Parenteel van Cornelis Harmens de Kroon

Deze genealogie is ingestuurd door Cees de Kroon te Andijk. Je kunt hem hier mailen. Cees de Kroon en W. Wubs zijn de samenstellers van deze parenteel. 

Hier een overzicht van de familie de Kroon en hoe zijn we aan deze achternaam gekomen zijn. Harmen Jacob zn geboren in 1700 en timmerman van beroep is gehuwd met Antje Clases geboren in 1702 . Hun zoon Cornelis Harmens geboren in 1734 is gehuwd met Rinske Wabes en ze kregen 7 kinderen .Cornelis heeft op 77jarige leeftijd op 12 december 1811 in de gemeente Schoterland canton Heerenveen de naam de Kroon aangenomen met tevens al zijn kindern.
Cornelis is in 1813 op 79 jarige leeftijd gestorven.

Het verhaal gaat, (hij was wever van beroep) dat een onderdeel van het weeftoestel "de kroon" genoemd werd en daardoor zijn wij aan deze naam gekomen. Volgens mij zit er wel wat in dat de naam zo is ontstaan. Cees de Kroon uit Andijk.

Comelis de Kroon, geb. 18 dec. 1802, te Wijckel. Overl. 20 dec. 1877 te Mims≠Bakhuizen, gehuwd 11 arril 1830, te Gaasterland met Siebrig Gerrits Jongsma, geb 6 jan. 1802 te Rijs, overl. 19 jan. 1848 te Rijs.
Tweede huwelijk van Comelis de Kroon, gehuwd 18 Aug.1850 te Gaasterland, met Jel Japiks de Jong geb te Koudum, overl.14juni 1871 te Mirns≠Bakhuizen. 

Jan de Kroon, geb17 maart 1838, te Mims-Bakhuizen, overl. 23 febr1915 te Hemelum. Gehuwd 14 mei 1865, te Gaasterland, met Rinske Jelles Langeraap,geb. 14 april 1840, te Hommerts, overl.26 october 1909 te Hemelum

 Jelle Jan de Kroon, geb. 13 jan. 1868 te Hemelum,overl. 14 mei 1937 te Andijk. Gehuwd 11 mei 1893 te Hemelum Oldefert en Noordwolde met Akke de Vries0, geb 16 maart1867 te Koudum en overl. 14 nov. 1922 te Andijk

Foto opa Jelle met 3 Jelle's de Kroon.

Rimkes de Kroon, geb. 25 mei 1899 te Koudum, overl. 16 april 1983 te Hoorn. Gehuwd 1 mei 1924, te Woubrugge met Geertruida Timmer, geb 22 mei te Woubrugge, overl.27 jan. 1974 te Beekbergen

Jan de Kroon, geb, 10 mei 1903, te Koudum , overl. 9 febr 1969 te Andijk. Gehuwd 17 april 1930 te Andijk met Grietje Kooiman,geb 2 maart1906 te Andijk, overl. 10 juli1975 te Enkhuizen.

Cornelis de Kroon, geb .23 september 1908 te Koudum gehuwd 26 maart 1934, te Sneek, met Anna Catharina Nijhuis, geb 24 febr. 1910 te Kollum

Kinderen van Jelle Jans de Kroon en Akke Rimkes de Vries.
Staand v.l.n.r.: Cornelis, Aaltje, Siebrig, Jan, en Rinske. Voor: Froukje(l) en Trijntje.
Ze zijn geboren in het "huis met de engel voorop" aan de Snakke.
Foto gemaakt door Rimkes de Kroon.

GESLACHT DE KROON

Cornelis Harmenszn wonende te Nieuwehorne, nam op 12 december 1811 de familienaam DE KROON aan.

Cornelis Harmens was wever van beroep. Het verhaal gaat. (hij was wever van beroep) dat een onderdeel van een weeftoestel ďde kroonĒ genoemd werd en daardoor zijn wij aan deze naam gekomen. Volgens Cees de Kroon uit Andijk zit er wel wat in dat de naam zo is ontstaan.

EERSTE GENERATIE DE KROON (I.)

I. 1. Harmen Jacobszn. Geboren in 1700 te Nieuwehorne. Beroep meester timmerman te Mildam. Gehuwd op 8 februari 1733 met Antje Clases. Geboren in 1702 te Oudehorne.

TWEEDE GENERATIE (II.)

KIND VAN HARMEN JACOBSZN EN ANTJE CLASES (zie I. 1) 

II. 2. Cornelis Harmens. Geboren omstreeks 1734. Overleden op 6 oktober 1813 te Nieuwehorne. Gehuwd met Rinske Wabes omstreeks 1758. Overleden in 1821 te Nieuwehorne.

DERDE GENERATIE (III.)

KINDEREN VAN CORNELIS HARMENS (DE KROON) EN RINSKE WABES (zie II. 2)

III. 3. Wabe Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1759 te Nieuwehorne. Overleden op 28 juli 1841 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 23 mei 1790 te Nieuwehorne met Wijtske Hotzes Brandsma. Geboren in 1766. Overleden op 15 november 1846. Dochter van Hotse (Ceimpes) Kempes en Antje Sytses

III. 4. Grietje Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1761 te Nieuwehorne. Overleden op 3 november 1827 te Oldetrijne. Gehuwd op met Kornelis Andries Koenen. Overleden op 26 december 1835 te Weststellingwerf.

III. 5. Antje Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1763 te Nijehorne. Overleden op 7 mei 1832 te Vinkega. Gehuwd op 9 mei 1790 te Wolvega met Jan Johannes Zandhuis. Geboren op 4 augustus 1743 te Noordwolde. Overleden op 22 januari 1821 te Weststellingwerf. 

III. 6. Harmen Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1766 te Nieuwehorne. Ongehuwd. Overleden op 3 oktober 1845 te Oudehorne.

III. 7. Dieuwke Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1767 te Nieuwehorne. Woonde in 1811 te Medemblik. (Vermeld bij het aannemen van de familienaam De Kroon door haar vader. Verdere gegevens ontbreken.

III. 8 Pieter Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1769 te Nieuwehor≠ne. Beroep arbeider. Overleden op 9 maart 1848 te Mirns en Bakhuizen. Gehuwd op 9 april 1797 te Wijckel met Pietertje Jans van der Goot (haar tweede huwelijk). Geboren op 25 augustus 1761 te Wijckel. Overleden op 5 december 1836 te Mirns en Bakhuizen.

III. 9. Hendrik Cornelis de Kroon. Geboren omstreeks 1772 te Nieuwehorne. Overleden op 12 
november 1827 te Nieuwehorne. Gehuwd op 16 mei 1802 met Aaltje Edzerts Landstra. Overledenop 26 januari 1847 te Kollumerland.

VIERDE GENERATIE (IV.)

KINDEREN VAN WABE CORNELIS DE KROON EN WITSKE HOTZES BRANDSMA (zie III. 3)

IV. 10 Rinske Wabes de Kroon. Geboren in 1792 te Nieuwehorne. Overleden op 30 januari 1875 te Schoterland. Gehuwd op te Mildam (Schoterland) op 12 mei 1814 met Roel Willems Braam. Geboren in 1784 te Oudehorne. Overleden op 15 mei 1846 te Mildham.

IV. 11 Antje Wabes de Kroon. Geboren ca. 1795. Overleden op 18 mei 1876 te Schoterland. Gehuwd op 15 juni 1815 te Schoterland met Luitjen Durks Akkerman. Overleden op 30 december 1845 te Schoterland. (60 J.)

IV. 12 Cornelis Wabes de Kroon. Geboren in 1797. Overleden op 13 december 1886. Gehuwd op 27 juli 1826 te Opsterland met Jeltje Minderts Nicolai. Geboren in 1797. Overleden op 10 juni 1861 te Opsterland. 

IV. 13 Hotze Wabes de Kroon. Geboren ca. 1803 te Langezwaag. Overleden op 24 maart 1880. Gehuwd op 17 juni 1827 met Aaltje Harmens Grupstra. Geboren in 1806 in de Compagnie onder Jubbega Schurega. Overleden op 8 november 1871 te Schoterland.

IV. 14 Dieuwke Wabes de Kroon. Geboren ca. 1807. Overleden op 30 december 1890 (83 j.). te Schoterland. Gehuwd op 20 mei 1832 met Johannes Jans Grupstra. Geboren in 1809 te Schoterland. Overleden op 4 februari 1848 te Schoterland.
Tweede huwelijk van Dieuwke op 28 september 1860 te Opsterland met Jakob Popkes Teyema. Geboren in 1809 te Schoterland. Overleden op 5 maart 1889 te Schoterland. 

KINDEREN VAN PIETER CORNELIS DE KROON EN PIETERTJE JANS (VAN DER GOOT) (zie III. 8)

IV. 15 Rinske Pieters de Kroon. Geboren op 25 september 1797 te Wijckel. Overleden op24 mei 1870 te Sloten.

IV. 16. Jan Pieters de Kroon. Geboren op 28 december 1799 te Wijckel. Ongehuwd. Overleden op 25 augustus 1837 te Mirns Bakhuizen. 

IV. 17. Cornelis Pieters de Kroon. Geboren op 18 december 1802 te Wijckel. Overleden op 20 december 1877 te Mirns en Bakhuizen. 
(Eerste huwelijk van Cornelis Pieters de Kroon). Gehuwd op 11 april 1830 te Gaasterland met Siebrig Gerrits Jongsma. Geboren op 6 januari 1802 te Rijs. Overleden op 19 januari 1848 te Rijs.
(Tweede huwelijk van Cornelis Pieters de Kroon). Gehuwd op 18 augustus 1850 te Gaasterland met Jel Jappiks (de Jong). Geboren in 1804 te Koudum. Overleden op 14 juni 1871 te Mirns en Bakhuizen.

KINDEREN VAN HENDRIK CORNELIS DE KROON EN AALTJE EDZERTS LANDSTRA (zie III. 9)

IV. 18 Kornelis Hendriks de Kroon. Geboren in 1803 te Nieuwehorne. Overleden op 5 februari 1883 te Schoterland. Gehuwd op 21 mei 1826 te Schoterland met Harmenke Harmens Grupstra. Geboren in 1798 te Jubbega Schurega. Overleden op 19 juni 1875 te Schoterland

IV. 19 Sjoukjen Hendriks de Kroon. Geboren in 1805 te Nieuwehorne. Overleden op 23 mei 1864 te Gaasterland. Gehuwd op 16 mei 1841 met Jan Alberts Looper. Geboren in 1811 te Knijpe te Mildam. Overleden op 15 april 1875 te Gaasterland. Gehuwd op 12 februari 1832 te Gaasterland met Bernardus Machiels Giezen. Geboren in 1767 te Gaasterland. Overleden op 6 april 1849 te Gaasterland.

IV. 20 Rinske Hendriks de Kroon. Geboren in 1808. Overleden op 6 april 1876. (wed.). Gehuwd op 9 juni 1841 te Gaasterland met Ferdinand Wobbes de Vries. Geboren in 1810 te Gaasterland. Overleden op 24 september 1844 te Gaasterland.
Tweede huwelijk van Rinske op 13 maart 1850 met Lambert Jacobs de Graaf. 

IV. 21 Grietje Hendriks de Kroon. Geboren op 14 september 1811. Overleden op 23 mei 1876. (Wed.)
Gehuwd op 12 februari 1832 te Gaasterland met Bernardus Machiels Giezen.

IV. 22 Antje Hendriks de Kroon. Geboren op 16 juni 1814 te Mildam. Ongehuwd. Overleden op 27 september 1851 te Harlingen.

IV. 23 Elske Hendriks de Kroon. Geboren op 7 augustus 1817. Overleden op 26 oktober 1818 te Schoterland.

IV. 24 Edzert Hendriks de Kroon. Geboren op 18 augustus 1820 te Nieuwehorne. Overleden op 7 april 1896 te Nieuwehorne. Gehuwd op 2 mei 1858 te Schoterland met Antje Hendriks Scholtinga. Geboren op 20 oktober 1832 te Kortezwaag (Gem. Opsterland). Overleden op 7 april 1896 te Nieuwehorne.

IV. 25 Wytske Hendriks de Kroon. Geboren op 15 augustus 1823 te Nieuwehorne. Overleden op 26 november 1884 te Schoterland. Gehuwd op 25 juni 1865 te Schoterland met Jan Looper. Geboren in 1811 te Bovenknijpe.

IV. 26 Gaele Hendriks de Kroon. Geboren op 1 oktober 1826 te Nieuwehorne. Overleden op 31 juli 1862 te Schoterland. Gehuwd op 17 mei 1857 te Schoterland met Elizabeth Jelles Bouman. Geboren op 2 maart 1829 te Nieuwehorne. Overleden op 9 december 1908 te Schoterland.

VIJFDE GENERATIE (V.) 

KINDEREN VAN CORNELIS WABES DE KROON EN JELTJE MINDERTS NICOLAI (zie IV. 12)

V. 27 Wabe Kornelis de Kroon. Geboren op 25 december 1826 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland). Overleden op 8 augustus 1889. Gehuwd op 20 september 1851 te Tietjerksteradeel met Heiltje Rones H(a)u)isma. Geboren op 17 april 1827 te Oostermeer. Overleden op 7 augustus 1898 te Schoterland. 

V. 28 Mindert Kornelis de Kroon. Geboren op 25 februari 1830. Overleden op 10 augustus 1857 te Opsterland. Gehuwd op 10 mei 1855 te Opsterland met Antje Sytzes Bijstra. Geboren op 10 januari 1830 te Opsterland. Overleden op 26 juni 1879 te Opsterland.

V. 29 Wopke Kornelis de Kroon. Geboren op 18 oktober 1833 te Smallingerland. Overleden op 3 juli 1916 te Opsterland. Gehuwd op 28 mei 1858 te Opsterland met Tettje Lambartus van der Harst. Geboren in 1835 te Opsterland. Overleden op 14 oktober 1891 te Opsterland. 

V. 30 Wietske Kornelis de Kroon. Geboren op 13 oktober 1836. Overleden op 9 oktober 1917 te Schoterland. Gehuwd op 13 mei 1859 te Opsterland met Koene Ynzes de Haan. Geboren op 9 januari 1828 te Opsterland. Overleden op 12 december 1891 te Opsterland. 

