Oorlogsbelevenissen J.A. van Houdt   Moerdijk mei 1940.

Laatste revisie 02-01-2010 JVH       
H2.3.8  geudated (nieuwe extra gegevens toegevoegd)
 

 

Met dit verhaal heb ik geprobeerd een zo duidelijk mogelijke omschrijving te maken van hetgeen mijn opa, J.A van Houdt, heeft meegemaakt in de meidagen van 1940.                                                                                                                                                              Het was geen gemakkelijke opgave, omdat de persoon zelf  in 1963 is overleden.                                                                                     Mijn vader wist ook weinig feiten te vertellen. ‘Er werd vroeger over dit onderwerp weinig of niet gesproken’ vertelde hij mij.          Gezien mijn interesse in oorlogsgeschiedenis en zeker in de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zeeland hebben afgespeeld, kreeg ik van mijn vader de officiële documenten van de onderscheidingen die mijn opa heeft gekregen voor zijn verrichtingen tijdens de meidagen van 1940.                                                                                                                                                 Feiten van hoe, waar en wanneer alles heeft afgespeeld waren er niet, behalve de tekst uit de documenten.                                         Door op internet en in literatuur te zoeken naar feiten en navraag te gedaan te hebben bij Defensie, van wat zich daar heeft afgespeeld, kwamen er diverse zaken naar boven.                                                                                                                                                              Deze zaken heb ik geprobeerd samen te vatten tot een verhaal.                                                                                                                      Het mooie van zo’n onderzoek is dat alle verzamelde gegevens als puzzelstukjes in elkaar kunnen passen en zo een totaal verhaal vormen. Een voorbeeld hiervan is: verkregen informatie via een discussieforum op internet verwijzen naar een boek (Opmars naar Rotterdam) en op hetzelfde forum reageert later ook de schrijver van dit boek. Alle informatie die daarbij naar voren kwam, paste geheel in het verhaal van de officiële documenten van de onderscheidingen.                                                                                                Het blijkt dus achteraf gezien dat de gevechtshandelingen waarbij J.A. van Houdt op die tiende mei 1940 bij betrokken was woordelijk in diverse geschiedkundige naslagwerken zijn terug te vinden.                                                                                                                       Ook mondeling verkregen informatie van familie en is in dit document verwerkt.                                                                                               Hiermee hoop ik dat dit historisch waardevol verhaal voor de familie, kennissen, geïnteresseerden en verder nageslacht bewaard zal blijven. Verder zijn er nog andere documenten en boeken geraadpleegd die, deels als aanvulling, verklaring of als afbeelding, in dit verhaal zijn toegevoegd.                                                                                                                                                                                        Ook een aantal foto’s zijn gedigitaliseerd toegevoegd om het verhaal te verduidelijken.

Jose.van Houdt     2006

(Kleinzoon van J.A. van Houdt)  

Toevoeging 2009;

De tweede druk van het familieboekwerkje heeft als toevoeging;  H2.3.8 Gebeurtenissen 10 mei 1940  beschreven op website;’’war over Holland’’        Deze uitgebreide omschrijving van de gebeurtenissen op 10 mei 1940 te Moerdijk geven een nog uitgebreider beeld van wat zich daar precies heeft afgespeeld.

Tevens is H2.3.9 Duitse turnkampioen betrokken bij gevechtshandelingen te Moerdijk  toegevoegd  in de tweede druk

Toevoeging 2010;

Update H2.3.8 Gebeurtenissen 10 mei 1940  beschreven op website;’’war over Holland’’  , updates van deze site verwerkt in dit hoofdstuk.

 

 

               

update!!, bekijk of download de Duitse propagandafilm ''Moerdijk mei 1940''.

Download film     bekijk film                   

 

H1 Hoe het onderzoek begon.

03-01-2008

1.1 Document 1: J.A. van Houdt wordt voorgedragen voor een Onderscheiding.    

03-01-2008
1.2 Document 2: De aanvraag wordt verwerkt en toegekend. 03-01-2008
1.3 Document 3: J.A. van Houdt ontvangt de Bronzen Leeuw. 03-01-2008
1.4 Document 4, 5: J.A. van Houdt wordt onderscheiden met- en gemachtigd tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis. 03-01-2008
   

H2 Op zoek naar gegevens via internet, boeken en ter plaatse.

09-01-2008

H2.1 Zoektocht naar persoonsgegevens.

09-01-2008

H2.2 Wat betekenen de verkregen onderscheidingen?

09-01-2008

H2.3 Waar en hoe de feiten van het verhaal naar boven kwamen.

09-01-2008
H2.3.1 Uitleg van het verloop van de Duitse aanval in de omgeving van Moerdijk. 11-01-2008
H2.3.2 Informatie via een discussieforum. 11-01-2008
H2.3.3 Wat speelde zich af in Moerdijk op 10 mei 1940? 13-01-2008
H2.3.4 Overzichtskaarten en foto’s van de plaats waar de gevechten van J.A. van Houdt met de Duitse valschermjagers hebben plaats gevonden. 13-01-2008
H2.3.5 Oorlogsgedenkteken te Moerdijk. 19-01-2008
H2.3.6 Gegevens van gesneuvelde militairen bij Moerdijk mei 1940 . 19-01-2008

H2.3.7 Verder onderzoek naar personen die samen met J.A. van Houdt betrokken waren bij de gevechtshandelingen.

26-01-2008

H2.3.8 Gebeurtenissen 10 mei 1940  beschreven op website;’’war over Holland’’ .              (Als update toegevoegd aan de tweede druk van het boekwerk in 2009)

02-01-2010Extra gegevensupdate!!

H2.3.9 Duitse turnkampioen betrokken bij gevechtshandelingen te Moerdijk                     (Als update toegevoegd aan de tweede druk van het boekwerk in 2009)                         

02-01-2009
   

H3 Gegevens opgevraagd bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Commando Dienstencentra.

26-01-2008

H3.1 Aanvraag informatie wordt beantwoord.

27-01-2008

H3.2 Brief van de reservekapitein der Pontonniers G.M.Janssen.

27-01-2008

H3.3 Verklaring van sergeant D.Visser van de Veergroep 2C.

27-01-2008

H3.4 Verklaring van dpl. korporaal R.Vermeulen van de Veergroep 2C .

27-01-2008

H3.5 Verklaring van de reservekapitein der Pontonniers G.M.Janssen

27-01-2008

H3.6 Verklaring van sergeant J.Buys van de Veergroep 2C.

27-01-2008

H3.7 Verklaring van dienstplichtig soldaat B. Vlekke.

27-01-2008

H3.8 Aanvraag aanvullende informatie wordt beantwoord.

27-01-2008
   

Hoofdstuk4 Mondeling verkregen gegevens.

27-01-2008
   

H5 Foto’s J.A. van Houdt uit dienst- en mobilisatietijd.

27-01-2008
   

H6 Uniform en bewapening.

27-01-2008
   

H7 Naoorlogse gebeurtenissen n.a.v. onderscheidingen.

27-01-2008

7.1 Waarderingsbrief werkgever 1947.

27-01-2008

7.2 Waarderingsbrief werkgever 1949.

27-01-2008

7.3 Bezoek Z.K.H. prins Bernhard aan Terneuzen.

27-01-2008
   
 Literatuurlijst. 27-01-2008
   
Links 01-07-2008update!!

Werk in uitvoering, site wordt nog geüpdatet!!!

 

 

 

Toevoegingen of opmerkingen of herkent u iemand op de foto's, mail naar:           jomales@hetnet.nl
 

Bezoekersaantal: