Oorlogsbelevenissen J.A. van Houdt mei 1940.

 

Home

Hoofdstuk 3   Gegevens opgevraagd bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Commando Dienstencentra.    

 
H3.1 Aanvraag informatie wordt beantwoord.
 
Op de internetsite van www.dordtopenstad.nl. werd bij de discussiegroep een internetadres gegeven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie: nimh@mindef.nl       Nadat ik naar dit e-mailadres een mail had verzonden met de vraag of er nog gegevens van de gebeurtenissen van 10-mei 1940 te verkrijgen waren, kreeg ik een envelop thuis gestuurd met interessante informatie die in dit hoofdstuk weergegeven wordt.                  Ook een aanvraag voor aanvullende informatie bij het Commando Dienstencentra in Kerkrade werd beantwoord.
 

Figuur 42. Antwoordbrief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

 
H3.2 Brief van de reservekapitein der Pontonniers G.M.Janssen.

 

 

Deze brief is waarschijnlijk een onderdeel van het onderzoek van het Krijgsgeschiedkundig Instituut, waarover in de brief van H1.1 wordt gesproken., voorafgaand aan de uitreiking van de Bronzen Leeuwonderscheiding.  Tevens wordt in deze brief de vraag bevestigd, dat de heer Brondsema uit Haarlem, inderdaad de tweede overlevende is van de gevechtshandelingen. Deze vraag was eerder gesteld bij de discussiegroep (zie H2.3.7. figuur/ tekstblok 39).

 
H3.3 Verklaring van sergeant D.Visser van de Veergroep 2C.
 

In deze verklaring wordt gesproken over het logiesschip de ‘Mathilde’ Op onderstaande foto is J.A.van Houdt te zien op dit schip ( bovenste rij, tweede van links).

Figuur 43.  J.A. van Houdt op het logiesschip ‘Mathilde’.
 
H3.4 Verklaring van dpl. korporaal R.Vermeulen van de Veergroep 2C .

 

 

In deze verklaring wordt o.a.gesproken over de schepen ‘Mathilde’  en het keukenschip.  De ’Mathilde’is te zien op figuur 43 in H3.3. en het keukenschip is vermoedelijk het schip dat op onderstaande foto’s figuur 44 en 45 wordt bevoorraad. Deze foto’s zijn waarschijnlijk genomen bij de Benthienkazerne in Dordrecht.

Figuur 44 en 45. Bevoorrading van het keukenschip.

 

De volgende tekstblokken zijn overgenomen uit het discussieforum van de website: www.dordtopenstadt.nl .                                                          Op het discussieforum kwam een vraag naar informatie over het sneuvelen van Willem Muller. Deze persoon wordt ook vernoemd in de verklaring van R Vermeulen in deze paragraaf. Nadat onder andere ik ook hier op had gereageerd met aanvullende informatie, reageerde ook de broer van Reinier Vermeulen met aanvullende informatie.   Deze laatst besproken items staan, net zoals op de website, bovenaan. De tijdsaanduiding geeft de leesvolgorde aan van deze besproken items.

Op 22-04-2006 21:59 plaatste Leendert Muller het volgende bericht: (350 keer gelezen)

Onderwerp: Mijn Oom Willem Muller
Wie kan mij iets vertellen over de toedracht van mijn Oom Willem Muller die als soldaat is omgekomen in de begindagen van mei 1940. Ik heb bij gesprekken in de familie gehoord dat hij in Dordrecht in de Benthien-kazerne was gelegerd. Hij is ook gesneuveld in de buurt van Dordrecht en ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Dordrecht. Ik heb een foto van de grafsteen waarop het wapen van de Nederlandse Leeuw staats, met het opschrift:
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
W.MULLER
SOLD.VRIJW.L.S.K.VAART.DIENST
BRONZEN KRUIS
30-8-1917
17-5-1940
Alle hints of aanwijzingen zijn welkom.
 

    

Op 05-11-2006 22:01 plaatste J Vermeulen de volgende reactie:

Reinier Vermeulen was mijn broer, die in 2002 is overleden.
Hij voer in mei 1940 met onze sleepboot "Bona Spes II "
Met een sleepschip met militairen op de Oude Maas richting
het Spui. De stuurhut was beveeilgd met zandzakken behalve
aan stuurboord waar het handel voor achteruit en vooruit stond.
Als er geschoten werd nam hij een koers op zijn kompas, dat
in het dak van de stuurhut zat en voer op zijn rug liggend
op zijn koers. Daarom had hij tegen zijn stuurman Willlem Muller
gezegd : blijf jij maar onderdeks want je kunt me hier zo
toch niet helpen.
Zijn antwoord was: Ik blijf hier, want ik laat jou niet alleen Kap.
Hij bleef naast het handel liggen om eventueel toch iets te kunnen doen
Deze warme, gevoelvolle houding zou hem noodlottig worden.
Bij het aanvaren van de Barendrechtse werd er van Duitse zijde
fel op de stuurhut geschoten, waardoor er een zandzak klem tussen het
roer viel en dit blokkeerde. Mijn broer moest toen even opstaan om de zak te verweideren en een nieuwe koers te nemen, want ze waren wat uit de koers geraakt en schampten wat langs het remmingwerk van de brug.

