Leeuwarden, 31 maart 2007

Bildt koploper achterstandswijk

klik voor hele kaart

"Retorisch gesproken, mag je concluderen dat heel Friesland achterstandsgebied is", zeggen Kees Verhaar en Yvonne van Westering van het onderzoeks- en adviesbureau SGBO van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Verhaar, oud-medewerker van de Fryske Akademy, geeft vier argumenten.
1. Wat de hoogte van het inkomen betreft, scoren alle Friese gemeen ten onder het landelijke gemiddel de. Voor buurprovincie Groningen geldt dit net niet, dankzij de 'rijke' gemeente Haren.
2. De werkloosheid is in Friesland structureel groter dan elders in het land.
3. Het aantal leerlingen dat na de basisschool naar havo of vwo gaat ligt fors lager dan het landelijk gemiddelde. Sterker, Friese kinderen scoren wat dit betreft net zo goed als landelijk gezien de allochtonen. "Schokkend", vindt Verhaar.
4. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Voor een universitaire opleiding kun je niet in Friesland terecht en mét zo'n opleiding ben je elders sneller aan de slag.

HET BILDT

Met het onderzoek Kinderen in Tel onderbouwt Verhaar zijn verhaal verder. In de meeste Friese gemeenten leeft een fors percentage jongeren in een achterstandswijk. Koploper is Het Bildt, waar dik 88 procent van de jongeren in zo'n gebied woont. Daarna volgen Bolsward (72 procent), Achtkarspelen (61), Weststellingwerf (60), Dongeradeel en Harlingen (beide 59) en Ooststellingwerf (50).

Bron: Leeuwarder Courant
Sneon en snein

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 31 maart 2007

Inbraken in Sint-Anne

De Van Harenstraat

De politie onderzoekt twee inbraken die tussen donderdagmiddag en vrijdagochtend plaatsvonden. Uit een kringloopwinkel aan de Dordtse Straat is geld weggenomen. Men drong het pand binnen door een deurslot te forceren. Een 48-jarige inwoonster van Sint Annaparochie deed aangifte.

Ook bij de kapperszaak aan de Warmoesstraat is tijdens een inbraak geld weggenomen. Hier kwam men via een raam binnen. Er is aangifte gedaan door een 62-jarige inwoner van Sint Annaparochie.

Bij meerdere panden aan de Van Harenstraat is tevergeefs geprobeerd de toegang te forceren.

Bron: www.politie.nl


Witmarsum, 30 maart 2007

Al 60 jaar gelukkig getrouwd

Op dinsdag 3 april aanstaande zijn de 86 jarige Sjoerd Attema en de 85 jarige Sieuwke Attema – Tjepkema uit Witmarsum 60 jaar getrouwd. Het echtpaar woont aan de Gysbert Japiksweg 13 in Witmarsum.

Op 3 april is er een receptie in de Nynke Pleats te Piaam van 15.00 uur tot 17.30 uur. Tijdens deze receptie zal burgemeester Theunis Piersma het echtpaar namens de gemeente Wűnseradiel feliciteren.

Het echtpaar Attema is op 3 april 1947 getrouwd in het gemeentehuis van de gemeente het Bildt. Het echtpaar heeft drie dochters gekregen.

Bron: www.blikopnieuws.nl


Hegebeintum, 30 maart 2007

Expositie kleurrijke en sfeervolle waddenfoto's

Van 1 april t/m 31 mei exposeert Ellen Floris een aantal van haar kleurrijke en sfeervolle waddenfoto’s in het bezoekerscentrum Hegebeintum. De stilte en schoonheid van het wad, maar ook de leegte en de luchten spelen een belangrijke rol in de hier getoonde foto’s.

In ’99 is Ellen aan het wad komen wonen; sindsdien heeft ze haar hart verpand aan dit natuurgebied. De immense ruimte overweldigt en inspireert haar telkens opnieuw, het licht en de luchten zijn altijd weer anders. De liefde voor het wad is terug te vinden in haar foto’s, die schilderachtig en verstild zijn.

Wilt u meer werk van haar zien, dan kunt u op de zondagen 1 april en 6 mei van 14-17 u. bij Atelier Elbow aan de Nieuwebildtdijk 220 (boven St. Annaparochie) terecht. Samen met haar man Bowe Roodbergen houdt Ellen iedere eerste zondagmiddag van de maand open atelier.

Bron: www.blikopnieuws.nl


Tzummarum, 30 maart 2007

Rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs

De politie heeft donderdagavond op de Buorren een 50-jarige automobilist uit Minnertsga aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol en het rijden zonder rijbewijs. Een agent wilde de man controleren, maar de bestuurder weigerde op straat te blazen omdat hij, volgens zijn eigen zeggen, al te veel had gedronken.

Hierop werd besloten om de verdachte over te brengen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hier blies de man 810 ug/l. Goed voor een rijverbod van tien uur en een proces-verbaal. Na onderzoek bleek dat de bestuurder niet beschikte over een geldig rijbewijs. Ook hiervoor kreeg hij een proces-verbaal.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 30 maart 2007

Politie ontmantelt hennepkwekerijen

De politie heeft donderdag in woningen in Dongjum, Franeker en Sint Annaparochie drie hennepkwekerijen ontmanteld. Naar aanleiding van anonieme tips werd besloten om in de woningen een nader onderzoek in te stellen. In een woning aan de Dorpsstraat in Dongjum vonden agenten op de bovenverdieping een hennepkwekerij waar vermoedelijk net was geoogst. De 57-jarige bewoonster werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau. In een woning aan de Vitringastraat in Franeker werd een kwekerij met 80 planten aangetroffen. De 27-jarige bewoner en een 18-jarige vrouw uit Dongjum werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Tenslotte werd in een woning aan de Jakkele Weidemastraat in Sint Annaparochie ook nog een kwekerij met 72 planten ontmanteld. Hier werd de 19-jarige bewoner aangehouden. In alle gevallen werden de planten en de apparatuur inbeslaggenomen en vernietigd.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 30 maart 2007

Bildtse Raad spreekt zich uit over ambtenaar burgerlijke stand

Gisteravond sprak de Bildtse raad zich uit over de plichten van nieuw te benoemen trouw-ambtenaren. En dan vooral over het zich wel of niet kunnen/willen beroepen op gewetensbezwaren ten aanzien van bv. homo-huwelijken. Het was de VVD die een motie indiende waarin zij vroeg deze gewetensbezwaarden uit te sluiten van sollicitatie. Tevens werd gevraagd het huidige beleid te verwoorden. Burgemeester van der Werff maakte een verschil tussen zittende en nieuw aan te nemen kandidaten. Vanaf 2002 geldt voor zittende trouw-ambtenaren dat zij een beroep mogen doen op gewetensbezwaren, maar vanaf toen aangestelde trouw-ambtenaren hebben de huidige wetgeving te volgen, en kunnen derhalve geen beroep op gewetensbezwaren t.a.v. bv. het homo-huwelijk doen. In zijn optiek kon het niet zo zijn dat ambtenaren met een beroep op gewetensbezwaren een wettig huwelijk konden weigeren te sluiten.

De kwestie was naast de landelijke discussie hierover, ook plaatselijk actueel. Vorige week plaatste de gemeente immers een oproep tot sollicitatie voor trouw-ambtenaren. Waar het CDA in de zinsnede `Samen met enkele collega`s gaat u huwelijken en partnerschappen in al zijn vormen sluiten.` ruimte zag om ook gewetensbezwaarden toe te laten, met een motivatie `in de groep is er dan altijd wel iemand aanwezig die een omstreden huwelijk wil sluiten`, waren VVD, WhB en PvdA (met uitzondering van L. Ferwerda) mordicus tegen het toelaten van gewetensbezwaarden. Waarmee de motie van de VVD werd aangenomen.

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Jacobiparochie, 29 maart 2007

Bildts Sportgala 2007

Wethouder Hans Kaper opende gisteren het Bildts Sportgala 2007. Hij vertelde dat de sportvoorzieningen in zijn gemeente goed zijn en dat hij hoopt dat dat zo zal blijven. Dit levert namelijk de kampioenen op die vanavond in het zonnetje worden gezet. Dit alles werd muzikaal omlijst door `To go Lucky`. De belangstelling voor het sportgala, georganiseerd door gemeente en Radio Eenhoorn, werd gehouden in De Groate Kerk te St.Jabik was met een krappe 100 bezoekers redelijk te noemen.

Taeke Triemstra is de Bildtse sportman van 2006 uitgeroepen. Triemstra ontving al eerder de Bildtse sportpenning. Ytsje van der Burg van Oudebildtzijl is sportvrouw van 2006 van Het Bildt geworden. Klaas-Anne Terpstra, Jacob en Chris Wassenaar zijn sportploeg van het jaar 2006 geworden. Minnertsga werd vorig jaar Nederlands Kampioen bij de kaats-senioren. Saskia Haarsma kreeg de oorkonde `Sporttalent 2006` van de jury. Dit aankomend judo talent traint bij sportschool Poelstra

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Jacobiparochie, 28 maart 2007

'De Koppel' yn de priizen

Twa bern út groep 5 en 6 fan basisskoalle 'De Koppel' út Sint Jabik hawwe in priis wűn yn de lanlike poesijwedstriid 'Jouw tijd, mijn tijd'. Foar dy wedstriid wiene 20-tűzen gedichten ynstjoerd. Mei-elkoar binne der 100 útkeazen.

De prizen wurde pas op 21 april útrikt. Op de skoalle is it tongersdei en freedtemoarn al feest.Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Annaparochie, 27 maart 2007

Onderzoek economische effecten verhuizing van de Aldi

Te weinig vloeroppervlakte en beperkte parkeergelegenheid zijn voor de Aldi in St. Annaparochie reden om naar andere vestigingslocaties te zoeken. In eerste instantie bestudeert de supermarkt de locatie waar nu Jensma Auto’s BV zit. De gemeente wil weten welke gevolgen deze mogelijke verhuizing heeft. De gemeenteraad heeft bepaald dat er vóórdat er sprake kan zijn van een eventuele verhuizing, een tweetal onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Ten eerste zal er een verkeerstechnisch onderzoek plaatsvinden. Daarin wordt gekeken wat de effecten zullen zijn in de verkeersstromen wanneer de Aldi zich zal vestigen op de locatie Jensma. Daarnaast zal er onderzoek worden gedaan naar de economische effecten voor de winkeliers in het centrumgebied van St. Annaparochie.

Met dit laatste onderzoek is de gemeente het Bildt nu bezig. Bedoeling van dit onderzoek is erachter te komen of er effecten zullen zijn voor de winkeliers in het centrumgebied wanneer de Aldi verhuist. Daarvoor organiseert de gemeente in de eerste en tweede week van april een enquęte onder de klanten van de Aldi. Op die manier wil de gemeente informatie verkrijgen over het winkelgedrag van de klanten van de Aldi. Vragen die gesteld zullen worden zijn bijvoorbeeld of en hoe vaak men andere winkels bezoekt vooraf of na afloop van het boodschappen doen bij de Aldi. Daarnaast wordt de klant enkele stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de situatie die ontstaat als de Aldi zich vestigt op de locatie Jensma.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Annaparochie, 23 maart 2007

Gemeente zoekt ambtenaar burgerlijke stand

De gemeente het Bildt is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Samen met enkele collega’s gaat u huwelijken en partnerschappen in al zijn vormen sluiten. Hiervoor heeft u vooraf een persoonlijk gesprek met het paar. Op basis daarvan maakt u vervolgens een speech. De ceremonie vindt plaats op één van de daarvoor aangewezen locaties binnen de gemeente. Van u wordt verwacht dat u deze ceremonies op passende wijze leidt en dat u iets extra’s toevoegt aan deze speciale gebeurtenis.

Voor deze functie moet u beschikken over een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en over goede contactuele eigenschappen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze de Friese taal en/of het Bildts actief beheersen. Uw sollicitatie moet uiterlijk 1 april 2007 bij ons binnen zijn.

Bron: www.hetbildt.nl


Minnertsga, 22 maart 2007

Joostema nieuwe voorzitter WIS IN

Sybe Joostema uit Minnertsga wordt de nieuwe hoofdredacteur van het maandblad WIS IN van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).

Joostema is de opvolger van Jan Braaksma, die onlangs samen met de voltallige redactie na een conflict met het hoofdbestuur van de kaatsbond opstapte. Oud-topkaatser Gerben Okkinga gaat de nieuwe vormgeving gestalte geven. Joostema was eerder sportredacteur van het Friesch Dagblad en werkte bij LTO Noord mee aan de verdere ontwikkeling van het blad Nieuwe Oogst, de opvolger van het Landbouwblad.

Bron: Friesch Dagblad


Leeuwarden, 21 maart 2007

Tien Friese installateurs maken vuist

Tien installatiebedrijven in Friesland hebben de handen ineen geslagen op het gebied van duurzame energietechnologie. Het doel is om gezamenlijk een sterke positie te verwerven op deze nieuwe markt, die de komende jaren fors zal groeien.

De bedrijven werken samen onder de naam Dutef, duurzame technologie Fryslân. Tot de groep behoren de installatiebedrijven Bijlstra in Dokkum, Damstra in Driesum, Hoekstra in Heerenveen, Marne Techniek in Wommels, Mensonides in Harlingen, Oosterveld in De Blesse, Van der Leij in Leeuwarden, Zonderland in Minnertsga, Vellema in Hallum en Energie Service Friesland in Heerenveen. Bij de bedrijven werken in totaal ruim driehonderd medewerkers.

Bron: Leeuwarder Courant

Bezoek www.dutef.nl

Sint Annaparochie, 16 maart 2007

Samenwerking akkerbouw en veehouderij noodzakelijk

Om de in de toekomst vereiste schaalvergroting te kunnen bijbenen, moeten akkerbouwers en veehouders meer samenwerken. Dat is ook nodig om voldoende grond onder de melkveebedrijven te houden voor de mestafzet. In ruil willen melkveebedrijven bijvoorbeeld wel goede bouwgrond ruilen.

