Geografische verdeling.

Alle personen die de naam Klumpers dragen of droegen kunnen ingedeeld worden bij een groep. Op www.familienaam.nl kun je zien hoe de verdeling vanuit de telefoonboeken is. Hieruit blijkt dat er 3 concentraties te onderscheiden zijn, te weten:

Internationaal gezien blijkt dat er Klumpers in USA wonen, waarschijnlijk in de 18e en 19e eeuw vanuit de Achterhoek geŽmigreerd. Ook in Duitsland, net over de grens bij Overijssel en Gelderland vinden we Klumpers, deze mensen zullen wel van de Zwolse tak afkomstig zijn.

 

Dit is de verdeling zoals die momenteel (2008) is maar als we terug gaan in het verleden blijkt dat er omstreeks 1830 nog geen sprake was van een Haagse tak, bij de volkstelling woonde erg toen geen Klumpers in de stad. En voor 1600 zijn er in Helmond geen Klumpers te vinden. Vandaar dat we de volgende theorie hebben ontwikkeld.

 

In de middeleeuwen waren er in Overijssel, met name in Zwolle mensen die de naam Klumpers droegen. Deze hebben zich over Overijssel en de Achterhoek verspreid. Hun stamvader was Berent Klumper, waarschijnlijk nog geboren in Zwolle maar naar Markelo verhuisd. Overigens moet er ook een link naar Winterswijk e.o. bestaan.

Omstreeks 1626 is Hendrik Klumpers  wellicht onder invloed van de val van Grol (Groenlo) bij het leger van Frederick Hendrik gekomen en via Den Bosch naar Helmondt gekomen.

In 1847 is Theodorus Klumpers voor de vervulling van de dienstplicht naar Den Haag is getrokken en heeft hier Maria Vis uit Loosduinen leren kennen. Hierop volgde de Haagse tak der Klumpers.

            Terug