Descendants of NN Clumpes 1270 ZWOLLE

Notes


22. Wessel KLUMPERS

http://pardus-larus.student.utwente.nl/gerrit/alg-ger/verdiep/mons/2123.htm


34. Jan KLUMPERS

Alias Storris

Zou Jan een obligatie hebben verworven op het Hondekolk in Haerloe, groot 60
Carolus guldens in 1675 zo blijkt uit
http://www.heerlijkheidborculo.nl/inventarissen/OAstadEibergen.htm


36. Willemken KLUMPERS

Zij was getuige bij doop van nichtje Gertken.Ook was hier ene Eessele Klumpers
getuige.


24. Arent KLUMPERS

fam

Genoems in "Het huis Balkenschot" bij de kleine bedrijven die in de periode
1550 - 1650 ontstaan zijn.


25. Teunisken KLUMPERS

fam

Werd ook genoemd Temmecke


Jan Ter STROET

fam


38. Aalken STROOT

fam


39. Maria Ter STROET

fam


26. Berend CLUMPERS

Berend kan de eerste Clumpers in Markelo zijn geweest. Zijn vader Berent kwam
omstreeks 1615 uit Zwolle


27. Jan Hendricksen KLUMPSINCK

2048

Hij zou direct na zijn huwelijk naar Helmond verhuisd kunnen zijn want in 1663
in hij daar doophouder. Zoon Joost is in Helmondt geboren, maar met Haarlemse
in Haarlem gehuwd.
Nog nagaan zijn geboortebewijs in Zwolle.


Grietjen LOBEEKS

2049


47. Judith Judocus KLUMPERS

Dat Jan Hendricksen zijn vader was is niet zeker. Zou nl ook een Judocus kunnen
zijn.

was peter op 28-09-1651 van Anna Roberti Porters gedoopt RK te Helmond


49. Cathalijn Theunissen KLUMPERS

Cathalijn wordt in 1663 als doophouder genoemd.


29. Willem Cornelis KLUMPERS

Rechterlijk akte na 1640 Helmond

Rechterlijk Archief Helmond
Oud Invnr 269 Nieuw Invnr 3842 akte 1054.
Periode: 1640/1645

JOOST JAN JOOSTEN COSTERS heeft getransporteerd aan FRANS JOOSTEN CUSTERS een
jaarl. rente van 18 gl. uit een huis en hofstadt met aangelag te Helmond aan de
Nieuwe poort neven Dierck Peter Fredericx en de stadsveste en voor aan de
gemeijnstraet. Vor. eig.: de erfg. van JAN REIJNDER van de VELDE alias Van
GOCH. Met voorwaarden. Get.: WE/JC Datum u.s.
In de marge: Duplicaat gemaakt in 1657. Joost u.s. bekent aflossing door ANNEKE
wv WILLEM CORNELIS CLUMPERS (in 1672).
---------------
Rechterlijk akte na 1650 Helmond

Rechterlijk Archief Helmond
Oud Invnr 271 Nieuw Invnr 3844 akte 606. folio 129.
Periode: 1650/1659

PETER HANRICX van CROIJ heeft vercocht aan THEUNIS MELEN, wonende te Aarle, een
stuk akkerland te Aarle bij het Hagelcruijs, een lopensaet groot, neven Mathijs
de Bercker en de erfgenamen Aelke Hermens en erf. Peter Jan Loijen en de
gemeijnwech.
Stelt zich borg WILLEM CORNELIS CLUMPERS, borger alhier te Helmond. 17 juli
1655 Get.: HJ/PJ


EMMEKE

ook wel Anneke weduwe in 1672


51. Emken Wilms CLOMP

Emken was in 1663 doophouder


53. Emmerentiacia KLOMP

Emmerentiacia was doophoudsterin 1687 van haar nichtje Maria Anna


30. Anton Hendrik CLOMPERS

Hij was in 1662 doophouder van neef Judocus
--------------
Rechterlijk akte na 1640 Helmond

Rechterlijk Archief Helmond
Oud Invnr 269 Nieuw Invnr 3842 akte 314.
Periode: 1640/1645

JAN HENDRICK CLUMPERS, ingezetene van Helmond, heeft vernaedert een huis en
hofstadt te Helmond in de Heijstraete (door ANTHONIS HENDRICK CLUMPERS aan
MICHIEL BUSMAECKERS verkocht). Get.: AB/PH 8 april 1641


Jenneken Lenaerts HERMANS

Zij is doophoudster in 1662 bij haar neefje Judocus


56. Handersken Thonis CLUMPERS

was al weduwe op moment van trouwen.