V. 31 Tjitske Kornelis de Kroon. Geboren op 2 augustus 1840 te Opsterland. Overleden op 25 september 1841 te Opsterland.

V. 32 Rinske Kornelis de Kroon. Geboren op 8 september 1842 te Opsterland. Overleden op 29 juli 1930 en begraven te Olterterp. Gehuwd op 10 mei 1866 te Opsterland met Wabe Johannes Grupstra. Geboren op 4 januari 1841 te Schoterland. Overleden op 15 december 1917 te Opsterland.

V. 33 Tjitske Kornelis de Kroon. Geboren op 27 juli 1845 Opsterland. Overleden op 9 oktober 1919 te Ureterp. Gehuwd op 16 mei 1867 te Opsterland met Douwe Oosterbaan. Geboren op 2 oktober 1841 te Gorredijk. Beroep kleermaker. Overleden op 8 april 1896 te Ureterp.

KINDEREN VAN HOTZE WABES DE KROON EN AALTJE HARMENS GRUPSTRA (zie IV. 13)

V. 34 Trijntje Hotzes de Kroon. Geboren op 7 november 1827 te Ouderhorne. Overleden op 15 november 1902 te Opsterland.

V. 35 Wytske Hotzes de Kroon. Geboren op 17 oktober 1829 te Oudehorne. Overleden op 20 juni 1898 te Jubbenga. Gehuwd op 19 oktober 1851 te Schoterland met Sytse Gerrits Klijnstra. Geboren op 12 april 1824 te Jubbenga. Overleden op 6 november 1854 te Jubbenga. 
Tweede huwelijk van Wytske op 4 november 1860 met Yde Jakobs Brouwer. Geboren op 4 november 1827 te Jubbega Schurega. Overleden op 8 augustus 1881 te Jubbenga.

V. 36 Harmenke Hotzes de Kroon. Geboren op 21 juli 1833 Jubbega Schurega. Overleden op 4 mei 1906 Gehuwd op 13 oktober 1881 met Jelle de Groot. Geboren op 4 oktober 1822 te Katlijk. Overleden op 23 juli 1899 te Schoterland.

V. 37 Wabe Hotzes de Kroon. Geboren op 26 mei 1835 Jubbe Schurega. Overleden op 23 augustus 1844 (9 j.) te Jubbega Schurega.

V. 38 Johannes Hotzes de Kroon. Geboren op 12 december 1837 te Jubbega Schurega. Overleden op 11 april 1892 te Schoterland. Gehuwd op 14 juli 1867 met Hitje Klazes Hoekstra. Geboren op 29 december 1844 te IJlst. Overleden op 27 december 1890 te Schoterland.

V. 39 Kornelis Hotzes de Kroon. Geboren op 2 juli 1840 te Jubbega Schurega. Overleden op 24 april 1924 te Steggerda. Begraven te Sonnega. Gehuwd op 6 mei 1864 te Weststellingwerf met Froukje Jans de Vries. Geboren op 3 september 1841 te Steggerda. Overleden op 28 december 1929 te Steggerda. Begraven te Sonnega.

V. 40 Engbert Hotzes de Kroon. Geboren op 27 december 1843 te Jubbega. Gehuwd op 26 juni 1869 te Schoterland met Hiltje Bloemsma. Geboren in 1843 te Jubbega. Overleden op 17 mei 1885 te Jubbega.
Tweede huwelijk van Engbert op 26 december 1886 met Janke Tjallings Roskammer. Geboren op 19 oktober 1834 te Hoornsterzwaag. Overleden op 25 maart 1919 te Schoterland.

V. 41 Antje Hotzes de Kroon. Geboren op 14 juni 1846. Overleden op 18 november 1923. Gehuwd op 5 augustus 1874 te Opsterland met Oege Jelkes van der Wagen. Geboren op 31 maart 1824. Overleden op 10 april 1898 te Opsterland.

KINDEREN VAN CORNELIS PIETERS DE KROON EN SIEBRIG GERRITS JONGSMA (zie IV. 17) (Eerste Huwelijk)

V. 42 Pieter Cornelis de Kroon. Geboren op 28 mei 1832 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 11 juli 1896 te Mirns en Bakhuizen. Gehuwd op 11 november 1859 te Gaasterland met Dirkjen Hettes Lebbing. Geboren op 4 mei 1837 te Oosterzee. Overleden op 7 juli 1918 te Mirns en Bak≠huizen.

V. 43 Aukjen Cornelis de Kroon. Geboren op 17 maart 1834 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 30 juli 1856 te Mirns en Bakhuizen (Ongehuwd).

V. 44 Jan Cornelis de Kroon. Geboren op 17 maart 1838 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 23 februari 1915 te Hemelum. Gehuwd op 14 mei 1865 te Gaasterland met Rinske Jelles Langeraap. Geboren op 14 april 1840 te Hommerts. Overleden op 26 oktober 1909 te Hemelum.

V. 45 Pier Cornelis de Kroon. (Tweeling IV). Geboren op 20 december 1841 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 22 december 1841 te Mirns en Bakhuizen.

V. 46 Gerrit Cornelis de Kroon. Geboren op 20 december 1841 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 22 december 1841 te Mirns en Bakhuizen.

V. 47 Pietertje Cornelis de Kroon. Geboren op 26 juni 1844 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 7 maart 1858 te Mirns en Bakhuizen. 

KINDEREN VAN KORNELIS HENDRIKS DE KROON EN HARMENKE HARMENS GRUPSTRA. (zie IV. 18)

V.48 Harmen Kornelis de Kroon. Geboren op 1 januari 1827 te Oudehorne. Overleden op 1 augustus 1904. (ongehuwd).

V.49 Hendrik Kornelis de Kroon. Geboren op 18 december 1829 te Oudehorne. Overleden op 24 mei 1922 te Opsterland. Gehuwd op 26 mei 1863 te Schoterland met Kla(a)ske Bruinsma. Geboren op 27 oktober 1833 te Langezwaag (Gem. Opsterland. Overleden op 15 februari 1906 te Opsterland. 

V.50 Trijntje Kornelis de Kroon. Geboren op 13 augustus 1833 te Nieuwehorne. Overleden op 17 maart 1914 te Schoterland. Gehuwd op 12 mei 1861 te Schoterland met Jelle Roels Stoker. Geboren op 21 februari 1829 te Mildham. Overleden op 24 maart 1871 te Schoterland. 
Tweede huwelijk van Trijntje op 25 juli 1875 te Schoterland met Durk Sytzes Walstra. Geboren op 21 september 1840 te Bovenknijpe. Overleden op 12 augustus 1918 te Schoterland.

V. 51 Aaltje Kornelis de Kroon. Geboren op 15 september 1836 te Jubbenga Schurega. Overleden op 23 augustus 1884 te Schoterland. Gehuwd op 30 april 1876 te Schoterland met Tjamme Klazes Hoekstra. Geboren op 20 april 1829 te Oudeschoot. Overleden op 28 februari 1915 te Schoterland.

KINDEREN VAN SJOUKJEN HENDRIKS DE KROON (EN JAN ALBERTS LOOPER) (zie IV. 19)

V.52 Durk Sytzes de Kroon. Geboren op 10 februari 1832 te Nieuwehorne. (akte erkend kind door de moeder 30 april 1864). Overleden op 23 december 1902 te te Schoterland. Gehuwd op 20 mei 1860 te Schoterland met Feikjen Folkerts Werkman. Geboren op 10 maart 1837 te Joure. Overleden op 8 juni 1863 te Schoterland. 
Tweede huwelijk van Durk op 14 mei 1865 met Hendrikje Bloemberg(en). Geboren op 8 april 1833 te Oudehaske. Overleden op 25 mei 1874 te Schoterland. 

KINDEREN VAN ANTJE HENDRIKS DE KROON (zie IV. 22)

V. 53 Hendrik de Kroon. Geboren in 11 juni 1848 te Katlijk. Overleden op 10 januari 1927 te Schoterland. Gehuwd op 13 mei 1877 te Schoterland met Trijntje Haanstra. Geboren op 30 april 1848 te Nieuwehorne. Overleden op 21 januari 1879 te Opsterland.
Tweede huwelijk van Hendrik op 17 oktober 1880 te Schoterland met Janke Kort. Geboren op 22 maart 1855 te Bovenknijpe. Overleden op 8 augustus 1940 te Schoterland. 

KINDEREN VAN EDZERT HENDRIKS DE KROON EN ANTJE HENDRIKS SCHOLTINGA (zie IV. 24)

V. 54 Hendrik Edzerts de Kroon. Geboren op 16 juni 1861 te Weststellingwerf. Overleden op 6 september 1902 te Weststellingwerf. Gehuwd op 18 mei 1901 te Weststellingwerf met Rinsche de Jong.

V. 55 Janke Edzerts de Kroon. Geboren op 25 januari 1859 te Weststellingwerf. Gehuwd op 16 mei 1885 te Weststellingwerf met Freerk Dijkstra. Geboren op 24 januari 1858 te Weststellingwerf. Overleden op 27 augustus 1927 te Weststellingwerf.

KINDEREN VAN GAELE HENDRIKS DE KROON EN ELIZABETH JELLES BOUMAN. (zie IV. 26)

V. 56 Jelle de Kroon. Geboren op 25 april 1858 te Nieuwehorne. (Kind woont in Korte Zwaag, aangifte op 5 augustus 1886 te Opsterland). Overleden op 8 maart 1923 te Opsterland. Begraven te Kortezwaag. Gehuwd op 26 juni 1887 te Opsterland met Antje Zwanenburg (31 jaren). Geboren op 25 maart 1856 te Lippenhuizen. Overleden op 31 januari 1925 te Opsterland.

V. 57 Aaltje de Kroon. Geboren op 1 november 1860 te Nieuwehorne. Overleden op 14 oktober 1863 te Nieuwehorne.

ZESDE GENERATIE (VI.)

KINDEREN VAN WABE KORNELIS DE KROON EN HEILTJE RONES HAISMA (HUISMA) (zie V. 27)

VI. 58 Minke Wabes de Kroon. Geboren op 15 december 1851 te Tietjerkstradeel. Overleden op 9 augustus 1880 (ongehuwd) te Opsterland.

VI. 59 Kornelis Wabes de Kroon. Geboren op 11 oktober 1854 te Opsterland. Overleden op 6 november 1876 te Tietjerkstradeel.

VI. 60 Rones Wabes de Kroon. Geboren op oktober 1856 te Opsterland. Overleden op 12 april 1857 (7mnd.) te Tietjerkstradeel.

VI. 61 Rones Wabes de Kroon. Geboren op 22 december 1860 te Opsterland. Overleden op 30 juli 1924 te Opsterland. Gehuwd op 4 augustus 1899 te Opsterland met Baukje van Veen. Geboren op 11 maart 1864 te Opsterland. Overleden op 3 februari 1942 te Opsterland.

VI. 62 Mindert Wabes de Kroon. Geboren op 30 maart 1862 te Opsterland. Overleden op 9 december 1862 te Opsterland.

VI. 63 Levenloos kind op 31 maart 1867 te Opsterland.

VI. 64 Petrus Wabes de Kroon. Geboren op 29 juli 1870 te Opsterland. Overleden op 3 april 1871 te Opsterland. 

KINDEREN VAN MINDERT KORNELIS DE KROON EN ANTJE SYTZES BIJSTRA (zie V. 28)

VI. 65 Jeltje Minderts de Kroon. Geboren op 12 oktober 1856 te Opsterland. Overleden op 8 november 1912 te Opsterland. Begraven te Ureterp. Gehuwd op 22 oktober 1881 te Opsterland met Jan Aardema. Geboren op 17 augustus 1851 te Opsterland. Overleden op 13 januari 1913 te Opsterland. Begraven te Ureterp.

KINDEREN VAN WOPKE KORNELIS DE KROON EN TETTJE LAMBERTUS VAN DER HARST (KWAST) (zie V. 29)

VI. 66 Kornelis Wopkes de Kroon. Geboren op 25 oktober 1859 te Opsterland. Overleden op 9 augustus 1927 te Smallingerland. Gehuwd op 20 mei 1887 te Smallingerland met Rinskje Bijzet. Geboren op 13 september 1857 te Smallingerland. Overleden op 25 juli 1931 te Smallingerland.

VI. 67 Sytske Wopkes de Kroon. Geboren op 28 december 1861 te Opsterland. Overleden op 16 december 1864 te Opsterland.

VI. 68 Sytske Wopkes de Kroon. Geboren op 13 april 1865 te Ureterp. Overleden op 28 september 1922 te De Wilp. Gehuwd op 9 mei 1889 te Opsterland met Steffen van der Vee. Geboren op 11 november 1861 te Opsterland. Overleden op 11 januari 1947 te De Wilp

VI. 69 Jeltje Wopkes de Kroon. Geboren op 31 december 1867 te Ureterp. Overleden op 4 maart 1934 te Smallingerland. Gehuwd op 13 mei 1893 te Smallingerland met Wytze Numan. Geboren op 12 september 1865 te Drachten. 

VI. 70 Levenloos kind op 27 september 1870 te Opsterland.

VI. 71 Lambertus Wopkes de Kroon. Geboren op 23 december 1873 te Ureterp. Overleden op 31 december 1873 te Ureterp.

VI. 72 Lambertus Wopkes de Kroon. Geboren op 10 mei 1876 te Ureterp. Overleden op 11 april 1966 en begraven te Drachten. Gehuwd op 10 mei 1902 te Smallingerland met Sietske van der Meulen. Geboren op 1 juni 1881 te Kortehemmen. Overleden op 30 januari 1932 te Smallingerland. Begraven te Drachten.

VI. 73 Ruth Wopkes de Kroon. Geboren op 29 april 1878 te Ureterp. Beroep dienstbode. Overleden op 23 november 1940 te Leeuwarden. Gehuwd op 27 oktober 1900 te Marum met Josephus Johannes Memerda. Geboren op 31 maart 1879 te Opsterland. Beroep kruidenier. Overleden op 13 april 1933 te Leeuwarden.

KINDEREN VAN HARMENKE HOTZES DE KROON EN JELLE DE GROOT (zie V. 36)

VI. 74 Wabe Harmkes de Kroon. Geboren op 15 april 1856 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 17 oktober 1880 te Schoterland met Akke Bou(w)huis. Geboren op 25 april 1850 te Idskenhuizen. 

VI. 75 Jacob Harmkes de Kroon. Geboren op 6 maart 1858 te Jubbega Schurega. Overleden op 20 augustus 1911 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 7 mei 1885 te Rozenburg met Atje Jager. Geboren op 1 februari 1865 te Tietjerkstradeel. 

VI. 76 Petrus Harmkes de Kroon. Geboren op 20 september 1860 te Jubbega Schurega. Overleden op 18 september 1934 te Leeuwarden. Gehuwd op 21 februari 1885 te Leeuwarden met Minke Hanzes Stelwagen. Geboren op 19 november 1857 te Tietjerkstradeel.

VI. 77 Wietze Harmkes de Kroon. Geboren op 13 november 1866 te Jubbega Schurega. Overleden op 29 juni 1888 te Jubbega Schurega.

VI. 78 Aaltje Harmkes de Kroon. Geboren op 3 september 1869 te Jubbega Schurega. Overleden op 11december 1902. (ongehuwd) te Jubbega Schurega.

KINDEREN VAN JOHANNES HOTZES DE KROON EN HITJE KLAZES HOEKSTRA (zie V. 38)

VI. 79 Ytje de Kroon. Geboren op 7 december 1867 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 15 mei 1891 te Opsterland met Simon Wiebenga.

VI. 80 Hotze de Kroon. Geboren op 27 december 1869 te Jubbega Schurega. Overleden op 16 juni 1942 te Ooststellingwerf. Gehuwd op 18 mei 1894 te Ooststellingwerf met Trijntje Donker. Geboren op 21 september 1859 te Oosterwolde. Overleden op 29 december 1917 te Ooststellingwerf 

VI. 81 Klaas de Kroon. Geboren op 27 augustus 1872 te Jubbega Schurega. Overleden op 12 december 1954 te Haskerhorne. Gehuwd op 11 mei 1899 te Haskerland met Aaltje de Haan. Geboren op 28 mei 1871 te Haskerland. Overleden op 26 juni 1956 te Haskerhorne. 

VI. 82 Aaltje de Kroon. Geboren op 14 juli 1876 te Jubbega Schurega. Overleden op 5 juni 1883 te Jubbega Schurega.

VI. 83 Hotje de Kroon. Geboren op 14 augustus 1879 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 18 mei 1907 te Sneek met Auke Reinder van Foeken. Geboren op 3 augustus 1861 te Doniawerstal.

VI. 84 Aaltje de Kroon. Geboren op 9 oktober 1880 te Jubbega Schurega . Overleden op 12 januari 1883 te Jubbega Schurega.

VI. 85 Wietske de Kroon. Geboren op 3 december 1881 te Jubbega Schurega. Overleden op 26 januari 1883 te Jubbega Schurega.

VI. 86 Aaltje de Kroon. Geboren op 19 februari 1885. Overleden op 7 augustus 1890.

VI. 87 Levenloos kind op 30 mei 1887 te Jubbega Schurega.

KINDEREN VAN KORNELIS HOTZES DE KROON EN FROUKJE JANS DE VRIES (zie V. 39)

VI. 88 Jan Kornelis de Kroon. Geboren op 1 september 1864 te Noordwolde. Overleden op 24 november 1952 te Grootegast. Gehuwd op 26 januari 1889 te Weststellingwerf met Geertje Kuit. Geboren op 31 januari 1867 te Scherpenzeel. Overleden op 16 januari 1953 te Grootegast.

VI. 89 Aaltje Kornelis de Kroon. Geboren op 10 juni 1867 te Noordwolde. Overleden op 4 december 1935 te Heerenveen. Gehuwd op 9 mei 1890 te Ooststellingwerf met Pieter de Vries. Geboren op 4 oktober 1863 te Oldeberkoop.

VI. 90 Hotze Kornelis de Kroon. Geboren op op 6 februari 1870 te Noordwolde. Overleden op 23 oktober 1948 te Oldemarkt. Gehuwd op 14 mei 1897 te Ooststellingwerf met Ike Sloot. Geboren op 2 november 1870 te Makkinga. Overleden op 25 december 1957 te Oldemarkt.

VI. 91 Hiltje Kornelis de Kroon. Geboren op 2 oktober 1872 te Noordwolde. Overleden op 1 mei 1933 te Utrecht. Gehuwd op 22 mei 1898 met Leendert Willems Schotanus. Geboren op 21 augustus 1868 te Heerenveen.

VI. 92 Trijntje Kornelis de Kroon. Geboren op 8 april 1876 te Noordwolde. Overleden op 12 januari 1955 en begraven te Sonnega.

VI. 93 Jan Kornelis de Kroon. Geboren op 24 september 1878 te Noordwolde. Overleden op 23 september 1965 en begraven te Sonnega. Gehuwd op 20 mei 1910 te Weststellingwerf met Jantje Molenbuur. Geboren op 10 augustus 1879. Overleden op 23 maart 1953 en begraven te Sonnega.

VI. 94 Levenloos kind op 16 december 1882 te Weststellingwerf. 

KINDEREN VAN ENGBERT HOTZES DE KROON EN HILTJE BLOEMSMA (zie V. 40)

VI. 95 Aaltje de Kroon. Geboren op 15 april 1867 te Jubbega Schurega (Kind erkend bij huwelijk ouders op 26 juni 1869). Eerste huwelijk op 4 december 1890 met Jan Schiere (oud 62 jaar). Geboren op 12 oktober 1828 te Drachten. Overleden op 17 juni 1901 te Jubbega Schurega.
Tweede huwelijk van Aaltje op 10 november 1904 met Hendrik de Boer. Geboren op 7 mei 1863 te Hoornsterzwaag. Overleden op 27 december 1933 te Schoterland. 

VI. 96 Hendrikus de Kroon. Geboren op 15 november 1868 te Jubbega Schurega. (Kind erkend bij huwelijk ouders op 26 juni 1869). Overleden op 1 april 1904 te Jubbega Schurega. (ongehuwd).

VI. 97 Hotze de Kroon. Geboren op 25 september 1870 te Jubbega Schurega. Overleden op 16 maart 1874 te Jubbega Schurega.

VI. 98 Hotze de Kroon. Geboren op 10 augustus 1874 te Jubbega Schurega. Overleden op 5 november 1936 te Schoterland. Gehuwd op 2 november 1911 met Hendrikje Baas. Geboren op 12 november 1889 te Jubbega Schurega.

VI. 99 Levenloos kind op 14 maart 1873 te Jubbega Schure

VI. 100 Hendrikje de Kroon. Geboren op 21 juli 1876 te Jubbega Schurega. Overleden op 22 maart 1878 te Jubbega Schure.

VI. 101 Roel de Kroon. Geboren op 28 december 1878 Jubbega Schurega. Gehuwd op 10 oktober 1912 te Opsterland met Jantje de Jong.

VI. 102 Eldert de Kroon. Geboren op 1 januari 1881 te Jubbega Schurega. Gehuwd op 6 juli 1902 met Uilkje de Jong. Geboren op 5 november 1880 te Oudehorne.

VI. 103 Hendrikje de Kroon. Geboren op 10 mei 1883 te Jubbega Schurega. Overleden op 3 maart 1885 te Jubbega Schurega. 

KINDEREN VAN PIETER CORNELIS DE KROON EN DIRKJEN HETTES LEBBING (zie V. 42)

VI. 104 Sijbrig Pieters de Kroon. Geboren op 14 maart 1862 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 27september 1950 te Nijega. Gehuwd op 1 maart 1894 te Gaasterland met Siemen Post≠ma. Geboren op 14 april 1857 te Oudemirdum. Overleden op 1 juni 1907 te Oudemirdum.

VI. 105 Rinske Pieters de Kroon. Geboren op 18 maart 1863 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 9 juni 1873 te Mirns en Bakhui≠zen.

VI. 106 Hette Pieters de Kroon. Geboren op 3 april 1864 te Mirns en Bak≠huizen. Overleden op 7 januari 1942 te Oudega (H.O.N.). Gehuwd op 7 juli 1888 te Gaasterland met Niese Doorn. Geboren op 5 augustus 1865 te Hemelum. Overleden op 28 juni 1903 te Kolderwolde.
Tweede huwelijk van Hette Pieters de Kroon). Gehuwd op 10 mei 1906 te Koudum (H.O.N.) met Sjoerdtje Kool. Geboren op 27 augustus 1872 te Oudega (H.O.N.). Overleden op 15 januari 1955. te Wolvega.

VI. 107 Kornelis Pieters de Kroon. Geboren op 30 juli 1866 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 10 juni 1873 te Mirns en Bakhuizen.

VI. 108 Jan Pieters de Kroon. Geboren op 29 februari 1868 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 25 juli 1870 te Mirns en Bakhuizen.

VI. 109 Pier Pieters de Kroon. Geboren op 27 juni 1870 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 17 december 1940 te Zijbekarspel. Gehuwd op 2 mei 1895 te Gaasterland met Hendrikje Keuning. Geboren op 18 november 1868 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 2 mei 1898 te Mirns en Bakhuizen.
Tweede huwelijk van Pier Pieters de Kroon. Gehuwd op 23 mei 1903 te Gaasterland met Cornelia Hoekstra. Geboren op 15 maart 1875 te Harich. Overleden op 23 november 1965 te Medemblik (N.H.).

VI. 110 Jan Pieters de Kroon. Geboren op 28 augustus 1872 te Mirns en Bak≠huizen. Overleden op 5 april 1960 te Ruigahuizen. Gehuwd op 6 november 1897 te Gaasterland met Ebeltje Uilkes Brouwer. Geboren op 20 oktober 1873 te Hemelum. Overleden op 21 juli 1910. te Kolderwolde.
Tweede huwelijk van Jan Pieters de Kroon op 9 december 1910 te Hemelum Oldefert en Noordwolde met Froukje Heida. Geboren op 18 april 1882 te Bovenknijpe. Overleden op 24 januari 1967 te Harich.

VI. 111 Rinske Pieters de Kroon. Geboren op 14 augustus 1874 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 2 november 1941 te Hemelum. Gehuwd op 31 augustus 1899. te Hemelum Oldefert en Noord≠wolde met Hotze Sikkes. Geboren op 8 mei 1871 te Hemelum. Overleden op2 december 1956. te Hemelum.

VI. 112 Kornelis Pieters de Kroon. Geboren op 20 april 1876 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 21 januari 1965 te Oost≠hem. Beroep boerenarbeider en hulpbesteller bij de PTT. Gehuwd op 10 mei 1902 te Balk met Froukje Ploegstra. Geboren op 2 oktober 1875 te Nijega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde). Overleden op 14 november 1974 te Oosthem. 
Zij vierden op 10 mei 1962 hun diamanten bruiloft in goede gezondheid. (Leeuwardercourant).

VI. 113 Pietertje (Piertje) Pieters de Kroon. Geboren op 4 januari 1878 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 8 februari 1923 te Opmeer (N.H.). Gehuwd op 24 januari 1902 te Lemsterland met Albert Mink. Geboren op 26 januari 1879 te Oosterzee. Overleden op 16 november 1944 te Hilversum.

VI. 114 Johannes Pieters de Kroon. Geboren op 15 juli 1880 te Mirns en Bakhuizen. Overleden op 28 juli 1954 te Oudemirdum. Gehuwd op 12 mei 1906 te Gaasterland met Liskje Doorenspleet. Geboren op 29 juli 1882 te Balk. Overleden op 14 maart 1955 te Oudemirdum.

KINDEREN VAN JAN CORNELIS DE KROON EN RINSKE JELLES LANGERAAP (zie V. 44)

VI. 115 Cornelis Jans de Kroon. Geboren op 27 mei 1866 te Hemelum. Overleden op 5 augus≠tus 1868 te Hemelum.

VI. 116 Jelle Jans de Kroon. Geboren op 13 januari 1868 te Hemelum. Overleden op 14 mei 1937 te Andijk. Gehuwd op 11 mei 1893 te Hemelum Oldefert en Noordwolde met Akke de Vries. Geboren op 16 maart 1867 te Koudum. Overleden op 14 november 1922 te Andijk. Akke was een dochter van Rimke Ferks de Vries en Aaltje Pieters van Huizen. Jelle Jan de Kroon komt met zijn gezin omstreeks 1914 uit Koudum naar Andijk. Hij is daar werkzaam als boerenarbeider bij de familie Schuurman en woonde in dezelfde boerderij "de Plat" genaamd. Op het padje achter de gereformeerde kerk aan de dijk. Zelf denk ik dat zij gereformeerd zijn geworden omdat de rest van de familie hervormd was. 

VI. 117 Cornelis Jans de Kroon. Geboren op 30 september 1869 te Hemelum. Overleden op 2 februari 1937. te Hemelum. Cornelis Jans was ongehuwd.

VI. 118 Auke Jans de Kroon. Geboren op 3 januari 1871 te Hemelum. Overleden in 1916 te Westfalen (Duitsland).

VI. 119 Pieter Jans de Kroon. Geboren op 24 augustus 1872 te Hemelum. Overleden op 14 december 1876. te Hemelum. 

VI. 120 Simon Jans de Kroon. Geboren op 3 mei 1874 te Hemelum. Overleden op 15 oktober 1952 te Akersloot. Beroep klein boertje. (paar koeien. varkens en schapen). Gehuwd op 25 mei 1903 te Hemelum Oldefert en Noordwolde met Loikje de Vries. Geboren op 8 juli 1878 te Oudega (Hon). Overleden op 4 april 1962 te Akersloot.

VI. 121 Willem Jans de Kroon. Geboren op 13 januari 1876 te Hemelum. Overleden op 26 mei 1940 te Warns. Begraven te Hemelum. Gehuwd op 22 augustus 1902 te Hemelum Ol≠defert en Noordwolde met Neeltje Bosma. Geboren op 14 februari 1882 te Hemelum. Overleden op 17 februari 1964 te Warns. Begraven te Hemelum.

VI. 122 Pieter Jans de Kroon. Geboren op 1 november 1877 te Hemelum. Overleden op 29 mei 1960 te Bakhuizen. Gehuwd op 30 november 1907 te Gaasterland met Beitske van Diepenbos. Geboren op 14 februari 1882 te Nieuwemirdum. Overleden op 18 januari 1961 te Bakhuizen.

VI. 123 Sijbrig Jans de Kroon. Geboren op 29 juli 1880 te Hemelum. Overleden in 1960 te Hemelum. Sijbrig was ongehuwd. 

VI. 124 Jan Jans de Kroon. Geboren op 7 september 1881 te Hemelum. Overleden in maart 1976 te Harlingen. Gehuwd op 12 Juli 1912 te Hemelum Oldefert en Noordwolde met Tjitske de Roest. Geboren op 25 december 1884 te Hemelum. Overleden op 9 september 1938. te Landsmeer.

KINDEREN VAN HENDRIK KORNELIS DE KROON EN KLA(A)SKE BRUINSMA (zie V. 49)

VI. 125 Kornelis Hendriks de Kroon. Geboren op 17 april 1864 te Opsterland. Overleden op 30 augustus 1932 te Utrecht. Gehuwd op 17 mei 1889 te Opsterland met Tietje van den Berg. Geboren op 5 maart 1867 te Opsterland. Overleden na 1932

VI. 126 Bruin Hendriks de Kroon. Geboren op 24 juni 1866. Overleden op 1 december 1932. Gehuwd op 30 maart 1893 te Opsterland met Haakje de Haan. Geboren op 22 april 1866 te Opsterland.

VI. 127 Harmen Hendriks de Kroon. Geboren op 25 september 1869 te Langezwaag. Overleden op 28 augustus 1960 te Tzummarum. Begraven te Ried. Gehuwd op 16 mei 1896 te Wonseradeel met Antje Karsten. Geboren op 10 augustus 1868 te Wonseradeel. Overleden op 11 november 1928 te Opsterland. 

VI. 128 Gerrit Hendriks de Kroon. Geboren op 2 oktober 1872 te Opsterland. Gehuwd op 11 november 1898 met Elske van der Meulen. Geboren op 29 augustus 1877 te Schoterland.

VI. 129 Minke Hendriks de Kroon. Geboren op 8 september 1880 te Opsterland. Gehuwd op 11 mei 1906 te Opsterland met Wiebe Busman. Geboren op 18 februati 1880 te Smallingerland.

KINDEREN VAN DURK SYTSES DE KROON EN FEIKJEN FOLKERTS WERKMAN (zie V. 52)

VI. 130 Sjoukje Durks de Kroon. Geboren op 29 juli 1861 te Katlijk. Overleden op 14 april 1920 te Katlijk. Gehuwd op 9 juni 1889 te Schoterland met Feitze Talsma. Geboren op 7 april 1856 te Katlijk. 

VI. 131 Levenloos kind op 8 juni 1863 te Katlijk.

KINDEREN VAN DURK SYTZES DE KROON EN HENDRIKJE LUITES BLOEMBERG(EN) (zie V. 52)

VI. 132 Luite Durks de Kroon. Geboren op 18 oktober 1865 te Akkrum. Overleden op 5 maart 1931 te Akkrum. Gehuwd op 28 mei 1891 te Haskerland met Sjoukje van Dijk. Geboren op 12 augustus 1873 te Haskerland.

VI. 133 Feikje Durks de Kroon. Geboren op 8 september 1868 te Katlijk. Overleden op 2 juli 1898 te Schoterland. Gehuwd op 8 november 1891 te Schoterland met Kornelis Libbenga. Geboren op 5 maart 1866 te Oranjewoud. 

VI. 134 Tjitske Durks de Kroon. Geboren op te Katlijk op 18 januari 1874. Overleden op 17 juni 1909 te Schoterland. Gehuwd op 17 april 1898 te Schoterland met Anne Schippers. Geboren op 6 februari 1873 te Oranjewoud.

KINDEREN VAN HENDRIK DE KROON EN TRIJNTJE HAANSTRA (zie V. 53)

VI. 135 Antje de Kroon . Geboren op 6 juni 1878 te Schoterland. Overleden op 5 december 1878 te Schoterland.

KINDEREN VAN HENDRIK DE KROON EN JANKE KORT (zie V. 53)

VI. 136 Trijntje de Kroon. Geboren op 12 november 1880 te Knijpe. Overleden op 23 april 1967 te Knijpe. Gehuwd op op 12 september 1907 te Schoterland met Jan de Jong. Geboren op 17 december 1882 te Knijpe. Overleden op 22 november 1968 te Knijpe. 

VI. 137 Antje Hendriks de Kroon. Geboren op 20 oktober 1882 te Nieuwehorne. Overleden op 20 maart 1969 te Kalijk. Gehuwd op 18 juni 1905 te Schoterland met Fokke Posthumus. Geboren op 25 september 1880 te Katlijk. Overleden op 21 mei 1949 te Katlijk.

VI. 138 Tjamme Hendriks de Kroon. Geboren op 30 augustus 1884 te Knijpe. Overleden op 25 januari 1886 te Knijpe.

VI. 139 Tjamme Hendriks de Kroon. Geboren op 1 september 1886 te Knijpe. Overleden op 22 december 1967 te Nieuwehorne. Gehuwd op 27 mei 1920 te Schoterland met Teetske Blaauw. Geboren op 8 februari 1888 Lippenhuizen (Gem. Opsterland). Overleden op 27 oktober 1973 te Nieuwehorne.

VI. 140 Hendrik Hendriks de Kroon. Geboren op 12 mei 1888 te Knijpe. Gehuwd op 15 mei 1919 te Schoterland met Hendrikje Oosterloo. Geboren op 3 april 1893 te Jubbega Schurega te Schoterland. Overleden op 6 maart 1929 te Schoterland. 

VI. 141 Beene Hendriks de Kroon. Geboren op 6 september 1890 te Knijpe. Overleden op 28 februari 1929 te Schoterland. Gehuwd op 9 december 1920 te Schoterland met Trijntje Kort. Geboren op 22 augustus 1894 te Knijpe. Overleden op 6 augustus 1963 en begraven te Nieuwehorne

VI. 142 Harmke Hendriks de Kroon . Geboren op 26 september 1892 te Knijpe. Overleden op 23 februari 1906 te Knijpe.

KINDEREN VAN JELLE GAELES DE KROON EN ANTJE ZWANENBURG. (Bij akte van 20 mei 1887 wordt Antje gewijzigd in Baukje) (zie V. 56)

VI. 143 Elisabeth Jelles de Kroon. Geboren op 4 juli 1884 te Oudehorne. Kind wordt erkend bij de huwelijk van de ouders op 26 juni 1887. Overleden op 10 oktober 1985 te Gorredijk en begraven te Terwispel.
Gehuwd op 12 mei 1910 te Opsterland met Wietze Braam. Geboren op 20 oktober 1884 te Opsterland. Overleden op 1 februari 1952 te Heerenveen en begraven te Terwispel.

VI. 144 Marten Jelles de Kroon. Geboren op 12 februari 1888 te Opsterland. Overleden op 29 april 1954 en begraven te Kortezwaag

ZEVENDE GENERATIE (VII.) 

KINDEREN VAN RONES WABES DE KROON EN BAUKJE VAN VEEN (zie VI. 61)

VII. 145 Janke Rones de Kroon. Geboren op 10 juli 1901 te Opsterland. Overleden op 23 maart 1970 en begraven te Hoornsterzwaag. Gehuwd op met Jacob de Vries. Geboren op 12 december 1901 te Opsterland. Overleden op 29 juli 1978 en begraven te Hoornsterzwaag. 

VII. 146 Heiltje Rones de Kroon. Geboren op 26 september 1902 te Opsterland. Overleden op 3 januari 1936 te Opsterland. 

KINDEREN VAN LAMBERTUS WOPKES DE KROON EN SIETSKE VAN DER MEULEN (zie VI. 72)

VII. 147 Grietje de Kroon. Geboren in april 1906 in Smallingerland. Overleden op 24 oktober 1906 te Smallingerland. (8mnd.) 

KINDEREN VAN WABE DE KROON EN AKKE BOU(W)HUIS (zie VI. 74)

VII. 148 Harmke Wabes de Kroon. Geboren op 1 augustus 1874 te Doniawerstal. Kind erkend bij huwelijk van de ouders op 17 oktober 1880 te Schoterland.

VII. 149 Levenloos kind op 13 april 1876 te Doniawerstal. 

VII. 150 Levenloos kind op 18 december 1878 te Schoterland. 

VII. 151 Hanske Wabes de Kroon. Geboren op 2 januari 1880 te Schoterland. (kind erkend bij de huwelijk van de ouders op 17 oktober 1880). Gehuwd op 21 juni 1907 te Voorburg (ZH) met Johannes van der Stelt. Geboren in 1883 te Zegwaart (ZH). 

VII. 152 Trijntje Wabes de Kroon. Geboren op 17 november 1882 te Doniawerstal.

VII. 153 Levenloos kind op 26 augustus 1884 te Doniawerstal

VII. 154 Aaltje Wabes de Kroon. Geboren op 22 september 1885 te Doniawerstal. Overleden op 7 augustus 1890 te Doniawerstal.

VII. 155 Andriesje Wabes de Kroon. Geboren op 21 mei 1888 te Doniawerstal.

VII. 156 Hotze Wabes de Kroon. Geboren op 19 september 1890 te Doniawerstal. 

KINDEREN VAN JACOB HARMKES DE KROON EN ATJE JAGER (zie VI. 75)

VII. 157 Marijke de Kroon. Geboren op 1 juni 1885 te Rozenburg. (Ov.)

VII. 158 Herman de Kroon. Geboren op 15 juli 1886 te Rozenburg. Gehuwd op 19 november 1909 te Rozenburg met Margje Nijboer. Geboren 1880 te Hardenberg.

VII, 158b Feije de Kroon. Geboren op 5 mei 1888 te Raamsdonk, van beroep koetsier. Gehuwd op 12 januari te 's Gravenhage met Hermina Johanna Jans.

KINDEREN VAN PETRUS HARMKES DE KROON EN MET MINKE HANZES STELWAGEN (zie VI. 76)

VII. 159 Lolkje de Kroon. Geboren op 23 juni 1885 te Leeuwarden. Gehuwd op 26 februari 1908 te Leeuwarden met Wiebe de Jong. Geboren op 10 oktober 1885 te Opsterland.

VII. 160 Harmke de Kroon. Geboren op 20 februari 1887 te Leeuwarden. Gehuwd op 28 mei 1910 te Leeuwarden met Dirk van der Werf. Geboren op 9 maart 1890 te Leeuwarden. 

VII. 161 Hans de Kroon. Geboren op 24 november 1888 te Leeuwarden. Overleden op 3 januari 1890 te Leeuwarden.

VII. 162 Joekje de Kroon. Geboren op 1 maart 1890 te Leeuwarden. Overleden op 5 februari 1907 te Leeuwarden.

VII. 163 Aaltje de Kroon. Geboren op 6 juni 1892 te Leeuwarden. Gehuwd op 14 april 1917 te Leeuwarden met Wietse de Vries. Geboren op 22 november 1893 te Ooststellingwerf.

KINDEREN VAN HOTZE JOHANNES DE KROON EN TRIJNTJE DONKER (zie VI. 80)

VII. 164 Johannes Hotzes de Kroon. Geboren op 30 november 1894 te Appelscha. Gehuwd op 2 juni 1922 te Ooststellingwerf met Johanna Nijenhuis. Geboren op 4 april 1900 te Langedijke.

VII. 165 Hendrikje Hotzes de Kroon. Geboren op 27 november 1895 

VII. 166 Hemke Hotzes de Kroon Geboren op 23 september 1897. Overleden op 4 augustus 1898

VII. 167 Hemke Hotzes de Kroon Geboren op december 1898. Overleden op 18 augustus 1900 

KINDEREN VAN KLAAS JOHANNES DE KROON EN AALTJE DE HAAN (zie VI. 81)

VII. 168 Johannes Hotze de Kroon. Geboren op 8 februari 1900 te Haskerland. Getrouwd met Itje Former en zij hadden drie kinderen o.a. Klaas Hendrik, overleden op 36 jarige leeftijd. Deze had drie kinderen o.a. Johannes Hotze Jan en die heeft weer twee kinderen, waarvan een Klaaske Kroon.
Johannes en Itje hadden een dochter Taetske, gehuwd met Peter de Neer en zij hebben een tweeling Aert en Saskia.

VII. 169 Levenloos kind op 8 februari 1900 te Haskerland.

KINDEREN VAN HOTZE KORNELIS DE KROON EN IKE SLOOT (zie VI. 90)

VII. 170 Kornelis Hotzes de Kroon. Geboren op 3 augustus 1897 te Noordwolde. Beroep veehouder. Overleden op 25 oktober 1951 te Wolvega. Begraven te Sonnega. Gehuwd op 16 mei 1925 te Weststellingwerf met Elia Menger. Geboren op 19 augustus 1901 te Steggerda. Overleden op 15 maart 1993 te Wolverga en begraven te Sonnega. 

VII. 171 Imkje Hotzes de Kroon. Geboren op 27 augustus 1899 te Noordwolde. Overleden op 23 augustus 1979 en begraven te Oldemarkt (Overijssel). Gehuwd op met Willem van Beek. Overleden op 8 september 1964 en begraven te Oldemarkt (Overijssel).

KINDEREN VAN ELDERT DE KROON EN UILKJE DE JONG (zie VI. 102)

VII. 172 Aukje de Kroon. Geboren in 1904 te Oudehorne. Gehuwd op 8 december 1921 te Schoterland met Paulus Veenstra. Geboren op 10 mei 1895 te Oenkerk (Gem. Tietjerksteradeel). Het huwelijk werd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Haarlem op 22 januari 1946 ontbonden.

KINDEREN VAN HETTE PIETERS DE KROON EN NIESE DOORN (zie VI. 106)

VII. 173 Pieter de Kroon. Geboren op 14 oktober 1888 te Hemelumer Oldeferd. 31 mei 1947 en begraven te Oudega. Gehuwd op 24 mei 1917 te Hemelumer Oldeferd met Jantje Ha(a)rsma. Geboren op 30 april 1882 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 25 december 1971 en begraven te Oudega. 

