DIVERSE KAARTEN
Vier kaarten van Nederland l.b. De Romeinse tijd zo iets na de jaartelling r.b. omstreeks 800 l.o. van 1560 en r.o van 1839 en va die tijd zijn we in Nederland stoomgemalen gaan gebruiken. en zo kwam ook de mogelijkheid om de haarlemmermeer in te polderen.
NEDERLAND VOOR 1600
De rode lijn is de "West-Friese Omringdijk" een van de oudste dijken in Nederland. 1288-1300 126 km lange dijk wordt als groot waterstaatkundig werk uitgevoerd. En in de 17e eeuw na verval weer opgeknapt. Gedeelten van deze dijk zijn nog steeds aanwezig.

Tot c.a. 1600 was Schagen de Noordelijkste havenplaats van Noord-Holland en in de 17e eeuw zijn de meeste Noord-Hollandse meren drooggemalen (Leeghwater) toen werden de molens namelijk veel moderner en beter o.a. draaibare kop zodat met iedere wind gemalen kon worden. Zoals uit bovenstaand kaartje blijkt is men omstreeks 1600 ook aangevangen met echte polders buitendijks aan te leggen, wat elders in Nederland ook al veel eerder plaatsvond. b.v. in 1467 werd er besloten om "De slikken ten oosten Duiveland ten Corenlande te bedijcken" het huidige Bruinisse dus. Aan de bovenkop van Noord-Holland lag een klein visserdorpje Nieuwe Diep, waar Napoleon in 1790 een marinehaven heeft laten aanleggen het huidige Den Helder. De Hondsbossche zeewering is de monding van het voormalige Zijpe en is waarschijnlijk in de oertijd  de monding van de Overijsselse Vecht geweest.
Zomaar een kaart van Nedrland uit 1785
 
Dit is het "Plan Lely" zo hij het in oorsprong heeft ontworpen.
Urkerland
Kaart uit de Bosatlas van 1948 kijk eens naar de N.O.P?.
Deze kaart laat zien waar in de loop der eeuwen landaanwinning heeft plaatsgehad.
Dit is een kaart van Nederland waar elk gebied dat is ingekleurd op een of andere manier de grond is bewerkt en of ingepolderd.
Zomaar een N.O.P. kaart duidelijk is te zien Emmeloord als centrumplaats de tien dorpen daaromheen en van dorp naar dorp een ringweg. Behalve Rutten ligt niet aan een ringweg dit dorp was eerst gepland aan het eind van de Polenweg, die dan de Noorderringweg was geweest. Maar doordat er meer dorpen kwamen dan was voorzien is het zo gegaan.
Pachterskaart uit de N.O.Polder van 1953 ieder jaar werd na een nieuwe verpachting weer een aangepaste kaart gedrukt met de namen van de nieuwe pachters. Hierop is duidelijk te zien hoe de polder is opgebouwd. Iedere kavel is 300x800 mtr. Dat is dus 24 ha. Zo heb je in de polder resp. 12-18-24-36-48 ha, Natuurlijk zijn er ook tussenmaten zaols bijvoorbeeld bij een schuine of kortere-smallere kavel door een weg of tocht.