BIJZONDERE PLANTEN IN DE ZOMP


          vijver

In de Zomp groeien meer dan 200 verschillende, hoofdzakelijk inheemse plantensoorten. Deze grote verscheidenheid aan planten op een oppervlakte van slechts 1/3 hectare is mogelijk door de afwisseling van natte en droge, licht en donkere, voedelrijke en voedselarme gedeelten. Door het unieke karakter van de Zomp met zijn sprengen die het water van de vijver voeden, komen er in de Zomp veel planten voor die elders in Nederland zeldzaam zijn. Ook zijn er in de Zomp diverse bijzondere niet-inheemse planten te zien; zolang zij andere planten niet overwoekeren, mogen zij in de Zomp blijven staan. Deze pagina geeft een overzicht van deze bijzondere planten, die een bezoek aan de Zomp speciaal de moeite waard maken.

     

Paarbladig goudveil

Chrysosplenium oppositifolium

Goudveil voelt zich met name thuis nabij het koude water van de sprengkoppen. In de Zomp staat een gebied van zo'n 20 vierkante meter vol met haast uitsluitend Paarbladig goudveil. Eind april vormt dit een schitterend goudgele vlakte, waar plantenliefhebbers uit het gehele land op af komen.

WebMania!
germer

Witte germer

Veratrum album

De Witte germer hoort thuis in de Alpen, en is waarschijnlijk begin tachtiger jaren in de Zomp geintroduceerd. Deze sterk giftige plant, die ook wel Nieskruid of Dodenwaad genoemd wordt, bloeit pas als hij al 10-30 jaar oud is, en dan nog maar eens in de 5-10 jaar. De foto is genomen op 1 juni 2000, toen de Witte germer voor zover bekend voor het eerst in de Zomp bloeide.


Ga terug naar de Zomp home page
of ga naar de Jovazo metafile voor wereldwijde informatiebronnenThis document was created with the assistance of
WebMania!™ 2.0a (Unreg