Jan Varkenvisser

Generatie 7 Generatie 8 Generatie 9 Generatie 10
Jan Varkenvisser
* Katwijk 02-02-1737
Gerrit Reinz Varkevisser
* Katwijk 27-10-1697
Rein Dirksz Varkevisser
* Katwijk 03-01-1677
Dirk Dirkz Varkevisser
* Katwijk om-st-1642
Maartje Arieson
* Katwijk om-st-1642
Geertje Gerritsdr Roos ...
...
Jannetje van Duinen ... ...
...
... ...
...

Oedipus II