© copyright 1997-2003 Kees Leseman @ home

Click here for English text.

gewijzigd: 11 feb. 2003

Introductie: Mijn interesses staan in het keuzemenu van mijn 'personal homepage'. Een 'plattegrond' en een 'zoekmachine' kunnen u behulpzaam zijn, maar als u assistentie nodig heeft om mijn 'site' te verkennen, dan kunt u met mij contact opnemen.

De genealogie sectie is vooral gericht op mijn Leseman Genealogie, maar de reikwijdte is uitgebreid naar een Naam-studie. Lokale informatie is van de stad Nijmegen en de vorstendommen Waldeck en Pyrmont, plaatsen die belangrijk zijn geweest in het leven van mijn voorvader Johannes Leseman in de 18e eeuw. Over het Regiment Waldeck - waarin hij als soldaat diende - is weinig bekend. Ik verzamel stukjes informatie en probeer daaruit een beeld te vormen. Mijn correspondentie naar de nieuwsgroup Dutch Colonies over 'onze' kolonie New Netherland is in de Engelse taal. Ik heb een jaargang van Weekblad van Haarlemmermeer op de kop getikt en een aantal artikelen overgenomen.

Al in mijn kindertijd ben ik geïnteresseerd in ruimtevaart. Ik heb vele uren besteed aan een verzameling, maar - omdat het aantal bronnen 'online' al overweldigend is - wil ik u een beperkt aantal interessante 'links' presenteren. Ook in mijn andere interesses film, computers & Internet, medische informatica en nieuws probeer ik u in de juiste richting te 'linken'.

Onder aan elke pagina zijn toetsen. De 'home-toets' brengt u direct (terug) naar mijn 'homepage'. De pijl links leidt u in de richting van die 1e bladzijde. Met de 'back-toets' van uw eigen programma kunt u terug naar de pagina waar u vandaan kwam. De pijl omhoog brengt u naar de bovenzijde van de huidige pagina. Klik op de postbus als u wil reageren en denkt:

""


 


Introduction: My personal homepage mainly is in Dutch language. The areas of interest can be found in the homepage menu. A site index as well as a search engine may serve you in case Dutch is not your mother-tongue, but if you need assistance in your 'site seeing', please feel free to contact me.

The genealogy section focuses on my Leseman Genealogy, but its scope has been broadened to a One-Name-Study. Local information is related to the city of Nijmegen and the principalities Waldeck & Pyrmont, places most important in the life of my ancestor Johannes Leseman in the 18th century. About the Regiment Waldeck - in which he served as a soldier - little is known. I'm gathering bits of pieces 'to make a picture'. My correspondence to the Dutch Colonies newsgroup on 'our' colony New Netherland is in English. I've bought the newspaper Weekblad van Haarlemmermeer (1870) and copied some articles.

When I was a kid I was already interested in Spaceflight. I've spend so much time on a space collection, but - since the number of online space sources already is overwhelming - I decided to present to you a limited number of interesting links. Also in my other areas of interest cinema, computers & Internet, medical informatics and news I'll try to link you in the right direction.

Buttons are at the bottom of all pages. The home button leads (back) to my homepage. The left arrow directs you in the direction of that main entry point. You may use your browser's 'back button' to step back to the page you came from. The arrow up takes you to the top of the current page. Push the mail box button if you're thinking:

""