VII. 174 Dirkje de Kroon. Geboren op 7 november 1890 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 1 oktober 1973 en begraven te Oudega. 

VII. 175 Levenloos kind op 28 september 1895 te Hemelumer Oldeferd. 

VII. 176 Sijbrig de Kroon. Geboren op 23 mei 1897 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 23 september 1967 en begraven te Elahuizen. Gehuwd op 26 mei 1922 te Hemelumer Oldeferd met Herre Roelvink. Geboren op 30 juli 1892. Overleden op 16 februari 1979 en begraven te Elahuizen. 

VII. 177 Trijntje de Kroon. Geboren op 23 april 1900 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 27 juli 1978 en begraven te Balk. Gehuwd op met Jacob de Graaf. Geboren op 4 april 1902. Overleden op 4 mei 1979 en begraven te Balk. 

VII. 178 Levenloos kind op 14 juni 1903 te Hemelumer Oldeferd. 

KINDEREN VAN PIER PIETERS DE KROON EN HENDRIKJE KEUNING (zie VI. 109)

VII. 179 Durkje de Kroon. Geboren op 21 februari 1896 te Gaasterland. Overleden op 1 augustus 1953 en begraven te Nijemirdum. Gehuwd op 19 juni 1919 te Gaasterland met Hendrik Gijsen. Geboren op 3 april 1895. Overleden op 27 december 1950 en begraven te Nijemirdum.

VII. 180 His de Kroon. Geboren op 7 maart 1897 te Gaasterland. Overleden op 21 november 1980 en begraven te Sondel. Gehuwd op 20 mei 1920 te Hemelumer Oldeferd met Sijbren Bangma. Geboren op 1 mei 1897. Overleden op 28 februari 1958 en begraven te Sondel. 

KINDEREN VAN JAN PIETERS DE KROON EN EBELTJE UILKES BROUWER (zie VI. 110)

VII. 181 Pieter de Kroon. Geboren op 18 januari 1899 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 7 juli 1989 en begraven te Oosterzee Buren. Gehuwd op 12 oktober 1922 te Lemsterland met Sjoerdtje Lasker. Geboren op 12 december 1900 te Lemsterland. Overleden op 16 juli 1932 te Lemsterland.

VII. 182 Uilke de Kroon. Geboren op 30 april 1900 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 2 mei 1980 en begraven te Oudemirdum. Gehuwd op met Antje de Jong. Geboren op 13 januari 1898. Overleden op 28 april 1998 en begraven te Oudemirdum. 

VII. 183 Durkjen de Kroon. Geboren op 23 augustus 1901 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 14 janauri 1962 en begraven te Ypecolsga (Woudsend). Gehuwd op 30 augustus 1923 te Gaasterland met Ruurd Piers Zandstra. Geboren op 23 november 1897 te Yndijken bij Woudsend. Overleden op 22 november 1969 en begraven te Ypecolsga (Woudsend). 

KINDEREN VAN JAN PIETERS DE KROON EN FROUKJE HEIDA (zie VI. 110)

VII. 184 Wietske de Kroon. Geboren in augustus 1911 te Hemelumer Oldeferd. Overleden op 29 mei 1912 te Hemelumer Oldeferd. 

VII. 185 Gosse de Kroon. Geboren op te Hemelumer Oldeferd. 

VII. 186 Hette de Kroon. Geboren op te Hemelumer Oldeferd.

KINDEREN VAN KORNELIS PIETERS DE KROON EN FROUKJE PLOEGSTRA (zie VI. 112)

VII. 187 Jacob de Kroon. Geboren op 10 juni 1905 te Mirns. Gestorven na 2000 ?. Beroep veehouder. Gehuwd in 1930 met Evertje Thomas Homma. Geboren in 1903 en overleden in 2000.

KINDEREN VAN JOHANNES PIETERS DE KROON EN LISKJE DOORENSPLEET (zie VI. 114)

VII. 188 Pieter Johannes de Kroon. Geboren 15 april 1907 en overleden op 15 oktober 1992. Gehuwd met Erna Olga Meijerdiercks (Dld.), geboren op 11 juni 1922 en overleden op 31 juli 2000.

VII. 189 Bregtje de Kroon. Gehuwd op met Reinder van der Meer. Geboren op 5 maart 1918. Overleden op 23 februari 1981 en begraven te Oudeschoot. 

VII. 190 Dirkje de Kroon.

VII. 191 Hendrik de Kroon. Overleed in Lonsdawn, Ontario.

KINDEREN VAN JELLE JANS DE KROON EN AKKE DE VRIES (zie VI. 116)

VII. 192 Aaltje de Kroon. Geboren op 10 april 1894 te Koudum. Overleden op 30 juli 1947 te Andijk. Gehuwd op 11 juni 1918 te Andijk met Willem Vriend. Geboren op 10 april 1893 te Andijk. Overleden op 29 maart 1960 te Andijk.

VII. 193 Rinske de Kroon. Geboren op 22 augustus 1895 te Koudum. Overleden op 10 februari 1896 te Koudum.

VII. 194 Rinske de Kroon. Geboren op 24 maart 1897 te Kou≠dum. Overleden op 27 april 1992. te Nieuw Loosdrecht. Gehuwd op 17 juni 1920 te Andijk met Pieter Broer. Geboren op 27 okto≠ber 1895 te Andijk. Overleden op 26 november 1983 te Nieuw Loosdrecht.

VII. 195 Rimkes de Kroon. Geboren op 25 mei 1899 te Koudum. Overleden op 16 april 1983 te Hoorn.
Gehuwd op 1 mei 1924 te Wou≠brugge met Geertruida Timmer. Geboren op 22 mei 1900 te Woubrugge. Overleden op 27 januari 1974 te Beekbergen.

VII. 196 Siebrig de Kroon. Geboren op 9 juni 1901 te Koudum. Overleden op 27 november 1973 te Leiden. Gehuwd op 10 december 1925 te Andijk met Gerrit Timmer. Geboren op 18 september 1894 te Oudshoorn. Overleden op 18 april 1960 te Leiden.

VII. 197 Jan de Kroon. Geboren op 10 mei 1903 te Koudum. Beroep bloembollenkweker en handelaar. Overleden op 9 februari 1969 te Andijk. Gehuwd op 17 april 1930 te Andijk met Grietje Kooiman. Geboren op 2 maart 1906 te Andijk. Overleden op 10 juli 1975 te Enkhuizen.

VII. 198 Trijntje de Kroon. Geboren op 31 augustus 1904 te Koudum. Overleden op 5 april 1991 te Andijk.

VII. 199 Cornelis de Kroon. Geboren op 23 september 1908 te Koudum en overleden op 25 maart 1999. Gehuwd op 26 maart 1934 te Sneek met Anna Caharina Nijhuis. Geboren op 24 februari 1910 te Kollum en overleden 24 november 2000.

VII. 200 Froukje de Kroon. Geboren op 31 oktober 1909 te Koudum. Overleden in september 2005. Gehuwd op 20 juni 1935 te ? met Geert Lindemulder. Geboren op 15 april 1909 te ? Overleden in 1972 te USA.

KINDEREN VAN SIMON JANS DE KROON EN LOLKJE DE VRIES (zie VI. 120)

VII. 201 Jan de Kroon. Geboren in 1905. te Hemelum. Gehuwd op ca. 1938 met Geziena van der Himst. Geboren op 19 januari 1915 te Uitgeest. 

VII. 202 Foekje de Kroon. Geboren in 1907 te Hemelum. Foekje de Kroon overleed op 7 januari 1976 te Huizen. (Foekje begon een relatie met Henk Kleijn).

VII. 203 Jelle de Kroon. Geboren op 28 januari 1908 te Hemelum. Overleden op 4 februari 1959 te Naarden. Gehuwd op 17 januari 1940 met Hendrica Bout. Geboren op 3 augustus 1918 te Huizen.

VII. 204 Rinse de Kroon. Geboren op 24 mei 1910 te Weststellingwerf. Overleden op 4 november 1975 te Alkmaar. Gehuwd op ca. 1942 te Alkmaar met Gerritje Plooijer (17 jaar oud). Geboren in 1925. Overleden op 4 november 1975 te Alkmaar. 

VII. 205 Johannes de Kroon. Geboren op 6 maart 1912 te Boxel (Dld.). Overleden op 18 december 1983 te Alkmaar. Gehuwd op 6 juni 1940 te Alkmaar met Niesje van der Meulen. Geboren op 29 januari 1918 te Alkmaar.

VII. 206 Rinske de Kroon. Geboren op 31 juli 1913 te Munster. Overleden op 1 november 1982 te Hippolytushoef. Gehuwd op 28 november 1942 te Wieringen met Nan Klem. Geboren op 5 januari 1907 te Oosterland. Overleden op 11 juni 1994 te Hippolytushoef. 

VII. 207 Siebrigje de Kroon. Geboren op 26 maart 1916 te Akerslooten overleden op 14 februari 2006 te Krommenie. Gehuwd op 5 mei 1939 te Akersloot met Jacob Feeke. Geboren op 20 augustus 1916 te Assendelft en overleden op 3 december 1990 te Krommenie.

VII. 208 Boukje de Kroon. Geboren op 17 september 1917 te Munster (Dld.). Overleden op 12 januari 1991 te Westerland. Gehuwd in 1938 met Klaas Nielen. Geboren ca. 1917 te Krommenie. Klaas overleed in 1940. Tweede huwelijk van Boukje op 24 november 1948 met Arie van Duin. Geboren op 25 augustus 1901 te Egmond. Arie overleed op 14 oktober 1991 te Westerland. 

VII. 209 Jeltje de Kroon. Geboren op 24 maart 1919 te Akersloot. Gehuwd op 28 mei 1945 te Akersloot met Adrianus Schilperoord. Geboren op 18 maart 1916 te Uitgeest.

KINDEREN VAN WILLEM JANS DE KROON EN NEELTJE BOSMA (zie VI. 121)

VII. 210 Aaltje de Kroon, van beroep baakster. Geboren op 12 oktober 1902 te Hemelum. Overleden op 4 april 1988 te Koudum en te Warns begraven. (ongehuwd).

VII 210a Jan de Kroon. Geboren op 25 maart 1904 te Hemelum en overleden aldaar op 3 juni 1904.

VII. 211 Renske de Kroon. Geboren op 5 oktober 1905 te Hemelum. Overleden op 12 mei 1996 te Balk en begraven te Scharl. Gehuwd met Popke Nauta. Geboren op 15 juli 1900. Overleden op 16 juli 1983 en begraven te Scharl. Nauta nam in 1946 de boerderij over van Neeltje de Kroon-Bosma.

VII 211a Sjoeke de Kroon. Geboren op 11 oktober 1907 te Hemelum en overleden aldaar op 5 oktober 1909.

VII. 212 Jantje de Kroon. Geboren op 17 maart 1909 te Hemelum en overleden op 4 mei 1994 te Wolvega en aldaar begraven. Zij is haar hele leven huishoudster geweest bij Piebe.

VII. 213 Sjoeke de Kroon. Geboren op 28 juni 1911 te Hemelum. Overleden op 18 juni 2004 te Bergen (NH) en begraven te Gaastmeer. Gehuwd op met Evert Dijkstra. Geboren op 16 februari 1911 te Gaastmeer. Evert overleed met een kind door koolmonoxyde op 8 februari 1943. Sjoeke is daarna verhuisd naar Hoorn met 2 kinderen. Ze is lang huishoudster geweest bij ds. Bijlsma te Hoorn.

VII. 214 Piebe de Kroon. Geboren op 24 juli 1913 te Warns en overleden op 28 januari 1996 te Drachten (ziekenhuis) en begraven te Wolvega. (geen kinderen). Hij is kort gehuwd geweest met Durkje ? uit Koudum. Hij is boerenarbeider geweest in diverse dorpen in Friesland.

KINDEREN VAN PIETER JANS DE KROON EN BEITSKE VAN DIEPENBOS (zie VI. 122)

VII. 215 Jeltje de Kroon. Geboren op 27 mei 1908. Overleden op 3 mei 1977 en begraven te Hemelum. Gehuwd op ÖÖmet Durk Stobbe. Geboren op 2 april 1904. Overleden op 16 september 1995 en begraven te Hemelum. Zij kregen negen kinderen. 

VII. 216 Jan de Kroon. Geboren op 11 mei 1909 te Mirns. Overleden op 14 juni 1982 en begraven te Oudemirdum. Gehuwd op 21 mei 1913 te Gaasterland met Wiepkje Visser. Geboren op 1 november 1908 te Oudemirdum. Zij overleed op 8 december 1975 te Balk.

VII. 217 Jacob de Kroon. Geboren op 10 juni 1905 te Mirns. Gestorven na 2000 ?. Beroep veehouder

KINDEREN VAN JAN JANS DE KROON EN TJITSKE DE ROEST (zie VI. 124)

VII. 218 Jan Hendrik de Kroon. Geboren op 22 juni 1913 te Amsterdam. Jan is Overleden op 25 maart 1917 te Amsterdam. (Oorzaak: bloeding als gevolg van amandelen knippen.) Hij is begraven te Amsterdam.

VII. 219 Hendrik Jan de Kroon. Geboren op 29 augustus 1914 te Amsterdam. Overleden op 31 juli 1984 te Naarden. Gehuwd op 29 mei 1941 te Schagen met Anna Divera Snaas. Geboren op 22 maart 1919 te Schagen. 

VII. 220 Jan Hendrik de Kroon. Geboren op 9 juli 1918. te Amsterdam. Overleden op 19 juli 1991. (gecremeerd te Heereveen). Gehuwd op 25 augustus 1943 te Landsmeer met Geertruida I. van Splunter. Geboren op 25 december 1918 te Landsmeer. Zij overlijdt op 27 maart 1977 te Pingjum.
Tweede huwelijk van Jan op 29 juni 1978 te Keulen met Johanna Elisabeth Ulrike Marquardt. Geboren op 23 december 1924 te Grudenz (Polen). Zij overlijdt in 1991 te Hemelum. Het huwelijk werd omstreeks 1986 ontbonden.
Jan had omstreeks 1987 een relatie met Corrie Lotte Wierda-Wiersma

VII. 221 Jetje Rina de Kroon. Geboren op 5 april 1925. Gehuwd op 4 juni te Amsterdam met T.W.M. Lemmens. Geboren in 1924 te Rotterdam. Hij overlijdt op 10 oktober 1962 te Baarns. Begraven te Rotterdam.
Tweede huwelijk van Jetje op 8 mei 1965 te Amsterdam met D. Johannes Bolwidt. Geboren op 23 maart 1916. Jetje heeft geen kinderen.

