't Zonneheem en andere
historische villa's in Oosterbeek
(vervolg)

rainline

Deze website bevat een overzicht van de artikelen die ik geschreven heb over mijn huis 't Zonneheem en omliggende villa's in Oosterbeek.
Deze artikelen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Schoutambt en Heerlijkheid,
een uitgave van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum.
De artikelen zijn via deze site in .pdf format to downloaden.

't Zonneheem, de droom van Evert Ekker
Joop van Zoelen, S&H 21(3), pp. 8-13, 2007

De hertogin van Sumatra in Oosterbeek
Joop van Zoelen, S&H 22(4), pp. 23-32, 2008

Cornelius Adrianus Sangster, dorpsarts en bouwheer van Hoogerheide
Anneke Martin en Joop van Zoelen, S&H 23(2), pp. 15-24, 2009

Schoonoord: van boerenhoeve tot grand hotel
Anneke Martin en Joop van Zoelen, S&H 24(4), pp. 25-40, 2010

De grafstede van de familie Wolterbeek
Joop van Zoelen, S&H 27(2), pp. 17-28, 2013

Villa en park van Bato's Wijk
Joop van Zoelen en Arda Wijsbek, S&H 29(3), pp. 5-24, 2015

De geschiedenis van Beekhof (1660-1900)
Anneke Martin en Joop van Zoelen, S&H 32(1), pp. 10-28, 2018

De wereld van Evert Ekker
Joop van Zoelen en Anneke Martin, S&H 32(2), pp. 4-23, 2018

(Ga terug naar   )

rainline

't Zonneheem, honderd jaar huis en bewoners
(aanvullingen en errata)

- Veel nieuwe gegevens over 't Zonneheem en Beekhof zijn opgenomen in mijn boek Bestemming Oosterbeek.

(Ga terug naar   )

rainline

Bestemming Oosterbeek
(aanvullingen en errata)

- (pag.175) Anders dan vermeld, heeft Isaac Brevee geneeskunde gestudeerd aan de universiteit van Utrecht, waarna hij gepromoveerd is aan de universiteit van Gent.

- (pag.209) Koningin Wilhelmina heeft Oosterbeek ook al op 20 juni 1945 bezocht. De genoemde ontmoeting met Dora heeft mogelijk al op deze datum plaatsgevonden.

- (pag.219) Onderaan de pagina staat vermeld dat Claude Daniel Crommelin eigenaar was van huize "Heijendaal". Dat moet zijn "Heijenoord" (zie ook pag. 222 en 235).

- (pag.221) De naam van notaris Van Romswinckel staat foutief gespeld (zie ook pag.75).

(Ga terug naar   )

rainline