Oorlogsbelevenissen J.A. van Houdt mei 1940.

 

Home

 
H5 Foto’s J.A. van Houdt uit dienst- en mobilisatietijd.
 

Dit hoofdstuk bevat foto’s die genomen zijn tijdens de dienst- of mobilisatietijd.  Helaas is er geen nadere uitleg bekend van deze foto’s (collectie A.A. van Houdt).

Figuur 47. Foto uit de diensttijd (zittend: derde persoon van rechts: J.A. van Houdt).

 

Figuur 48. Foto, gezien de leeftijd, uit de mobilisatietijd.

 

Figuur 49. Foto uit de mobilisatietijd met burgerbevolking. (J.A. van Houdt, uiterst linksboven te zien).

 
Figuur 50 en 51. Foto uit mobilisatietijd, vermoedelijk in Dordrecht genomen, gezien de tekst die achterop de foto stond.