Dat zegt Johannes van Sinderen van DLG, tevens schapenhouder binnen samenwerkingsverband Ecolana. Hij sprak vrijdagavond in Sint Annaparochie op een discussie-avond van het AJF (Agrarische Jongeren Fryslân).

Schaalvergroting zal in de toekomst nodig zijn om stijgende kosten de baas te blijven, zegt Van Sinderen. Hierdoor ontstaat echter grote piekbelasting in de werkdruk. Daarom kan het voordelig zijn ook de arbeid te combineren.

Bron: www.zibb.nl/landentuinbouw


Sint Annaparochie, 16 maart 2007

Illegale hondenfokker op Het Bildt

Voor het illegaal fokken en verhandelen van honden heeft een 36-jarige inwoner van Het Bildt een proces verbaal gekregen van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De man had in een schuur bij zijn huis een reu, zes fokteven en zes puppies ondergebracht. Volgens de LID behoort de man tot een circuit van enkele tientallen illegale fokkers in Friesland die via internet honden te koop aanbieden.

De Bilkert kreeg van de inspectiedienst verder een waarschuwing omdat twee honden niet goed verzorgd waren. Hun vacht was gedeeltelijk dichtgeklit. Over twee weken wordt de toestand van de dieren opnieuw gecontroleerd.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 16 maart 2007

Omstreden topman van bijbelstichting stapt op

Topman Han Vergouwe van de christelijke stichting Wat zegt de bijbel uit Sint Annaparochie is met onmiddellijke ingang opgestapt. Perikelen 'in de privé-sfeer' zijn volgens stichtingsvoorzitter Ernst Lammerse uit Zutphen de aanleiding voor zijn vertrek. Het optreden van Vergouwe en allerlei geruchten rond zijn persoon leidden eerder dit jaar tot het vertrek van een aantal medewerkers en de vorige voorzitter van de stichting, aannemer Arjen Lont uit Leeuwarden.

Een commissie van wijze mannen onderzocht begin dit jaar de gang van zaken, maar concludeerde dat Vergouwe in zijn werk voor de stichting niets onoirbaars heeft gedaan. Wel werd besloten boven hem een tijdelijke directeur te plaatsen in de persoon van Samuel van der Maas. De stichting overkoepelt twaalf evangelische boekhandels en geeft bijbelcursussen uit.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 16 maart 2007

Ljoubjr, Novelle en Hut op Tsjerketour

Arjan Hut

De muzikanten van Ljoubjr en Novelle en schrijver Arjan Hut van april tot augustus onder de naam `Tsjerketour` de Friese kerken langs met een programma vol muziek en gedichten. De aftrap zal zijn op zondag 1 april in de kerk van Bears. Hierop volgt een reeks concerten kriskras door Friesland. De kerkdeuren in Bears zullen om 14:30 uur opengaan. Op 10 juni zullen ze de groate Kerk van St. Jabik aandoen.

Het initiatief komt van Ljoubjr, die vinden dat hun melancholieke akoestische liedjes samen met de krachtige voordrachten van Hut bij uitstek geschikt zijn voor de sfeervolle akoestiek van kerken. Novelle maakt het plaatje compleet met hun schitterende folk/popnummers. In een programma van dik anderhalf uur worden muziek en voordracht met elkaar verbonden en afgewisseld.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 15 maart 2007

Kadijkstervaart heet voortaan Kaaifaart

klik voor grotere kaart

De Murk in Leeuwarden heet voortaan De Moark. In Wűnseradiel verandert de Bloedvaart in Nijlanner Feart. De Dobbe in Leeuwarderadeel gaat voortaan als It Puoltsje door het leven. Vanaf donderdag hebben vrijwel alle vaarten, kanalen en meren in deze provincie officieel een Friese naam.

De naamsverandering gebeurt op voorstel van de provincie Fryslân. Vrijwel alle gemeenten hebben ermee ingestemd. Het Bildt en Oost? en Weststellingwerf gebruiken naast het Fries hun streektaal.

Een paar voorbeelden: Ooststellingwerf noemt de Linde vanaf nu de Lende, de Makkingastervaart wordt De Wiek heet. De Kolonievaart in Weststellingwerf verandert in Wiek van de Vierdeparten. De Kadijkstervaart wordt in het Bildts Kaaifaart. De nieuwe 'oude' namen zijn te vinden op www.fryslân.nl/waternamen.

Bron: Leeuwarder Courant


Vrouwenparochie, 15 maart 2007

Kerkklok zweeft boven Vrouwenparochie

De kerkklok van de hervormde kerk in Vrouwenparochie zweefde gisteren even boven het dorp. De 1160 kilo zware klok - hetzelfde gewicht als een middenklasse auto - werd met een kraan uit de toren gehesen. Voor de tweede keer gaat de kerkklok naar Duitsland. De eerste keer was gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter nam de klok weg om het metaal te gebruiken in de oorlogsindustrie. De klok keerde wonder boven wonder terug.

Deze keer gaat de door Gregorius van Hall uit Leeuwarden 400 jaar geleden gegoten bronzen klok de grens over om te worden gerepareerd. Drie jaar geleden werd ontdekt dat er een scheur in het metaal is ontstaan. Ook het uurwerk, de windvaan en een koperen bol zijn van de toren gehaald om te worden gerenoveerd. De kosten van de operatie bedragen €100.000.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf


St. Annaparochie, 15 maart 2007

Gemeente het Bildt en Mega Projectontwikkeling
tekenen intentieovereenkomst St. Annaparochie - Zuidwest

Dinsdag 13 maart jongstleden hebben de gemeente het Bildt en Mega Projectontwikkeling B.V. een intentieovereenkomst getekend. Doel van deze overeenkomst is te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van het dorpsuitbreidingsplan St. Annaparochie - Zuidwest. Het uitbreidingplan is gelegen aan de zuidwestkant van St. Annaparochie waar de komende 10 jaar circa 250 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Annaparochie, 15 maart 2007

Wad, Ellen Floris

Akkerbouw ontwaakt uit winterslaap

De akkerbouwers ontwaken weer uit hun winterslaap. Na een aantal droge dagen wagen ze zich geleidelijk aan weer op het land. De Bildtse akkerbouwer Johannes Sytsma zaaide gisteren zomergerst. De akkerbouwers maken zich dit seizoen zorgen over de grondstructuur. Die is door de natte en zachte winter waarschijnlijk niet al te best.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: Anno Huidekoper


Hilversum, 13 maart 2007

Lokale Helden: Taeke Triemstra

De vierde aflevering in de serie over Lokale Helden, die wordt uitgezonden in NOS Langs de Lijn, voert naar Sint Jacobiparochie. Een klein dorpje in het noordwesten van Friesland. Centraal in het dorp staat een prachtige kerk, daaromheen ligt een klein aantal straten. En dat is het dan, Sint Jacobiparochie, de woonplaats van Taeke Triemstra.

Buiten Friesland zal de naam van de lokale held van Sint Jacobiparochie nauwelijks herkend worden. Maar binnen de provincie is hij een fenomeen. Want Taeke Triemstra doet aan kaatsen, een echte volkssport in het noorden. Het jaarlijkse hoogtepunt is de PC in Franeker. Tijdens dat toernooi zitten 12.000 mensen op de tribunes, tijdens dat toernooi kan een kaatser eeuwige roem vergaren. Het overkwam Taeke Triemstra in 2006.

Bron: NOS Studio Sport

Lees het hele artikel   >>

Grootegast, 13 maart 2007

Ich bin auch ein Bilkert

Wad, Ellen Floris

Op gevaar af voor slijmend uitgemaakt te worden, omdat ik mijn broodheren naar de mond zou praten, moet het toch van mijn hart: Wat een Fries-bevlogen hoofdredactioneel stukje was dat op de dag van de verkiezingen in deze krant. En prompt won Anita de statenverkiezingen. Alleen in Friesland kregen die een provinciale uitslag. Overal elders was het niet veel meer dan een veredelde stemming voor iets in Den Haag omtrent iets in Den Haag. In Friesland zegevierde het Fries eigene, waar J. in zijn hoofdredactioneel commentaar 'voor een betere wereld' zo op hoopte.

Die betere wereld gloorde op de Zeedijk bij Zwarte Haan, waar tot in de wijde omtrek geen oog het meer droog houdt als de tenor Albert Bonnema het Bildtse volkslied aanheft, waarna slechts de schorre schaterlach van een zeemeeuw de stilte verbreekt. Een meer dan symbolische plaats om te hopen op een nieuwe, betere wereld. Een plaats met een mooi verleden ook. Tot hier kwam de Zuiderzee en de vissers van Barradeel en Het Bildt beleefden er na de afsluiting in 1932 nog enkele jaren wonderbaarlijke visvangsten toen grote scholen Zuiderzeeharing, in de oeroude trek belemmerd door de nieuwe dijk, naar links uitweken en bij Zwarte Haan zo de netten inzwommen.

Bron: Leeuwarder Courant
Sietse van der Hoek

Lees verder   >>

Sint Anne, 13 maart 2007

It earste ljipaai fan it Bilt

It earste ljipaai fan it Bilt is moandei om kertier oer fjouweren fűn. It lei oan de Lúnsterwei, súdlik fan Sint Anne. De finer wie Tjeerd Lautenbach fan Ljouwert. Hy biedt it ljipaai tiisdeitemiddei oan oan boargemaster van der Werff fan it Bilt.

Rienk de Vries hat moandei it earste ljipaai fan Ljouwerteradiel fűn. It lei yn de Hallumer Mieden. It giet om in 'bouaaike', te herkennen oan de spesjale kleur.

Bron: Omrop Fryslân


Wâlterswâld, 10 maart 2007

CD fan Griet en Rintje

Sjongers Griet Wiersma en Rintje Kas presintearren freedtejűn yn Wâlterswâld in mienskiplike cd. Oanlieding is in dialekt-cd dęr't Griet net oan meidwaan woe omdat it Frysk in taal is. Se besleat doe in eigen cd op te nimmen tegearre mei Biltker Rintje Kas.

De cd fan Griet en Rintje hjit 'Wy binne Friezen'. De boargemasters fan Dantumadiel en It Bilt namen it earste eksimplaar yn űntfangst.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Besjoch de bylden fan Hjoed


Westhoek, 10 maart 2007

Techniek is overal

Techniekles van Rein van Dijk: 'Techniek faalt ook wel eens.'

Als je klein bent, kun je ongebreideld dromen over wat je later wilt worden; astronaut, kok, brandweerman of directeur. Maar in het laatste jaar van de basisschool wordt het serieus. Dan moet je ineens echte keuzes maken. Wordt het een maritieme opleiding, het gymnasium of toch het Cios? Dan is het handig als je weet wat er zoal te koop is in de wereld.

Deze woensdagochtend krijgen de oudste kinderen van de Westhoekschool techniekles van gastleraar Rein van Dijk. Techniek is overal vertelt hij. Want waar komt elektriciteit eigenlijk vandaan? "Van windmolens", zegt Petronella Visser. "Heel goed", glundert meester Henk Krol. "We zijn vorig jaar nog op bezoek geweest bij een windmolenpark bij Minnertsga."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Dronrijp, 9 maart 2007

Wilde Ganzen steunt concert familie Buizer

Wilde Ganzen, de stichting die zich inzet voor kansarmen in de derde wereld, steunt het benefietconcert dat de familie Buizer uit Sint Annaparochie zondag in Dronrijp geeft. De stichting heeft toegezegd het bedrag dat met het optreden wordt binnengehaald, met 70 procent te verhogen. De opbrengst gaat naar Vision de Femmes, een project voor jonge alleenstaande moeders in Kameroen.

Het gezin Buizer telt zes kinderen waarvan de oudste drie, Jan, Pierre en Daniëlle, aan het conservatorium studeren. Alle drie spelen regelmatig op grote podia in binnen- en buitenland. Het concert zondag in het kerkje d’Alde Wite in Dronrijp begint om 15.30 uur.

Bron: Friesch Dagblad


Drachten, 9 maart 2007

Inbreker op heterdaad aangehouden

De politie heeft donderdagnacht een 23-jarige man uit Sint Annaparochie op heterdaad aangehouden bij een inbraak in een bedrijf aan De Bolder. Een voorbijganger zag omstreeks 05.20 uur dat een man probeerde in te breken en waarschuwde direct de politie via 1-1-2.

De politie trof ter plaatse een kapotgeslagen ruit aan. De verdachte had zich daar kennelijk bij verwond. Hij werd onder het bloed bij de kapotte ruit aangetroffen. Hij werd aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. Er moet nog aangifte gedaan worden.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 8 maart 2007

Provînsy 't Bildt

'Kies de staten van Het Bildt'

Wil Het Bildt zich afscheiden van de rest van Friesland? Gisteren tijdens de provinciale statenverkiezingen leek het daar toch echt even op. Op de Bildtse oproepkaarten stond namelijk dat er afgevaardigden gekozen konden worden voor de provinciale staten van Het Bildt in plaats van de provincie Friesland.

De drukfout kwam aan het licht toen enkele stemmers er een opmerking over maakten. "It is in lyts detail. Wy hawwe de opropkaarten wol kontroleard, mar dit is der trochhinne glipt", aldus burgemeester Aucke van der Werff. Hij kon de humor er wel van inzien. "It is foar it Bilt miskien de earste stap nei ünöfhinklikheid." De drukfout had overigens geen gevolgen voor de stemming in de gemeente. De oproep-kaar was gewoon geldig.

Bron: Leeuwarder Courant


Grou, 8 maart 2007

Vos Catering mede-organisator muziekfestival

Vos Catering

Het Grouster bedrijf Vos Catering gaat samen met de band Bacon and Bones een groot midzomermuziekfestival organiseren. Vos Catering neemt tevens een deel van de financiering op zich.

Het festival wordt gehouden op het plein voor het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. Het evenement heeft de naam Bildt-Beatfestival gekregen en moet een jaarlijks festijn worden. De organisatoren willen het de komende jaren laten uitgroeien tot het grootste gratis muziekfestival met Friese muzikanten in Fryslân.

