HET KERKEILAND VAN SAASVELD

Wie via de ophaalbrug de gracht overgaat en voet op het kerkeiland zet, komt op een plek met een rijke historie.
Meer dan 800 jaar geleden stond hier eens het kasteel Saterslo, een van de eerste en sterksteburchten in Twente.
De Twentse benaming Soasel voor Saasveld gaat terug op Saterslo.
Het kasteel dat meerdere malen is belegerd, ingenomen en verbouwd, werd gedurende
6 eeuwen bewoond door achtereen-volgens het riddergeslacht Van Saterslo en het geslacht Van Reede.
De Van Reedes behoorden tot de machtigste adel der Nederlanden
Toen door de reformatie de katholieke kerken gesloten werden, stelde de kasteelheer de mensen uit de omgeving in de gelegenheid hier te kerk te gaan.
____________________________________________________________________________________

 

HUIS  SAASVELD  ANNO  1514

Ook de derde en laatste eigenaar van het Huis Saasveld met z'n ruim 30 boerenerven, de grafelijke familie Droste zu Vischering uit Westfalen, heeft hieraan steeds medewerking verleend.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat na de sloop van het kasteelin 1818 hier een
Waterstaatskerk werd gebouwd.
De oorspronkelijke buitengracht is nog geheel intact.
De ophaalbrug is van recentere datum.
In de grote tuin achter de kerk markeert een vijverparij de plek van het voormalig kasteel.
Op het kerkplein staat het standbeeld van St.-Plechelmus.
Dit beeld is in 1947 vervaardigd door de beeldhouwer Piet Jungblut en vertolkt de dank van 1200 mensen die tijdens de laatste oorlogswinter in Saasveld onderdak vonden.
____________________________________________________________________________________
  © Copyright 2008. All rights reserved Contact:Webmaster kerkeiland