Kwantcestors

Tekst twee gesproken brieven aan Gert Kwant

Gert Kwant is na de tweede wereldoorlog opgeleidt als marinier en werd uitgezonden naar Indië. De familie Kwant hield tot minstens twee keer toe contact via een grammofoonplaat die gemaakt is in de particuliere studio van Marten Haitjema in Dedemsvaart. De kwaliteit van deze plaatjes is inmiddels zeer slecht maar nog net genoeg om met een pick-up af te spelen en op te nemen op een computer (in MP3 format beschikbaar). De tekst van deze plaatjes is hieronder weergegeven, een foto hier rechts.

De eerste plaat is van 28 augustus 1946. Het gezien Jan, Anna en Joop Kwant uit Glanerbrug waren op vakantie in Dedemsvaart en Coevorden, iets wat ze in die tijd ieder jaar deden. Joop werd bijna 13 en zou naar de Mulo gaan en later naar de MTS ‘om ook plaatjes te kunnen opnemen’. Op deze plaat staat ook oom Theo Kwant en tante Leen. Het opschrift op het plaatje is:

“Gesproken brief: stemmen van Vader-moeder Joop-Tante Leen Oom Theo”

“Opname M.Haitjema Judith v. Marlelaan 53, Dedemsvaart, Holland” en gemaakt met de Gevaphone. Dit zijn overigens witte ‘lak platen’, inmiddels wel wat geler dan hiernaast misschien lijkt.

 

Het tweede plaatje is gemaakt op 23 oktober 1946 toen Oene Meek en Joop Kwant trouwden en Jan Kwant staat erop. Deze Joop is een nichtje van Gert. Ook een Oom Gert staat hierop maar de moeder van Gert niet!

De tekst op de plaat luidt:

“23 oct 1946, Flits van de Bruiloft – Joop Kwant – Oene Meek Sprekers en zang voor Gert in Soerabaja!”

“Aangeboden door Neef Marten.”

Eerste plaatje, 28 augustus 1946

[Jan Kwant, klik hier voor het geluid van de tekst in blauw]

Hallo Gert, hier komt de stem van je vader uit de luidspreker. Ik sta aan de microfoon in de particuliere studio van Marten. Leuk hè, zo de stem te kunnen horen! De vakantie is nog niet teneinde maar dat gaat nog lukken hoor. Wel jammer dat we minder goed weer gehad hebben. De dagen in Coevorden zijn allemaal verregend. De hartelijke groeten van de hele familie.

Of ik gevist heb? Ja, één keer met oom Theo. We gingen op de motor maar de vissen waren van ons voer niet gediend en ze beten niet. Joop heeft ook dikwijls aan het waterkant gezeten en ving ze wel, maar ze waren te klein om gebakken te worden. En oom Hendrik? Nou, die heeft hele dikke gevangen, in Friesland, bij Sneek in de buurt.

Wij vermoeden dat je nu in Soerabaja bent. Je zult daar Roelof ook wel weer ontmoeten. Als Roelof nu meeluistert dan zeg ik hem nu in het Indië al hartelijk: goeie dag Roelof! Groet je Wil Bosker ook als je hem ziet?

Bij oom Gerrit zijn twee trouwpartijen in oktober. Eerst Sjoukje en dan Joop.

Jammer dat Henk, Piet en Emma hun stem niet kunnen laten horen!

Jongen, we leven elke dat met je mee! Laten we hopen dat orde en rust spoedig zullen terugkeren in het schone Insulinde dat zich daar slingert rond de evenaar als een gordel van smaragd.

Nou jongen, mijn tijd is bijna om. Het gaat hier ook op de seconde af, moeder spreekt na mij. En dan nog tante Leen, nou die maakt het heel goed.

[Anna Kwant-Duinkerken, klik hier voor het geluid van de tekst in blauw]

Gert, hier is moeder. Vader heeft al een en ander gezegd en nu ik. Wat een leuke uitvinding he, om zo met elkaar te kunnen praten! Wij zijn erg blij dat je Roelof getroffen hebt. Als het mogelijk is moet je hem deze plaat ook eens laten horen. Wij logeren bij tante Leen en oom Henk. Tot morgen, dan gaat het weer naar Glanerbrug.

Eerste plaatje, achterkant

...en dan weer aan het werk. Dre is 4 december jarig, Gert, wil je hem van ons feliciteren?

Wij zijn bij Jans en Marten waar alles nog ruikt naar het nieuwe en waar alles straalt van jong huwelijks geluk. Ik hoop dat je gelegenheid hebt deze plaat te draaien en dat je ons goed kunt verstaan.