KINDEREN VAN KORNELIS HENDRIKS DE KROON EN TIETJE FOLKERTS VAN DEN BERG (zie VI. 125)

VII. 222 Hendrik Kornelis de Kroon. Geboren op 24 juli 1896 te Opsterland. Overleden op 25 januari 1970 en begraven te Terwispel. Gehuwd op 2 november 1922 te Opsterland met Evertje van der Mei. Geboren op 7 juni 1897 te Terwispel. Overleden op 8 mei 1976 en begraven te Terwispel.

VII. 223 Folkert Kornelis de Kroon. Geboren op 12 juni 1892 te Terwispel (Gem. Opsterland). Gehuwd op 31 oktober 1918 te Schoterland met Jaartje Schokker. Geboren op op 11 december 1896 te Idzard (Gem. Weststellingwerf).

VII. 224 Klaske Kornelis de Kroon. Geboren op 4 mei 1894 te Opsterland. Gehuwd op 7 juni 1917 te Opsterland met Marten Oord. Geboren op 6 augustus 1887 te Opsterland. Beroep timmerman.

VII. 225 Jitze Kornelis de Kroon. Geboren op 17 juni 1896 te Kortezwaag (Gem. Opsterland) Gehuwd op 17 april 1919 te Schoterland met Ynskje de Groot. Geboren op 7 april 1899 te Oudehorne. 

KINDEREN VAN BRUIN HENDRIKS DE KROON EN HAAKJE DE HAAN (zie VI. 126)

VII. 226 Klaske Bruins de Kroon. Geboren op 21 april 1894 te Wonseradeel. Overleden op 28 juli 1894 te Wonseradeel.

VII. 227 Hendrik Bruins de Kroon. Geboren op 24 juli 1896 te Wonseradeel. Overleden op 25 januari 1970 te Terwispel. 

KINDEREN VAN HARMEN HENDRIKS DE KROON EN ANTJE KARSTEN (zie VI. 127)

VII. 228 Hendrik Harmens de Kroon. Geboren op 13 maart 1897 te Wonseradeel.

VII. 229 Wilhelmina Harmens de Kroon. Geboren op 25 november 1898 te Zurich (Gem. Wonseradeel). Overleden op 18 november 1993 te Ried. Gehuwd op 12 mei 1921 te Franekeradeel met Albert Johannes Schotanus. Geboren op 9 september 1896 te Achlum. Overleden op 18 januari 1964 te Ried.

KINDEREN VAN GERRIT HENDRIKS DE KROON EN ELSKE VAN DER MEULEN (zie VI. 128)

VII. 230 Anna Gerrits de Kroon. Geboren op 24 september 1899 te Opsterland.

VII. 231 Klaasje Gerrits de Kroon. Geboren op 25 juni 1901 te Opsterland.

VII. 232 Uilkje Gerrits de Kroon. Geboren op 28 december 1902 te Opsterland. 

KINDEREN VAN LUITE DURKS DE KROON EN SJOUKJE VAN DIJK (zie VI. 132)

VII. 233 Hendrikje de Kroon. Geboren op 4 juni 1892 te Utingeradeel. Overleden op 23 mei 1917 te Utingeradeel. (Ongehuwd).

VII. 234 Levenloos kind op 9 juni 1895 te Utingeradeel.

KINDEREN VAN HENDRIK HENDRIKS DE KROON EN HENDRIKJE OOSTERLOO (zie VI. 140)

VII. 235 Hendrik de Kroon. Geboren in 1920 te Schoterland. Overleden op 28 februari 1929 te Schoterland

ACHTSTE GENERATIE (VIII.)

KINDEREN VAN SIJBRIG DE KROON EN HERRE ROELVINK (zie VII. 176)

VIII. 236 Aukje Siebrig de Kroon. Geboren op 11 juli 1916 te Nijemirdum. Overleden op 29 november 1980 te Nijemirdum. Gehuwd op 26 februari 1938 te Balk met Sietzes Klases Muizelaar. Geboren op 15 maart 1900 te Sondel. Overleden op 15 juni 1962 te Nijemirdum 

KINDEREN VAN JACOB CORNELIS DE KROON EN EVERTJE THOMAS HOMMA (zie VII. 187)

VIII. 237 Antje Jacobs de Kroon. Geboren op

KINDEREN VAN PIETER KORNELIS DE KROON EN DURKJE HETTES LEBBING (zie VII. 188)

VIII. 238 Johannes Pieters de Kroon. 

VIII. 239 Hette Pieters de Kroon . Gehuwd op met Pietje Dijkstra.

KINDEREN VAN PIETER JOHANNES DE KROON EN ERNA OLGA MEIJERDIERCKS (zie VII. 188)

VIII. 241 Johannes Pieters de Kroon. Geboren op 18 juni 1940 te Bremen. Gehuwd met Grietje Semplonius (ovl). 
Kinderen: Ingeborg Angelika geboren op 15 november 1965 en Froukje Erna Olga, geboren op 6 januari 1970.

VIII. 242 Linda Pieters de Kroon. Geboren op 11 november 1941. Gehuwd op met Johannes Hubertse, geboren 8 april 19??.

VIII. 243 Heinz Dieter Pieters de Kroon. Geboren op 7 oktober 1943 te Bremen. Gehuwd met Jannie Adema.
Kinderen: Irma Elizabeth, geboren 26 april 1971, Andrť, geboren 1972 en Peter, geboren 1979. 

VIII. 244 Erika Pieters de Kroon. Geboren op 11mei 1945 te Bremen. Gehuwd met Jurgen Niesman, geboren 15 november 19?? en overleden op 3 augustus 1993.
Kinderen met de naam De Kroon: Jurgen, geboren op 30 januari 1971, Harald, geboren 29 op november 1975 en Eva, geboren op 12 januari 1977.

VIII. 245 Hendrik de Kroon, geboren op 20 oktober 1949. Gehuwd met Tiny Valkenburg, geboren op 17 maart 1952.
Kinderen: Tamara, geboren 25 september 1972, Odin, geboren 10 juni 1974.

VIII. 246 Jacob Pieters de Kroon. Geboren op 28 februari 1951 te Bakhuizen.

VIII. 247 Monika Pieters de Kroon. Geboren op 11 december 1958 op de Burde bij Bakhuizen. Gehuwd met Jacobus Arie van Haren 

VIII. 248 Wouter Pieters de Kroon. Geboren op 2 april 1962 op de Burde bij Bakhuizen. Gehuwd met Gertrude Dersjant, geboren op 6 november 1959.
Kinderen: geen gegevens.

KINDEREN VAN AALTJE DE KROON EN WILLEM VRIEND (zie VII. 192)

VIII. 249 Pieter Vriend. Geboren op 13 december 1919 te Andijk. Gehuwd met Geertje Dijkstra. Geboren op 28 september 1919

VIII. 250 Jelle Vriend. Geboren op 15 februari 1923 te Andijk. Gehuwd met Ymkje Nijdam. Geboren op 25 februari 1922.

VIII. 251 Nanne Vriend. Geboren op 14 mei 1926 te Andijk. Gehuwd met Jenny Nijdam. Geboren op 3 januari 1929. 

VIII. 252 Akke Neeltje Vriend. Geboren op 24 januari 1929 te Andijk. Gehuwd met Martin Haasjes. Gewboren op 4 oktober 1927.

VIII. 253 Neeltje Vriend. Geboren op 29 november 1931 te Andijk. Gehuwd met Willem Gerholt. Geboren op 26 november 1929. 

KINDEREN VAN RINSKE DE KROON EN PIETER BROER (zie VII. 194)

VIII. 254 Akke Broer, geboren 8 juni 1921, te Andijk. Gehuwd 23 december 1971, te Haarlem met Atze de Witte, geboren 13 augustus 1918, te Workum.

VIII. 255 Geertje Broer, geboren 1 februari 1925, te Andijk. Gehuwd 3 april 1974, te Nieuw Loos≠drecht met Aart Veerman, geboren 27 oktober 1928, te Huizen.

VIII. 256 Dirk Broer, geboren 12 september 1926, te Andijk. Gehuwd 29 oktober 1954, te Enkhuizen met Ida Wobkje Vis. geboren 14 mei 1930, te Enkhuizen.

VIII. 257 Jelle Broer, geboren 13 februari 1929, te Andijk. Gehuwd 19 augustus 1955, te Schiplui≠den met Arend≠je van den Berg, geboren 24 november 1928, te Schipluiden.

VIII. 258 Simon Broer, geboren 24 oktober 1933, te Andijk. Gehuwd 1 maart 1961, te Zoeter≠meer met Paulina van der Spek, geboren 14 maart 1935, te Zegwaard (later Zoetermeer).

VIII. 259 Alida Broer, geboren 30 juni 1936, te Andijk. Gehuwd 23 decem≠ber 1964, te Haarlem met Willem Wubs, geboren 6 november 1940, te Eesergroen (Gem. Borger).

KINDEREN VAN RIMKES JELLES DE KROON EN GEERTRUIDA TIMMER (zie VII. 195)

VIII. 260 Jelle de Kroon. Geboren op 19 november 1925 te Andijk. Jelle werkte voor een Amerikaanse oliemaatschappij o.a. Saudi ArabiŽ en later in Den Haag. Gehuwd op 7 september 1954 te Zurich met Mathilde Gesina de Bruin. Geboren op 17 mei 1927 te Zwolle en overleden op 30 juni 2006.

VIII. 261 Hendrik Cornelis de Kroon. Geboren op 15 augustus 1927 te Andijk en overleden op 9 december 1986. Beroep tuinder en bloembollen kweker. Gehuwd op 9 september 1953 te Opperdoes met Anna Visser. Geboren op 18 januari 1928 te Opperdoes en overleden aldaar op 9 april 2011. Geen kinderen.

VIII. 262 Jan de Kroon. Geboren op 19 december 1928 te Andijk. Beroep tuinder en bloembollen kweker. Gehuwd op 5 februari 1953 te Enkhuizen met Esther Blok. Geboren op 1 oktober 1929 te Enkhuizen en overleden op 27 februari 2007.

VIII. 263 Gerrit Cornelis de Kroon. Geboren op 29 september 1930 te Andijk en overleden in november 2010 te Heilo. Beroep econoom en werkte o.a. in Curacao. Leeuwarden en Badhoevedorp. Gehuwd op 14 september 1957 te Andijk met Francina Kwantes. Geboren op 28 april 1934. te Andijk. 

VIII. 264 Cornelis de Kroon. Geboren op 26 maart 1933 te Andijk. Beroep verkoopspecialist bij verschillende bedrijven. Gehuwd op 28 juni 1956 te Andijk met Wijnie Prins. Geboren op 4 april 1933 te Andijk.

VIII. 265 Rimkes de Kroon. Geboren op 2 februari 1936 te Andijk en overleden aldaar op 28 mei 2012. Gehuwd op 22 oktober 1958 te Andijk met Jenny Groot. Geboren op 16 juli 1936 te Andijk.

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN GRIETJE KOOIMAN (zie VII. 197)

VIII. 266 Pieter de Kroon. Geboren op 12 mei 1931 te Andijk. Beroep monteur. Gehuwd op 4 maart 1969 te ? met Christina Jenny Wevexink. Geboren op 11 juni 1938 en overleden op 8 september 2007.

VIII. 267 Jelle de Kroon. Geboren op 12 september 1933. te Andijk. Beroep kweker en handelaar. Gehuwd op 20 december 1968 te ? met Tineke Fledderus. Geboren op 2 februari 1944 te Diever.

VIII. 268 Akke Grietje de Kroon. Geboren op 25 maart 1935 te Andijk. Gehuwd op 27 mei 1958 te ? met Hendrik Cornelis Bootsman. Geboren op 11 juli 1933 te Andijk. 

VIII. 269 Rijnder de Kroon. Geboren op 16 april 1937 te Andijk. Beroep bloembollenkweker. Gehuwd op 26 oktober 1961 te ? met Alida Cornelia Bootsman. Geboren op 7 januari 1937 te Andijk.

VIII. 270 Marijtje Alida de Kroon. Geboren op 28 september 1939 te Andijk. Gehuwd op 31 maart 1962 te ? met Cornelis Versteeg. Geboren op 8 april 1936 te Dodewaard. (Geschei≠den in 1975).

VIII. 271 Alida de Kroon. Geboren op 26 april 1941 te Andijk. Gehuwd op 22 oktober 1964 te ? met Cornelis Jan Gutter. Geboren op 29 juli 1939 te Enkhuizen. Overleden op 12 juni 2003 te Andijk. 

VIII. 272 Jan de Kroon. Geboren op 8 oktober 1944 te Andijk. Gehuwd op 18 december 1969 te ? met Tine Martha Mantel. Geboren op 21 april 1945 te Andijk.

VIII. 273 Grietje de Kroon. Geboren op 17 oktober 1946 te Andijk. Gehuwd op 15 augustus 1968 te ? met Willem Johan Gutter. Huwelijk is ontbonden. Geboren op 31 december 1942 te Enkhuizen.

VIII. 274 Rimkes Cornelis de Kroon. Geboren op 14 augustus 1949 te Andijk. Gehuwd op met Gerda Koelewijn. Geboren op 25 november 1959.

KINDEREN VAN CORNELIS DE KROON EN ANNA CATHARINA NIJHUIS (zie VII. 199)

VIII. 275 Jelle Cornelis de Kroon. Geboren op 20 augustus 1935 te Andijk. Gehuwd op te Arnhem met Hendrika Koning. Geboren op 15 september 1940 te Arnhem.

VIII. 276 Dieuwke Catharina de Kroon. Geboren op 6 januari 1937 te Andijk en overleden in februari 2008. Gehuwd op 8 juli 1960 te Andijk met Cornelis Koster. Geboren op 9 juli 1938 te Den Helder.

