Horoskoop bespreking

Mundane Astrologie:  het land NEDERLAND 

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

 

Mail

 

Home > Horoskopen > nederland1.html

 

Mundane Astrologie: het land NEDERLAND

 

In de "rubriek" Mundane Astrologie heb ik diverse malen aandacht geschonken aan de passages van de zware planeten door de dierenriem om zodoende iets over het wereldgebeuren aan de orde te brengen. In navolging van de horoskoop van het land China is het nu de beurt aan ons eigen kikkerlandje, Nederland. 
Een klein land, maar fameus om zijn verleden: de VOC-periode, de Gouden Eeuw met de grootste schilders, de 80-jarige oorlog tegen Spanje, de gruwelen van de 2e wereldoorlog, het na-oorlogse herstel met grootse prestaties op het gebied van weg- en waterbouwkunde en ten slotte de moderne tijd met tevens de verloedering van datgene dat ooit ons grootste goed was: fatsoen en properheid.


Ik zal dus beginnen met de oprichtingshoroskoop van ons landje. Er bestaan diverse varianten van de uitroeping van het "Verenigd Koninkrijk der Nederlanden". In het boek "Political Astrology" van Charles Carter staan de volgende gegevens genoteerd: 16 maart 1815 om 12:00 uur lokale tijd te Den Haag. Het is deze horoskoop die ik aan u wilde voorleggen, inclusief de correcties naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen.

 

J. Ligteneigen

 

Inhoudsopgave

 

Allereerst zal ik beginnen met het tonen van de horoskoop van Nederland, waarvan in het algemeen bekend is dat het astrologisch gezien onder de Kreeft valt. Gek genoeg wordt dit al vermeld in de oudste leerboeken van de 15e, 16e en 17e eeuw door .o.a. William Lilly, Claude Dariot, William Ramesey, John Partridge en vele anderen. Het is dan ook geen verrassing dat de Ascendant van Nederland...... 

 

 

ook Kreeft is....

 

Deze horoscoop is reeds voorlopig gecorrigeerd op de tijd 12:01:45, maar daar kom ik later op terug. Merk nu reeds enkele zeer opvallende kenmerken in deze horoskoop.

 • De Maan staat verhoogd op de 29e graad Stier op een kritieke graad van de Vaste Ster Alcyone.

 • Mars staat ijzersterk verhoogd in Steenbok in het 6e huis, waar hij tevens "hard werken" aangeeft.

 • Mars werpt een krachtig sextiel naar Pluto dat in het buitenlandse (koloniale) huis staat, al wijzende op de koloniale activiteiten, maar ook op de buitenlandse handelsgeest.

 • Uranus en Jupiter, wel beide retrograde hebben een sterk sextiel met elkaar.

 • De Zon en Mercurius staan sterk op de cusp van het MC en benadrukken de handelsgeest van de Nederlanden. Mercurius retrograde geeft ook de beperkingen aan en de kwetsbaarheid, waarover later meer.

Ik toon u hieronder ook de aspectenlijst met daarin de parallellen en de conjuncties met enkele Vaste Sterren binnen de 1 graad nabijheid.

 

De aspectenlijst van de radix van Nederland

 

Ondanks dat ik de orbs vrij conservatief heb gebruikt, kunt u al zien dat er een grote veelheid aan aspecten bestaan tussen de planeten. De grote interactie van al die planeten geeft al aan dat Nederland bruist(e) van de activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Ook hieraan zal ik later nog aandacht besteden. 

Eerst maar even een korte terugblik in de ontstaansgeschiedenis van Nederland met gebruikmaking van enkele bronnen op het Internet, zie de bronverwijzingen aan het einde.

