Natuurgeneeskundige praktijk het leven

Leven is Bewust-Zijn

Bewustwording is het proces waarbij men steeds
meer inzicht krijgt in de werking van Alles wat IS

De “bijwerking” daarvan is gezondheid en geluk

November 2012

Inhoud van deze pagina:

Mijn intentie
Jeugdige overtuiging
Het begin van mijn ontdekkingsreis
Mijn opleiding, inkijkexemplaar afstudeerthesis
Huidige werkzaamheden
Cursus in Wonderen
Christus Keert Terug
De GNM
De Maya Kalender, de sleutel tot ons ontstaan
EFT
Belangrijkste bronnen


Mijn intentie

Zoals algemeen bekend is, is 2012 een belangrijk jaar, het is o.a. het jaar waarin de Maya Kalender afloopt. De Maya kondigt niet het einde van de wereld aan, in tegendeel, het is een scheppingsverhaal en het vertelt je dat de schepping in 2012 voltooid is. We hebben nu alles ervaren wat we als “Goddelijke mede-scheppers” nodig hebben om het zelf op een goede manier te kunnen voortzetten. We zijn nu volwaardige “Co-Creators”.
Aan de ene kant merk je dat er veel “oud zeer” aan het uitwerken is: veel boosheid, verdriet en angsten moeten doorleefd worden. Dit gebeurt om ons wakker te maken, het is geen straf, het is noodzakelijk. Aan de andere kant zie je dat er vele wijze mensen opstaan om ons te vertellen wat we moeten weten om inderdaad wakker te worden. Niets gebeurt voor niets, alles heeft zijn rede.

Bewustwording is iets wat mij altijd heeft geboeid en vooral de laatste jaren heb ik een enorm groot aantal inzichten verkregen. Deze komen gedeeltelijk uit de kennis van de GNM en het “leven” van deze denkwijze. De GNM is niet alleen een heel ander medisch paradigma, het zorgt eveneens voor een totaal andere levenshouding.

In het najaar van 2012 kwam ik in aanraking met het boek “Christus Keert Terug”. Hierin vertelt Jezus welke inzichten hij 2000 jaar geleden heeft verkregen en wat hij de mensheid toen heeft willen vertellen. Ik zag in, dat hieruit eenzelfde levenshouding voortvloeit als uit de GNM, maar dan met betrekking op alles wat je kan overkomen in het leven en wat er gebeurt in de wereld. Voor mij zin de 5 biologische natuurwetten van de GNM een perfecte afspiegeling van de komische bestaanswetten uit Christus Keert Terug. Voor meer informatie, zie onderstaande Bronnen

Middels lezingen en workshops wil ik mijn kennis en inzichten delen met iedereen die er interesse in heeft. Naast de kennis van de GNM en Christus Keert Terug, gebruik ik ook het gedachtegoed van de Cursus in Wonderen en de inzichten van vele anderen: de Inca-Sjamanen, Jaap Hiddinga, Kiesha Crowther, Anastasia, “De Geometrie van de Schepping” van Drunvalo Melchizedek, Ute Kretchmar, Eckhart Tolle, Het Esoterisch Genootschap, etc. Door een combinatie te maken van deze kennis en inzichten ontstaat er een totaalplaatje dat een enorme rust en vertrouwen geeft, iets dat in deze tijd van groot belang is.
Het is echter mijn plaatje, ontstaan vanuit mijn overtuigingen, mijn percepties en mijn conditioneringen. Ik nodig iedereen uit om mijn plaatje te gebruiken om zijn of haar éigen plaatje te ontwikkelen. Dit is een fantastische ontdekkingsreis, geniet ervan!

Op deze ontdekkingsreis kom je vele twijfels en onzekerheden tegen. Om de emotionele lading, die je vaak blokkeert om echt te durven vertrouwen, naar beneden te transformeren of weg te halen, gebruik ik EFT (Emotional Freedom Techniques). Dit is een simpele techniek die iedereen kan leren en bij zichzelf en zijn familieleden kan toepassen. In wezen zou ons dit met de paplepel ingegoten moeten worden. Het middagprogramma van de workshops CKT/CIW/GNM/EFT staat in het teken van EFT. Hierbij ga je oefenen om het te gebruiken op basis van de GNM en de inzichten van de CIW en CKT. Doordat je nu ook begrijpt waarom je echt kunt vertrouwen en dit tijdens het kloppen kunt inprogrammeren, zijn de resultaten van EFT nog dieper en meer permanent.