VIII. 277 Jacob Hermannus de Kroon. Geboren op 2 juni 1939 te An≠dijk. Gehuwd op 4 september 1962 te Zeist met Ida Adriana HenriŽtte Goedhart. Geboren op 25 september 1938 te Malang (IndonesiŽ) en overleden op 2 maart 2004.
Tweede huwelijk van Jacob met Marcella. (geen kinderen).

VIII. 278 Rimkes Jan de Kroon. Geboren op 31 oktober 1941 te Andijk. Gehuwd op 27 mei 1966 te Enkhuizen met Annie Mazereeuw. Geboren op 4 maart 1945 te Enkhuizen.

VIII. 279 Anne de Kroon. Geboren op 3 april 1945 te Andijk. Gehuwd op 18 december 1969 met Maria Pieternella Hermina Apalonia Busink. Geboren op 26 november 1944 te Dordrecht.

VIII. 280 Akke Alida de Kroon. Geboren 24 februari 1947 te Andijk. Gehuwd op met Peter van der Wiele. Akke is gescheiden en woont nu samen met Meindert Rietvelt Akke en Jan zijn 7 juli 2007 om 15.30 in het stadhuis Marktstraat 2 te Sneek het jawoord gegeven.

KINDEREN VAN FROUKJE DE KROON EN GEERT LINDEMULDER (zie VII. 200)

VIII. 281 Klaas Lindemulder. Geboren op 8 juni 1935.

VIII. 282 Jelle Lindemulder. Geboren op 11 april 1938. Overleden op 27 november 1971.

VIII. 283 Gerard Lindemulder. Geboren op 16 januari 1941.

VIII. 284 Akke Katerine Lindemulder. Geboren op 19 oktober 1943. 

VIII. 285 Alfred Lindemulder. Geboren op 26 maart 1945.

VIII. 286 Cornelis Lindemulder. Geboren op 20 september 1949. 

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN GEZIENA VAN HIMST (zie VII. 201)

VIII. 287 Simon de Kroon. Geboren op 3 februari 1939 te Heilo. Gehuwd op 12 november 1964 met Nelly Elizabeth Klare. Geboren op 4 juli 1935 te Medemblik.

VIII. 288 Jacob de Kroon, Geboren 21 juli 1940 te Heilo en is gehuwd op 14 september 1967 te Schoorl met Jannetje Kalk, geboren 26 februari 1946 te Schoorl. Zij hebben twee zoons: Jan Cornelis, geboren 7 mei 1968 en Tjerk, geboren 18 april 1970. Tjerk trouwde met Annet Elzinga en zij hebben de volgende kinderen: Jacob Jari, geboren 28 mei 2000, Anna Geeske, geboren 12 november 2002 en Tineke Jet, geboren 2 mei 2005.

KINDEREN VAN JELLE DE KROON EN HENDRICA BOUT (zie VII. 203)

VIII. 289 Jelle de Kroon. Geboren op 31 januari 1952 te Huizen. Gehuwd op 19 mei 1983 met Trudy van Velselfl. Geboren op 26 juli 1953 te Nibbixwoud.

KINDEREN VAN JOHANNES DE KROON EN NIESJE VAN DER MEULEN (zie VII. 205)

VIII. 290 Lolkje de Kroon. Geboren op omstreeks 1942 te Alkmaar. Relatie met Anton Lust.

VIII. 291 Jan Bartelomeus de Kroon. Geboren op 22 oktober 1944 te Alkmaar. Gehuwd op 2 november 1968 te Alkmaar met Klaziena Laan. Geboren op 1 augustus 1944 te Middelie.

VIII. 292 Johannes de Kroon. Geboren op 15 mei 1950 te Alkmaar. Gehuwd op 23 oktober 1977 te Alkmaar met Carla Poppink. Geboren op 5 december 1956 te Alkmaar. 

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN WIEPKJE VISSER (zie VII. 216)

VIII. 293 Pieter de Kroon. Geboren op 15 mei 1935. Overleden op 17 juni 2005. (ongetrouwd).

VIII. 294 Klaske de Kroon. Geboren op 20 mei 1932. Gehuwd op met Derk Schram. Geboren op 6 oktober 1930. 

KINDEREN VAN HENDRIK JAN DE KROON EN ANNA DIVERA CATHARINA SNAAS (zie VII. 219)

VIII. 295 Johannes Hendricus Maria de Kroon. Geboren op 20 september 1943 te Heerhugowaard. Gehuwd op 30 september 1971 te Haarlem met Carla Goossens. Geboren op 18 februari 1948 te Haarlem.

VIII. 296 Nicolaas Cornelis de Kroon. Geboren op 30 april 1945 te Heerhugowaard. Gehuwd op 16 februari 1970 te Beverwijk met Treesje Maria Vermeij. Geboren op 1 april 1947 te Nieuw Ginneken.

VIII. 297 Antonia Maria Henriette de Kroon. Geboren op 12 maart 1948 te Santpoort. Gehuwd op 29 juni 1979 te Bloemendaal met Paul Engels. Geboren op 10 juli 1948 te Amsterdam. (geen kinderen).

VIII. 298 Hendricus Franciscus Herbertus de Kroon. Geboren op 29 november 1949. Gehuwd op 15 december 1978 te Broek in Waterland met Paulina Broeder. Geboren op 10 maart 1954 te Broek in Waterland.

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN GEERTRUIDA I. VAN SPLUNTER (zie VII. 220) 

VIII. 299 Jan Cees de Kroon. Geboren op 6 maart 1944 te Bussum. Gehuwd op met Alie Willekes. Geboren op 13 mei 1945 te Harlingen. Zij overlijdt in 1992 te Harlingen. Jan trouwde op 20 april 2009 te Harlingen met Maria Yocanda (Yocan) Brantjes, geboren op 21 december 1947 te Barneveld.

VIII. 300 Peter Hendrik de Kroon. Geboren op 19 januari 1951 te Pingjum. Gehuwd op 22 juli 1974 te Toki (Japan) met Yunko Sugiyama. Geboren op 19 januari 1951 in Japan. 

VIII. 301 Menno Kasper de Kroon. Geboren op 23 augustus 1952 te Pingjum. Gehuwd op met Ybeltje Bandstra. Geboren op 4 november 1953 te Warns.

HENDRIK KORNELIS DE KROON EN EVERTJE VAN DER MEI (zie VII. 222)

VIII. 302 Levenloos kind op 21 oktober 1923 te Opsterland.

NEGENDE GENERATIE (IX.)

KINDEREN VAN WOUTER PIETERS DE KROON EN GERTRUDE DERSJANT (zie VIII. 248)

IX. 303 Menno Aliedes de Kroon. Geboren op 1 februari 1990 te Heerenveen.

IX. 304 Esther Johanna de Kroon. Geboren op 2 november 1994 te Heerenveen.

KINDEREN VAN JELLE DE KROON EN MATHILDA GESINA DE BRUIN (zie VIII. 260)

IX. 305 Pieter Rimkes de Kroon. Geboren op 15 april 1955 te Saudi ArabiŽ. Gehuwd op met Liesbeth C. Schippers. Geboren op 20 september 1959. 

IX. 306 Michiel de Kroon. Geboren op 7 januari 1958 te Den Haag. Gehuwd op met Demet Aktan. Geboren op 13 januari 1960.

IX. 307 Maarten Benjamin de Kroon. Geboren op 17 augustus 1959 te Den Haag. Partner van Yvonne van Eekelen.

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN ESTHER BLOK (zie VIII. 262)

IX. 308 Rimkes de Kroon. Geboren op 25 juli 1953 te Andijk. Gehuwd op 2 februari 1983 te Voorschoten met Karin de Vries. Geboren op 10 mei 1946 te Virum Sogn. Denemarken.

IX. 309 Helena de Kroon. Geboren op 6 december 1954 te Andijk. Gehuwd op 22 augustus 1974 te Andijk met Simon Lig≠thart. Geboren op 6 novem≠ber 1951 te Warmenhuizen. Helena woont sinds 2005 samen met Bert Wallet. Geboren op 28 mei 1953 te Kesteren.

IX. 310 Gerard de Kroon. Geboren op 2 juli 1956 te Andijk. Gehuwd op 21 mei 1982 te Andijk met Avaline Mantel. Geboren op 12 januari 1963 te Andijk.

IX. 311 Cornelis Tjipke de Kroon. Geboren op 8 september 1957 te Andijk. Gehuwd op 30 juli 1999 met Tina de Groot. Geboren op 7 maart 1963 te Jisp.

IX. 312 Hendrik Cornelis de Kroon. Geboren op 14 april 1959 te Andijk. 

IX. 313 Hans Dirk de Kroon. Geboren op 10 augustus 1962 te Andijk. Gehuwd in 1988 met Catharina Maria Neefjes. Geboren in 1958.

IX. 314 Frans de Kroon. Geboren op 14 mei 1965 te Andijk. Heeft samengewoond met Ietje van der Wal. Zij hebben twee kinderen. Frans is later getrouwd met Geeske Bakker, geboren 6 september 1969 te Luserwoude.

KINDEREN VAN GERRIT CORNELIS DE KROON EN FRANCINE KWANTES (zie VIII. 263)

IX. 315 Nicolien Theodora de Kroon. Geboren op 21 juni 1958 te Amsterdam. Gehuwd op ? met Henk Smit. Geboren op?

IX. 316 Jelle Theodoor de Kroon. Geboren op 28 augustus 1960 te Amsterdam.

IX. 317 Iris Francine Jeteke de Kroon. Geboren op 28 augustus 1962 te Amsterdam.

IX. 318 Johanna Elisabeth de Kroon. Geboren op 11 februari 1966 te Badhoevendorp.

IX. 319 Gertrude Mathilde Avila de Kroon. Geboren op 6 maart 1971 te Curacao.

KINDEREN VAN CORNELIS DE KROON EN WIJNIE PRINS (zie VIII. 264)

IX. 320 Johan Robert de Kroon. Geboren op 1 december 1958 te Maasland. Gehuwd op met Geertruida de Jager. Geboren op 31 maart 1961 te Andijk.

IX. 321 Rimco Cornelis de Kroon. Geboren op 15 november 1961 te Maasland. Is gehuwd geweest met Dieuwertje Boeier. Gescheiden.
Tweede huwelijk van Rimco op 2 juli 1999 te Andijk met Claudia de Graaf. Geboren in 1974 de Zaanstreek. 

IX. 322 Korinna Christa de Kroon. Geboren op 24 mei 1967 te Andijk. Corinne is gehuwd geweest met Jaap Nijdam. Ze woont nu samen met Jacobus Nicolaas Oud (wedn), geboren 5 april 1967 te Grootebroek. Hij heeft drie kinderen: Melanie, geboren 17 december 1994, Steven, geboren 13 november 1997 en Kevin, geboren 14 november 1998.

KINDEREN VAN RIMKES DE KROON EN JENNY DE GROOT (zie VIII. 265)

IX. 323 Peter Christian de Kroon. Geboren op 16 november 1961 te Andijk. Gehuwd met Lianne Laport. Geboren op 19 november 1967 te Goes.

IX. 324 Jeroen Rimco de Kroon. Geboren op 21 november 1964 te Andijk. Gehuwd met Johanna Christiana Weverink. Geboren op 29 september 1962 te Andijk 

IX. 325 Marnix Willem de Kroon. Geboren op 3 juni 1971te An≠dijk. Gehuwd met Ellen Joan Bax. Geboren op 24 juli 1970.

KINDEREN VAN PIETER DE KROON EN CHRISTINA JENNY WEVEXINK (zie VIII. 266)

IX. 326 Jan de Kroon. Geboren op 9 augustus 1960 te Andijk. Gehuwd op 4 juni 1993 met Dunette Visser. Geboren op 24 februari 1964. 

IX. 327 Leonardus Wim de Kroon. Geboren op 20 oktober 1962 te Andijk. Gehuwd op 21 december 1984 te ? met Jolanda Weverink. Geboren te Enkhuizen. (geen kinderen)

IX. 328 Christiaan Peter de Kroon. Geboren op 24 februari 1966 te Enkhuizen. Gehuwd op 1 maart 1993 met Annet Bax. Geboren op 24 februari 1964. 

KINDEREN VAN JELLE DE KROON EN TINEKE FLEDDERUS (zie VIII. 267)

IX. 329 Jan Jelle de Kroon. Geboren op 8 november 1969 te Andijk.

IX. 330 Francine Jacqueline de Kroon. Geboren op 23 januari 1971 te Andijk.

IX. 331 Pieter Reinder de Kroon. Geboren op 21 juli 1975 te Andijk.

KINDEREN VAN RIJNDER DE KROON EN ALIDA CORNELIA BOOTSMAN (zie VIII 269)

IX. 332 Janette Alice de Kroon. Geboren op 29 augustus 1962 te Ens. Gehuwd op 19 mei 1982 te ? met Evert van Ben≠them. Geboren op 21 november 1958 te St. Jans Klooster.

IX. 333 Margarethe Akkeline de Kroon. Geboren op 13 september 1963 te Ens. Gehuwd op 22 juni 1983 te ? met Hendrik Kasper. Geboren op 23 november 1958 te ?

IX. 334 Annemarie Caroline de Kroon. Geboren op 18 april 1966 te Ens. Gehuwd op met Harry Martens. Geboren op 30 april 1963. 

IX. 335 Johannes Reinier de Kroon. Geboren op 14 november 1969 te Ens. Gehuwd op met Elske Thijs. Geboren op 10 september 1972.