 

"......Nadat de napoleontische troepen zich in 1814 hadden teruggetrokken, kwam Nederland als staat terug op de kaart van Europa. Nederland had altijd al een belangrijke rol gespeeld als buffer om de Franse expansiedrift in toom te houden, en in het bijzonder de Tsaar van Rusland wilde dat zo houden. Hij vroeg daarom om teruggave van de Nederlandse koloniën en herstel van de vooroorlogse situatie. De Britten dachten daar echter anders over. Ze wilden de rijke en strategisch belangrijke Nederlandse koloniën bij hun eigen overzeese Imperium voegen en wilden de Nederlanders daarvoor compenseren door hen meer grondgebied aan hun oost en zuidgrenzen te geven. De Oostenrijkers hadden daar wel oren naar want ze wilden eigenlijk af van hun Zuid-Nederlandse bezittingen die ver van Wenen lagen. De Oostenrijkers zagen bovendien het liefst deze gebieden bij de Republiek gevoegd. De andere optie, bij Pruisen, wilden ze absoluut niet om de groeiende Pruisische invloed in de Duitse landen niet nog meer te vergroten. Er lagen verschillende uitbreidingsplannen op tafel....."

 

"......Uiteindelijk zou Willem I het grondgebied krijgen van de Oostenrijkse Nederlanden van in 1789 (dus zonder Frans-Vlaanderen), de oude Republiek, en het Land van Luik, mits enige grenzen werden rechtgetrokken. Willem I poogde nog Givet, Quesnoy, Maubeuge, Valenciennes en Condé te verkrijgen, maar faalde hier in. Frankrijk was tevreden, want men vreesde dat de grootmachten Elzas-Lotharingen en Frans-Vlaanderen zouden opnemen in het verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Sittard wilde Duits blijven maar kwam bij het verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Herzogenrath wilde Nederlands blijven maar kwam toch bij de Duitse Bond.
Luxemburg hoorde in principe niet tot het verenigd Koninkrijk, en maakte deel uit van de Duitse Bond, maar Willem laste het in zijn verenigde Nederlanden in. Willem maakte zich sterk voor de toevoeging van deze gebieden aan Nederland en de mogendheden waren uit politiek oogpunt (buffervorming tegen Frankrijk) geneigd zijn wens te vervullen, doch, zoals vermeld, niet helemaal. Op 1 maart 1815, toen het congres nog in volle gang was, wist Napoleon van Elba te ontsnappen. Al snel had hij weer een grote legermacht onder zijn bevel, waarmee hij opnieuw oprukte tegen de mogendheden. Uiteindelijk werd hij door Pruisische, Hollandse, Belgische, Nassause (onder aanvoering van de prins van Oranje) en Engelse legers verslagen bij Waterloo. 
Daarna aarzelde Willem niet langer en riep zich op 16 maart 1815 met instemming van de mogendheden uit tot Koning der Nederlanden....".


Meerdere horoskopen van een land mogelijk?

 

In het zeer waardevolle boekje "An Introduction to Political Astrology" van Charles Carter4 vinden wij drie horoskopen terug van het land Engeland. De eerste is gemaakt voor 25 december 1066, 12 uur 's middags bij de kroning van William-1 te Westminster (Londen). Carter heeft ontdekt dat deze horoskoop nog prima voldoet voor het moderne Engeland! Met name noemt hij de kritieke stand van Uranus op 28.30 Boogschutter, vierkant de Maan op 29.00 Vissen.

Als tweede toont hij een horoskoop voor 1 mei 1707 om 0.00 uur te Londen bij de Vereniging van Schotland en Engeland die als eerste door Vivian Robson werd gepubliceerd en door velen wordt gezien als de enige echte horoskoop van Groot Brittannië.

Als derde toont Carter een horoskoop voor 1 januari 1801 om 0.00 uur voor Greenwich tijdens de bekrachtiging van de "Act for the Union of Great Britain and Ireland". Alle drie horoskopen worden door Carter als waardevol beschouwd. Op diverse momenten in de geschiedenis blijken alle horoskopen te werken op speciale gebieden: kunst, oorlogsvoering, industrie, etc.

 

Het is dus niet vreemd om meerdere varianten van een landenhoroskoop te hebben. Voor Nederland is de kroning van Koning Willem-I te vergelijken met die van de Engelse 1066-horoskoop.