Het eerste Bildt-Beatfestival vindt plaats op zaterdagmiddag 18 augustus aanstaande. Op een dubbel podium treden non-stop diverse Friese bands en muzikanten op.

Bron: www.degrouster.nl


Sint Annaparochie, 8 maart 2007

Statenzaal

Ruim 4500 Bilkerts hebben gestemd voor Provinciale Staten

Van de Bilkerts heeft 57% gestemd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in Friesland. Dat zijn ruim 4500 mensen. Dit percentage ligt iets hoger ten opzichte van het provinciaal gemiddelde en iets lager dan vier jaar geleden. De definitieve uitslag wordt 9 maart bekend gemaakt. Voorlopig lijken vooral het CDA en de PvdA de meeste stemmen te hebben ontvangen. Beide partijen hebben een aanzienlijke voorsprong op de overige partijen. De VVD, FNP en SP volgen met daarachteraan ChristenUnie en GROENLINKS.

De traditionele verkiezingsavond in de centrale hal van het gemeentehuis was geslaagd, veel mensen en een goede sfeer. Omrop Fryslân was op een groot scherm te volgen en om 22.00 uur maakte burgemeester Aucke van der Werff de uitslag van de provinciale statenverkiezingen op het Bildt bekend. Wilt u de uitslag nog eens op uw gemak doornemen? Klik dan op de deze link voor een totaalbeeld of op deze link voor een historische vergelijking.

Bron: www.hetbildt.nl


St. Anne, 8 maart 2007

Politie houdt drugsdealers aan

Cannabis

De politie heeft woensdagochtend bij een inval in een woning een 47-jarige man en een 46-jarige vrouw uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van het dealen in softdrugs. Bij de politie was informatie binnen gekomen dat de verdachten vanuit een woning softdrugs verkochten aan scholieren. Mede naar aanleiding van klachten startte de politie daarom een onderzoek. De politie doorzocht onder leiding van de rechter-commissaris de woning. Daarbij werd ook een drugshond ingezet.

In de woning werd een grote hoeveelheid softdrugs (meerdere kilo’s), een kleine hoeveelheid harddrugs en een aantal voorwerpen voor van het verwerken en verkopen van verdovende middelen aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn voor verhoor naar het bureau gebracht en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 7 maart 2007

Albert Bonnema

Voor een betere wereld

Ruimte. Stilte. Vrijheid. Zingende kwelders. Kaarsrechte lijnen. Fraaie vergezichten. En als perpetuum mobile het rustige rollen van de Waddenzee. Frieser had het einde van de PvdA-campagne voor de statenverkiezingen dan de bijeenkomst van maandagavond op de Zeedijk bij Zwarte Haan niet kunnen zijn.

Albert Bonnema zong 'It Alders-hűs' en 'Se, se, dou wide se!', liederen van wie anders dan Pieter Jelles Troelstra, die de donkere nacht in werden gedragen door een straffe wind. Onder de dreigende wolkenlucht werden teksten en muziek bijgeschenen door de zaklantaarn van de nummer twee op de lijst, Janne-wietske de Vries, Friesland's eigen "lady with the lamp".

En toen Bonnema tot slot, bijna verstild in de tijd, het Bildtse volkslied aanhief was er in de wijde omtrek geen droog oog meer te bekennen. Want der sait elke Bilkert: 'Och, wat is't hier mooi!' Slechts de schorre schaterlach van een zeemeeuw verbrak na het optreden de stilte.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Harlingen, 6 maart 2007

‘Achterstandswijk’ gaat te ver

wethouder Kaper

De Friese gemeenten die door het Verwey-Jonker Instituut als ‘kindonvriendelijk’ zijn aangewezen, hebben moeite met die kwalificatie. Vooral de constatering dat veel Friese kinderen in een ‘achterstandswijk’ opgroeien, gaat de betrokken gemeenten te ver. Toch zien zij ook mogelijkheden om de slechte uitslag in hun voordeel te gebruiken.

In het Bildt is de situatie wat achterstandswijken betreft het ergste van Fryslân; die gemeente staat op dit criterium zelfs landelijk in de top drie. "Ondanks ons verzoek hebben we het rapport nog niet ontvangen", zegt wethouder Kaper. "Maar wij herkennen ons niet in dat beeld. Ik wil graag weten waarom de onderzoekers voor de term achterstandswijk kiezen, want daarmee doen zij de inwoners en de gemeente zelf tekort. Het is hier met alle rust, ruimte en onderwijs wel degelijk kindvriendelijk." Kaper begrijpt dat de ranglijst bedoeld is om overheden tot actie aan te zetten, maar vindt de uitslag ‘zeker vervelend’.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel   >>

Leeuwarden, 6 maart 2007

Politie houdt jonge zakkenroller aan

De politie heeft maandagavond op het Zaailand een 12-jarige jongen uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van zakkenrollerij. Getuigen hadden gezien dat de jongen aan het ‘rollen’ was, waarna ze de politie waarschuwden. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor en een proces-verbaal werd de jongen overgedragen aan zijn zorgkader.

Bron: www.politie.nl.nl


Sint Annaparochie, 5 maart 2007

‘Achterbuurt? Het is hier vet chill, man’

Ja, natuurlijk hebben ze wel wat te klagen, de jongeren die op zaterdagmiddag rondhangen in het centrum van Sint Annaparochie. "Je mag nergens gaan zitten. Ze hebben alle bankjes weggehaald en het jeugdhonk mag ook wel wat vaker open", vindt Chris (14). Toch vinden ze het gezellig. ,"Iedereen is altijd buiten", zegt Corné (14). En dat het onveilig zou zijn op het Bildt, zoals uit het onderzoek zou blijken, daar merken ze niks van. ,"Ja, er is best veel criminaliteit. Maar dat doen we zelf", lacht Robin (17). Is het Bildt een grote achterstandswijk? "Dat klopt half", schat Chris in. "Maar eigenlijk vind ik het best meevallen." Dat het naburige Menaldumadeel wél goed scoort als kindvriendelijke gemeente, zegt ze niets. "Menaldum is saai", vindt Robin. "Leeuwarden lijkt me nog wel leuk om te wonen, maar het Bildt is ook vet chill."

Er is bijna geen slechtere gemeente om je kind te laten opgroeien, zo blijkt uit de cijfers van het grote onderzoek. H. Meijer uit Sint Jacobiparochie merkt daar niets van. "Ik laat mijn kind goed opgroeien, hoor", zegt hij met een knikje naar zijn kroost in de kinderwagen. "Als ze zeggen dat hier voor kinderen en jongeren weinig te doen is, dan klopt dat wel. Maar het maakt wel uit waar je woont, denk ik." Hij laat zijn kind liever opgroeien op het Bildt dan in een grote stad. "Hier hebben ze allemaal de ruimte. In Amsterdam of Rotterdam is dat wel anders. Ik neem het dan ook niet altijd serieus met dit soort onderzoeken. Ze kijken alleen maar naar de cijfertjes."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel   >>

Leeuwarden, 4 maart 2007

Oltman's Groen derde bij strijd om hoveniersbokaal

Zaterdagmiddag, tijdens de beurs Huis & Tuin in het WTC Expo te Leeuwarden, werd de jaarlijkse Hoveniersbokaal uitgereikt. Dit jaar werd deze bokaal uitgereikt door Jurgen Smit, bekend van RTL Tuinmagazine. De jury verkoos als winnaar Cyprčs Tuinen uit Kollum. Zij wonnen de felbegeerde Hoveniersbokaal en daarmee de gratis tuinmeters voor Huis & Tuin 2008.

De beurs Huis & Tuin 2007 telde een recordaantal modeltuinen. De jury moest kiezen uit 21 modeltuinen van 80 tot 360 m2. Oltman's Groen uit St. Annaparochie, die dit jaar voor het eerst meedeed aan de beurs, werd derde.

Bron: www.waldnet.nl


Sint Annaparochie, 3 maart 2007

Puzzelprijs voor knoeivaste stoelen

Al een poosje dacht Paula Bieringa-Lourens uit Sint Annaparochie erover om nieuwe eetkamerstoelen te kopen. De afgelopen week nog. Ze had vier kleinkinderen op visite. Erg leuk natuurlijk, "maar er zijn wel drie glazen melk over de stoelen heen gegaan." Bieringa-Lourens was dan ook blij verrast toen ze hoorde dat ze de puzzelprijs had gewonnen, een cheque van €450 van meubelboulevard Home Center in Wolvega. Al jaren is Bieringa- Lourens "puzzelgek", net als haar man Jaap Bieringa.

Maar tot nu toe won het oud-huisartsenechtpaar nooit een grote prijs. Samen met verkoopleider Imko Molenaar maakten de prijswinnaars gisteren een rondgang door de winkel. Al snel liet Bieringa-Lourens haar oog vallen op een knoeivaste, lederen set. "Erg mooi en ze zitten ook lekker, maar ik wil binnenkort nog eens rustig rondkijken hoor."

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Jan de Vries


Westhoek, 3 maart 2007

Hoe lang duurt de wedstrijd nog?

Er zijn van die zaken in het leven, daar kun je weken naar uitkijken. De komst van Sinterklaas, de grote vakantie en een bezoek aan een echte voetbalwedstrijd in het Abe Lenstra-stadion bijvoorbeeld. En helemaal als je dan ook nog het veld op mag. Dat heeft meester Palle Mulder toch maar mooi geregeld voor de kinderen van de Westhoekschool.

Terwijl buiten op het schoolplein de kinderen joelen, begint meester Palle hem toch wel een beetje te knijpen. Waar blijft de bus? Straks komen we nog in de file bij het stadion stil te staan, zegt hij.

Alle kinderen van de school gaan mee, behalve de kleuters, want voor hen wordt het toch wel een beetje laat. Ook een paar ouders zijn erbij, ze staan te keuvelen in de gang. Gelukkig daar komt de bus, meester Palle slaakt een zucht. "We gaan!", roept hij opgelucht.

Bron: Leeuwarder Courant
foto FPH/Mustafa Gummussu

Lees verder   >>

Nij Altoenae, 3 maart 2007

Opvallend bord voor kerk in Nij Altoenae

De protestanten van Nij Altoenae, Nieuwe- en Oudebildtdijk hebben hun kerk deze maand voor de herkenbaarheid voorzien van een bord aan de weg: Kerk Tussen de Dijken. Februari was altijd al een bijzondere maand voor deze Bildtse kerk. De institutie vond plaats op 17 februari 1918. In de tweede maand van het jaar 1928 volgde de verhuizing naar de nieuwe kerk. En nu dus de nieuwe naam op een opvallend groen met roze bord ook in die maand.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Niels Westra


Vrouwenparochie, 2 maart 2007

Topas-dochter Odalinda

KWPN-hengst Topas overleden

Afgelopen dinsdag is de KWPN-hengst Topas in zijn stal bij de familie Okkema in Vrouwenparochie aan ouderdom overleden. De zoon van Marco Polo uit de merrie Voila B model pref prest werd bijna 30 jaar oud.

Topas leverde enkele goed presterende sportpaarden alsook de goedgekeurde hengst Kingston (mv.G.Ramiro Z). Verder staat de hengt onder meer te boek als vader van diverse internationale springpaarden, waarvan Little Big Man van Laura Chapot onlangs in Wellington nog de Grote Prijs wonnen. Ook de Grand Prix springpaarden Limminka, Kilian, Cortaflex Mondriaan en Odalinda.

Bron: Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland


St. Anne, 2 maart 2007

Alvestęderűte befarber makke

De kâns dat boaten takom jier farre kinne fia de noardlike alvestęderűte is grutter wurden. Der is in oplossing fűn foar it tekoart fan trije miljoen euro. Dat űntstie doe't in bydrage fan it SNN net trochgie.

It jild komt no fan de provinsje foar it stik Berltsum-Bartlehiem. Ek wurdt der jild ferwachte fan it wetterskip. Yn de rűte moatte twa slűzen komme, by Wier en by Alde Leije. Dy wurde takom jier oanlein.

Bron: Omrop Fryslân

Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint


Ouwesyl, 1 maart 2007

Kaarten en magneten van Het Bildt

Het Graauwe Paard, de Groate Kerk en Zwarte Haan. Dit is een greep uit de nieuwe kaartenseries van Het Bildt die onlangs zijn verschenen. De kaarten van de hand van Janny Vellinga zijn afdrukken van een aantal illustratieve schilderijen in aquarel en inkt, die de schilderes in 2005 ter gelegenheid van Het Bildt 500 heeft gemaakt. Destijds waren de schilderijen in restaurant De Zwarte Haan te zien. Vanwege de grote belangstelling zijn een aantal van deze werken nu in kaartvorm uitgebracht. Het gaat om drie series, één van Oude Bildtzijl, één van Het Bildt op en rond de dijken en één van de kerkenroute op Het Bildt. Een totaal van 12 kaarten.

De kaarten zijn verkrijgbaar in BKI De Witte Klok te Oude Bildtzijl. Hier zijn ook drie verschillende koelkastmagneten met Bildtse onderwerpen te verkrijgen, waaronder één in ansichtkaartformaat van de Ds. Schuilingstraat in Oude Bildtzijl.

Bron: www.jannyvellinga.com


Nijkerk, 28 februari 2007

„Leven met lege agenda lacht me toe”

Burgemeester Vries van Nijkerk gaat met pensioen. Hij blikt tevreden terug. Foto RD, Anton Dommerholt

Bij de voordracht van CDA’er Renkema als nieuwe burgemeester van Nijkerk kreeg hij „even een raar gevoel in zijn maag.” Toch heeft eerste burger Vries van Nijkerk vrede met het feit dat hij morgen met pensioen gaat. „Ik verheug me erop om niet gehinderd door een agenda op visite te gaan en te blijven zolang ik wil.”

Vries (CDA) zit bijna dertig jaar op het pluche en is met hart en nieren verknocht aan de politiek. In december 1978 begon hij zijn loopbaan als burgemeester in het Friese Workum. Na zes jaar volgden de gemeenten Het Bildt en Dantumadeel. Ruim elf jaar geleden werd hij tot burgemeester van Nijkerk benoemd. Op 1 januari 2000 fuseerde Nijkerk met Hoevelaken en werd Vries burgervader van de heringedeelde gemeente.

