Vorige

Home

Volgende

Krewerd, kerk vanuit het zuidwesten, 2003
  De Nederlands Hervormde kerk van Krewerd ligt op de dorpswierde en dateert blijkens schriftelijke bronnen  uit omstreeks 1280. De rijke weduwe Tyadeke liet toen de kerk bouwen en schonk het gebouw daarna aan de abdij Bloemhof te Wittewierum.
De kerk werd eertijds gewijd aan Maria. 
Ze werd gebouwd in  romano-gotische stijl, zoals die zich toonde in haar in volle bloei2 . Het grondplan is eenbeukig met een rechtgesloten koor. 
De toren is jonger dan het schip en stamt uit de 15e eeuw. Ook het westelijk schipgewelf werd toen vernieuwd. 
De gotische toren heeft twee geledingen en een tentdak. Aan de noordzijde bevindt zich een traptoren. In 1782 kreeg de kerk de westingang onder de toren.3.

De kerk werd laatstelijk gerestaureerd in de periode 1967 - 1973.

Eigendom: Stichting Oude Groninger Kerken.

   
    1. Van Deijk, 1995: 65 e.v.
2. Steensma, z.j.: 106.
3. Stenvert e.a., 1998: 148.