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN TINE MARTHA MANTEL (zie VIII. 272)

IX. 336 Jan de Kroon. Geboren op 21 oktober 1971 te Ens. Gehuwd met Sylvia Tyraowka . Geboren op 18 mei 1977.

IX. 337 David de Kroon. Geboren op 20 december 1973 te Ens.

IX. 338 Therese Martha de Kroon. Geboren op 2 november 1976 te Erica (Gem. Emmen).


KINDEREN VAN RIMKES CORNELIS DE KROON

EN GERDA KOELEWIJN

(zie VIII. 274) 

IX. 339 Margriet de Kroon. Geboren op 28 april 1988 te Hoorn.


KINDEREN VAN JELLE CORNELIS DE KROON EN HENDRIKA KONING (zie VIII. 275)

IX. 340 Hillegonda Marjolijn de Kroon. Geboren op 30 september 1961 te Zoetermeer.

IX. 341 Cornelis Jelle de Kroon. Geboren op 7 april 1964 te Zoetermeer.

IX. 342 Catharina Alexandra de Kroon. Geboren op 25 april 1968 te Benthuizen.

KINDEREN VAN JACOB HERMANNUS DE KROON EN IDA ADRIANA HENRIňTTE GOEDHART (zie VIII. 277)

IX. 343 Bernadette Anna Maria de Kroon. Geboren op 28 februatie 1963 te Den Dolder (Gem. Zeist). Woont samen met Barend van Doorn, geboren 28 januari 1968 en hebben een zoon Barend Teunis Jacob (Breus) van Doorn, geboren 24 november 2002 te Utrecht. Uit een eerdere relatie een dochter Nikke van Elteren geboren 27 juli 1993 te Scherpenzeel.

IX. 344 Cornelis Anne de Kroon. Geboren op 8 december 1964 te Zeist. Woont samen met Denise Caroliene Zwaneveld.

IX. 345 Ronald Diederik Jelle de Kroon. Geboren op 20 maart 1970 te Woudenberg. Sinds 15 oktober 1976 is voor Cornelis Anne en Ronald Diederik Jelle de Kroon (Zie VIII 39. en 40.) Woont samen met Rugy Corianne Lamberts geb. 11 oktober 1975 te Deventer. Samen hebben ze een dochter Wies HenriŽtte Goedhart de Kroon geboren 15 september 2007 te Apeldoorn en een zoon Hans Jaap Goedhart de Kroon, geboren op 22 april 2009.
De familienaam DE KROON veranderd in GOEDHART DE KROON. Daar de familienaam van hun moeder (Ida Adriana Goedhart) bij haar overlijden zou ophouden te bestaan, hebben zij besloten de naam Goedhart bij hun naam te voegen en hem zo te behouden. Volgens artikel 7 van boek I van het Burgelijk Wetboek.

KINDEREN VAN RIMKES JAN DE KROON EN ANNIE MAZEREEUW (zie VIII. 278)

IX. 346 Elisabeth Monique de Kroon. Geboren op 31 mei 1967 te Enkhuizen.

IX. 347 Jacob Cornelis de Kroon. Geboren op 20 juli 1970 te Enkhuizen.

KINDEREN VAN ANNE DE KROON EN MARIA PIETERNELLA HERMINA APOLONIA BUSINK (zie VIII. 279)

IX. 348 MariŽtte Barbara de Kroon. Geboren op 29 juli 1972 te Gouda. 

IX. 349 Sander Christiaaan de Kroon. Geboren op 24 februari 1977 te Gouda.

KINDEREN VAN AKKE ALIDA DE KROON EN PETER VAN DER WIELE (zie VIII. 280)

IX. 350 Martine van der Wiele. Geboren op 16 januari 1974 te IJmuiden. Woont samen met Roger Felix. Geboren op 16 februari 1968. Hebben twee kinderen, Tobias Mart en Olivier Stijn.

IX. 351 Evelien van der Wiele. Geboren op 25 juni 1975 te IJmuiden. Gehuwd met Erik de Klein. Geboren op 5 oktober 1971. Hebben twee kinderen, Steffan John en Anouk Jasmijn. 

IX. 352 Wouter van der Wiele. Geboren op 24 januari 1979. Heeft 1 kind, Destino Ricardo. 

KINDEREN VAN SIMON DE KROON EN NELLY ELZABETH KLARE (zie VIII. 287)

IX. 353 Isabella Aafje GeZiena de Kroon. Geboren op 9 september 1965 te Alkmaar. 

IX. 354 Cornelis Simon Willem de Kroon. Geboren op 20 juni 1967 te Alkmaar. Gehuwd op 11 september 1992 met Marjolein Zwaanswijk. Geboren op 14 juli 1967 te Amsterdam 

KINDEREN VAN JAN BARTELOMEUS DE KROON EN KLAZIENA LAAN (zie VIII. 291)

IX. 355 Maurice BjŲrn Jeroen de Kroon. Geboren op 25 april 1970.

KINDEREN VAN JOHANNES DE KROON EN CARLA POPPINK (zie VIII. 292)

IX. 356 Udo de Kroon. Geboren op 3 november 1981 te Alkmaar.

IX. 357 Tamara de Kroon. Geboren op 3 november 1981 te Alkmaar

IX. 358 Andrea de Kroon. Geboren op 24 juni 1985 te Alkmaar.

KINDEREN VAN JOHANNES HENDRICUS MARIA DE KROON EN CARLA GOOSSENS (zie VIII. 295)

IX. 359 Alexander Wim de Kroon. Geboren op 29 juli 1973 te Zaandam.

IX. 360 B. de Kroon. (zoon)
(16-05-2013 info op zijn verzoek verwijderd)

IX. 361 Jantine Carla de Kroon. Geboren op 23 februari 1979 te Rijnsburg.

KINDEREN VAN NICOLAAS CORNELIS DE KROON EN TREESJE MARIA VERMEIJ (zie VIII. 296)

IX. 362 Bauke Nicolaas de Kroon. Geboren op 31 maart 1972. Gehuwd op 5 juni 2002 te Almere met Sonaida Harreman. Geboren op 29 augustus 1967 in Curacao.

IX. 363 Haico Nicolaas de Kroon. Geboren op 6 september 1975 te Arnhem

KINDEREN VAN HENDRICUS FRANCISCUS HERBERTUS DE KROON EN PAULINA BROEDER (zie VIII. 298)

IX. 364 Lieneke de Kroon. Geboren op 22 januari 1990 te Uitdam.

IX. 365 Marleen de Kroon. Geboren op 3 december 1992 te Amsterdam.

KINDEREN VAN JAN CEES DE KROON EN ALIE WILLEKES (zie VIII. 299)

IX. 366 Sandy de kroon. Geboren op 15 april 1969 in USA.

KINDEREN VAN PETER HENDRIK DE KROON YUNKO SUGIYAMA (zie VIII. 300)

IX. 367 Sanae de Kroon. Geboren op 9 juli 1977 te Hemelum.

IX. 368 Midori de Kroon. Geboren op 9 mei 1980 te Hemelum.

KINDEREN VAN MENNO JASPER DE KROON EN YBELTJE BANDSTRA (zie VIII. 301)

IX. 369 Jan Jasper de Kroon. Geboren op 27 februari 1989 te Koudum.

IX. 370 Josine de Kroon. Geboren op 15 juni 1991 te Koudum.

IX. 371 Bas de Kroon. Geboren op 15 juni 1991 te Koudum.

TIENDE GENERATIE (X.)

KINDEREN VAN PIETER RIMKES DE KROON EN LIESBETH C. SCHIPPERS (zie IX. 305)

X. 372 Rimke Romee de Kroon. Geboren op 14 april 1996 te Amsterdam.

X. 373 Ferk P. de Kroon. Geboren op 23 juli 1998 te Amsterdam.

KINDEREN VAN MICHIEL DE KROON EN DEMET AKTAN (zie IX. 306)

X. 374 Leila Yasemin de Kroon. Geboren op 16 januari 1991 te Oman.

X. 375 Berna Danielle de Kroon. Geboren op 21 maart 1992 te Oman. 

KINDEREN VAN MAARTEN BENJAMIN DE KROON EN YVONNE VAN EEKELEN (zie IX. 307)

X. 376 Jeanne Margot de Kroon. Geboren op 29 juli 1993 te Den Haag.

KINDEREN VAN GERARD JANS DE KROON EN AVALINE MANTEL (zie IX. 308)

X. 377 Bart de Kroon. Geboren op 14 september 1983 te Hoorn. Gehuwd met Janna Rozemarijn Rouvoet. Geboren op 28 maart 1986.

X. 378 Annemiek Franscisca de Kroon. Geboren op 16 september 1985 te Andijk.

X. 379 Esther Marjella de Kroon. Geboren op 12 oktober 1987 te Andijk.

X. 380 Inge Marloes de Kroon. Geboren op 3 januari 1994 te Andijk.

KINDEREN VAN CORNELIS TJIPKE DE KROON EN TINA GROOT (zie IX. 311 geen gegevens)

KINDEREN VAN HANS DIRK DE KROON EN CATHARINA MARIA NEEFJES (zie IX. 313)

X. 381 Rim de Kroon. Geboren op 9 augustus 1989. 

X. 382 Lara de Kroon. Geboren op 12 februari 1992.

KINDEREN VAN FRANS DE KROON EN IETJE VAN DER WAL (zie IX. 314)

X. 383 Yme Jan de Kroon. Geboren op 1 oktober 1995. 

X. 384 Rigt Imogen de Kroon. Geboren op 6 auguatus 1998.

KINDEREN VAN FRANS DE KROON EN GEESKE BAKKER (zie IX. 314)

X. 383A Esther, geboren 6 december 2006.

X. 384A Jan Hendrik, geboren 30 november 2007.

KINDEREN VAN JOHAN ROBERT DE KROON EN GEERTRUIDA DE JAGER (zie VIII. 320)

X. 385 MichaŽl de Kroon. Geboren op 8 augustus 1982 te Andijk. Woont sinds juni 2011 samen met Sabrine Jenny Dijkman, geboren 19 november 1981 te Hoorn.

X. 386 Richard de Kroon. Geboren op 29 augustus 1985 te Andijk. Woont sinds december 2007 samen met Ivonne Besseling, geboren 5 november 1987.

X. 387 Jesica Astrid de Kroon. Geboren op 27 november 1987 te Andijk. 

KINDEREN VAN RIMCO CORNELIS DE KROON EN CLAUDIA DE GRAAF (zie IX. 321)

X. 388 Lotte Jansje Wijnie de Kroon. Geboren op 19 november 1998 te Andijk

X. 389 Neeltje Hendrika Cornelia de Kroon. Geboren op 31 mei 2002 te Andijk.

KINDEREN VAN CORINNE DE KROON EN JAAP NIJDAM (zie IX. 322)

X. 390 Jaco Sietse Nijdam. Geboren op 27 juni 1995.

X. 391 Sjoerd Cornelis Nijdam. Geboren 28 september 1998.

KINDEREN VAN PETER CHRISTIAAN DE KROON EN LIANNE LAPORT (zie IX. 323)

X. 392 Anna Birgit de Kroon. Geboren op 14 mei 1994.

X. 393 Kjeld Christian de Kroon . Geboren op 1 oktober 1996.

X. 394 Kira de Kroon. Geboren op 28 februari 1999.

KINDEREN VAN JEROEN RIMCO DE KROON EN JOHANNA CHRISTIANA WEVERINK (zie IX. 324)

X. 395 Rowan Rimco de Kroon. Geboren op 18 november 1986.

X. 396 Timon Leonardus de Kroon. Geboren op 6 juni 1988.

X. 397 Jorim Simon de Kroon. Geboren op 22 maart 1991.

X. 398 Clarence Jeroen de Kroon. Geboren op 11 januari 1996.

KINDEREN VAN MARNIX WILLEM DE KROON EN ELLEN JOAN BAX (zie IX. 325)

X. 399 Tijmen Zeger de Kroon. Geboren op 3 juni 2000.

X. 400 Janna Maria Marit de Kroon. Geboren op 18 februari 2002.

X. 401 Jelte Rimkes de Kroon. Geboren op 24 juli 2004.

KINDEREN VAN JAN DE KROON EN DUNETTE VISSER (zie IX. 326)

X. 402 Anne de Kroon. Geboren op 6 juli 1994 te Hoorn.

X. 403 Pieter de Kroon. Geboren op 8 augustus 1996 te Hoorn.

KINDEREN VAN JEANETTE ALISE DE KROON EN EVERT VAN BENTHEM (zie IX. 332)

X. 405 Rolf van Benthem. Geboren op 25 december 1983

X. 406 Merein van Benthem. Geboren op 27 september 1986

X. 407 Jos van Benthem. Geboren op 25 maart 1992.

KINDEREN VAN MARGREET AKKELINA DE KROON EN HENK KASPER (zie IX. 333) 

X. 408 Lieke Kasper. Geboren 4 december 1988.

X. 409 Rick Kasper. Geboren op 5 september 1990

X. 410 Roosmarijn Kasper. Geboren op 13 juni 1994.

KINDEREN VAN ANNEMARIE CAROLINE DE KROON EN HARRY MARTENS (zie IX. 334)

X. 411 Yannice Martens. Geboren op 3 november 1992

X. 412 Julian Martens. Geboren op 5 maart 1996.

X. 413 Marlynn Martens. Geboren op 18 juli 1898.

KINDEREN VAN JAN (Johannes) DE KROON EN ELSKE THIJS (zie IX. 335)

X. 414 Jan Rein de Kroon. Geboren op 25 februari 1998.

X. 415 Thijs de Kroon. Geboren op 17 april 2000.

X. 416 Jesse de Kroon. Geboren op 17 april 2000. 

KINDEREN VAN CORNELIS SIMON WILLEM DE KROON EN MARJOLEIN ZWAANSDIJK (zie IX. 354)

X. 417 Lisette de Kroon. Geboren op 20 augustus 1996 te Middenmeer.

X. 418 Merel de Kroon. Geboren op 20 december 1998 te Hoorn.

X. 419 Suzanne de Kroon. Geboren op 22 december 2001 te Hoorn.

KINDEREN VAN BAUKE NICOLAAS DE KROON EN SONAIDA HARREMAN (zie IX. 362)

X. 420 Jeremy Nicolaas de Kroon. Geboren op 20 september 2002 te Almere. Hij is gedoopt in Curacao.

ELFDE GENERATIE (XI.)

KIND VAN MICHAEL DE KROON EN SABRINE JENNY DIJKMAN (X. 385)

XI. 421 Ian Rodi de Kroon. Geboren op 9 luli 2012 te Hoorn.

KINDEREN VAN BART DE KROON EN JANNA ROZEMARIJN ROUVOET (zie X. 377)

XI. 422 Fieke Marieke de Kroon. Geboren op 29 november 2010.

XI. 423 Thirza Aveline de Kroon. Geboren op 4 augustus 2012.