Bron: Reformatorisch Dagblad
foto RD, Anton Dommerholt

Lees het hele artikel   >>

St. Annaparochie, 28 februari 2007

Internationale vrouwendag op het AZC

Donderdag 8 maart is het Internationale vrouwendag. De vrouwen van het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie willen vrouwen uit de omgeving uitnodigen om dit samen met hen te vieren. Lijkt dit u leuk, dan kunt u zich opgeven vóór 2 maart bij het AZC Sint Anne, tel. 0518-418444 (vragen naar Mirjam).

Het feest begint om 19.00 uur en is voor vrouwen vanaf 18 jaar.

Zegt het voort!

Bron: www.bildtweb.nl


Delfzijl, 28 februari 2007

Een stortvloed van water over de dijk

Wat gebeurt er met de grasmat van de zeedijk wanneer hier een grote hoeveelheid water overheen slaat? Om dit te weten is gisteren in Delfzijl de eerste van een serie proeven met een wateroverslagsimulator gehouden. Uit een bak bovenop de zeedijk stortte 14 kubieke meter water naar beneden. De met kunststof versterkte grasmat doorstond de proef ogenschijnlijk zonder problemen. De test wordt begin 2008 herhaald op drie verschillende stukken zeedijk bij Sint Jacobiparochie. Een prototype van de vier meter brede simulator is als afstudeerproject getest door vier studenten van de NHL in Leeuwarden. Het idee voor een versterkte grasmat komt van Jentsje van der Meer uit Heerenveen van het adviesbureau Infram uit Marknesse.

Bron: www.leeuwardercourant.nl
foto DvhN/Kees van de Veen

Bekijk video Bekijk video     Lees verder   >>

St. Annaparochie, 27 februari 2007

Omrin presenteert voorstel reststoffenenergiecentrale aan Bildtse gemeenteraad

Omrin wil een eigen reststoffenenergiecentrale bouwen in Harlingen. In een reststoffen energiecentrale kunnen reststoffen uit het afvalverwerkingsproces worden omgezet in energie. Op dit moment levert Omrin haar reststoffen aan een ander bedrijf. Zij denkt echter met de bouw van een eigen centrale op termijn geld oplevert.

De Friese gemeenten zijn aandeelhouders van Omrin. Zij moeten over het voorstel beslissen. Daarom presenteerden medewerkers van Omrin het plan voor de bouw van de reststoffenenergiecentrale in de Bildtse raadsvergadering van 22 februari.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees verder   >>

Heerenveen, 27 februari 2007

Schoolkinderen De Westhoek op heilig gras

De leerlingen van de openbare basisschool in De Westhoek mochten gisteravond het heilige gras van het Abe Lenstrastadion betreden, bij de wedstrijd van Jong SC Heerenveen tegen Ajax.

In de rust vormden ze een erehaag voor de beide clubmascottes: Heero van Heerenveen (links) en Lucky van Ajax. Het uitverkochte stadion, bevolkt met enthousiaste kinderen en hun begeleiders, zag koploper Heerenveen met 0-1 verliezen.

Bron: www.leeuwardercourant.nl
foto FPH/Mustafa Gumussu


St. Anne, 26 februari 2007

It Bilt makket oersjoch natuer

De gemeente It Bilt is begűn mei it yn kaart bringen fan beskerme bisten en planten yn de gemeente. Ferskate natuerorganisaasjes helpe dęrby.

It is de bedoeling dat der oer in pear moanne in folslein oersjoch is fan alle beskerme planten en bisten. Mei de list tinkt de gemeente It Bilt better rekken hâlde te kinnen mei de natuer by bygelyks wentebou.


Bron: www.omropfryslan.nl


Het Bildt, 23 februari 2007

Anita foar fryslan

Anita Andriesen is lijsttrekker voor de PvdA voor de komende statenverkiezingen met een opvallende campagne: Anita foar Fryslân. Een campagne die zwaar leunt op het politieke draagvlak die deze gedeputeerde de afgelopen 4 jaar heeft opgebouwd.

Uniek campagne instrument is een `steunlijst` van in het begin 125 mensen uit alle lagen van de friese gemeenschap. Anita hoopt dat deze fanclub langzaam doorgroeit tot 500 personen. Het meest opvallende is wel dat er ook mensen zich aan de lijst commiteren, die zelf een andere politieke kleur hebben.

Annet Huisman volgt Andriesen in de voorbereiding van haar campagne. Zo krijgen we een kijkje in de keuken van deze ambitieuze en frysk-flamboyante aardappelboerendochter uit het Bildt.

Wyn op Woansdei, woensdag 28 februari 2007, om 18.45, 20.45 en 22.45.

Bron: www.omropfryslan.nl


St. Annaparochie, 22 februari 2007

Gemeente verstuurt nieuwe WOZ waardes

Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2007 verzonden. Op deze aanslag is de nieuwe WOZ-waarde van uw woning vermeld. Voor alle onroerende zaken, woningen, bedrijfsgebouwen, bouwkavels en hobbygrond is het afgelopen jaar een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld.

De waardebepaling van woningen gebeurt tegenwoordig middels een geautomatiseerd systeem. In de periode tussen 2003 en 2005 is de totale waarde van onroerend goed objecten in de gemeente het Bildt rond de 8% is gestegen. Dit betekent niet dat de waarden van alle objecten met dit percentage is gestegen. Het ene pand stijgt meer of minder meer dan het andere.

Door de algehele stijging van de waarden konden de tarieven echter naar beneden worden bijgesteld. De totale opbrengst onroerend zaak belasting 2007 valt niet hoger uit dan de in de begroting geraamde opbrengst.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees verder   >>

Leeuwarden, 21 februari 2007

Prins Hendrikstraat, © Google Earth

Automobilist uit Minnertsga veroorzaakt ongeluk

De politie heeft hulp verleend bij een aanrijding op de Prins Hendrikstraat, waarbij een 43-jarige fietsster uit Leeuwarden gewond raakte.

Een 20-jarige automobilist uit Minnertsga reed over de Willemskade en negeerde de aangegeven rijrichting. De bestuurder wilde via de Prins Hendrikbrug de Sophialaan in rijden, maar zag daarbij de fietsster over het hoofd. De vrouw werd geraakt door de auto en ze kwam ten val. Het slachtoffer werd met onder andere nek- en rugletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.leeuwarden.nu


St. Annaparochie, 21 februari 2007

Bildtse sportverkiezingen in een nieuw jasje

Judoka Miranda Huizinga uit Nij Altoenae was in 2003 `Bildtse Sportvrouw van het jaar`

De gemeente het Bildt en Radio Eenhoorn organiseren opnieuw de verkiezing van de sportvrouw, sportman en sportploeg van de gemeente het Bildt. Nieuw dit jaar wordt de huldiging van alle sportkampioenen van gemeente het Bildt.

Onder de nieuwe naam "Bildts Sportgala 2006" zal dit jaar op 28 maart vanaf 19.30 uur in de Groate Kerk de Bildtse sportverkiezingen worden georganiseerd. De verkiezing van de sportvrouw, sportman en sportploeg van de gemeente het Bildt 2006 blijft bestaan. Maar dit jaar hebben we naast de verkiezing een huldiging in het leven geroepen. Wij vinden dat iedereen die een goede sportprestatie heeft geleverd in 2006, het verdient om in het zonnetje te worden gezet. En u mag ze nomineren! Kortom, u bepaalt welke sportkampioenen in het zonnetje worden gezet. Kent u mensen die net niet kampioen zijn geworden, dan kunt u ze toch opgeven! Deze genomineerden dingen mee om de titel sportvrouw, sportman en sportploeg van de gemeente het Bildt 2006.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint-Anne, 21 februari 2007

foto: Jan Bonefaas

The Beatles Revival

John, Paul, George & Ringo: alsof de tijd in de jaren '60 van de vorige eeuw was blijven steken, zo fris speelden The Beatles zaterdagavond in Ons Huis in St. Annaparochie.

Deze Tsjechische reďncarnatie van The Fab Four - the Beatles Revival - ziet eruit als The Beatles, beweegt als The Beatles, en klinkt als The Beatles. En dat is precies wat een coverband moet doen. Het publiek kon het in ieder geval goed waarderen.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Ljouwert, 20 febrewaris 2007

Gatten folje op de seedyk yn It Bilt: herstel of needgreep?

Dykskeel foar de rjochter

Wetterskip Fryslân stapt nei de rjochter om jild te krijen foar ferbettering fan de seedyk fan Harns. De organisaasje kin it net iens wurde mei it Ryk.

Neffens it Ryk giet it om herstelwurk en dat falt űnder it wetterskip. Mar dy fynt dat de beskermlaach net goed is. It giet om in needyngreep, oars wie it net feilich mear, sa fynt it wetterskip. De bestjoersrjochter moat no in útspraak dwaan oer it skeel.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Anne, 20 februari 2007

Laptops stellen út skoalle

Learlingen fan OSG Piter Jelles yn Sint Anne kinne de kommende dagen gjin gebrűk meitsje fan 'e laptops fan de skoalle. Moandeitenacht binne tolve eksimplaren stellen. De dieven binne deryn kommen troch it dak.

De skoalle makket in soad gebrűk fan de laptops, omdat learlingen dęrmei yn yn ferskate lokalen wurkje kinne. De ferwachting is dat it noch wol in pear dagen duorret foardat der nije laptops binne.

Bron: www.omropfryslan.nl

Omrop Fryslân Direkteur Den Hollander fan de skoalle


Wouterswoude, 19 februari 2007

© WâldNet | Griet Wiersma en Rintje Kas

Griet Wiersma zingt geen dialect

Zangeres Griet Wiersma uit Wouterswoude heeft geweigerd om mee te werken aan een liedje waarin lokale artiesten uit heel Nederland ieder twee regels in zijn of haar streektaal zouden gaan zingen. Het liedje is gemaakt door Wilfried Porthuis, de producer van o.a. Nick en Simon. Griet Wiersma heeft het aanbod van Porthuis geweigerd omdat ze vindt dat het Fries een erkende taal is en niet geassocieerd kan worden met een dialect.

Het algehele idee bleef wel hangen bij Griet Wiersma en in het Fries bestaan er wel weer 'dialecten'. Met dit verhaal kwam ze bij Rintje Kas (feestband Lays) en hij was meteen enthousiast. Samen hebben ze nu een duet opgenomen. In het kader van de maand maart - de maand van de streektalen en dialecten - zingen zij samen het lied Wy binne riezen, een samenzang over de Wâlden en Het Bildt.

Op vrijdagavond 9 maart is de presentatie van de single in het dorpshuis De Nije Warf in Wouterswoude. De eerste twee exemplaren worden aangeboden aan burgemeester Aalbers van de gemeente Dantumadeel en aan burgemeester Van der Werf van de gemeente Het Bildt.

Bron: www.waldnet.nl


St.-Anne, 18 februari 2007

Bildts reisje naar Heerenveen een succes

Het door `Wonen NW-Friesland` georganiseerde reisje voor actieve vrijwilligers is een succes geweest. Drie bussen vol gingen vanmorgen richting Heerenveen. Dat SC Heerenveen met 1 - 2 van Twente verloor mocht de algehele pret niet drukken.

Vanuit NW-Friesland zijn er in totaal 13 bussen met 650 personen naar Heerenveen gegaan. En wat een sfeer in het stadion!!

Bron: www.bildtweb.nl


Heerenveen, 17 februari 2007

'It doocht net'

Een topsporter van 72. Een Don Quichot die tegen windmolens vecht. Een echte Bilkert die niet van ophouden weet: "Wy kinne net tsjin űnrjocht." En dus beklimt Alef Dijkstra onvermoeibaar de barricaden om zijn boodschap uit te dragen: banken hebben geen oog voor startende ondernemers. In Canada, maar ook in Nederland.

Alef Dijkstra staat op een figuurlijke zeepkist. Vanuit zijn appartement in Heerenveen bestookt hij kranten, banken en politici met zijn vraag: wat doen banken voor startende ondernemers?

"Se ha de műle iepen oer starters en ynnovaasje, mar der bart neat. Hja besteegje de winst leaver oan sponsoring fan de hieltyd djoerder wurdende profesjonele topsport. It regear stekt der wol in soad jild yn, mar banken wolle gjin inkeld risiko rinne. Dy freegje safolle wissichheid, ek privee fan de eigner, dat der foar oare finansiers gjin wissichheden oerbliuwe. Dochs hawwe se ek in plicht om mei te dwaan."

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Siep van Lingen

Lees verder   >>

St.-Anne, 17 februari 2007

14 april opening skeelerbaan

Het eerste seizoen zit er al weer op en ondanks dat er niet al te veel beweging op de baan was is er toch veel gebeurd. Ook een officiële opening is er nog niet van gekomen. In het begin van het seizoen was er nog geen gras en tegen het einde van het seizoen ontbrak de tijd. Op 14 april 2007 zal de officiële opening plaatsvinden.

Een eigen kantine/kleedruimte is voor de komende paar jaar ook geregeld. Met medewerking van Bouwbedrijf Lont en Vuilgigant Omrin is er een onderkomen gerealiseerd welke aan het begin van het nieuwe seizoen bij de baan zal worden geplaatst.

Voor het nieuwe seizoen is er een verzoek ingediend bij de Bond om twee regionale wedstrijden te mogen organiseren. Het gaat hier om wedstrijden uit de "Foto Jaap de Boer" en de "Van Lingen" competitie. Dit zijn twee aansprekende skeelercompetities in de noordelijke helft van het land.

Bron: Mededeling Skeelervereniging Slikrollers


Klaaswaal, 17 februari 2007

Van Claes Danckert tot Klaaswaal

Het Zuid-Hollandse dorp Klaaswaal heeft zijn naam te danken aan een zekere Claesse Danckert, die eeuwen geleden grond bezat aan het water Wael (of Vlamingswaal). Nadat men de plek inpolderde, werd er een dorp gesticht: Claes Wael. De rest is geschiedenis.