Het vuur was mede daardoor feller geworden
en Willem zei plotseling :Kap ik ben geraakt.

Dit waren zijn laatste woorden.
 

    

 Op 13-05-2006 13:37 plaatste Jose van Houdt de volgende reactie:

Tijdens onderzoek naar mijn opa's oorlogsgeschiedenis, ben ik in bezit gekomen van een aantal verklaringen waarin ook uw oom ook wordt vermeld.
Het betreft een verklaring van de dpl. korporaal R. Vermeulen van het korps Pontonniers Veergroep 2C. Deze persoon was kapitein op de Bona SpesII. In deze verklaring verklaart hij dat stuurman-dekknecht Muller aan boord was. Verder meldt hij dat stuurman Muller beneden zat in het schip, en dat door Duitse beschietingen aan het Rhoonsche Veer Muller is getroffen. Het schip was door 120 kogels getroffen en wij konden geen zandzakken leggen voor het handle, daarom is stuurman Muller getroffen (Verklaring 460/50 Min. def.)

Gr, Jose van Houdt
 

    

Op 23-04-2006 14:30 plaatste H Groenman de volgende reactie:

Laatste gegevens:

Muller is op de 17e mei in het hospitaal aan zijn verwondingen overleden.
Zijn sleepboot ( " Bona Spes II " ) en de andere sleepboot ( " Jan " ) hadden op het moment dat hij werd getroffen een sleep, bestaande uit enkele schepen( o.a de Mathilde ), die men bezig was weg te slepen om ze uit handen van de Duitsers te houden en ze op deze manier te beletten de Oude Maas over te steken. Het geheel was daarna bedoeld om de eigen oversteek naar Voorne-Putten ( over het Spui ) te vergemakkelijken.
De gezagvoerders van de schepen zijn later gedecoreerd met het Bronzen Kruis.
 

    

Op 23-04-2006 13:16 plaatste H Groenman de volgende reactie:

De " Bona Spes II " was op weg ( samen met andere schepen ) van Puttershoek ( waar de sleepboot op 10 mei vanuit Moerdijk was aangekomen ) naar het Spui om daar te helpen met het overzetten van troepen van de z.g GROEP KIL van de Hoekse Waard naar Voorne-Putten. Met het Veer van Hekelingen alleen konden deze troepen onvoldoende snel worden overgezet.
Muller is ( volgens het Stafwerk Zuidfront Vesting Holland ) gesneuveld in de nabijheid van de brug over de Oude Maas bij Barendrecht.Zoals gezegd werd vanaf beide oevers vuur ontvangen, echter het meest vanaf de door de Duitsers bezette oever bij genoemde brug. Van de schepen, die deelnamen, bereikten tenslotte de sleepboten " Bona Spes II " en " Jan "de haven van Oud-Beijerland. De rest bleef voor de Barendrechtse brug steken.
Willem Muller verwierf posthuum, zoals al verteld, het Bronzen Kruis.
 

    

Op 23-04-2006 00:41 plaatste H Groenman de volgende reactie:

Willem MULLER heeft op 13 mei 1940 als stuurman van de sleepboot " Bona Spes II " veel moed betoond bij het uitvoeren van een transport te water naar Oud-Beijerland onder voortdurend vijandelijk vuur en ook herhaaldelijk eigen vuur van de beide oevers van de Oude Maas bij Barendrecht en Goitschalxoord. Hij is als gevolg van zijn verwondingen overleden.
( eventuele aanvullingen komen op een later tijdstip ).
 

Figuur /tekstblok  45a Aanvullende informatie bij de verklaring van  dpl. korporaal R.Vermeulen van de Veergroep 2C .
 
H3.5 Verklaring van de reservekapitein der Pontonniers G.M.Janssen

 
H3.6 Verklaring van sergeant J.Buys van de Veergroep 2C.
 

 
H3.7 Verklaring van dienstplichtig soldaat B. Vlekke.
 

 
H3.8 Aanvraag aanvullende informatie wordt beantwoord.
 
Nadat er bij het Commando Diensten Centra volgens procedure een aanvraag was ingediend om aanvullende informatie te verkrijgen betreffende de militaire loopbaan van J.A. van Houdt, werd de volgende info toegestuurd;

 

hoofdstuk 4