Een overzicht van de lezingen en workshops voor de komende maanden vind je onder het kopje “activiteiten”. Ook zijn daar een aantal ervaringsverhalen te lezen van mensen die zichzelf op “wonderbaarlijke” manier hebben genezen door vertrouwen te hebben in hun lichaam en haar natuurlijke processen.

Hieronder een korte uitleg over de 9 brieven van Christus uit “Christus Keert Terug”, de GNM, de Cursus in Wonderen, EFT en de Maya Kalender, maar eerste even een korte samenvatting van mijn eigen ontdekkingsreis.Jeugdige overtuiging 

Ondanks het feit dan mijn ouders buitenkerkelijk waren, wist ik als jong meisje intuïtief dat er na dit stoffelijke leven iets moest zijn. Ik kon mij niet voorstellen dat datgene wat mijn lichaam deed functioneren, wat mij deed zeggen wat ik zei, denken wat ik dacht en doen wat ik deed, zo maar zou verdwijnen als mijn lichaam zou sterven. Ik was ervan overtuigd dat mijn bewustzijn door zou leven. Hóe, dat wist ik niet, daar maakte ik mij ook niet druk over, maar dát het zo was, dat wíst ik. 

In mijn studententijd was ik een keer aanwezig bij een discussie tussen katholieke en protestante studenten over het hiernamaals en hoe je in de hemel kon komen. Ineens gooide ik de opmerking ertussendoor: Jullie hebben het steeds maar over het hiernamaals, maar als jullie ervan uitgaan dat we eeuwig leven, waarom hebben jullie het dan nooit over het “hiervóórmaals”? Waar die opmerking ineens vandaan kwam, wist ik eigenlijk niet. Later heb ik me gerealiseerd dat ik onbewust klaar was om de reïncarnatietheorie, waar ik pas 10 jaar later mee in aanraking zou komen, te omarmen als zijnde de meest logische en zinvolle verklaring van het leven op aarde.   Het begin van mijn ontdekkingsreis 

Begin jaren ’90 kwam ik via de NEI (Neuro-Emotionele Integratie) van Roy Martina voor het eerst in aanraking met de reïncarnatietheorie. Mij werd uitgelegd dat het leven een leerschool is, een “speeltuin” voor het opdoen van ervaringen. Dit was voor mij heel logisch:

- Alle materiele zaken vergaan op een gegeven moment, over een paar miljoen jaar is er niets meer terug te vinden van wat wij nu creëren op deze aarde.
- Het leven en de natuur zit te mooi in elkaar om zinloos te zijn.

Dit was het begin van mijn drang naar bewustwording en mijn zoektocht naar de zin van het leven: waartoe dient dit allemaal en hoe werkt het nu eigenlijk? Ik verdiepte me steeds meer in het menselijk functioneren, vooral de interactie tussen lichaam en geest interesseerde me. Ik vroeg me af hoe het kwam dat gezondheid en religie zo’n innige relatie hadden: in alle natuurvolkeren is de medicijnman eveneens de sjamaan. Gedurende ruim 10 jaar las ik allerlei boeken die met deze materie te maken hadden. Ik volgde de opleiding tot NEI-coach, leerde EFT (Emotional Freedom Techniques) en volgde een cursus in het geven van Universele Energie. De NEI is een systeem waarbij fysieke problemen werden opgelost door het achterhalen en oplossen van de emotionele oorzaak en EFT verminderd de emotionele lading die bepaalde gebeurtenissen of situatie voor je hebben. Ik heb deze 3 technieken gedurende een aantal jaren toegepast bij familie, vrienden en kennissen en had verbluffende resultaten. Het werd me daardoor steeds duidelijker hoe enorm belangrijk overtuigingen en emoties zijn voor de gezondheidstoestand van de mens.Mijn opleiding