Sinds 1982 behoort Klaaswaal, samen met Numansdorp, tot de gemeente Cromstrijen. In 1850 leefden er in Klaaswaal circa 700 mensen; vandaag de dag telt het dorp een kleine 4.000 inwoners. En dan te bedenken dat er eeuwen geleden nog gratis percelen werden uitgegeven om zoveel mogelijk bewoners naar Klaaswaal te trekken.

In het oude centrum van Klaaswaal, aan het einde van de historische Voorstraat, speelt het kerkgebouw sinds 1566 letterlijk een centrale rol. Rondom de kerk ligt een groene zone, omzoomd door oude klinkerstraten, waar kinderen onbelemmerd kunnen spelen. Het is op deze plek dat het Claesse Danckert Kwartier verrijst. Het Claesse Danckert Kwartier maakt deel uit van een ambitieus centrumplan voor Klaaswaal. In het plan dat naast wonen ook winkelen omvat, wordt een viertal appartementengebouwen gerealiseerd.

Bron: www.claesse-danckert-kwartier.nl


Westhoek, 17 februari 2007

Zoek, zoek, zoek, meesters onderbroek

Geconcentreerd gooit Immanuél Bos de bal in het net. De andere jongens van de Westhoekschool kijken toe. Foto LC/Saskia Stegeman

Een grote bus met een vrolijke pinguďn erop komt de Oudebildtdijk oprijden. Piepend en zuchtend houdt hij halt voor de Westhoekschool. De pinguďn is de mascotte van het schoolschaatsen, maar op deze, bijna voorjaarsachtige dag hebben de kinderen daar geen oog voor. Ze gaan zwemmen en dat kan nu eenmaal niet in water dat bevroren is.

Zeven leerlingen van de bovenbouw stappen in. Meester Henk Krol zwaait nog even naar de achterblijvers op het plein. Alleen collega Palle Mulder zwaait terug, met beide armen in de lucht. Voordat de kinderen van de Westhoekschool naar het zwembad gaan, maakt de bus eerst nog een tussenstop bij het asielzoekerscentrum even buiten Sint Annaparochie. Ook de kinderen van azc-school De Toverbal gaan mee. Joelend komen ze aangerend.

Even kijken of niemand zijn tas vergeten is, zegt meester Henk even later, als iedereen bij het zwembad is uitgestapt. "Dat silst altyd sjen." De kinderen hebben binnen de schoenen al keurig in het rek gezet. In de jongenskleedkamer liggen overal kleine spijkerbroekjes en truien op de bankjes. Van de groep die nu aan het zwemmen is, uit Minnertsga. Iemand heeft naast de wc geplast, zeggen de jongens tegen de meester. "Goed dat je het even meldt", bromt Krol.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Saskia Stegeman

Lees verder   >>

Oudebildtzijl, 15 februari 2007

Friese tweeverdieners lopen duizenden euro's oppassubsidie mis

Kinderopvangsubsidie blijkt nog steeds een onbekend begrip voor veel Friese tweeverdieners. Sinds 1 januari 2005 kunnen veel gezinnen aanspraak maken op een aardig extraatje, maar zo'n tachtig procent van de huishoudens mist nog steeds deze 'kans voor open doel'.

Anne Polstra, mede-eigenaar van gastouderbureau Friese Kleintjes constateert nog dagelijks dat veel mensen grote bedragen laten liggen: "Onze klanten ontvangen tussen de vijfhonderd en vierduizend euro netto per jaar aan de oppassubsidie. Toch maakt naar schatting slechts 20 procent van de tweeverdieners nu gebruik van deze mogelijkheid. Afgelopen week kwam een gezin bij ons, met kinderen van twee en vier jaar oud. Zij houden vanaf nu € 3.500,- netto per jaar over aan de oppassubsidie, maar hebben de afgelopen twee jaar ook al € 7.000,- laten liggen. Daar is helaas niets meer aan te doen."

Als het aan Polstra ligt zal oppassubsidie snel terrein winnen: "Ons bureau is laagdrempelig. We zijn van 's ochtend vroeg tot 's avonds laat bereikbaar en maken voor iedereen die nieuwsgierig is kosteloos en vrijblijvend een berekening van het mogelijke subsidievoordeel." Geďnteresseerden kunnen contact opnemen via 0518-421074 en info@friesekleintjes.nl."

Bron: Persbericht Friese Kleintjes


Sint Annaparochie, 15 februari 2007

Eerder Hema in Sint Anne dan in Stiens

Warenhuisketen Hema opent nog voor de zomer een vestiging in Sint Annaparochie. De winkelzaak neemt haar intrek in een pand aan de War-moesstraat in het centrum van het dorp.

Met de komst van de Hema steekt Sint Annaparochie het nabijgelegen Stiens de loef af. Daar wordt al enkele jaren gesproken over een Hemavestiging, maar de nieuwbouw naast het gemeentehuis is op zijn snelst pas aan het einde van dit jaar klaar.

Burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt is content met de snelle komst van het warenhuis naar Sint Anne. "It is prachtich nijs. Foar it doarp is it yn hiele opstekker."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St.-Anne, 15 februari 2007

St Anne Vooruit opent forum

Op de site van de ondernemersvereniging van St. Anne is een nieuw forum geopend, wat bedoeld is om mee te denken over ontwikkelingen in Sint Annaparochie. Oltman Aukema, de voorzitter van de vereninging heeft de discussie geopend met de hoop op een Bildts pleintje op de bedrijvencontactdagen (20 en 21 maart in Leeuwarden), waarbij nog een aantal ondernemers gevraagd worden.

Bildtweb wenst `St. Annavooruit` een succesvol forum toe, en hoopt met hen op verfrissende ideeën voor St. Anne en de rest van het Bildt.

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Annaparochie, 14 februari 2007

Smeding haalt milieucertificaat ISO14001

Milieuaspecten zijn onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van Smeding in Sint Annaparochie, onderdeel van Sligro. Daarom heeft de directie er bewust voor gekozen om milieu als een integraal onderdeel in de bedrijfsvoering op te nemen.

Daarvoor is een milieumanagementsysteem ingericht op de ISO 14001-norm. Hierbij is specifiek gekeken naar de milieubelasting van de bedrijfactiviteiten van Smeding. Hieruit is een plan van aanpak ontstaan met als doelstelling de milieubelasting structureel te beperken. In december 2006 is Smeding beoordeeld op het voldoen aan deze milieunorm. Er is met name gekeken naar wetgeving, communicatie en de praktische uitvoering van het plan van aanpak. Het bedrijf heeft aangetoond aan de gestelde eisen te voldoen en de milieubelasting structureel te beperken, hiervoor is eind januari 2007 het certificaat verstrekt. In heel Nederland zijn slechts enkele agf-bedrijven die dit certificaat in hun bezit hebben.

Bron: Vakblad Agf

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 14 februari 2007

Academicus mijdt lagere overheid

Gemeenten hebben steeds meer moeite om hoger opgeleiden te werven. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vooral kleine gemeenten hebben moeite hun vacatures te vervullen. Het punt zal een hoofdrol spelen in de komende cao-onderhandelingen.

In Leeuwarderadeel (10.341 inwoners) merkt de gemeente de laatste jaren dat het moeilijker is aan hoger opgeleid personeel te komen. "Voor onze laatste vacature, een ambtenaar bij middelen, was duidelijk minder animo. Je ziet dat mensen toch de neiging hebben naar het bedrijfsleven over te stappen", zegt woordvoerder S. van der Meulen. De colleges van de Middelsee-gemeenten (Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en het Bildt) zoeken de oplossing in salariëring. Ze zullen er bij de VNG op aandringen dat het aantal stappen in de salarisschalen vergroot kan worden. De VNG begint de cao-onderhandelingen in mei.

Bron: Friesch Daglad

Lees het hele bericht


Sint-Annaparochie, 14 februari 2007

BILDTBEAT-Festival

Op zaterdagmiddag 18 augustus 2007 zal een groot midzomer - muziekfestival georganiseerd worden op het plein voor het gemeentehuis te St. Annaparochie. Het is de bedoeling dat tijdens dit "Bildt-Beat" festival op een dubbel podium vanaf 13.30 uur t/m 18.00 uur diverse muzikanten/bands non-stop zullen optreden ter vermaak van een breed publiek en ter promotie van de muziek. Indien dit festival succesvol zal blijken, zal het een jaarlijks terugkerend evenement worden.

De organisatie van dit BILDTBEAT-festival is in handen van de vereniging Bacon and Bones. Het is een non-commercieel festival, waarvan de toegang gratis is, dat financieel gedragen zal worden door de plaatselijke middenstand en horeca. De deelnemende bands ontvangen een onkostenvergoeding.

Bands die belangstelling hebben om op dit festival te spelen kunnen contact opnemen met Dirk Spek.

Bron: Persbericht Bacon and Bones


Sint-Annaparochie, 14 februari 2007

Fysiotherapiepraktijk in politieburo

Het cellencomplex is eruit gesloopt, maar de karakteristieke deuren hebben ze bewaard. Sinds vrijdag heeft het oude politiebureau van St.-Annaparochie een nieuu'e bestemming. Fysiotherapeuten Lieneke Elings en Tjalling Zan-dringa hebben er hun praktijk Fysta gevestigd. De verbouwing van het pand heeft vier maanden geduurd, al verkeert de helft nog in originele staat. Fysta zat vanaf begin jaren '80 op De Keeg. De therapeuten hebben nu tweemaal zoveel ruimte tot hun beschikking.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Lelystad, 14 februari 2007

Chauffeur verongelukte schoolbus vrijgesproken

foto van ander bus-ongeluk

De chauffeur van een touringcar met schoolkinderen uit Drachten die in maart 2005 op de A6 verongelukte, treft geen blaam. De rechtbank in Lelystad heeft hem gisteren vrijgesproken van de verdenking dat hij schuld heeft aan het ongeluk, waarbij twee leerkrachten en een leerling gewond zijn geraakt.

De 45-jarige chauffeur uit Sint Annaparochie bracht een havoklas van scholengemeenschap Liudger naar huis, na een schoolreis naar Londen. In de buurt van Emmeloord raakte de man achter het stuur onwel. De bus belandde via de berm op zijn kant in een sloot. De gewonden hadden kneuzingen, een forse bloeduitstorting en een gebroken arm.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 13 februari 2007

Vul je vak actie sc Heerenveen

In het kader van de actie `Vul je Vak` zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradiel zijn op 18 februari te gast in het Abe Lenstra stadion als FC Twente op bezoek komt!
Wonen Noordwest Friesland, de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en Franekeradeel gaan met een aantal van de actieve vrijwilligers uit de dorpen naar de voetbalwedstrijd SC Heerenveen - FC Twente.

Er gaan zondag 13 bussen met totaal 650 personen naar Heerenveen. De belangstelling vanuit de dorpen was enorm en iedereen is zeer positief over deze actie. Naast alle vrijwilligers wilde de Woningstichting de bewoners van haar werkgebied ook de kans geven om de wedstrijd te bezoeken. Men kon in aanmerking komen door een bon in te vullen die in de huis aan huis verspreide krant van SC Heerenveen stond. De belangstelling hiervoor was ook overweldigend. Er zijn in totaal zo´n 250 bonnen ingeleverd, hier zijn 100 personen uitgeloot. Zij hebben reeds een kaart voor de wedstrijd ontvangen.
De uitgeselecteerde Bilkerts vertrekken rond 12 uur vanaf het gemeentehuis.

Bron: www.wonennwf.nl

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 12 februari 2007

Bacterieziekte en virus in aardappelen

Vaktechniek Akkerbouw houdt op donderdag 15 februari de tweede thema-avond over bacterieziekte, virus en luizen in aardappelpootgoed. Na een korte `opfrisbeurt` van de bestaande kennis(verschijningsvormen, schade e.d.) gaan de sprekers uitgebreid in op de ontwikkelingen in het veld (zoals uitbreiding aantastingen en opkomst nieuwe soorten) en de voortgang en uitkomsten van onderzoek. Er is uiteraard voldoende ruimte voor discussie over de aanpak van deze problemen op bedrijfsniveau.

Het onderwerp bacterieziek wordt behandeld door Henk Velvis van HZPC-research. Hij is onderzoeker bij het bacterieziekproject. De problematiek van virus en luizen is in deskundige handen bij PRI-onderzoeker René van der Vlugt. Specialist keuringsbeleid Henk van der Haar van de NAK belicht de (toekomstige) rol van het keuringsinstrument bij de aanpak van bacterieziekte en virus.
De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis `Ons Huis` in St. Anne. en begint om 20 uur.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 9 februari 2007

Stemhulp: Friesland wel of niet onafhankelijk

Kieskompas helpt de kiezer ook bij de statenverkiezingen op 7 maart bij het stemmen. Via deze website kan de kiezer er vanaf maandag met Kieskompas achter komen welke politieke partij het beste aansluit bij zijn ideeën. Dat gebeurt met vragen als: moet Friesland wel of niet de onafhankelijkheid uitroepen? Mag de opslag van kernafval in de Friese bodem? Is het verstandig dat de provincie haar energieaandelen verkoopt?

Het zal niet het enige stemadvies zijn dat Friese kiezers via internet kunnen bemachtigen. Gisteren ging in de Eerste Kamer in Den Haag de stemwijzer van het Interprovinciaal Overleg van start. Daarop staan 25 stellingen vermeld. VVD-gedeputeerde Ton Baas testte deze stemwijzer. Hij kreeg hulp bij het invullen van Sascha Breuer (23) uit Leeuwarden en Justin van Vliet (19) uit Sint Annaparochie. De twee medewerkers van het provinciale team dat jongeren naar de stembus wil lokken, konden Baas niet uit zijn element brengen. Hoewel Sascha en Justin beiden verwachten opnieuw geen VVD te zullen stemmen, kwam de gedeputeerde wel bij zijn eigen partij uit. De Partij voor het Noorden en DeFriezen eindigden bij hem onderaan.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 8 februari 2007

Crisis in top stichting WatZegtdeBijbel

De christelijke stichting WatZegtdeBijbel, bekend van de evangelische boekhandelketen De Fakkel, verkeert in een crisis. Leden van het bestuur en managementteam stapten op of moesten vertrekken. Inmiddels is een interim-voorzitter benoemd.
Aanleiding voor de crisis is het verschil in inzicht over het functioneren van de algemeen directeur van de boekwinkelketen. Rond die persoon, die bovendien lid was van het bestuur, ontstond een controverse nadat door andere managementteamleden onder meer vraagtekens waren geplaatst bij zijn declaratiegedrag.

