Vergroot de psycho-sociale weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen met
de methode "Ho, tot hier en niet verder...!"

METHODE
"Ho, tot hier en niet verder...!"

Geeft kinderen en jongeren weer zelfvertrouwen en ondersteunt de ouders in de opvoeding

KINDEREN
OUDERS
SCHOLEN

Hulp bij onzekerheid, verlegenheid, faalangst, depressie, angst, pesten, agressie, autisme, asperger, ADHD en psycho-somatische klachten

TRAINERS
gecertificeerd door Uit eigen beweging

Psycho sociale weerbaarheid en sociale vaardigheid door deskundige, ervaren en betrokken trainers

BEROEPSKRACHTEN
en
PROFESSIONALS

Voor trainers, therapeuten, pedagogische begeleiders en leerkrachten die werken met hart voor kinderen

STEUNFONDS
"Ho, tot hier en niet verder...!"

Kinderen weerbaar maken is een duurzame investering in de wereld van morgen

U bent op pagina     HOMEPAGE

Vliek 10
6235 NR Ulestraten
+31 (0)43 – 326 18 47
stichting@uiteigenbeweging.nl


nieuwsbericht januari 2015

Scholing voor professionals

Workshop
Stevig in je schoenen - Lekker in je vel
20 maart 2015 - Ubbergen
12 juni 2015 - Ubbergen
6 november 2015 - Ubbergen

Basisopleiding Psychosociale Weerbaarheid
"Ho, tot hier en niet verder...!"
start 3 september 2015

Bewegingsmethodiek
Leven en beleven met kinderen
2-daags lesblok op 19+20 november 2015

Contextuele benadering
De kracht van loyaliteit
2-daags lesblok in 2015

Opleiding CHOICE
Jongerenprogramma
drie 2-daagse lesblokken in 2015

Opleiding "Samen Op School"
Schoolprojecten
2-daags lesblok in 2015


Beroepsvereniging voor Psychosociale Weerbaarheid

Gecertificeerde trainers verbinden zich om elkaar te inspireren en gezamelijk hun inzet voor kinderen en ouders te versterken.

secretariaat
Monique van der Beek
info@ trainingsbureau-banjo.nl


CRKBO

Stichting
Uit eigen beweging is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

De workshops en opleiding zijn vrijgesteld van BTW.

CRBKO-geregistreerd

Volg ons op volg ons op blogspot volg op linkedin volg ons op google+ volg ons op facebook

Stevig in je schoenen - Lekker in je vel!

“Ho, tot hier en niet verder...!” helpt kinderen vol zelfvertrouwen en met plezier in het leven te staan. Het kind wordt zich bewuster van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het leert met aandacht en respect te zorgen voor zichzelf en anderen. Ouders en opvoeders helpen hen daarbij.

“Ho, tot hier en niet verder...!” is een speelse, persoonlijke en warme benadering die niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en opvoeders helpt. Het versterkt de psycho-sociale weerbaarheid van kinderen en jongeren en vergroot ook de opvoedvaardigheden van de ouders en opvoeders.

Methode-Ho-tot-hier-en-niet-verderMethode “Ho, tot hier en niet verder...!” geeft aandacht aan het kind en zijn ouders met oog voor de ontwikkeling en niet op de eerste plaats voor het probleem.

Met speelse bewegingswerkvormen leren kinderen al doende vaardigheden om goed voor zichzelf en anderen te zorgen. Ouders worden zich meer bewust van hun invloed op het gedrag van het kind en vergroten hun opvoedvaardigheden.

De methode is laagdrempelig en werkt preventief, pedagogisch, en curatief voor een brede doelgroep kinderen.

Lees meer over de methode “Ho, tot hier en niet verder...!” . . . . .


gecertificeerde-trainers-Ho-tot-hier-en-niet-verder Gecertificeerde trainers Psychosociale Weerbaarheid bieden in Nederland en België trainingen aan vanuit de eigen praktijk of de instelling waar zij werken.

Zij volgden de intensieve opleiding.

Op de pagina TRAINERS treft u nadere informatie over de trainers in uw regio en de adresgegevens.

Lees meer over gecertificeerde trainers . . . . ..


st Stichting Uit eigen beweging is een ideële stichting, vanuit de overtuiging dat elke ouder het beste wil voor zijn kind en elk kind zijn eigen kracht mag ontwikkelen.

Zij geeft adviezen, coaching, lezingen, publicaties, workshops en opleidingen over het ontwikkelen van psycho-sociale weerbaarheid en sociale vaardigheden met de methode “Ho, tot hier en niet verder..!”

Lees meer over stichting Uit eigen beweging . . . . .

Trainingen-Schoolprojecten-Coaching Kinderen, jongeren en hun ouders, en scholen kunnen trainingen en workshops volgen, waarmee zij de psycho-
sociale weerbaarheid versterken.

Elke training bestaat uit een aanbod voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, én voor hun ouders of opvoeders.

‘Samen Op Schoo!’ helpt leerlingen, leerkrachten en ouders het leef – en leerklimaat op school te verbeteren.

Lees meer over trainingen voor kinderen en jongeren, hun ouders en opvoeders en over de schoolprojecten . . . . .


Worj Beroepskrachten en professionals kunnen kennis maken met de methode “Ho, tot hier en niet verder...!” in de workshops.

De basisopleiding Psychosociale Weerbaarheid, de modulen en opleidingen bieden de mogelijkheid om de deskundigheid van beroepskrachten te vergroten of opgeleid te worden tot gecertificeerde trainer Psychosociale Weerbaarheid.

Of je nu werkt als leerkracht, agoog, trainer, therapeut – deze methode biedt concrete, praktische en theoretisch onderbouwde handvatten waarmee je direct je werk met kinderen en ouders beter en effectiever vorm kunt geven.

De opleiding is geregistreerd CRBKO en geaccrediteerd door de BAMw, SRVB, NFG, ABvC en NVVS.

Lees meer over het scholingsaanbod voor beroepskrachten en professionals . . . . .


steunSteunfonds “Ho, tot hier en niet verder…!” ondersteunt de verdere ontwikkeling, verspreiding en toepassing van de methode “Ho, tot hier en niet verder…!”.

Steun ons met een morele of financiële bijdrage in het steunfonds "Ho, tot hier en niet verder…!" om problemen bij kinderen te voorkomen.

Lees meer over het steunfonds "Ho, tot hier en niet verder...!" . . . . .

naar VIMEO-promofilm

TRAINING "HO, TOT HIER EN NIET VERDER...!"

Nu bekijken >>>

>>> Nu niet bekijken, ik wil website op!


TERUG NAAR BOVEN