achter in dit proefschrift. Ze zijn tevens terug te vinden in de desbetreffende overzichten van het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.

 

 

ARA II        Algemeen Rijksarchief ('s-Gravenhage), Tweede Afdeling

BLGNP     Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme

BWN          Biografisch Woordenboek van Nederland

BWPGN    Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland

DE             deputaatschap voor de eredienst (GKN)

DKO          Dordtse Kerkorde

CW            Centraal Weekblad

GA              Gemeentearchief

GKN          Gereformeerde Kerken in Nederland

GOV           Gereformeerde Organisten Vereniging

GTT           Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

GW            Gereformeerd Weekblad

GWvL        Gereformeerde Werkgroep voor Liturgie

HDC          Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protes­tan­tisme (1800 - heden) te Amsterdam

JGGK        Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland

JLO            Jaarboek voor liturgie-onderzoek

KE              Kerk en Eredienst

KT              Kerk en Theologie

LH              Liturgische Handreiking

NHK          Nederlandse Hervormde Kerk

NedAK      Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

NNBW       Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

OB             Ouderlingenblad

OE             Organist en Eredienst

RCOB       Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel

RAU           Rijksarchief Utrecht

RefT          De Reformatie (1837 - 1847)

RvE            Raad voor de Eredienst (NHK)

RvK            Raad van Kerken

SK              De Schatkamer

SO             Samenwerkingsorgaan (voor de Eredienst) van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeer­de Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

StrK           De strijdende Kerk

SWV          Stemmen voor Waarheid en Vrede

VK              De Vrije Kerk

VT              Vox Theologicia

VU              Vrije Universiteit te Amsterdam