De in 1985 gestichte non-profit organisatie WatZegtdeBijbel, met het hoofdkantoor in Sint Annaparochie, wil geloofsopbouw bevorderen. De stichting biedt een gelijknamige bijbelcursus aan en brengt met de tak De Fakkel 'de betere christelijke lectuur en muziek' aan de man via internet en inmiddels twaalf filialen in het hele land. Bij de stichting, die een miljoenenomzet heeft, zijn driehonderd mensen werkzaam, van wie veruit de meesten als vrijwilliger.

Bron: Nederlands Dagblad

Lees het hele bericht


St. Annaparochie, 8 februari 2007

Oplevering Hemmemaweg vertraagd

Ouwe gele plaats, Hemmemaweg (1920)

De nieuwe N383, ook wel bekend als S10 zal aan het einde van de lente, begin zomer opgeleverd worden. Dit gaf de burgemeester gisteravond na vragen vanuit de VVD-fractie tijdens de raadscommissievergadering te kennen. Hoewel de supervisie bij de provincie ligt wilde hij toch wel even op de vragen ingaan.

Dat het allemaal zo lang heeft moeten duren lag volgens de burgemeester aan de nuts-bedrijven die niet op tijd met vervanging van de gasleiding zijn begonnen, waardoor er vertraging opgetreden is bij de afbraak van de oude brug bij de dwinger, waarin de oude leiding verwerkt zat. Daardoor is oponthoud ontstaan bij de nieuwe brug, die deels op de plaats van de oude moet komen. Tevens zal nog een slijtlaag over het gehele traject St. Anne - Berlikum aangebracht worden.

Bron: www.bildtweb.nl


Leeuwarden, 6 februari 2007

Prijs Friese woningen stijgt snel

De Friese huizenprijzen gaan langzaamaan in de richting van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Huizen in Fryslân zijn gemiddeld nog wel een halve ton goedkoper dan elders in het land, maar dat verschil wordt ieder jaar wat kleiner. Fryslân is bezig met een inhaalslag, want de stijging viel hier hoger uit dan in andere provincies. De afgelopen jaren steeg de prijs tussen 20 tot 30 procent. Landelijk was dat rond 17 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op alle koopovereenkomsten die geregistreerd staan bij het Kadaster van 2001 en van 2006. De conclusies komen niet onverwachts. Eerder kwam het Kadaster ook al met cijfers naar buiten, waaruit bleek dat vorig jaar huizen gemiddeld 6,5 procent duurder waren dan het jaar ervoor. Friezen wonen het goedkoopst in Leeuwarden, waar een huis gemiddeld 152.000 euro kost. Dat is nog altijd fors hoger dan het gemiddelde van 109.000 van zes jaar geleden. Ook huizen op het Bildt zijn relatief goedkoop (157.000), net als in Ferwerderadiel (163.000).

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Fryslân, februari 2007

'Wij hebben goud in handen'

Friesland is prachtig. Toch kan ook Nederlands meest ruime en groene provincie beter. 'Het moet hier geen Randstad worden!' zegt Anita Andriesen (49), PvdA provincielijsttrekker voor Friesland. Ze stelt in al haar plannen de kwaliteit van de Friese ruimte centraal. Een zelfbewuste boerendochter met grootse plannen voor haar Fryslân.

'Verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, maar ook: natuur, milieu, landschap en dieren. Dat zijn de normen en waarden waarmee ik ben opgegroeid en waarmee ik werk.' Anita Andriesen, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland sprak in haar lijsttrekkers-speech over 'mensen als maatstaf voor politiek handelen' en heeft als gedeputeerde niet alleen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, maar ook platteland, landbouw en natuur in haar portefeuille. Anita: 'Ik word in Fryslan de 'moeder van alle kieviten' genoemd. Dat vind ik heel bijzonder. Omdat ik er persoonlijk voor heb gezorgd dat het eieren rapen doorgaat, maar we tegelijkertijd de nesten beschermen. Fryslân is een belangrijke provincie voor de opvang van weidevogels, die hebben het heel moeilijk. De natuur is belangrijk. Daar moeten we samen zuinig op zijn.'

Bron: Rood, ledenblad van de Partij van de Arbeid

Lees verder   >>

Leeuwarden, 4 februari 2007

Wildplasser aangehouden

Zondagochtend is aan de Nieuwestad een 28-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden omdat hij niet wilde luisteren naar surveillerende agenten.

De man werd door de agenten staande gehouden omdat hij tegen een gevel stond te plassen. Hij wilde zich niet legitimeren en wilde ondanks verzoeken van de politie niet vertrekken.
Bron: Leeuwarden.Nu


Sint Annaparochie, 2 februari 2007

Boodschappen doen tijdens de les

Cadeautjes inpakken vindt hij een beetje saai. Maar voor de rest is eigenlijk alles leuk in de nieuwe simulatiewinkel op de christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten in Sint Annaparochie, vindt Tjebbe Witteveen. De veertienjarige vmbo-leerling uit Sint Jacobiparochie heeft al een paar keer proefgedraaid achter de kassa, en dat beviel hem goed.

In een heuse winkel leren scholieren op school hoe je producten aan de man brengt en ze vervolgens afrekent. Gisteren werd de winkel door wethouder Haarsma van het Bildt geopend. "Een paar uur per week houden we er rollenspellen", zegt Vis. "Het is nog een simulatiewinkel. Maar het is wel de bedoeling er op termijn echt spullen te verkopen. Pennen, schriften en andere schoolspullen bijvoorbeeld. Die kunnen leerlingen dan in de pauze komen kopen."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 2 februari 2007

Tweetal vernielt raam

Vrijdagochtend vroeg zijn op De Kelders een 26-jarige inwoner van Leeuwarden en een 32-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden op verdenking van het vernielen van een raam van een horecagelegenheid aan de Berlikumermarkt.

Omwonenden waren wakker geworden van glasgerinkel en waarschuwden de politie. Omdat de agenten beschikten over goede signalementen konden de twee verdachten, na een korte zoektocht, worden aangehouden. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: Leeuwarden.Nu


Sint Annaparochie, 1 februari 2007

Gemeentelijke website: Onderhoudswerkzaamheden

De gemeente het Bildt maakt sinds enige tijd gebruik van een ander programma om de website te ontwikkelen, onderhouden en beheren. Dit heeft als gevolg dat de website er voortaan anders uit ziet, dan men gewend was. Mogelijk moet er even gezocht worden naar informatie die men eerder makkelijk kon vinden. Mogelijk werkt ook alles nog niet volledig. De webmaster is hard aan het werk om op 1 maart a.s. de gemeentelijke dienstverlening via het internet uit te breiden. Deze aanpassingen doet men samen met de collega-Middelsee gemeenten. Tot dat moment wordt uw begrip en medewerking gevraagd.

"Als u informatie mist, zou u dat dan willen melden via info@hetbildt.nl / 0518-409254. U kunt ook bellen als u zaken niet kunt vinden, dan kunnen we u misschien op een andere manier helpen. Wij werken aan een verbetering en uitbreiding van ons digitale dienstenpakket. We doen onze best u zo spoedig mogelijk van goede, volledige informatie te voorzien. We houden u op de hoogte", aldus de gemeente.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Annaparochie, 31 januari 2007

Gemeente het Bildt wil voor € 2000 oude bospaden in kaart brengen

Het college stelt de gemeenteraad voor € 2000 te besteden aan het in kaart brengen van oude bos- en wandelpaden. Het Steunpunt Monumentenzorg wil samen met provinciale partners het oorspronkelijke wegenstelsel opnieuw in kaart brengen. Dit project heet "Oude paden - Nieuwe wegen".
De provincie heeft een Cultuurhistorische kaart (CHK) van de provincie Fryslân gemaakt. Hierop is het officiële - en dus op kaarten vermelde - padennetwerk nauwkeurig ingetekend. Maar op de kaart mist het informele netwerk. Die gegevens willen de projectleden samen met de bewoners boven water krijgen. Deze informatie wordt genoteerd en resulteert uiteindelijk in een volledig padenkaart van Fryslân.

Dit betekent dat de gemeente het Bildt (vrijwel) alle oude bos- en kerkpaden en daarmee annex zijnde cultuurhistorische waarden in beeld heeft. Deze informatie kan gebruikt worden voor implementatie in beleid en ze kan meegenomen worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hiernaast worden routes bestekklaar aangeleverd zonder dat de gemeente veel tijd en geld investeert in het vergaren van deze informatie en het leggen en onderhouden van contacten met landeigenaren.

Bron: www.hetbildt.nl


St. Anne, 1 februari 2007

Leden verdienen € 450,- voor tennisvereniging BTC

In de herfstvakantie van vorig jaar werd door breedtesportproject GO-4 Sport in samenwerking met SWO en tennisvereniging BTC (St. Anne) een fittest georganiseerd voor 55 – 64 jarigen. Aan deze fittest, die plaatsvond op sportcomplex De Bildtse Slag, verleenden ongeveer 30 vrijwilligers van tennisvereniging BTC hun medewerking. Deze vrijwilligers hebben bij de deelnemende senioren allerlei testen afgenomen om de fitheid van de deelnemers te kunnen vaststellen.

Als dank voor deze vrijwillige medewerking ontving de tennisvereniging op de jaarlijkse ledenvergadering van woensdag 31 januari jl. een cheque van € 450,- uit handen van Steven de Boer, projectmedewerker van GO-4 Sport. Voorzitter Kick gaf bij de uitreiking te kennen dat het bedrag van € 450,- ten goede zal komen aan de jeugd van BTC.

Bron: www.go4sport.nl


Leeuwarden, 29 januari 2007

Oud-FVC-icoon scoort nu bij Orca/De Skelp

Bloedfanatiek was ’ie als speler en bloedfanatiek is ’ie als trainer. Lammert Meijer is een begrip bij FVC en als speler in de as bij voetbalclub FVC was hij daar een hele meneer. Als coach van het eerste damesteam van Orca/De Skelp moet hij zich nog bewijzen.

Hoe belandt een oud-voetballer, zonder ervaring op waterpolo-gebied, als coach bij een waterpolovereniging? Tja, als je vrouw (Marnette Meintema) in het eerste team speelt, de coach, Henk-Jan Tulner, vertrekt en je toch al trainer bent van de junioren van FVC, dan kan een waterpoloteam er wel bij. "Ik kwam hier al vaak en van het een kwam het ander", geeft de 38-jarige Meijer, die in 2005 stopte met voetbal, aan. "Toen ben ik maar eens in de boeken gedoken."

Goed ging het dit seizoen niet met Orca/De Skelp, het samenwerkingsverband tussen de waterpolodamesafdelingen van de zwemverenigingen uit St. Annaparochie en Leeuwarden. In het begin van het seizoen werden er nog twee zeges geboekt, maar tot zaterdagavond stond de teller nog steeds op vier punten. Meijer is een rasoptimist en verwacht tegen OZPC niets minder dan een overwinning. Die komt er ook omdat de Friezinnen hun tegenstandsters uit Oldenzaal op alle gebieden overklassen. De bal gaat snel de diepte in, de vrouwen zwemmen zich regelmatig vrij en scoren dat het een lieve lust is. Ook in defensief opzicht houdt Orca/De Skelp de Oldenzaalse dames in bedwang. Duels worden gemakkelijk gewonnen en makkelijke kansen krijgt OZPC nauwelijks.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 25 januari 2007

50 Nieuwe cursussen na promotieweek

De grote landelijke promotiecampagne voor de Alphacursus heeft vijftig nieuwe cursussen opgeleverd. Dat heeft Stichting Alpha-cursus Nederland bekendgemaakt. Vorige week vond de eerste ‘Alpha-uitnodiging’ plaats. Getracht werd zoveel mogelijk mensen te interesseren voor de populaire basiscursus over het christelijk geloof.

In ruim tweehonderd dorpen en steden werden mensen uitgenodigd voor een Alpha-introductieavond. In talloze cafés, restauranten, kerkzaaltjes, sporthallen en theaters werden potentiële Alpha-cursisten warm onthaald. In Leeuwarden was een bijeenkomst in Post Plaza. Om reclame te maken werd op zeven locaties snert uitgedeeld: In Workum, Oosterwolde, Kollumerzwaag, Heerenveen, Sint Annaparochie en Bolsward ging ook een cursus van start en was er extra promotie.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Wier, 25 januari 2007

Fietser gewond na aanrijding

De politie heeft woensdagochtend hulp verleend bij een aanrijding op de Gernierswei, waarbij een 47-jarige fietser uit Minnertsga gewond raakten. Een 40-jarige automobilist uit Leeuwarden raakte door opvriezing en sneeuw op de weg de controle over zijn voertuig kwijt. Al glijdend raakte hij de fietser. Het slachtoffer werd geschept en belandde in de berm.

De man werd met beenletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl


Vrouwenparochie, 25 jannewaris 2007

Bestuurder eenzijdig ongeluk meldt zich bij politie

De 43-jarige automobilist uit Hallum die maandagochtend met zijn auto te water raakte op de Middelweg-oost heeft zich diezelfde dag nog gemeld bij de politie. De man verklaarde dat het hem, tijdens het rijden, zwart voor de ogen werd. Hij raakte met zijn voertuig van de weg en belandde in de sloot.

