Welkom

agenda

verslagen

videofilms

linksWelkom


Wilt U:

De mogelijkheden van uw videocamera beter benutten?

Boeiende vakantiefilms maken?

Leuke films van uw (klein)kinderen maken?

Spannende films maken?

Van filmen uw hobby maken?

Kom dan naar de videoclub Heiloo!


De videoclub Heiloo komt van september tot en met april iedere laatste vrijdagmorgen van de maand bijeen in het "Trefpunt", Abraham du Bois-Hof 2, van 9.30 tot 12.00 uur. De leden stimuleren elkaar door zoveel mogelijk met films van hun hand te komen.
Dit alles met als doel om in een gezellige sfeer de kennis en vaardigheden van het filmen te vergroten voor het maken en monteren van videofilms.De films mogen bij voorkeur niet langer zijn dan 5 minuten. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.


Wilt u kennismaken met deze club stuur een mail naar de secretaris Wilma Roelofs .

email videoclubheilooEntree van het "Trefpunt"