Welkom op deze website!

Op deze site vindt u kwartierstaten van mijn grootouders en parentelen van enkele van mijn oudst bekende voorouders.

Mijn overgrootvader Geert Munneke begon in 1937 met zijn stamboom. Enkele maanden later overleed hij. Het was zijn grote wens dat er een familieboekje tot stand zou komen waarin zijn voorgeslacht en dat van zijn vrouw vermeld zou worden maar waarin ook het nageslacht genoteerd kon worden. In 1950 werd dit door zijn kinderen gerealiseerd.
Vanaf 1950 tot 1977 kwam er een familiebrief uit onder leiding van mijn oudoom Evert Timmerman (gehuwd met Elizabeth Munneke, de jongste zus van mijn oma Douwiena) met mededelingen over geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizingen.

Als kind kon ik eindeloos bladeren en lezen in dit familieboekje. Mijn moeder bracht n.a.v. de familiebrieven de aanvullingen en wijzigingen aan en al heel jong nam ik dat van haar over.
Toen is blijkbaar de kiem gelegd voor mijn interesse in genealogie!!

De kwartierstaat van mijn oma Douwiena Munneke die ik geplaatst heb op deze site komt uit dit familieboekje. Ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar de voorouders van deze oma. Voor meer gegevens over de familie Munneke verwijs ik naar het parenteel Munneke. Ook op familysearch is veel te vinden over de familie Munneke.

Over mijn familie Steenhuis is o.a. informatie te vinden in het boek 'Steenhuisen van Steenhuisheerd en andere gelijknamige Groninger geslachten' door A.M en F.K. Steenhuisen.

In mijn tienerjaren begon ik mijn vader vragen te stellen over de Buzemanfamilie. Verder dan zijn grootouders en enkele ooms en tantes kwam hij niet. Een telefoontje naar het gemeentehuis van Oude Pekela leverde wat op, ik kreeg een schema toegestuurd en was een paar generaties verder. Via via kwam ik in mijn studententijd in contact met mevrouw Hilda Buseman uit Haarlem. Haar vader was ooit met de stamboom begonnen en zij ging zo nu en dan naar het Rijksarchief in de stad Groningen en schreef zich daar de vingers blauw. Ze kwam met een groot schema waaruit bleek dat alle Busemans en Buzemans uit Pekela dezelfde stamvader hebben!!
Zij zette mij op het spoor hoe te zoeken.

In diezelfde tijd ging ik op bezoek bij oudere familieleden om informatie. Niet alleen van mijn vaders kant maar ook van mijn moeders kant. Zodoende kreeg ik van oudoom Geert Hoeksema het verhaal te horen hoe zijn opa Jurrien Geerts Olthof (mijn betoveropa dus) bij het Turkse schiereiland Gallipoli zijn schip verloor en later op de Noordzee met man en muis verging en wat dat betekende voor mijn betoveroma en haar kinderen. Ook wist hij te vertellen dat het graf van deze betoveroma in Veendam nog te vinden was.

Rondlopen op begraafplaatsen was mij niet onbekend. Mijn moeder is een dochter (en kleindochter) van een steenhouwer en ging in haar jeugd vaak mee met haar vader Jurren Hoeksema als hij een steen ging plaatsen. Zij nam mij later weer mee om te laten zien wat mijn (over)opa gemaakt had.

Ik spoorde een familietak op in Canada, nakomelingen van een neef van mijn vader die in 1927 was geëmigreerd. Een andere neef van mijn vader die na WOII naar de USA was geëmigreerd schreef me lange brieven met familieverhalen.

*************************************************************************

Na jarenlang door drukke werkzaamheden niets aan genealogie gedaan te hebben begon ik omstreeks het jaar 2000 er weer mee.
Computer en internet hadden toen hun intrede gedaan, ook in de wereld van de genealogie.

Alle gegevens van Hilda Buseman betreffende de Pekelder familie Buseman/Buzeman heb ik gecontroleerd, aangevuld en in de computer gezet. Vervolgens heb ik alle vrouwelijke lijnen uitgezocht. Daardoor ontstond een soort Pekelder database.

De stammoeder van de familie Weering(s)/Wering is een Buseman en vandaar dat deze Pekelder familie te vinden is in het Buseman/Buzemanparenteel.

Via een site van de familie Brons ontdekte ik meer over het voorgeslacht van de Pekelder familie de Boer. Drie mannelijke leden van de familie Bus/zeman waren getrouwd met drie vrouwelijke leden uit de familie de Boer. Dat maakte het extra interessant om een parenteel samen te stellen.

In het bezoekersregister van het archief van de gemeente Pekela kwam ik de naam van de heer M.M.B. Hoekstra tegen die op zoek was naar Lieben/Furda. Van hem kreeg ik genealogische informatie betreffende de familie Lieben. De alleroudste gegevens zijn van hem.

De Pekelder/Winschoter familie Buter is te vinden in dit parenteel daar de stammoeder een Lieben is.

Met dank aan Teijo Doornkamp en Jans Wierts voor de aanvullingen. (Jans Wierts heeft een boek gepubliceerd over de familie Wierts-Buter. Als u daarover meer wilt weten kunt u mij mailen.)

Naar de familie Mellema was al enig onderzoek gedaan door mw. Kok-Draijer uit Drachten. Zij leverde mij een kwartierstaat van Berendina Mellema (haar grootmoeder), een zuster van Harmanna Mellema (mijn overgrootmoeder). Haar gegevens vormden een basis voor mij om het parenteel Mellema samen te stellen.

Van de families Hoeksema en Olthof heb ik parentelen geplaatst van de oudst bekende voorouder.
De gegevens Vriesema (in parenteel Hoeksema) zijn van Michèl de Jong.

Van de families Heuving en Broekema is al iets te vinden op internet en ik denk dat ik aanvullingen ga plaatsen.

Mijn gegevens komen hoofdzakelijk van de gemeentearchieven van Pekela, Veendam, Winschoten, Reiderland, Menterwolde, Scheemda, Stadskanaal, Appingedam en Hoogezand-Sappemeer en van het Rijksarchief te Groningen.
Verder van de mensen die hierboven genoemd staan en zoveel anderen die informatie aandroegen. Daarvoor mijn dank!

En uiteraard was en is genlias een fantastische bron!!

U bent welkom om mij te mailen.

Nelleke