De bestuurder klom uit de auto en is door het weiland richting Vrouwenparochie gelopen. Hier heeft hij zich enkele uren schuil gehouden, waarna hij zich op het politiebureau heeft gemeld. De politie onderzoekt nog of de man verkeersonveiliggedrag heeft vertoond.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 23 januari 2007

Middelsee Gemeenten verbinden zich in een convenant

De vier colleges van B&W van de Middelsee Gemeenten (het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel) hebben op 23 januari hun handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. In het convenant wordt de nuttige en noodzakelijke samenwerking, met als doel de bestuurskracht te vergroten, vastgelegd.

Met het convenant wordt de vrijblijvendheid van de Middelsee samenwerking opgeheven en worden de Middelsee Gemeenten (MG) steviger aan elkaar verbonden. De zelfstandigheid en het politiek primaat van de vier afzonderlijke gemeentes blijft echter wel uitgangspunt.

De samenwerking van de MG richt zich op de gezamenlijke uitvoering van taken en beleid. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de bundeling van delen van de vier ambtelijke organisaties. In eerste instantie wordt de aandacht gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, met als pijlers Landbouw, Ruimte, Recreatie, Toerisme en Economie. Daarnaast worden ook zaken als handhaving, ICT, P&O en andere uitvoeringsonderdelen, gezamenlijk opgepakt.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het convenant


Vrouwenparochie, 23 januari 2007

Hallumer na ongeval nog altijd zoek

Politiebureau St. Annaparochie

De 43-jarige Hallumer die gisternacht verdween na een auto-ongeluk bij Vrouwenparochie is nog steeds zoek. Agenten troffen rond half vier een leeg autowrak aan in de sloot naast de Middelweg-oost.

Het is volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer uitgesloten dat de man nog ergens gewond in de weilanden ligt.

Helikopters van de KLPD en de Sar hebben de omgeving uitvoerig met zogeheten warmtebeeldcamera's afgezocht. "Dizze man krijt in útnoeging om op it plysjeburo te kommen", aldus Van der Meer. Hij had de plaats van het ongeval niet mogen verlaten.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 23 januari 2007

Twee dagen in de cel

De politie heeft gisteren negen mannen en twee vrouwen opgepakt in Leeuwarden, Hallum en Sint Jacobiparochie. Allen hadden hun bekeuringen niet betaald.

In Hallum werd een 61-jarige man gepakt die nog tien dagen moest zitten. In Sint Jacobiparochie werd een vrouw aangehouden die twee dagen de cel in moest. Alle andere waren inwoners van Leeuwarden tussen 18 en 67 jaar die nog tussen de 3 en 35 dagen moesten brommen.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 22 januari 2007

Gedichtenavond in de bibliotheek

De laatste donderdag in januari is uitgeroepen tot landelijke gedichtendag. De Bildtse bibliotheken haken hierop in door ook dit jaar weer een Bildtse gedichtenavond te organiseren. Een avond waarop velen komen luisteren naar de mooiste door u gekozen en/ of gemaakte gedichten. Dit prachtige, soms ontroerende, soms humoristische, evenement kan alleen doorgaan met uw medewerking! Dus wilt u op donderdagavond 25 januari 2007 uw favoriete gedicht voordragen voor een geďnteresseerd publiek, meld u dan aan bij de bibliotheek. U bent vrij in keuze van gedicht en taal.

Bron: Bibliotheek het Bildt


Sint Annaparochie, 22 januari 2007

Brandje in brievenbus

Onbekenden hebben zaterdagmiddag een brandende krant in de brievenbus gestoken van het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. Een deel van de post is daarbij verloren gegaan. De brandweer van Het Bildt heeft het brandje geblust.

Bron: Leeuwarder Courant


Vrouwenparochie, 22 januari 2007

Helikopters zoeken urenlang naar verdwenen chauffeur

De hulpdiensten hebben vannacht urenlang tevergeefs gezocht naar een 43-jarige Hallumer, die met zijn auto bij Vrouwenparochie in een sloot was beland. Agenten ontdekten het wrak in het water naast de Middelweg-oost. In de voorruit zat een ster en het rechterportier stond open. Duikers van de brandweer vonden slechts sporen van iemand die de wal was opgeklauterd. Een speurhond pikte dat spoor op, maar het liep halverwege dood.

Daarop werden twee helikopters van de KLPD en de SAR ingeschakeld om de weilanden vanuit de lucht af te speuren. Ook gingen agenten naar het huis van de Hallumer en informeerden ze bij zijn ouders en zijn werkgever. De bestuurder bleef zoek. Vermoedelijk belandde de automobilist rond half vier vannacht in de berm, waarna hij de macht over het stuur verloor.

Bron: Leeuwarder Courant


Westhoek, 20 januari 2007

Meester Palle is verliefd

Hoe zit dat nu met de nieuwe liefde van de meester? V.l.n.r. Palle Mulder, Jeremy Dokkum, Lilian Bos, Patrick Zijlstra, Jouke Visser, Jelmer Bierma en Merel Kruit.

Het luide getik van de regen op de ruiten van de Westhoekschool kondigt een zware storm aan. En toevallig stormt het ook in het hoofd van meester Palle Mulder een beetje. Niet omdat hij boos is op zijn leerlingen of zo, nee meester Palle is verliefd. In de kerstvakantie heeft hij Jetske, een leuk meisje uit Berlikum, ontmoet.

Dat had hij nog wel even geheim willen houden, maar zo werkt dat in de Westhoek niet. Zeker niet als de dame in levende lijve de school bezoekt. Vorige week vrijdag kwam ze als verrassing Palle van school ophalen. Het was een uur of drie, maar niet alle kinderen waren al naar huis. De vreemde bezoekster werd eventjes goed bekeken. Zelfs de leerlingen die al op de dijk fietsten, keerden ijlings terug.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Zwarte Haan, 20 januari 2007

Met de rug naar de storm

Barend en Tymen Hemkes:'Met deuze dyk, sou men sęgge, gebeurt nooit wat.'

Donderdagmiddag. Het is beestenweer. De wind probeert passerende auto's in de koude, grijnzende vaart langs de Oudebildtdijk te duwen, de wereld bij Zwarte Haan lijkt een gigantische schuddende autowasstraat. Zelfs in de luwte regent het er horizontaal en de storm die brult en giert. De storm zoekt losse eindjes.

Binnen, in de keuken van de oud-boerenarbeiders Barend (67) en Tymen (62) Hemkes suist de oranje gaskachel, met een gezellig keteltje erop. Barend zit aan tafel, tegenover een vetplant in een knusse pot. De regen druipt langs het raam boven het aanrecht, en Tymen hangt in een stoel naast de kachel, zijn voeten in grijze dikke sokken op de vloerbedekking.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Niels Westra

Lees verder   >>

St. Jacobiparochie, 19 januari 2007

foto Johan Visbeek

Boom omgewaaid, bestuurder gewond

Op de Kadal tussen Sint Jacobiparochie en de Westhoek raakte gisteren een omgewaaide boom een personenauto. De bestuurder, een 42-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie, is met letsel aan de borst per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de boom in stukjes gezaagd en de auto is weggesleept.
Bron: www.bildtweb.nl
foto: Johan Visbeek


Leeuwarden, 18 januari 2007

Dijkbewaking in Friesland

Vanaf 18.00 uur tot middernacht bewaken ongeveer 25 medewerkers van het Friese waterschap donderdag de Waddenzeedijk. Naar verwachting van het waterschap stijgt het water in de zee tot 2,90 meter boven NAP.

,,Als het water boven de 2,70 meter komt, stellen we standaard dijkbewaking in'', aldus een zegsvrouw van het waterschap. De hoogste waterstand van plus 2,90 meter wordt omstreeks 21.20 uur bij Harlingen verwacht. Bij de dorpjes Zurich, Roptazijl, Sint Jacobiparochie, Ferwert en Wierum staan dijkbewakers. In Dokkum wordt een actiecentrum en in Leeuwarden een coördinatiecentrum ingericht.

Bron: De Gelderlander


Franeker, 17 januari 2007

Pieter Tienstra in 1996 winnaar van de PC, foto: omrop fryslân

Pieter Tienstra bondscoach KNKB

Na overleg is besloten dat Johannes Brandsma zijn functie als bondscoach neer legt. De KNKB zal echter wel gebruik blijven maken van Johannes Brandsma zijn kwaliteiten door hem in de toekomst als trainer bij het internationale gebeuren te blijven inzetten. Ondertussen heeft de kaatsbond rond gekeken naar een geschikte kandidaat. Het hoofdbestuur meent deze gevonden te hebben in de persoon van Pieter Tienstra.

Pieter Tienstra heeft een groot aantal jaren als kaatser op het hoogste niveau geacteerd. Bovendien heeft hij op hoog niveau als handballer gespeeld. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van coaching. Deze kwaliteiten maken dat Pieter Tienstra in de ogen van het hoofdbestuur de geschikte kandidaat is om het Nederlands team de komende jaren te leiden. Overigens merken wij op dat het hierbij net als voorheen een onbezoldigde vrijwilligerstaak betreft. Het hoofdbestuur dankt Johannes Brandsma voor zijn inzet de afgelopen jaren en wenst Pieter Tienstra veel succes in zijn nieuwe taak als bondscoach van de KNKB.

Bron: www.knkb.nl


Zwarte Haan, 17 januari 2007

Hoe is het mogelijk

Hoe is het mogelijk, dacht Adrie Boonstra-Velink uit Leeuwarden toen ze vorige week haar grote doos met foto's doorsnuffelde. De 89-jarige bewoonster van Serviceflat Ald-lanstate viste er een kiekje uit dat gelijkenissen vertoont met de prijswinnende foto van de paarden bij Marrum van Laurens Aaij uit Britsum...

... "It binne der net sa folle en se steane net yn it wetter, mar dat iene wite hynder sjocht krekt as op de foto fan Aaij in oare kant op as dy brúne hynders." Ze maakte de foto ongeveer vier jaar geleden in het buitendijkse gebied bij Zwarte Haan. "Ik wie hast ferjitten dat ik de foto makke haw. It wie tafallich dat ik him foarige wike tsjinkaam"...

...Mevrouw Boonstra maakt al jaren foto's van de natuur. "Dat fyn ik prachtich. Sjoch ik hjir ut myn hoekwente wei in moaie sinsopgang of prachtiche loften, dan pak ik myn kamera. In grutte doaze mei myn foto's haw ik altyd by my."

Boven de foto van Adrie Boonstra-Velink uit 2003. Rechts de prijswinnende plaat van Laurens Aaij. Het witte paard in de kudde kijkt op beide foto's in dezelfde richting. De platen zijn in het buitendijks gebied gemaakt: die van Aaij bij Marrum en van mevrouw Boonstra over de dijk bij Zwarte Haan.

Bron: Leeuwarder Courant, GEHOORD EN GEZIEN


Sint-Jabik, 17 januari 2007

Nieuwjaarsconcert groot succes

Een volle Groate Kerk genoot afgelopen zondag van het traditionele Nieuwjaarsconcert. Top-sopraan Miranda van Kralingen - die het Ave Maria zong bij het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima - en de Friese Jeugd Brassband o.l.v. Dirk Lautenbach maakten er een prachtige muzikale middag van.
Bron: Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Leeuwarden, 16 januari 2007

Ambulances in Fryslân vaker op tijd

De reorganisatie van het ambulancevervoer in Fryslân heeft resultaat gehad, maar toch komt nog 10 procent van de ambulances bij spoedgevallen niet binnen de vijftien minuten. Schrijnende incidenten blijken maar moeilijk te voorkomen.

In 2004 was 20 procent van de ambulances voor bijvoorbeeld zwaargewonde verkeersslachtoffers en acuut ernstig zieken nog te lang onderweg. Dat was reden voor de Friese ambulancediensten om een regionaal ambulanceplan op te stellen. Het plan loopt formeel dit jaar af, maar de meeste maatregelen zijn inmiddels genomen. Op alle standplaatsen is nu een 24-uursbezetting, en wordt niet meer met piepers vanuit huis gewerkt. Het voordeel daarvan is dat de chauffeur en de verpleger niet meer naar elkaar toe hoeven te komen, maar dat ze vanuit één plaats meteen kunnen uitrukken. Ook is er in Sint Annaparochie een extra post opgezet. In die omgeving werd de maximale rijtijd te vaak overschreden, omdat de ambulance van te ver moest komen.

Hoofd stafbureau J. Hatenboer spreekt van een forse verbetering. "Vroeger hadden we overschrijdingen van 15 tot 20 procent, nu zitten we rond 10 procent. Bovendien blijkt uit een onderzoek onder onze patiënten dat zij erg tevreden zijn over onze zorg." De RAVF kreeg in het onderzoek gemiddeld een 8,2 van de patiënt. "Aan dit soort verhalen zitten altijd twee kanten", zegt Hatenboer. "Aan de ene kant is er het gevecht met de getallen, en dat is een optimistisch verhaal. Aan de andere kant komt het nog steeds voor dat we soms te laat komen. Die individuele gevallen blijven tragisch, daarom proberen we ook niet te positief te doen over de verbeteringen die we bereiken."

Bron: Friesch Dagblad


Franeker, 15 januari 2007

Uitreiking 1e energiebox “Energieservice aan huis”

In november 2006 werden inwoners van de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, Vlieland, Terschelling, Het Bildt, Menaldumadeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel met een inkomen op bijstandsniveau door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân uitgenodigd deel te nemen aan het project “Energieservice aan huis”. Dit project heeft tot doel om mensen met een laag inkomen te helpen met het bezuinigen op hun energiegebruik en zodoende te besparen op de energierekening en bij te dragen aan een beter milieu. Het project wordt gesubsidieerd door het ministerie van VROM en uitgevoerd door de stichting Collusie in samenwerking met de Dienst. Door deze subsidie kunnen gedurende 2 jaar maximaal 1000 mensen per jaar met een inkomen op bijstandsniveau en met een zelfstandige huishouding aan dit project meedoen. Deelname aan dit project houdt in dat door een deskundige energieadviseur aan huis een energiescan wordt gedaan en daarna ontvangt de deelnemer een advies op maat. Men ontvangt tevens een energiebox met energiebesparende materialen ter waarde van € 40,--. Vervolgens kan een adviseur de deelnemer helpen bij het aanbrengen van materialen uit de energiebox maar ook bij het aanbrengen van zaken als bijv. een spaardouchekop, tochtstrippen en radiatorfolie tot een gratis bedrag van € 75,--

Na de uitnodiging van de Dienst hebben 800 mensen zich aangemeld. Aan een van hen, mevrouw P. Groeneveld woonachtig in Franeker , wordt op donderdag 18 januari 2007 om 12.30 uur de eerste energiebox uitgereikt door de heer Th. Twerda voorzitter van het bestuur van de Dienst.

