Jan's Homepage

   

Hammam

TURKISH BATHSINFORMATION AND HISTORY OF TURKISH BATHS. The Romans, who have left many examples in the ancient sites of Turkey, brought the Turkish bath to Turkey. The Romans, Byzantine and nomadic people of Asia Minor had their own variations of bathing rituals. The Turkish bath was used in most cities by the common people as they did not have running water in their homes and while traveling and trading. Cleanliness is very important to the Islamic religion. turkish bath

TAKING A TURKISH BATH Many visitors to Turkey have misconceptions about Turkish baths and do not know what to expect. For this reason we will go into more detail of this enjoyable experience. Traditional Turkish baths have separate sections for women and men, or have different visiting times or days for women and men. Women attend to women and men attend to men unless a mixed group rents the whole bath. When you enter a hamam, you will generally see a central courtyard or "Camekan" where refreshments are available. Small changing rooms generally surround this central area of relaxation. There may also be a marble fountain. You will be provided with a towel and a "Pestemal" which is a large fringed garment, normally striped or checked and made of cotton that you wrap around your body. In traditional baths the Pestemal is normally worn during the whole bathing process, but there may be nudity especially in the women's section. Those who are particularly modest should bring a bathing suit.taking a bath It is recommended to bring your own soap and shampoo as what is available costs extra and is of low quality. The bather enters the sweating area or "Hararet" where there is a low marble platform called the "Gobek Tasi" which is heated.

He or she spends some time relaxing on this platform. Around this area, there are normally open cubicles with marble basins called "Kurne". After you have perspired, you can either bath yourself by sitting near the basin and filling it with hot water, then dipping the "Tas" which is a bowl, traditionally of copper or brass having grooves and ornamentation, and pouring it over yourself, or you may request the attendant to scrub you with a "Kese" which is normally a coarse made of natural fibers. This process results in deep skin cleaning and a feeling of refreshment after the bath, but note that it can take off layers of your carefully achieved suntan. Both scrubbing by the attendant, and a massage are optional features of the Turkish bath and cost extra. You may stay in the hamam as long as you like, but generally an hour is enough. Make sure that you get plenty of fluids and let yourself cool down before going outside. In Istanbul it is possible for groups to rent a section of the bath at certain times if they would like mixed bathing. For those who particularly like the Turkish bath and thermal waters, you may also consider a visit to Bursa, where some hotels have private thermal pools or Turkish bath for couples.

(thanks to Istanbul city guide)

Women hammam

TURKSE BADEN


INFORMATIE EN GESCHIEDENIS VAN TURKSE BADEN. De Romeinen, die veel historie in oude plaatsen van het Nabije Oosten achtergelaten hebben, brachten o.a. het badhuis. De Romeinse, Bizantijnse en nomadische volkeren van Klein Azië hadden hun eigen variaties op ritueel baden. Het Turkse bad werd door de gewone mensen in de meeste steden gebruikt omdat zij geen stromend water in hun huizen hadden en tijdens (handels)reizen . Reinheid is heel belangrijk voor de Islamitische godsdienst .

HET NEMEN VAN EEN TURKS BAD Vele bezoekers hebben misvattingen over Turkse baden en weten niet wat te verwachten. Om deze reden zullen wij in meer detail van deze prettige ervaring treden. Traditionele Turkse baden hebben gescheiden delen voor vrouwen/kinderen en mannen of hebben verschillende bezoek tijden of aparte dagen voor vrouwen en mannen. Vrouwen bij vrouwen en mannen bij mannen, tenzij een gemengde groep het hele bad huurt. Wanneer u een badhuis (hammam) binnengaat, zult u in het algemeen een centraal binnenhof zien of "Camekan" waar verfrissingen verkrijgbaar zijn. Kleine kleedkamers omringen dit centrale gebied van ontspanning. Er kan ook een marmeren fontein zijn. U zult een handdoek een "Pestemal" krijgen, een groot gekarteld kledingstuk, normaal gestreept of geblokt en gemaakt van katoen dat u rondom het lichaam wikkelt. hammamIn traditionele baden wordt de Pestemal gedragen tijdens het gehele bad, maar er wordt voornamelijk in de afdeling van de vrouwen ook naakt gebaad. Degenen die bijzonder bescheiden zijn moeten een badpak meenemen. Het is aangeraden je eigen zeep mee te brengen en shampoo, omdat wat verkrijgbaar is extra kost en van lage kwaliteit is. De bader gaat het zwetende gebied of "Hararet" binnen waar een laag marmeren platform genaamd het "Gobek Tasi" is, dat verwarmd is.

Men blijft enige tijd op dit ontspannende platform. Rond dit gebied zijn er gewoonlijk open cellen met marmeren bekkens genaamd "Kurne". Nadat u gaat transpireren, kunt u ofwel baden door bij het bekken te gaan zitten en het met heet water te vullen, dan de "Tas" te vullen , een kom, traditioneel van koper met groeven en ornamenten, en het water over u heen te gieten, of u zou de bediende kunnen verzoeken om u met een "Kese" te schrobben, een grove want van natuurlijke vezels gemaakt.Dit proces resulteert in een diepe schoonmaakbeurt van de huid en een gevoel van verfrissing na het bad, maar let op dat het je voorzichtig bereikte huidskleur kan laten verdwijnen. Zowel het schrobben door de bediende en een massage is een aanvullende service van het Turkse bad en kost extra. U zou in de hamam kunnen blijven zolang als als u wilt, maar in het algemeen is een uur genoeg. Let er op dat u zich goed insmeert met olien en laat u zelf afkoelenrt voor u naar buiten gaat. In Istanboel is het mogelijk voor groepen om een onderdeel van het bad voor zekere tijden te huren indien men gemengd wil baden. Degenen die bijzonder van het Turkse bad en thermisch water houden, zouden ook een bezoek aan Bursa kunnen brengen, waar sommige hotels privé thermische poelen of een Turks bad voor paren hebben.

links:

Turkish culture

Istanbul city guide
sluiten - close - schließen - Chiudi la finestra