Gezondheid bleef me boeien en in 2005 ben ik begonnen met de 4-jarige opleiding voor gezondheidsconsulent aan de Levensschool te Tongerlo, België. Hier hoorde ik voor het eerst over het werk van Dr. Ryke Geert Hamer (GNM, German New Medicine), die had ontdekt dat elke ziekte werd veroorzaakt door emotioneel traumatische ervaringen. Ik besefte, dat deze arts had ontdekt waarom de NEI werkt en was direct gegrepen. Meer en meer kwam ik tot de conclusie dat lichaam en geest niet van elkaar te scheiden zijn.
Ook maakte ik in mijn opleiding kennis met het gedachtegoed van de Cursus in Wonderen. Volgens de Cursus is de gehele schepping niet meer dan een droomwereld, die is geschapen om de afscheiding te ervaren. Wij zijn geestelijke wezens die allen met elkaar zijn verbonden en die nu een materiele ervaring van afgescheidenheid opdoen. Volgens de Cursus zijn er maar 2 emoties: angst en liefde, waarbij angst in feite de afwezigheid van liefde is. Liefde zorgt voor geluk en gezondheid, angst is ziekmakend. Een wonder is het omzetten van een angstgedachte in een liefdesgedachte.

Begin 2009, door de commotie over de vaccinaties voor baarmoederhalskanker, besloot ik om voor mijn eindwerk een literatuurstudie te doen over de positieve en negatieve aspecten van vaccinaties. Twee weken daarna schudden mijn wereld op zijn grondvesten: ik ontdekte dat de motivatie voor het vaccineren uitsluitend gebaseerd is op winstbejag en macht. Na ruim een half jaar lucht te hebben gegeven aan mijn verontwaardiging, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Frustratie, woede en gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ziekmakend (GNM), strijd zorgt juist voor meer strijd en houdt het systeem in stand (CIW en CKT), want “wat ge zaait, zult ge oogsten”. Het is belangrijk om je ervan bewust te worden dat dingen die je verteld worden en waarvan je van overtuigd bent, niet kloppen. Maar als dat niet klopt, hoe zit het dan wél in elkaar? Hoe kan je hier het beste mee omgaan en hoe kan je meewerken aan een fundamentele verandering? Ik besloot om me daarop te gaan richten en de strijd los te laten.

Ik weet nu dat de verandering allereerst binnenin ons moet plaatsvinden. Wij allen tezamen creëren dit systeem, het bestaat niet buiten ons, het zit ín ons, in ons menselijk karakter, en wij zijn er onderdeel van. Als je iets wilt veranderen, zal je eerst jezelf moeten veranderen. Jaloezie, ijverzucht, de drang naar méér: geld en andere materiele dingen, aandacht, erkenning, etc., het idee, dat jij beter weet wat goed is voor iemand anders dan hijzelf, of dat je erop vertrouwt dat een ander beter weet wat goed is voor jou dan jijzelf, etc. zijn de menselijke eigenschappen waardoor dit systeem heeft kunnen ontstaan. Als je het wil veranderen, zal je moeten beginnen bij jezelf.

Ik ging me verder verdiepen in de GNM en de Cursus in Wonderen en pakte EFT weer op. Tussen de bedrijven door schreef ik aan mijn thesis, die steeds meer vorm aan ging nemen. Het is uiteindelijk een GNM-thesis geworden, geplaatst in de context van vaccinaties en is getiteld “VaccinatieONzin”. Het geeft een zeer duidelijk beeld van de GNM-zienswijze aangaande de ziekten waarvoor wordt gevaccineerd en toont de totale onzin aan van vaccinaties in het algemeen. Ook gaat het in op de benadering van ziekten vanuit de GNM. Deze is tegengesteld aan wat er normaal gesproken gebeurt, zowel regulier als alternatief.

De thesis is per e-mail bij mij te bestellen. De papieren versie kost € 18,50 incl. verzendkosten en het e-boek kost € 7,50. Om een idee te krijgen over de inhoud, klik HIER voor de inhoudsopgave, de inleiding en het besluit.Huidige werkzaamheden

Momenteel leg ik mijn vooral toe op het geven van lezingen en workshop over de GNM. Ook geef ik workshops over de combinatie GNM, Cursus in Wonderen, EFT, de 9 brieven van Christus uit het boek “Christus keert terug” en de implicaties van de Maya Kalender. Door inzicht in het functioneren van Alles wat IS geeft deze combinatie mensen de mogelijkheid om hun angsten los te laten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en hun leven.

Soms komen er mensen individueel bij me langs om een beeld te krijgen van hun individuele situatie vanuit de GNM. Ik streef er naar hen begrip en inzicht te geven in de processen die er bij hen persoonlijk lopen, hoe ze deze op een andere manier kunnen interpreteren, hoe ze ermee om zouden kunnen gaan en wat ze nog kunnen verwachten. Verder leer ik ze EFT om zoveel mogelijk aan zichzelf te kunnen werken.