Nu Gert, het gaat je goed jongen en wij hopen dat je spoedig in de familiekring zult terugkeren. Dag Gert, moeder.

Hier komt Joop.

[Joop Kwant, klik hier voor het geluid van de tekst in blauw]

Hallo Gert, hier is Joop. Ik vindt het heel mooi om met je te praten maar het is toch een beetje anders dan telefoneren omdat je niet terugpraat. De vakantie is om en ik ga nu beginnen met een MULO diploma te halen en dan naar de MTS omdat ik later ook graag platen op wil nemen.

Nu is de plaat vol en kunnen vader en moeder nog even afscheidt komen nemen. Dag Gert.

[Jan Kwant]

Dag Gert, welterusten jongen!

[Anna Kwant-Duinkerken]

Dag Gert, dag jongen!

[Theo Kwant]

Ja maar de plaat is nog niet vol Gert, hier spreekt oom Theo! Tante Leen staat hier ook bij en ik doe je ook de hartelijke groeten ook van tante Berta. Ik kan me nog best herinneren de tijd dat je hier was in je uniform wanneer ik de laatste foto van je genomen heb. Ik ben nog van plan ook een foto te nemen van je vader en moeder hier, morgen gaan ze weg, en die zullen we je ook toesturen. Nou kerel, het beste, en houdt goede moed en als het nodig is, sla d’r op!

[Leen Kwant]

Hallo Gert, hier spreekt tante Leen, ook van mij de hartelijke groeten hoor en ik hoop op een spoedig weerzien.

[Jan Kwant]

Hallo Gert, de plaat is nog niet vol en dan zal je vader er nog wat aan toevoegen. We zitten hier allen bij elkaar zoals ik gezegd heb in de studio van Marten en we hebben vanavond nog eventjes een oude film gezien waar jij ook op voorkomt, je weet wel als je daar aan het vissen bent met beide jongens van tante Mien.

 

Tweede plaatje, 23 oktober 1946

[Jan Kwant]

Hallo Gert, hier komt een stem uit Dedemsvaart, je hoort het zeker al, het is je vader. We zijn hier op het bruiloftsfeest van Oene en Joop en je wordt door de hele feestvierende schare die hier aanwezig is hartelijk gegroet jongen! En nu mag ik dan eerst eens even bij je inleiden je nicht die vandaag getrouwd is, Joop! Joop, vertel nu maar eens aan Gert hoe je je voelt.

[Joop Kwant, nichtje!]

Hallo Gert, we hebben een gezellige dag gehad en ik voel me gelukkig.

[Jan Kwant]

En hoe vond je het op het gemeentehuis.

[Joop Kwant, nichtje!]

Het viel me best mee, eerst was ik echt zenuwachtig maar later viel het me best mee.

[Jan Kwant]

Nou en Oene, wat heb jij te zeggen jongen?

[Oene Meek]

Nou Gert, ik heb al veel van je gehoord maar ik heb je nooit gezien, maar ik moet je zeggen, ik heb hier een buitengewoon fijne dag gehad hier in Dedemsvaart. Het was een stoet vol mensen en schade dat jij die niet hebt kunnen meemaken. Maar ik hoop dat deze plaat het gebrek van jou niet aanwezigheid, kan goedmaken. Dag Gert.

[Jan Kwant]

Nou en zo gauw als je in het vaderland terug bent jongen, dan ga je maar eens bij die twee jong gehuwden op bezoek. Niet? Nou oom Gert wil ook nog wat tot je zeggen, hier komt ‘ie.

[Oom Gert Kwant]

Gert, oom Gert spreekt! Gert, wanneer gij zover van ons verwijdert zijd, wij zijn in gedachten kort bij u en wij hopen dat ook gij bij ons zijd, ook op deze blijden dag. Wij verheugen ons erover dat wij vanaf hier een groet kunnen brengen en dan zeggen we, gij Gert, […] Gert als marinier naar de Oost gegaan, wij verheugen ons erover dat gij van de familie  die zijd, die gij zijd, het gaat goed zoals wij hier zitten voor onze kleine familiekring maar hij staat daar voor ons ganse grote familie [..] de Nederlandsche Leeuw. En daarvoor hulde Gert!

Plaatje 2, Achterkant

[een medly van liedjes: ‘laat door, laat door, …lalalala, had je me maar,… …hailie haillo…]

[Jan Kwant]

Gert we zingen nog een lied, je moet maar luisteren wat het is, ze zullen allemaal meezingen, luister maar!

[een onduidelijk lied]

[Theo Kwant]

Ondertussen nog de hartelijke groeten van mij Gert, oom Theo hier. Hoor je het? Heel hartelijke groeten.