Een kerkelijke gemeente presenteert zichzelf in een folder

DE KERK DIE JE ZOEKT

klik hier voor de folder De kerk moet binnenste buiten, duidelijk maken wat ze te bieden heeft. De kerkelijke gemeente van Klaas-Willem de Jong maakte een folder. Hij doet verslag van het proces.

Ze bestaan nog, de klassieke gemeentegidsjes waarin niet alleen de relevante gegeven van het plaatselijke kerkelijk leven, maar ook de adresgegevens van de leden zijn opgenomen. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat zo’n gemeentegidsje voor nieuw ingekomenen voldoende handvaten bood. Tegenwoordig ligt dat anders. Het is beslist niet meer vanzelfsprekend dat deze groep zich kerkelijk bindt in de nieuwe woonomgeving. In het ene geval speelt het geloof sowieso geen grote rol meer. In het andere geval willen mensen eerste eens rondkijken wat de kerk in hun omgeving zoal te bieden heeft. De plaatselijke gemeente zal er echt moeten uitspringen.
Dat geldt zo mogelijk nog sterker voor niet-leden. Jarenlang hield onze gemeente in ons multifunctionele centrum jaarlijks een groots opgezette braderie annex rommelmarkt. Er was van alles te krijgen, behalve een concrete verwijzing naar de gemeente die het gebouw op andere momenten bevolkt. Inmiddels is er een stand. We bedachten een aardige aangever: vorig jaar vlak voor Pasen paaseitjes, dit jaar een zakje zaadjes, beide keren voorzien van een passende tekst. Maar na deze handreiking, hoe geef je mensen een uitnodigend inkijkje?
We gaan binnenkort nog een stapje verder. We willen ons bekend maken in de buurt. Een fotokopietje in zwart-wit, hoe gelikt ook, is onvoldoende. Er zal een aansprekende kleurenfolder moeten komen. Het is natuurlijk de vraag of die zal opvallen temidden van het vele foldermateriaal dat de brievenbussen binnenrolt. Maar het is in ieder geval iets. Zelfs het verkrijgen van alleen maar naamsbekendheid is al heel wat. Die naamsbekendheid is een voorwaarde voor een eventuele vervolgstap. Ieder weet: je krijgt maar één kans voor een eerste indruk.

Inhoud
De eerste vraag die bij ons in de werkgroep Missionaire Presentatie opkwam is een bekende: wie willen we met de folder bereiken? Het ging en gaat ons in eerste instantie om de mensen buiten onze kerkelijke gemeente. Die willen we een indruk geven van wat er in onze kerkelijk gemeente gebeurt, wat we zoal doen. Daarnaast zou de folder ook bij het bezoeken van nieuw ingekomenen wel eens goede diensten kunnen bewijzen. Met name de jongere garde staat dikwijls ook behoorlijk op afstand. De focus lag echter op mensen die onbekend zijn met kerk en christelijk geloof.
Met het voorgaande is ook al een en ander gezegd over de inhoud: een indruk geven … . Maar hoe doe je dat in weinig woorden aan een publiek dat grotendeels hooguit wat clichébeelden heeft? De neiging bestaat bijna automatisch om veel woorden te gebruiken, zodat het allemaal toch maar goed duidelijk is. De eerste indruk wordt echter gevormd door het geheel van de folder, de lay-out, de kleur, de foto’s … . De tekst is daarvan maar een onderdeel. Het wit tússen de letters is vaak belangrijker dan het zwart vàn de letters.
Eindeloos zijn we bezig geweest met het schrijven van teksten, al beseften we van het begin af aan dat we lang niet alles in de folder konden zetten. Daarom maakten we tegelijk een website aan, gericht op een lezerspubliek ‘van buiten’. Maar dan nog. Een titel vonden we snel: ‘De kerk die je zoekt’. Daarna werd het lastiger. Na veel wikken en wegen stelden we onszelf zo voor: ‘De kerkelijke gemeente bestaat uit een levendige groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt door het geloof in God. Elke zondag zijn er één of meer kerkdiensten. In al onze activiteiten hopen wij door middel van lezen uit de Bijbel, luisteren, bidden en zingen God te ontmoeten, zo proberen wij zijn weg met ons te ontdekken. Wij bieden elkaar praktische hulp, ook aan mensen die niet tot de kerkelijke gemeente behoren.’ Daarnaast wilden we iets schrijven over ons kerkelijk centrum, maar een kritische meelezer vroeg wat we nu eigenlijk wilden: gaat het om een promotie voor de verhuur of om iets anders?
Vlak voor het geheel naar de drukker zou, lieten we de ‘definitieve’ versie aan een aantal niet-kerkleden lezen. Gevolg: nog eens opnieuw beginnen, onder druk. Wat bedoelen jullie met ‘crèche’, is die er ook door de week? Blijkbaar was het verband met de zondagse kerkdienst voor de vluchtige lezer onvoldoende. Het ziet er, eerlijk gezegd, helemaal niet uitnodigend uit, alsof jullie helemaal niet hopen dat er mensen op jullie af komen. Als gevolg hiervan kwam boven een van de kolommen te staan: ‘Wij nodigen u uit’. De tekst werd omgegooid. Tegelijk beseften we: we maken geen folder voor de eeuwigheid. Wat nu fout gaat, kan een volgende keer verbeterd.

Lay-out
Het kwam al even ter sprake: de lay-out. In de kerk werken we veel met vrijwilligers. We hebben veel in huis, maar lay-out is vakwerk. Na enig intern zoeken besloten wij hulp te zoeken bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN. Daar zijn we uitstekend geholpen. Wij dachten dat we toch tenminste een foto van ons kerkgebouw in de folder moesten zetten, dat is herkenbaar. Die foto staat er ook in, maar minder prominent dan aanvankelijk gedacht. Het accent is bij de foto’s komen te liggen op de mensen, die overigens allen zijn gevraagd om toestemming. Bij elke te plaatsen foto past de vraag: wat straalt deze foto uit? Datzelfde geldt voor de verdere kleurstelling, die in ons geval aansloot bij het missionaire materiaal dat de PKN uitgeeft. Het geheel ziet er fris en eigentijds uit voor een naar ons idee aardige prijs: 10.000 exemplaren voor zo’n 1500 Euro, all in.
In september gaat de folder de wijk in. We stoppen er een klein inlegvel in, met het aanbod van een kinderbijbel-met-korting, en een uitnodiging voor enkele concrete activiteiten. Intussen starten we met een bezinningsronde, hoe verder.

Klaas-Willem de Jong

De folder is te vinden op: www.welkomindebron.nl rechtsboven onder ‘Nieuws’.


Dit artikel is in licht bewerkte vorm gepubliceerd in Centraal Weekblad 56 (2008), nr. 37 (12 september)

http://www.kwdejong.info


© 2008, KWdJ