Wat ik uitdraag evolueert net zo snel als ikzelf, iedere workshop en iedere lezing is anders dan de voorafgaande. Onder “activiteiten” kan je kijken wat je inhoud is van de lezingen en workshops die ik binnenkort zal geven. Als het je aanspreekt, ben je van harte welkom.Cursus in Wonderen

De “Cursus in Wonderen” is, net als de 9 brieven van Christus uit “Christus Keert Terug”, een zienswijze die inzicht geeft in de zin van ons bestaan.
Inzicht in de leringen van deze denkwijze relativeert het belang van de gebeurtenissen hier op aarde en geeft ons handvaten om angstengedachten te helpen loslaten. Deze angstgedachten liggen ten grondslag aan de emotionele schokken, die de oorzaak vormen van de ziekteprocessen, die door de GNM in detail worden beschreven.
De “Cursus in Wonderen” geeft inzicht in de zin van het leven en geeft antwoord op vragen als:
-       Waartoe is het leven ontstaan?
-       Waarom ben ik op deze aarde?
-       Wat is mijn taak in het leven?
-       Waarom gebeuren er zoveel verschrikkelijke dingen momenteel?

De “Cursus” verklaart het ‘waarom’ van het ontstaan van het universum en het leven op aarde, de zin ervan, wat onze taak is en waarom de dingen hier gebeuren zoals ze gebeuren. Ze gebruikt hiervoor Christelijke terminologie, die zonder uitleg verwarring kunnen zaaien, want gedurende de laatste 2000 jaar is de werkelijke betekenis van de begrippen, zoals Jezus die heeft bedoeld, veranderd en verdraaid.

 Het boek “De Verdwijning van het Universum” van Gary Renard vormt een zeer goede inleiding in “De Cursus”. Op de site van Gary wordt “De Cursus” wel vergeleken met een blik en “De verdwijning van het Universum” met een opener. Voor mij heeft het inderdaad op die manier gewerkt en ik raad dit boek dan ook zeker aan voor iedereen, die interesse heeft in deze materie.

 De belangrijkste boodschappen van “De Cursus” zijn:
-       Het universum is ontstaan vanuit de gedachte: “wat als er nu eens afscheiding zou bestaan, als ik individueel verder zou kunnen gaan, hoe zou dat zijn?”
Deze gedachte lag ten grondslag aan de Big Bang, waarin tijd en ruimte werd gecreëerd. Iedereen ervaart de afscheiding in dit materiele leven: we zijn afgescheiden in tijd en in ruimte. Het opdoen van deze ervaring is het doel van ons leven.
-       Het is niet GOD, die het universum heeft geschapen, maar wijzelf.
Wij behoren tot het stukje van de denkgeest bij wie de bovengenoemde gedachte is ontstaan en hebben ons afgevraagd hoe het “afgescheiden zijn” aan zou voelen. Dit maken we iedere dag mee, het is de verhoring van ons gebed.
-       Er zijn slechts 2 emoties: liefde en angst
Liefde hoort bij de kosmos, angst bij de aarde. Angst is ontstaan bij onze keuze voor de dualiteit en onze indaling in de materie, toen we echt afgescheiden werden van het geheel. Angst is in de kosmos niet nodig, want daar zijn we deel van het AL, wat LIEFDE is.
-       De afscheiding is een illusie, het bestaat niet werkelijk.
Ons werkelijke bestaan is nog steeds bij GOD, deze afscheiding is een schijnvertoning, het bestaat slechts om ons deze ervaringen te laten opdoen, dit leven is slechts een droom.
-       De gebeurtenissen op aarde zijn onze reactie op allerlei vormen van angstgedachten.
Via de materie proberen we de zekerheid te verkrijgen, die we ons onbewust nog herinneren vanuit ons kosmisch bestaan. De emotionele lading die wij aan een bepaalden gebeurtenis geven, zegt alleen iets over onze eigen perceptie van de wereld. Het is een reflectie van de mate waarin wij door angstgedachten worden beheerst.
-       Een “Wonder” ontstaat, wanneer iemand een angstgedachte om kan zetten in een liefdesgedachte, vandaar ook de naam “Cursus in Wonderen”.
Deze transformatie is het doel van ons bestaan en vormt de weg terug naar onze oorsprong.
De  “Cursus in Wonderen” is onze levensweg.Christus Keert Terug

