De St.-Plechelmuskerk van Saasveld

Het huidige kerkgebouw is reeds de derde stenen kerk op deze plaats sinds 1820.
De vorige kerken moesten vanwege instortingsgevaar worden gesloopt.
De slechte bodemgesteldheid was hieraan mede debet.
In 1926 is dit kerkgebouw, ontworpen door architect Herman Kroes uit Amersfoort, ingebruikgenomen.
In de 46 meter hoge toren hangen 3 klokken, terwijl in de klokkestoel op het kerkdak het kasteelklokje uit 1525 is aangebracht.
_______________________________________________________________________

Interieur

Het interieur van de kerk laat zien welke kerkcultuur in de jaren twintig in de roomskatholieke kerken van ons land opgeld deed.
In de noord-absis bevindt zich nog een oud barokken Mariabeeld.
De houtgesneden kruiswegstaties zijn uit1862, het bouwjaar van de vorige kerk.
_______________________________________________________________________

 

Kerkramen

Geloven in Glas
Raam 27, transept zuidgevel
Jona in de Walvis

De wonderbare visvangst
___________________________________________________________________
  © Copyright 2008. All rights reserved Contact:Webmaster kerkeiland