Tekstvak: Tekstvak: Openingstijden: 
Van Pasen t/m oktober woensdag t/m zondag van 14.00 – 17.00 uur.

Alsook van 15 december (inclusief beide kerstdagen) 
t/m 30 december en verder op afspraak.

Het museum is gesloten: op 
4 en 5 mei, van 1 november 
t/m 14 december en van 31 december t/m 31 maart.

Museum 't Ald Slot

Museum t Ald Slot is gevestigd in de state Ald Roarda sinds 1989.

Kom naar ons museum

Het Ald Slot vroeger bekend als Ald Roarda, werd gebouwd omstreeks 1786. Het hoofdgebouw is het restant van een kop-hals-romp boerderij, waarvan de schuur met achterhuis rond 1900 werd afgebroken. De gracht werd pas in 1952 gedempt. In het museum treft u een drietal stijlkamers aan, in de 17e, 18e en 19e eeuwse stijl ingericht. Het souterrain in de aanbouw heeft twee expositieruimtes waarin kunst kan worden geëxposeerd danwel activiteiten kunnen worden gehouden, bijvoorbeeld cursussen, lezingen of anderszins.

 

Het Ald Slot wordt ook genoemd in Nynke van Hichtum’s boek  “Afkes Tiental”

 

De eerdere stins werd al in de 15e eeuw vermeld als bezit van de familie Roarda, daarna Bootsma, Popma. Het schitterende slot werd in 1782 gesloopt om plaats te maken voor de huidige state. Middeleeuwse bouwelementen, tegelwerken uit de 17e eeuw en een huwelijkskruis uit 1761 zijn bewaard gebleven. Deze zijn in het museum te bezichtigen.

Ald Slotwei 1-5

9005 NK Wergea

Ons adres:

Telefoon: (058) 2553152

Telefoon: (058) 2551618

Fax: (058) 2553166

E-mail: informatie@aldslot.nl