Overige publicaties

TITEL JAAR VERSCHENEN IN:
ND opinie 'Als de nood aan de predikant komt' zo juist verschenen 2014 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Ambt en werkgeverschap sluiten elkaar niet uit' zo juist verschenen 2013 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Soms past kindermoment niet in de kerk' 2013 Nederlands Dagblad
Worstelen met vorm en inhoud 2013 Ts Kontekstueel
Handoplegging bij de doopbediening 2013 Ts Confessioneel
ND opinie 'Wees voorzichtig met kerkverlaters' 2013 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Van ontzorgde tot zorgeloze kerk' 2012 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Minder ruimte voor eigen relatie kerk-predikant' 2012 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Mediation zal de kerk niet helpen' 2012 Nederlands Dagblad
ND opinie 'Nascholing dominee rammelt' 2011 Nederlands Dagblad
Kanttekeningen bij het zogenaamde Londens aanhangsel (2) 2011 Ts Confessioneel
Kanttekeningen bij het zogenaamde Londens aanhangsel (1) 2011 Ts Confessioneel
Recht in de wereld, maar niet van de wereld (2) 2010 Ts Confessioneel
Recht in de wereld, maar niet van de wereld (1) 2010 Ts Confessioneel
Centraal werkgeverschap is geen oplossing 2010 Ts Woord & Dienst
Een evangelicale liturgiek 2009 Ts Confessioneel
Aanvullingen op het Dienstboek met een ‘gereformeerd’ gehalte 2009 Ts Confessioneel
NBV - ingezonden brief ND 12-11-2007 2007 Nederlands Dagblad
Een hoge inzet (over Noordmans' Liturgie) 2007 --- *** ---
Gezamenlijke aanbidding: het hart van de liturgie 2006 Ts Eredienstvaardig
De oprichting van de Liturgische Kring ... 2005 Ts Lectiones 6
Wat lezen we met kerst? 2004 Ts Het Kerkblad
Functies liturgische formulieren 2004 Ts De Waarheidsvriend
Gerrit Lammens (theologisch portret) 2004 Bundel Profiel
Van formulier tot tafelgebed 2003 Ts Woord & Dienst
Opzet Kerbouw GKN 2002 Bundel Jaarb. voor de Gesch. van het Ned. Prot.
De Tien Woorden in het Dienstboek 2002 Ts Lectiones 5
Opposition to a festive celebration of Good Friday 2001 Bundel Christian Feast and Festival
Vrijlandts Liturgiek 2001 Ts Jaarboek voor Liturgie-onderzoek
Inventaris archief van Liturgische Kring 2000 Ts Lectiones 4
Bespreking dienstboek 1999 Ts Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
Creutzberg en de Liturgische Kring 1999 Ts Jaarboek voor Liturgie-onderzoek
Klassiek gereformeerd doopformulier 1998 Ts Jaarboek voor Liturgie-onderzoek
Kuypers 'Onze eeredienst' 1997 Ts Jaarboek voor Liturgie-onderzoek
Doop en Belijdenis 1995 Ts Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
Gerretsens Liturgie (1911) in perspectief 1993 Ts Jaarboek voor Liturgie-onderzoek
 
BOEKBESPREKING:
Noord-Hollandse kerken en kapellen 2006 Friesch Dagblad
De komst van de toga 2002 Eredienstvaardig