Dit boek bestaat uit 9 brieven, doorgegeven door Jezus aan een vrouw in Zuid Afrika, zijn “opnemer”. Het is het verhaal van een rebellerende jongeman, die zich afzet het gehele systeem van die tijd en in het bijzonder tegen zijn moeder en het Joodse geloof. Tijdens zijn doop in de Jordaan gebeurt er iets heel bijzonders en zonder bewust te weten wat hij doet, strompelt hij de woestijn in. Hij is daar 6 weken en in die tijd krijgt hij de visioenen over het mechanisme en de waarheid van de schepping en hoe wij dat allemaal zelf in de hand hebben. Hij ziet dat er een andere werkelijkheid is en dat wij leven in een door onszelf gecreëerde illusie:
- Alle materie bestaat uit een flikkering van minuscule stofjes, waarop onze geest invloed uitoefent. Niets is werkelijk vaste stof.
- Elk levend lichaam bestaat uit honderden gemeenschappen van oneindig kleine entiteiten, die in volledige harmonie samenwerkten om de voltooide entiteit te produceren (cellen). Elke cel is een bewustzijnsvorm
- Leven en bewustzijn zijn één en hetzelfde, leven is bewustzijn, bewustzijn is leven
- Gedachten, overtuigingen en verwachtingen magnetiseren elektrische deeltjes en vormen een elektromagnetisch veld. Dit is de basis van alle materie. Elk lichaam, elk orgaan, elke cel en elk stofdeeltje wordt omgeven door een elektromagnetisch veld: de stertetraëder. Zonder dit veld is er geen materie. Onze diepste innerlijke angsten en overtuigingen zijn de werkelijke scheppers van onze persoonlijke wereld
- De 9 bestaanswetten, die gelden voor alles wat geschapen is. Elke individuele entiteit moet kunnen groeien en zich te ontwikkelen, heeft recht op voeding en/of verzorging, bescherming, genezing en moet voorzien worden in al zijn behoeftes. Deze wetten moeten wij als “o-creatoren” in acht nemen willen we onszelf niet vernietigen.
- De impulsen van manifestatie zijn:
o Vader-activiteit; intelligentie, intentie, plannen, ideeën, manifestatiedrang, en
o Moeder-liefde; bedoeling, stoffelijke manifestatie, zorgt voor de uitvoering van de plannen
- De krachten van binding en afstoting zijn onderdeel van de moeder-impuls. Deze bepalen wat je leuk, mooi of lekker vind, en wat niet, wie je aantrekt en wie niet. Het bepaalt jou individualiteit.
- Het Ego: haar functie en valkuilen. Het Ego is de bewaker van de individualiteit en bestaat uit de krachten van binding en afstoting. Deze kunnen geïnspireerd worden vanuit de Ziel of helemaal vanuit het aardse Ego.
- Onze taak op aarde: het ontstijgen van de aardse ego-krachten en uitdrukking geven aan God
- Wat er spiritueel gebeurt tijdens bij seksuele daad en de conceptie. Tijdens de conceptie komt het bewustzijn van de vader samen met het bewustzijn van de moeder en er wordt een klein stukje universeel bewustzijn aangetrokken: de Ziel.
- Hoe te leven volgen de Universele Bestaanswetten. Alles begint bij respect: respecteer ten alle tijden de mening en opvattingen van de ander en zorg ervoor dat je de 9 bestaanswetten respecteert bij alles wat je doet. Laat je hiervoor inspireren door je Ziel
- Het belang van meditatie en bidden, hierdoor krijg je contact met je gevoel, je Ziel.
- Onze scheppende kracht: je schept je eigen overtuigingen en verwachtingen, bewust bent of onbewust. Verander je overtuigingen en verwachtingen en je zult een ander leven krijgen.

Ik vond vele parallellen met de Cursus in Wonderen, maar ook met Anastasia, Kiesha Crowther en de Inca-Sjamanen.

