Descendants of NN Clumpes 1270 ZWOLLE

Notes


7. CLUMPESSOEN

In 1399 was hij bekend als Clumppessoen die scroder.


9. Goswin KLUMPERS

op internet

63. Stichtingsbrief van de O.L. Vrouwevicarie te Eibergen, ten behoeve van
Goswin Klumpers, 1408; en akte betreffende de ruil van goederen tussen deze
vicaris en de gebroeders Wennemerinck te Lochem, met bijbehorende akte van
bekrachtiging door de aartsdiaken (notarieel afschrift), 1437; voorts notariê«¥
akte, waarbij Goswin Klumpers de hem geschonken vicariegoederen overdraagt aan
Johannes Uphaven, 1444. 3 charters en 1 stuk. (Zie reg. nos. 60, 81, 82 en