De Alfa Ún de Omega van Mijnheer Thijm, een grotendeels uit chocoladeletters bestaande installatie van dichter en beeldend kunstenaar George "Zingende Zaag" Moormann in het Provinciehuis van Noord-Holland, is "opgepeuzeld", schrijven de kranten in november 2002.

naar centrale paginae-mail
© 2002 hans kloos