Welkom

Persephone is een astrologisch vormingscentrum in Middelburg Zeeland, opgericht door Karin Klopmeijer (1950). Karin is een gediplomeerd astrologe, medisch astrologe en docente met ruim 30 jaar astrologische praktijkervaring.

Persoonlijk consult

U kunt contact opnemen voor het maken van een afspraak ivm een persoonlijk consult.

Lezingen en workshops

Ook worden op verzoek lezingen en workshops verzorgd.

Lees meer over de workshops

 

Astrologie

Iedere astroloog of astrologe werkt met een horoscoop. Feitelijk gezien is dit niets anders dan een tekening die laat zien hoe de zon, de maan en de planeten gegroepeerd zijn op een bepaalde tijd, gezien vanuit een bepaalde plaats op aarde. Voor ieder moment is dit weer anders, omdat de maan en de planeten voortdurend bewegen in hun baan om de zon heen. Niemand heeft dus dezelfde horoscoop als een ander, ieder mens is echt uniek!

In een horoscooptekening kunnen we bijvoorbeeld zien waar onze levenslessen liggen, wat we in aanleg mee hebben gekregen aan capaciteiten, creativiteit en beperkingen.

De horoscoop geeft antwoord op veel zaken die we in het dagelijks leven kunnen tegenkomen: waarom ondervind ik steeds dezelfde problemen, wat is een geschikte beroepsrichting, hoe kan ik het beste leren, hoe ga ik met mijn relatie-problemen om, wat heb ik mijn partner te bieden en wat zoek ik zelf in een partner, hoe kan ik mijn tijd zinvol besteden, hoe kan ik mijzelf weer 'opladen' enzovoort.

Astrologie is een effectieve en zinvolle methode om meer inzicht in anderen en dus ook in onszelf te krijgen.

Medische astrologie

Met behulp van de horoscoop is het mogelijk na te gaan wat de achtergronden zijn van bepaalde lichamelijke klachten. Iedere klacht - hoe klein of ernstig ook - heeft de functie ons attent te maken op iets dat we blijkbaar op een ander niveau in ons dagelijks leven over het hoofd zien.

Geen enkel levend organisme is uit op eigen vernietiging, dus een ziekte móet wel betekenis voor ons hebben. Als we er achter kunnen komen wat we over het hoofd hebben gezien, wordt het mogelijk zodanige veranderingen aan te brengen in ons dagelijkse leven, dat we gezonder kunnen functioneren.

Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag te realiseren, het is een ontwikkelingsproces dat tijd nodig heeft. De persoonlijke horoscoop kan een goede ondersteuning bieden bij het krijgen van inzicht in hoe we ons dagelijks leven leiden, welke veranderingen daarin nodig en mogelijk zijn en hoe we dat kunnen bereiken.

 

Opleidingen en Workshops

Bij 4 of meer belangstellenden kom ik naar u toe voor:

  • een cursus medische astrologie
  • duidingsgroepen, zowel astrologisch als medisch-astrologisch

Ook worden op verzoek lezingen en workshops verzorgd.

Klik hier voor het aanvragen van meer informatie of bel 0118 - 613665

0907 88 348

 

Workshop Astrologie 1

Astrologie is een prachtige (hulpverlenings)methode. Het belangrijkste 'gereedschap' hierbij is de horoscoop – de tekening waaruit alle informatie is af te lezen. Met behulp van de horoscoop kunnen er op veel levensvragen antwoorden worden gevonden.

Iedereen heeft een strikt persoonlijke horoscoop. Er zijn geen twee mensen op de wereld die dezelfde hebben. Zelfs niet twee-/drielingen enz. Hoe dat in elkaar zit wordt deze middag uitgelegd.

Daarna nemen we de planeet Mars als voorbeeld om zelf te ervaren hoe verschillend mensen kunnen reageren. De Romeinse god Mars – Grieks: Ares – was de god van de oorlog. Hij staat symbool voor hoe ieder van ons omgaat met het principe 'strijdlust'. Omdat de planeet mars in ieders horoscoo op een andere plaats staat, doen we dat allemaal heel verschillend.


Workshop Astrologie 2

In de getallensymboliek zijn onder andere de getallen 7 en 12 belangrijke getallen. Ook in de astrologie komen we deze getallen tegen.Het getal 7 vinden we op verschillende manieren terug in de astrologie. Maar deze morgen gaan we kijken naar één van de manieren waarop we het getal 12 terugvinden: de 12 dierenriemtekens Ram, Stier, Tweelingen.. ..enz tot en met Vissen. Deze 12 tekens vormen samen een ontwikkelingsweg die we letterlijk overla kunnen terugvinden.

 

Consulten

Het laten maken van een horoscoop kan heel verhelderend zijn bij vragen en problemen waar u mee rondloopt. Wat kan bijvoorbeeld de reden zijn dat u een horoscoop wilt laten maken:

  • U wilt meer weten over uw aanleg in het algemeen en wat u kunt doen om deze zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • U wilt graag weten voor welke beroepen u capaciteiten heeft.
  • U wilt iets meer weten over relaties en/of relatieproblemen.
  • U wilt weten waar die innerlijke spanning vandaan komt.
  • U wilt weten welke ontwikkelingen er voor u aankomen.
  • U wilt weten wat de achtergronden van uw ziekten of kwaal zijn.

Zo zijn er natuurlijk nog talloze zaken te bedenken waarin u wellicht meer inzicht zou willen verkrijgen. In de consulten wordt uitgebreid en diepgaand ingegaan op de achtergronden van datgene waar u graag meer inzicht in wilt krijgen. Tevens wordt aangegeven wat u in het dagelijks leven concreet kunt doen om bepaalde situaties voor uzelf te verbeteren, dan wel te veraangenamen.

Consulten worden in Middelburg gegeven.

Centrum Persephone

Karin Klopmeijer

0118 - 613665

Klik hier als u een consult of meer informatie wilt ontvangen of neem telefonisch contact op.

 

Contact

Voor meer informatie, het aanvragen van een consult of workshop of lezing, neem contact op met Centrum Persephone:

Centrum Persephone
Karin Klopmeijer
Middelburg

tel: 0118 - 613665
e-Mail: persephone.astro@kpnmail.nl