I.  Vroegste vermeldingen in Zwolle (Zie gemeente archief)                

Wernerus Clumpestensoen verkreeg burgerrecht in Zwolle in 1354 Bron: Registrum civium (RC) blz.106.

Hermannus Clumperer krijgt burgerrecht in Zwolle in 1356 Bron: RC blz.107

Zwolle een water vrije plaats. 

De verklaring voor de naam Zwolle is waarschijnlijk gelegen in het oudduitse "Suolle", hetgeen watervrije plaats betekent. Het is ontstaan op een verhoging in het land tussen de Vecht en de IJssel. Men vermoedt dat de eerste bewoners gezocht moeten worden onder zwervende boeren en huurlingen uit de legers van Karel de Grote. Deze mensen maakten dan zgn. Vuurplaatsen, een stuk land waar men het voor die tijd onmisbare vuur brandende hield. Omstreeks 800 nC zullen zij zich hier gevestigd hebben.
Was er onder deze eerste bewoners een "Klumpers"? Dat zal wel nooit met zekerheid vastgesteld worden omdat toen natuurlijk niets vastgelegd werd.
Zwolle wordt het eerst als zodanig vermeld in een oorkonde uit 1040, waarin de bisschop van Utrecht de kerk, die op de plaats van de huidige Grote Kerk stond, aan het kapittel te Deventer schonk. In 1230 verkreeg Zwolle stadsrechten.

Het eerst worden onze vermoedelijke voorouders genoemd in 1354. Zwolle was toen een bloeiende handelsstad. En een Hanze stad.
 
Met de eerste vermeldingen van Clumpestensoen en Clumperer, in respectievelijk 1354 en 1356, als startpunt is de volgende stamboom ontstaan:                                                                                                                                                                            

Stam Z  Zwolle (1300-) Generatie 1
 Gezin 1

Clumpes geboren in Zwolle?  (1300? - 1360?) Zijn zonen kunnen dan zijn:
! 1. Wernerus  Clumpestensoen  * 1330? (a) De zoon van Clumpes, genaamd Wernerus kreeg burgerrecht in 1354 (op 24 j. leeftijd?)

 Wernerus zou vernoemd kunnen zijn naar:
 (a) Wernerius, de beroemde Italiaans rechtsgeleerde (ong. 1120), die in Bologne doceerde.
 (b) Wernher der Gartenaere, een niet adelijk sprokendichter, die tussen 1237 en 1290 het exempelverhaal Meier Helmbrecht schreef.
 

! 2. Hermannus  Clumperer  * 1332? (b)
- (a) RC Zwolle blz 106. "Wernerus Clumpestensoen verkreeg burgerrecht in Zwolle in 1354"
- (b) RC Zwolle blz 107. "Hermannus Clumperer krijgt burgerrecht in 1356"

    Herman, een germaanse mannennaam, afgeleid van her = Leger             en man = held. Werd hij vernoemd naar :
 (a) Herman Billung (+973 te Quedlinburg) een boer uit Saksen, die tegen de .... vocht.
 (b) Herman + 1156. Bisschop te Utrecht (gesteund o.a. door de Graven van Gelre.
 (c) Hermannus (1013 - 1054) Duits kroniekschrijver, wiskundige, astronoom & dichter.
 (d) Hermann, ook wel Armenius genoemd. Veldheer van de Cherusken (bij Brunswijk) later in Romeinse dienst. (17vC - 19nC)
 

 Stam Z  Generatie 2 (Wernerus 1330)
 Gezin 1

WERNERUS Clumpestensoen  (1330? - 1390?) Zijn zoon zou kunnen zijn:
! 1. Wernerus Clumpe  * 1350? (a)
- (a) Req. Oudste Stadsrecht ca 1330 (ROS) blz 119 "Wernerus Clumpe verkreeg in 1374 het burgerrecht van de stad Zwolle"
 