De brieven zijn geschreven in een taal die ik kan begrijpen. Door de brieven te lezen, te herlezen, te overdenken en erop te mediteren, kon ik echt gaan voelen wat Jezus bedoelde. De wijsheden in dit boek geven mij hetzelfde gevoel als de kennis van de GNM: ik hoef me niet druk te maken, er wordt voor me gezorgd, alles is goed en angst is echt onnodig.
“We don’t have a care in the world!”De GNM

De GNM (German New Medicine) geeft inzicht in de verregaande koppeling tussen lichaam en geest. Het legt op zeer gedetailleerde wijze het verband tussen de emotionele beleving van een gebeurtenis en het daarop volgende proces, waarvan ziekte een onderdeel is.
Elke ziekte is het resultaat van een gebeurtenis die jou emotioneel raakt, bv. een onverwacht ontslag, een opmerking die je als zeer kwetsend hebt ervaren, een sterfgeval van een dierbare, etc.

Bij zo’n gebeurtenis krijgt men allereerst te maken een stressfase. Hierin heeft men in het algemeen veel energie: het probleem moet worden opgelost en het lichaam helpt je daarbij. Dit laatste zijn we ons meestal niet bewust, we gaan door met doen wat er moet gebeuren en kunnen vaak aan niets anders denken. We kunnen er ’s nachts vaak niet van slapen, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Pas als het is opgelost, kunnen we ons weer ontspannen en dan worden we ziek: nu worden de maatregelen, die het lichaam heeft genomen in de stressfase om ons te helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen, weer ongedaan gemaakt.

Ziek zijn is dus het tweede deel van het proces en is in werkelijkheid de herstelfase. Bijna alle therapieën zijn erop gericht deze herstelfase tegen te gaan, zowel regulier als alternatief. Dat maakt, dat deze inzichten daadwerkelijk lijnrecht tegenover de huidige opvattingen staan en dat therapieën, zoals we die vandaag de dag kennen, niet nodig zijn. Het is wel nodig om heel hard aan jezelf te werken en je (onbewuste) angsten los te laten. De brieven van Christus zijn heel duidelijk: je manifesteert je eigen onbewuste overtuigingen en verwachtingen, je manifesteert dus je eigen angsten. Rust en vertrouwen brengt genezing, het lichaam is daartoe gemaakt, het is één van de 9 kosmische bestaanwetten. Ingrijpen, op wát voor manier dan ook, is het resultaat van angst: mijn lichaam heeft ondersteuning nodig, mijn lichaam kan het niet alléén. Dit houdt de problemen juist in stand: als jij ervan overtuigd bent dat je lichaam het niet zelf kan, dan manifesteer je deze overtuiging, het lichaam kan het dus ook niet. Laat je je angst los en vertrouw je op je lichaam, dan blijkt dat het het wél kan, in recordtijd zelfs. Zie de diverse ervaringsverhalen onder het kopje “activiteiten”….De Maya Kalender, de sleutel tot ons ontstaan

De Maya kalender is een mythologie over het ontstaan van de aarde, het is een scheppingsverhaal, zoals ook Genesis dat is. Echter wanneer de Maya Kalender wordt vergeleken met wat er wetenschappelijk bekend is over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, dan vertoont dit scheppingsverhaal verbluffende gelijkenissen daarmee.


Volgens de Maya Kalender is de aarde plus al het leven erop ontstaan in 9 verschillende perioden van elk 7 dagen en 6 nachten. Enkele frappante overeenkomsten:
- Het begin van de Cellulaire Cyclus valt samen met de geschatte leeftijd van het universum, dus ongeveer met de Big bang.
- Ongeveer 1,2 miljard jaar geleden ontstonden de eerste eencelligen, het eindproduct van de cellulaire Cyclus. De 7e dag van de cellulaire Cyclus begon 1,26 miljard jaar geleden.
- Tijdens de Mammalische cyclus van de duurde een dag en een nacht ongeveer 63 miljoen jaar. Een grootschalig onderzoek van ruim 18000 fossielen heeft aangetoond, dat het ontstaan van nieuwe soorten leven samen viel met de Mammalische cyclus van 7 dagen en 6 nachten en in ritmische golven van 62 à 63 miljoen jaar verliep.
- De nationale cyclus begon ongeveer 5000 jaar geleden. Het vertelt het verhaal van het ontstaan van naties en het monotheïsme. Dit valt ook samen met het Bijbelse verhaal Genesis.
- De Planetaire cyclus begon in 1755 en valt samen met de industriële revolutie en de opkomst van het materialisme
- De galactische cyclus begon op 1 januari 1999 en valt samen met de IT-revolutie

In feite brengt de Maya Kalender wetenschap en religie weer bij elkaar. Het vormt de sleutel tot het besef, dat de verschillende religies, mythen en legenden wereldwijd een reële en gemeenschappelijke basis hebben.

