Descendants of NN Clumpes 1270 ZWOLLE

Notes


3. Wernerus CLUMPESTENSOE

Wernerus verkreeg in 1354 het burgerrecht van de stad Zwolle. Dit blijkt uit de
RC Zwolle op blz 106.


4. Hermannus CLUMPERER

Herman verkreeg het burgerrecht in 1356, werd op 31 juli 1374 Herman de
Clumpener genoemd.


6. Henric CLUMP

Henric Clump genoemd op 16 sept 1390 overleed in het huis van Klompes op 5 juni
1393.