 Gezin 2

HERMAN de Clumpener  (1332? - 1374?) had een zoon:
  1. Henric Clump  * 1370? 05-06-1393 (b)(c)
Herman Na 1374 (a)
- (a) Request. Zwolle "Herman de Clumpener op 31 July 1374"
- (b) Request. Zwolle "Henric Clump op 16 Sept 1390"
- (c) Request. Zwolle "Het huis van Klompes in 5 Juni 1393"
 

 Stam Z Generatie 3 (Wernerus 1350)
 Gezin 1

WERNERUS Clumpe  (1350? - 1430?) (b)
! 1. Clumpessoen die scroder [189] * 1380? (a)
- (a) Maandrekening van Zwolle (MvZ) 1401 blz.8 "Clumpessoen die scroder in 1399"
- (b) MvZ 1399 blz. 64. "Clumpe in 1399".
 

II. Klumpers in Zwolle tussen 1400 en 1550

Ook in 1400 tot 1586 komt in vele jaren de vermelding voor in de MvZ. De naam verandert van Clumpe tot Klumpers.
In die periode verkreeg Zwolle het recht tot het houden van vijf jaarmarkten die ieder langer dan een week duurden. Hier kwamen veel kooplieden op af ook uit Westfalen, het Rijnland en zelfs Holstein. In 1488 kreeg Zwolle van keizer Frederik III het muntrecht.

Stam Z Generatie 4. (1380)
 Gezin 1

CLUMPESSOEN  (1380? - 1460?) Omdat hij nogal veel vermeld wordt zo dat kunnen betekenen dat hij nogal veel met de magistraat van de toenmalige Hanzestad te maken had. Het is ook de vraag of zij iets met de handel te maken hadden, die met de Scandinaviers en Duitsers gedreven werd. Zijn vrouw betaalde nogal veel voor hem, misschien omdat hij niet in de stad was, moest hij naar die verre landen? Hij had een zoon:
! 1. Johan  Clumper  * 1420? (a)
- (a) MvZ 1450 blz 34,35,43 Mvz 1452 "Johan Klumpe"

Johan zou genoemd kunnen zijn naar Johan Cele + 1417 te    Zwolle. Deze Johan Cele was  pedagoog en rechter van de Latijnse School, vriend van Geert Grote, die de moderne  Devotie beweging Leidde. Ook Thomas van Kempen woonde in die tijd in Zwolle.
 

Stam Z Generatie 5 (Johan 1420)
 Gezin 1

JOHAN Clumper  (1420? - 1479?) x Lumme  (1420? - 1490?) (b) hadden dan een zoon:
! 1. Johan  * 1460?
Johan  na 1458 (a) en voor 1479 (b)
- (a) MvZ 1458 "Clumpe"
- (b) Request Zwolle 22 Okt 1479 "Lumme weduwe van Johan Klumpers de floreno aureo Johannis Clumper in die Nijestadt bij testament gelegateerd gaan uit haar huis en hof jaarrente 2 stadspond en die tussen het huis en de hof van Bertold Geerts en een weg in de Nijestadt gelegen zijn en die zich voor de straat tot achter aan het huis en de erfgenamen van Luycken van Goch uitstaan. Een overlandse gouden Rijnsche gulden."
 

Stam Z Generatie 6 (Johan 1460)
 Gezin 1

JOHAN Klumper (1460? - 1530?) Was Molener (Molenaar) van beroep. (a) Deze molen kan gestaan hebben op de Kalckhoop.
! 1. Peter  Klumpe  * 1480?
Johan Na 1498 (b)
- (a) MvZ 1484 "Johan Klump in 1484 molener"
- (b) MvZ 1498 "Klumper"
In deze tijd (1488) kreeg Zwolle van keizer FrederikIII het muntrecht.
 
