Huisvesting van vee

 

Van kalf tot koe heeft iedereen zijn plek:

 

 

 

 

Eenlingboxen

Naar boven
Pasgeboren kalfjes gaan buiten in een eenlingbox Kalfjes die net geboren zijn komen in één van de 6 eenlingboxen.  De kalfjes kunnen zo een gezonde start maken.  Deze hokjes staan buiten en worden na ieder kalf goed schoon gemaakt. Ziektekiemen krijgen zo weinig kans.

Deze kalfjes krijgen 2x per dag melk, soms van de moeder, maar na enkele dagen melkpoeder.

De stierkalfjes en kalfjes die geen goede verwachtingswaarde hebben worden na tien dage verkocht. De kalfjes die blijven, verhuizen naar de jongveestal.

Jongveestal

Naar boven
Vanuit de eenlingboxen, gaan de kalveren in stro-hokken. Naar mate ze ouder en groter worden schuiven steeds op naar een groter hok, met grotere ligplekken. Als de pinken ongeveer 1 jaar oud zijn gaan ze naar de naar de ligboxenstal.

De ligboxenstal

Naar boven
De koeien lopen vrij rond in de stal Een kijkje in de ligboxenstal.
De koeien kunnen vrij rondlopen, er is de hele dag te eten en te drinken. De stal is zo licht mogelijk. Koeien houden van licht en frisse lucht.

De ligboxstal is van 1980, daarom was het nodig om wat aanpassingen te maken om het klimaat en het koecomfort te vergroten. Om de stal fris te houden en goed te ventileren zijn de zijmuren tot boxhoogte open gemaakt. De koeien kunnen weer naar buiten kijken.
Bij zeer extreme kou of slagregens zijn de openingen gedeeltelijk of geheel te sluiten met een rolzeil.
Een nok moet open zijn voor voldoende luchtafvoer. Daarom is de onderkant van de lichtkoepel verwijderd. De nok laat nog steeds veel daglicht in de stal, maar voorkomt ook dat er regenwater op de voergang komt.
In 2003 zijn alle lichtplaten vernieuwd om op die manier ook meer licht in de stal te krijgen.
Krachtvoerboxen waar de koeien hun portie voer kunnen halen In de krachtvoerboxen wordt door de computer over de hele dag kleine porties krachtvoer verstrekt. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid melk die de koe geeft.
de pinkenstier De pinkenstier heeft ook een stevig hokje in de stal.
jongvee Het oudste jongvee zit ook in de ligboxenstal.
In de winter gaat een koe die bijna gaat kalven naar de afkalfstal. Daar is de koe beter te observeren en de bevalling beter te begeleiden. Ook zieke koeien krijgen hier een plaatsje.