Christelijk Weekblad

Over Christelijk Weekblad  
 
TITEL JAAR  
Profiel van de interimpredikant zo juist verschenen 2015
Dopen: terug naar de bron zo juist verschenen 2015
Avondmaal: liturgisch ritueel in beweging 2015
Predikanten ontdekken de markt 2015
Preekwijzer helpt de voorganger bij het maken van de preek 2014
Kerksluiting is geen optie 2014
Toekomstgericht predikantschap 2014
Een echte maaltijd op Witte Donderdag 2014
In gesprek met ds. Jan Oortgiesen 2014
Geloven vragenderwijs 2014
Een mobiel predikantencorps: goed voor de kerk 2013
Kerk zijn doe je samen 2013
Kerksluiting: geen ramp 2013
Buitenkerkelijke liturgie 2013
Verder kijken dan ambtsdragervacatures 2013
Wie dient de predikant 2012
Weg met de kindernevendienst 2012
Permanente Educatie vereist meer leiding en visie 2012
Mediation als mogelijkheid bij kerkelijke conflicten 2012
Het Onze Vader in een NBV-jasje 2012
Citaten 100 jaar liturgische beweging in protestants Nederland 2011
100 jaar liturgievernieuwing: emancipatie van de gemeente 2011
Een eeuw liturgische beweging in historisch perspectief 2011
Een poging om als kerk een bredere doelgroep aan te spreken 2011
Eredienst Creatief 2011
Motivaction-onderzoek vergt radicale koerswijziging 2011
Meer dan burgerlijke troost 2010
Motiverende gespreksvoering 2010
Scopus: Een andere blik op de bijbel 2010
Moet de paaskaars op goede vrijdag worden gedoofd? 2010
Oude Dordtse belijdenis nog steeds actueel 2010
Eerlijke kansen in het beroepingswerk 2009
Het roer om in de pastorale organisatie 2009
Kerkenwerk verdient maatwerk 2009
Van saaie mededelingen naar levendig deelmoment 2009
Kerkplanting in het licht van de bijbel 2009
Missionaire initiatieven in Londen 2008
Gemeente presentatiefolder: De kerk die je zoekt 2008
Pleidooi voor een werkverslag van de gemeentepredikant 2008
De kerk op internet: Pleidooi voor een wijde blik 2008
Liturgie is meer dan een spel 2007
Dienstboek Online 2007
De Digitale Domininee 2007
Dienstboek vraagt om maatwerk 2007
Meer variatie in verbondenheid met kerk en geloof 2006
Gezamenlijke aanbidding: het hart van de liturgie 2006
Dienstboek: voorschrift of inspiratiebron 2006
De Schrift kan voor zichzelf spreken 2005
Kritische vragen bij recente liturgische vernieuwingen 2005
Trends in toga's 2005
KPV helpt beter te communiceren 2004
Eredienst dreigt saai te worden 2004
Beroepingsprocedure in PKN 2004
Past een beamer in de liturgie? 2004
Kerk: Meer oog voor verzorgenden 2003
Gasten staan vaak voor onbedoelde drempels 2003
Tien geboden terug in kerkdienst 2002
Kennismaken met de Verenigde Kerk 2002
Met preken alleen redt een dominee het niet 2002
Geraakt door het lijden van Jezus 2002
ABC-geloofscursus 2002
Websites van predikanten 2001
De aantrekkingskracht van de RKK 2001
W.G. Overbosch 2001
Formulierenuitgave Geref. Bond 2001
Kerkgebouwen open 2001
Thomas-viering 2000
Preken op Goede Vrijdag 2000
Historie Goede Vrijdag 1999
Kerkverbouw 1999
 
BOEKBESPREKING: JAAR AUTEUR
De kennelijk opgeefbare verbondenheid met IsraŽl zo juist verschenen 2015 Halem, C. van
Geloofsgemeenschappen en recht zo juist verschenen 2014 Van Drimmelen, L.C. van en Ploeg, T.J. van der (red.)
Mindful met Jezus 2014 Troost, Philip
Zo zou je kunnen geloven 2014 Wisse, M.
Vrijheid predikanten wordt te snel opgegeven 2013 Pel, P.T.
Is de kerk op orde voor de toekomst? 2013 Heuvel, P. van den
Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1958 2012 Bruijn, Enny de
Jong, stadsbewoner en kerkganger 2012 Jong, Niels de
Grensverleggend. Hoe de kerk opnieuw missionair kan zijn 2012 Vlaardingerbroek, Matthijs
Anders verder 2012 Reuver, R. de
De zwijgende God 2011 Korpel, M.C.A. en Moor, J.C. de
God on mute 2011 Greig, Pete
Gelijkheid als nieuwe religie 2011 Post, Henk
Het goed recht van de kerk 2009 Koffeman, Leo J.
Pleidooi voor de brieven in het oecumenisch leesrooster 2008 Kooten, G.H. van
Reisgids: IsraŽl en de Palestijnse gebieden. 2007 Midden, Piet van
Liturgie voorbij de Liturgische Beweging 2006 Barnard, Marcel
Het verdwijnend Woord 2006 Messing, Damiaan
Fragmenten en bouwstenen 2005 Jongh, Jan de
Psalmen voor nu (Totdat het veilig is. 16 psalmen) 2005 Berg, Rien van den (red)
Van feest naar feest 2005 Leeuwen, van
Dienstboek - deel II 2004 Redaktie Dienstboek
Geloven gaat verder 2004 Eschbach
Episcopus Oecumenicus 2003 Kronenburg
Een sikkel in een vreemde oogst? 2003 Post
Groot is de wereld 2003 Klaassens
Wij delen in uw leven 2003 Landman
De weg van de liturgie 2002 Barnard en Schuurman
Twee maal twee 2002 Kohlbrugge
De komst van de toga 2002 Aalders
Ritueel bestek 2001 Barnard en Post
Voor ons de zondvloed 2001 Arkel, van
PreekSchrift 2001
Als wij samenkomen 2001 Velden, van der; Aa, van der; Bie, de
Innerlijke rust 2000 GrŁn
De eerste dag vieren 2000 Boendermaker
Beklag Gods 2000 Uytenbogaardt; Kloppenburg; Vreekamp
Door het water heen 2000 Keuning
Vergeef ons onze schulden 2000 Oskamp
Calvijn en de kerkdienst 2000 Brienen
Liturgie en spiritualiteit 1999 Wegman
Concreet en beeldend preken 1999 Oskamp; Geel
Dienstboek 1 1998
Dienstboek 2 1998
Dienstboek 3 1998
Dienstboek 4 1998
 
GEMEENTEREIZEN JAAR  
JordaniŽ & SyriŽ 2000
Turkije I 1999
Turkije II 1999
IsraŽl 1998