De Maya Kalender zegt niets over het vergaan van de wereld, het vertelt slechts over het tegelijkertijd beëindigen van de 9 niveau’s, het zegt ons dus dat de schepping is voltooid. We zijn dan fysiek en mentaal volledig uitontwikkeld en kunnen onze functie als co-scheppers van de aarde gaan vervullen. De verbinding met het AL wordt hersteld en wat volgt is een tijdperk van daadwerkelijke vrijheid, liefde, geluk en broederschap, zoals dat voor ons was bedoeld.

De GNM wordt verklaard met behulp van onze evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis. Ik heb de GNM dan ook perfect teruggevonden in de eerste 4 tijdperken van de Maya Kalender, die de biologische evolutie van de organismen op aarde beschrijft.
In de volgende 4 tijdperken, die een beeld geven over de mentale evolutie van de mens, herkende ik de levenslessen, die we moesten ondergaan om volwaardige “mede-scheppers” te worden (zie Cursus in Wonderen en Christus Keert Terug).
Niets gebeurt voor niets, alles is zinvol en noodzakelijk.EFT

EFT is een heel eenvoudige techniek met een verbluffend resultaat en kan op snelle en efficiënte wijze een veelvoud van zowel fysieke als emotionele problemen aanpakken en verminderen/verwijderen. Het is gebaseerd op een combinatie van acupressuur, focussing (je concentreren op het probleem), ademhalingstechnieken en het verbeteren van de communicatie tussen de analytische linkerkant van je hersenen en de intuïtieve rechterkant.

Elk probleem, lichamelijk en emotioneel, gaat gepaard met een verstoring in het energetische systeem. Het energetische systeem is in feite een soort blauwdruk, een virtueel idee over hoe iets eruit zou moeten zien of hoe iets zou moeten functioneren. Je kunt het vergelijken met het ontwerp van een huis, dat door een architect word bedacht. Ook dát is een virtueel idee, een fantasie over het te realiseren gebouw in kwestie.

Elk lichaam heeft op die manier zijn blauwdruk, maar ook elke emotie en elk gedragspatroon heeft zijn energetische tegenhanger, die ervoor zorgt dat de opgeroepen variant zich op de juiste manier manifesteert. Negatieve emoties en angstige of boze gedachten vormen energetische blauwdrukken die blokkades en later ziekten in het lichaam kunnen veroorzaken. Positieve, gelukkige emoties en gedachten stimuleren de fysieke functies maar zorgen ook voor een goed en gelukkig gevoel. Daarbij maakt het energetisch niet uit of het gevoel er nú is of dat je het je herinnert. De energie die het oproept is hetzelfde.

EFT zorgt voor goede doorstroming in het energetisch systeem, waardoor blokkerende en negatieve gedachten worden geneutraliseerd. Daardoor kan in een kwestie van een paar minuten al een groot gevoel van opluchting ontstaan, zowel voor fysieke en emotionele problemen die nú spelen, als voor dat wat je in het verleden hebt beleefd.

Zoals door de GNM wordt uitgelegd, ontstaan ziekten door traumatische gebeurtenissen en negatieve emoties. Door regelmatige toepassing van EFT kunnen vele ziekteprocessen voorkomen worden of veel sneller en/of minder heftig verlopen.

Ondanks het inzicht dat de GNM, de “Cursus in Wonderen” en “Christus Keert Terug” je geven, is het niet eenvoudig om de overtuigingen, waarmee je bent opgegroeid en die tot nu toe je referentiekader waren in het leven, zomaar ineens om te draaien. Dit kost tijd en moeite en hiermee kan EFT je een grote dienst bewijzen.Belangrijkste bronnen

Sites:
www.christuswijs.nl
http://www.christsway.co.za/
www.gnm-nl.be
www.learninggnm.com
www.eftuniverse.com

Boeken:
Cursus in Wonderen
Christus Keert Terug, onthult verbijsterende waarheid
Christ Returns, reveals startling truth
Gary Renard: “De Verdwijning van het Universum” en “Jou Onsterfelijke Werkelijkheid”
Carl Johan Calleman: “The Purposeful Universe”

Innerlijke kracht en wijsheid in jezelf.
| © Het leven | Update 23-11-2012 | Bezoekers