   Mogelijke vernoemingen van Peter:
Petrus Veneratilis Benedictijn van Cluny. Feestdag 29 Dec.
Petrus Martyr Dominicaan te Verina Feestdag 6 Apr.
Petrus Thomas Frans Karmeliet Feestdag 15 Jan.
Petrus Nolascus Stichter van de Mercaderen Feestdag 28 Jan.
Petrus Chrysologus Aartsbisschop van Ravenna Feestdag 30 Juli
Petrus Damiani benedictijn te Fonte Avellana 21 Febr.
Petrus Gonzales Domheer te Palencia, dominicaan 14 Apr.
Petrus Mongus Patriach van Alexandrie dominicaan Feestdag 29 Okt.
Peter van Amiens (1050 - 1115) Frans kruistochtprediker, stichter van het klooster der Augustijnerkoorheren.
 

 Stam Z Generatie 7 (Peter 1480)
 Gezin 1

PETER Klumpe  (1480? - 1560?) x Voor 1505 (b)
! 1. Jan Clumper  * 1520?
Peter Na 1514 (a)
- (a) MvZ 1502 blz 31, 1508, 1510 blz 28, 1514 "Peter Klump"
- (b) MvZ 1505 "Klumpe, zijn vrouw"
- (c) MvZ 1509 blz 24. "ene Klumper zijn vrouw)
- (d) MvZ van 1510 - 1550 "verder vele K(l)umper, zelf en zijn vrouw"

III.   Klumpers in Zwolle vanaf 1550

 Stam Z Generatie 8 (Jan 1520)
 Gezin 1

JAN Clumper  (1520? - 1570?) had waarschijnlijk de volgende kinderen:
! 1. Johan Klumpers  * 1550?
  2. Jenneken  * 1555? (b)
  3. Aeltken * 1560? (c)
Jan Na 1544 (a)
- (a) MvZ 1544 "Jan Clumper". Het betreft hier de oudste vermelding van de voornaam Jan
- (b) DTB Zwolle 11 July 1585 "Jenneken Klumpers is getuige bij den doop van de dochter van Henrick van Merckel."
N.B. Voor de eerste maal wordt hier onze achternaam correct vermeld, zoals hij nu nog geschreven wordt.
- (c) MvZ 1586 blz. 219 "Aeltken (Aeltien) Clumpers"

 Gezin Z82

DERRICK Klumper  (1530? - 1580?) Woont in 1562 in Zwolle (a)
- (a) Burgerregister van Zwolle 1423-1657 blz.53 "Derrick Klumper afkomstig uit Grolle verkrijgt in 1562 burgerrecht"
De volgende vragen dienen zich aan:
a.  Waar ligt Grolle (is dit Grollo in Drenthe.)
b. Is hij uit de Stam Zwolle afkomstig of
c. Heeft er ergens anders ook iemand zich Klumper(s) in die tijd genoemd?

 Stam Z Generatie 9 (Johan 1550)
 Gezin 1

JOHAN Klumpers (1550? - 1600?) (a)
  1. Eefse Jans * 1576? x 26-12-1596 te Zwolle met Frederick Henricksen van Wierden (1570? - 1630?) (c)
  2. Alydt  ^ 06-09-1584 (b)
! 3. Vermoedelijk Hendrik Klumpers * 1586? Hij zou de verbinding met Helmond kunnen zijn. Echter nog geen harde gegevens gevonden. Zie Stam a (Blz 6)
  4. Berendt Klumper  * 1590? (d) Ligt hier de verbinding naar Markelo? Dan is Berend [655] van Stam I zijn zoon. Zie Boek4 "Klumpers in Overijssel"
Johan na 1596 (c) Zie de stamboom van Berent Klumper
- (a) MvZ 1580 blz.21 "Johan Klumper(s)"
- (b) DTB Zwolle NH Doopboek RBSO nr 695 blz. 19 "Alydt (Klompers) dochter van Johan Klompers"
- (c) DTB Zwolle "in Maart 1596 gaat Eefse Jans, dochter van Jan Klumper woonende den Kalckhoop in ondertrouw met Frederick Henricksen van Wierden (zij zijn getrouwd op 26 December 1596)"
- (d) Testamenten van Zwolle blz. 361 "Berendt Klumper 30 Mei 1610."