Bron: Persbericht Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân


Sint Annaparochie,15 januari 2007

Veel bilkerts in steuncomité Anita

De kandidaat-statenleden

De campagne voor de verkiezing voor Provinciale Staen op 7 maart is volop gaande. Onder de titel "De kampagne ANITA FOAR FRYSLÂN wurdt stipe troch:" spreekt een brede groep Friezen zijn steun uit voor Anita Andriesen.

Er prijken op de lijst van het steuncomité verscheidene (oud)bilkerts: Annett Andriesen, producent Friese opera's; Klaas Dankert, oud-gedeputeerde en oud-burgemeester het Bildt; Laas en Gejo Douma, ondernemers; Johannes Dijkstra, 150e PC-winnaar; Albert Ferwerda, opzichter It Fryske Gea; Leendert Ferwerda, bútsoeker Waddenkust; Rintje Kas, sanger en fersyskriver; Auke Kooistra, kroegbaas; Sijds Krap, opzichter Staatsbosbeheer; Sjoerd Meijer, Meijer Plaatbewerking BV; Moniek Miedema, kledingontwerpatelier ByOni; Edwin Rutten, 'Ome Willem', artiest; Teake Triemstra, hoofdklassekaatser, PC-winnaar; Piet Wassenaar, voorzitter Elfstedenwandeltocht; Kirsten Zwijnenburg, kunstenares.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint-Jacob, 10 januari 2007

Ontroerende muzikale optredens bij Nijjaarswînsen in St.-Jacob

Het was zondag 7 januari een volle zaal in De Groate Kerk in St.-Jacobiparochie. Er waren veel mensen gekomen om elkaar de hand te schudden en "feul hail en segen te wînsen". Jacpop deelde twee cheques uit, en er was vooral veel muziek en voordracht.

Het publiek kon deze middag genieten van muziek en voordrachten verzorgd door negen kinderen uit St. Jacobiparochie in de leeftijd van l0 tot 15 jaar. Oeke Koopal en Meilina Hoogland maakten een hele leuke entree door via de zijdeur op te komen. Al spelend op hun dwarsfluiten liepen zij achter het publiek langs naar het podium met het openingsnummer de 'Mickey Mouse Club March'. Daarna speelde Meilina het nummer 'Bibbidi-Bobbidi-Boo' solo. Toen was Geke aan de beurt met 'The Ballad of Davy Crocket'.

Yvonne Kaper vertelde heel beeldend twee verhalen. Voor de pauze ging het stuk over de verschillende kleuren in 'De Regenboog' die ruzie maakten met elkaar. De regen vond dat ze geen ruzie meer mochten maken maar samen één moesten zijn Na de pauze kwam Yvonne verkleed op om haar voordracht te doen. Zij vertelde het verhaal 'De Oudejaarsnacht' waarin Hans verdwaald was in de donkere nacht, maar gelukkig het huis van zijn grootouders weer terugvond.

Bron: Bildtse Post

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 9 januari 2007

'Buurtagent maakt platteland niet veiliger'

Het instellen van buurtagenten in Friesland heeft niet geleid tot meer veiligheid op het platteland. Dat concludeert burgemeester Aucke van der Werff van Het Bildt. Volgens Van der Werff moeten de buurtagenten die vorig jaar zijn aangesteld een veel te groot gebied bestrijken. "Op Het Bildt is maar een buurtagent actief. En dat voor alle zeven dorpen", aldus de burgemeester gistermiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.

In april vorig jaar werden door de Friese politie na een reorganisatie 65 buurtagenten aangesteld om in dorpen en wijken voor meer blauw op straat te zorgen. Volgens de burgemeester heeft die reorganisatie echter niet opgeleverd wat er van werd verwacht. "Het schrijnende is vooral dat die buurtagent ook nog met allerlei andere dingen bezig is. Dan mag je het eigenlijk geen buurtagent meer noemen."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Anne, 9 januari 2007

Te min plysjes op It Bildt

Boargemaster Aucke van der Werff fan it Bildt liedet de needklok oer it gebrek oan plysjeminsken yn syn regio. Boppedat is neffens him ek mar de helte fan de plysjeminsken op strjitte aktyf.

's Nachts rydt der no mar yn plysjeauto yn de fjouwer Middelsee gemeenten. Ek de ferdieling tusken plysjeminsken op it plattelân en de stęd is neffens him net goed. Van der Werff seit dit net mear te akseptearjen

Bron: www.omropfryslan.nl


Ljouwert, 8 jannewaris 2007

Ald Dyk op tillevysje

Ald Dyk is de namme fan in dokumintęre dy't de Fryske sineast Henk Penninga makke hat oer de Aldebiltdyk : de langste strjitte fan Nederlân. It oantal húsnűmers op de goed 14 kilometer lange dyk rint fan 1 oant 1229. De film wurdt yn twa dielen útstjoerd en jout in boeiend byld fan it libben op de Aldebiltdyk. Mar ek oan de histoarje wurdt net foarbygien. De dyk is 500 jier lyn oanlein troch dykbouwers út Hollân, Seelân en Brabân. Doel wie om it oanslibbe lân tsjin de see te beskermjen en tagelyk wie it de de ôfsluting fan de Middelsee. In protte fan de 800 arbeiders binne hingjen bleaun yn Fryslân, en ha sa soarge foar it űntstean fan de Biltske taal, in mingtaal tusken Frysk en Nederlânsk.

Sawol mei de boat as mei de SRV/wein wurdt de Aldebiltdyk ferkend, en wurdt der in moai portret tekene fan dizze bysűndere mienskip. De film gie yn premjęre by it Noardelik Filnmfestival en foel goed yn de smaak by de manmachtich opkommen Biltkers.

Omrop Fryslân fertoant AldDyk yn twa dielen, diel 1 op woansdei 10 jannewaris en diel twa in wike letter op 17 jannewaris.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Annaparochie, 6 januari 2007

Bacon and Bones produceert carnavalsnummer

Gezien het feit dat de donkere dagen voorbij zijn, de lente dichterbij komt en het carnaval nadert, heeft de band Bacon and Bones het plan opgevat om samen met de Sneker Carnavalsvereniging "De Oeletoeters" een vrolijk, feestelijk nummer te produceren met de titel "Drabbelterperfeest" (tekst/muziek Bacon and Bones)Van dit nummer wordt ook een videoclip gemaakt die breeduit gepromoot zal worden, mede omdat naast Bacon and Bones ook een groot aantal prominente figuren uit Sneek, Het Bildt, maar ook enkele pommeranten uit Grou meespelen.

Bacon and Bones, dat sinds kort de beschikking heeft over eigen studiofaciliteiten, heeft dit nummer volledig in eigen beheer opgenomen en geproduceerd. In verband met teleurstellende resultaten uit het verleden, is besloten om producties in het vervolg geheel in eigen beheer te houden onder het motto: "Eigen kracht is macht". De videoclip/single zal zo'n 3 weken voor carnaval uitkomen.

Bron: www.baconandbones.nl


Het Bildt, 6 januari 2007

HET MOOISTE PLEKJE OP AARDE

Wat is het allermooiste plekje waar we ooit tijdens onze vakantie zijn geweest? Als het goed is hebben we er vast een foto van. Stuur 'm naar de redactie van de Leeuwarder Courant, Postbus 394,8901 BD Leeuwarden.

Als je na twee vakantieweken nog acht jaar blijft plakken in het hartje van de Luxemburgse Ardennen, dan vind je het toch echt wel het allermooiste plekje op de aardbol.

MARIJKE EN HENK BEEUWKES, St. JacobiparochieDe krater in het Craterlake park in de Amerikaanse staat Oregon is honderden jaren oud. De stilte en het diepblauwe water van het 579 meter diepe meer maakten diepe indruk op ons.

LIEUWE EN JANNIE DE VOS, St. Annaparochie

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 5 januari 2007

JdV-transport nieuwe hoofdsponsor partuur Johan van der Meulen

© FOTO KOOPMANS, Dronrijp

JdV-transport bemiddeling uit St.-Annaparochie (voorheen Beetgum) wordt de nieuwe hoofdsponsor van Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en klassementswinnaar Taeke Triemstra. JdV was de afgelopen twee jaar sponsor van een hoofdklasse partuur met de gestopte André Kuipers.

Naast het hoofdklasse partuur sponsort De Vries ook het eerste klas partuur van Reinoud Monsma, Marten Hiemstra en Alle Jan Anema. Bovendien lopen de drie kaatsende zussen Van der Wal uit Beetgum en een drie tal federatie kaatsers in trainingspakken van JdV-transport.

Bron: www.knkb.nl

Klik hier   >> voor de website www.keatstoppers.nl

Franeker, 4 januari 2007

Midwintercup krijgt weer wat glans terug

Remco van de Mossel

De Midwintercup, het sealfuotbaltoernooi van district Noord van de KNVB dat traditioneel aan het begin van het jaar wordt gehouden, heeft dit jaar weer wat van haar glans terug gekregen. Sinds de beëindiging van de samenwerking met het FEC in Leeuwarden, twee jaar geleden, zat het evenement wat op een dood spoor. Met name het ontbreken van een geschikte lokatie om een dergelijk ‘monstertoernooi’ te kunnen organiseren, heeft zijn weerslag op het evenement, dat twintig jaar geleden het levenslicht zag.

Veel verenigingen dringen er op aan om de voorrondes weer centraal te laten verspelen. Die mogelijkheid ontstaat met de realisatie van een nieuw sportcentrum bij Sportstad Heerenveen. Samen met De Trije worden daar van 2 tot en met 5 januari de voorrondes gespeeld, waarna de finale op 13 januari plaats heeft in Franeker.

Maar ook qua deelnemende teams zit de Midwintercup na een kleine dipje weer in de lift. Met 171 teams, 123 bij de heren en 48 bij de vrouwen, is er een lichte stijging van vijf teams. De vloer in het sportcentrum is bij uitstek geschikt voor sealfuotbal, aldus Hansma. "In De Telle (Heerenveen) lag een ideale vloer, maar deze vloer voldoet aan de maatstaven. Alleen voor de veldteams levert het soms wat problemen op."

Minnertsga bewijst echter heel goed uit de voeten te kunnen. "Het is een mooie vloer en het veert een beetje. Misschien heb ik daardoor morgen wel minder spierpijn", zei Remco van der Mossel van Minnertsga. "Meestal is het eerst wel even wennen, maar we begonnen vliegend. We hebben een groot parkeerterrein bij het veld en als het slecht weer was konden we daar even wat oefenen. Het is de vijfde keer dat we met dit ploegje meedoen, maar het is de eerste keer dat we poulewinnaar zijn geworden." Onder andere door de halve finalist van vorig jaar, Drs. Vijfje, te verslaan.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel   >>

Sint-Anna, 4 januari 2007

Stannebuurster bouwt website voor KNKB

De KNKB is verheugd dat ze voor de beheerswerkzaamheden van de website knkb.nl een samenwerking is aangegaan met DJTS.NL. Deze gerenommeerde onderneming, onder leiding van Stannebuurster Richard en Walter Miedema, heeft haar voetsporen in de kaatswereld inmiddels verdiend.

Een moderne sportorganisatie, zoals de KNKB is, kan niet zonder een actuele marketinggerichte website. De nieuwe website, die begin april on line wordt gezet, zal sterk doelgroep gericht zijn. Een site waar nieuws, bondsnieuws, wedstrijdzaken, achtergrondinformatie over bestuur en commissies, een pagina voor de jeugd, etc. te zien zal zijn.

Bron: www.knkb.nl

Lees het bericht   >>

Ljouwert, 4 januari 2007

Nachtfleanen begjint wer

F16's fan de Fleanbasis Ljouwert begjinne fan takom moandei ôf wer mei jűnsfleanen. Yn sân wike tiid gean de fleantugen fan moandei oant en mei tongersdei de loft yn. De earste starts binne oan 'e ein fan 'e middei.

De fleantugen moatte foar alven jűns wer op 'e basis węze. Freeds wurdt inkeld oerdeis flein. Om de oerlęst te beheinen binne der ek jűnsmissys yn Bodř yn Noarwegen.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint-Anna, 3 januari 2007

Rembrandt in Nieuwjaarsstunt

Is het het werk van een historicus, of toch en nieuwjaarsstunt? Aan de Middelweg-West buiten St.-Anna is na de jaarwisseling op mysterieuze wijze een schilderijlijst verrezen. Niet van zomaar een schilder, maar van de meester zelf. "Hier stond ik 374 jaar geleden voor mijn 'zicht op St.-Annaparochie'. Met Amsterdamse groet, Rembrandt," staat erbij te lezen.

Bij de Langhuisterweg is vorig jaar - in alle openbaarheid - een soortgelijke lijst geplaatst, omdat Rembrandt volgens kunsthistoricus Ben Broos vanaf die plek de tekening heeft gemaakt waarop St.-Anna te ontwaren is. Die plaatsbepaling is vervolgens echter door meerdere mensen in twijfel getrokken.

Of deze lijst wel het juiste panorama weet te omkaderen is ook nog maar de vraag. Maar feit is dat de wereldberoemde kunstenaar ook na 'zijn' 2006 nog van zich laat horen.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


 
archief 2006 (4e kwartaal) >>
archief 2006 (3e kwartaal) >>
archief 2006 (1e halfjaar) >>
archief 2005 (2e halfjaar) >>
archief 2005 (1e halfjaar) >>
archief 2004 >>
archief 2002-2003 >>