Vorige

Home

Volgende

Godlinze, gewelfschildering middelste schipgewelf, 2003
  De cartouche in dit middelste schipgewelf verhaalt over de opdracht die bisschop Johannes Knijff van Groningen gaf om de kerk te renoveren. 
De tekst luidt:
INT IAER 1571 IS DESSE KERCKE NEIS GERE/PARERT UNDE GHESTOFFERT BII TIDEN ALS DEN/ ERBAREN ERRENTFESTE LUIT KLANT IO[N]CKER UNDE HOVELI[N]CK / TOE GODLINSE D[OMINUS] IO[ANN]ES BUTER IA[N]ES IANSE[N] PETER ABELS KERCKVOGEDEN WEREN. 1


1. Grote e.a., 2001:77.