ORDENING VAN DIENST

Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

De verdediging Op maandag 16 december 1996 promoveerde ik aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Promotor was prof.dr. J.P. Boendermaker, co-promotor dr. J. Vree, terwijl prof.dr. G. Heitink als referent optrad. Het proefschrift werd uitgegeven bij Ten Have. Er verscheen ook een handelseditie met het ISBN-nummer 90-259-4687-9. Deze wordt intussen niet meer verkocht.

Typfouten zijn verbeterd. Hier en daar is een verhelderende regel toegevoegd. In hoofdlijn is de tekst echter nog dezelfde als in de gedrukte uitgave. Niet opgenomen zijn de bijlagen, het beknopt zakenregister en het persoonsregister. Hiervoor zal de belangstellende het boek zelf moeten raadplegen. Het is in ieder geval in de universiteitsbibliotheken te vinden. De noten met interne paginaverwijzingen zijn om praktische redenen in de tekst blijven staan. De paginaverwijzingen hebben echter geen waarde meer, omdat in deze internetversie de paginanummers zijn weggevallen. Misschien dat de tekst van deze noten nog eens in digitale verwijzingen kan worden omgezet.

In het linkerframe vindt u de verwijzingen naar de onderdelen van het proefschrift. Elk hoofdstuk of onderdeel uit de rubriek overig wordt in een nieuw scherm geopend. Om praktische redenen is er voor gekozen om de opmaak in Word 2000 te maken. Het oproepen van een hoofstuk kost dus enige tijd.