 

Uit de internet encyclopedie Wikipedia is nog te lezen: "....Nadat het latere Nederland in 1813 bevrijd was van Franse overheersing door Pruisische en Russische troepen, keerde Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder Willem V na zijn landing in Scheveningen terug naar Den Haag, om er op 2 december 1813 de titel van Soeverein Vorst der Nederlanden te ontvangen....". Deze datum zou evengoed gebruikt kunnen worden om de landenhoroskoop op te richten. In Het tijdschrift Sagittarius, 1983, No.2 heeft deze horoskoop gestaan en is kort van commentaar voorzien, maar er is daarna weinig meer mee gebeurd. Wellicht zijn er nog andere datums denkbaar voor een oprichtingshoroskoop.

 

 

Correctie op gebeurtenissen.   

 

Het is natuurlijk het beste om zo'n oprichtingshoroskoop te corrigeren voor gebeurtenissen. Bij landenhoroskopen is dat een manier waarin weinig onduidelijkheid kan bestaan. De gebeurtenissen die zich in een land afspelen, zijn altijd op de dag nauwkeurig bekend en zijn uitvoerig gedocumenteerd in kranten, boeken, reportages, etc. Feitelijk is dit een zeer mooie vorm van astrologie, want er is een hoeveelheid feiten in overvloed om correcties mee uit te voeren. Ook de aard van de gebeurtenissen ligt duidelijk vast en hiermee moet het mogelijk zijn om een landenhoroskoop tot op enkele seconden nauwkeurig te corrigeren, mits men een redelijk betrouwbare begintijd heeft om aan te kunnen rekenen.

 

Ik heb voor de huidige horoskoop van Nederland de volgende gebeurtenissen uitgekozen:

 1. 24-10-1929, de wereldwijde beurskrach met volledige ineenstorting van de beurzen en het economisch leven

 2. 10-05-1940, de bezetting van Nederland door Duitsland in de Tweede Wereldoorlog

 3. 06-05-1945, de officiële bevrijding van Nederland, maar hierbij moet wel vermeld worden dat de bevrijding op diverse plaatsen op verschillende tijden begon. Zo werd Maastricht reeds op 14-09-1944 bevrijd en op 23-03-1945 vochten de geallieerde troepen bij Dinxperlo en Elten en in het voorjaar van 1945 werd het Noorden bevrijd. Dit is een moeilijker correctiemoment, maar de uiteindelijke totale bevrijding is wel weer belangrijk.

 4. 01-02-1953, de watersnoodramp in Zeeland, hierbij kwamen ruim 1800 mensen om het leven.

 5. 10-12-1949, de teruggave van de Oost-Indische koloniën.

 6. 30-04-1980, het aantreden van Beatrix als nieuwe koningin, hetgeen een "Koningsoproer" veroorzaakte in Amsterdam.

 7. 04-10-1992, de Bijlmerramp, waarbij een Israelisch vrachtvliegtuig zich in een flatgebouw ramde.

Dit zijn al heel wat feiten en ik wilde hieronder in het kort laten zien welke correcties ik in gedachten had bij de deze 7 gebeurtenissen:

 1. MC vierkant Venus op 14.16.12 Kreeft. Venus is de natuurlijke heerser van geldzaken, maar heerst ook over huis-2 die de staatsfinanciën aangeven. Deze correctie geeft een tijd van 12:02:07.

 2. Pluto conjunct MC op 22.53.46 Vissen. De totale overmeestering vanuit het buitenland (Pluto in H9) is hiermee zeer denkbaar. De agressor Duitsland wordt door Pluto voorgesteld die per definitie anti-Stier is (Israël en het jodendom valt onder Stier). Dit geeft een tijd van 12:01:57.

 3. Cusp-9 oppositie Neptunus. Cusp-9 in Tweelingen (Amerika, de buitenlandse troepen). Neptunus is de vertegenwoordiger van de status van Nederland. De bevrijding heeft zeer veel mensenlevens gekost en leed veroorzaakt. De oppositie is daarvoor een goede aanduider, bevrijding door strijd. Er resulteert een tijd van 12:01:46.

 4. Venus oppositie MC op 22.56.13 Vissen. Venus staat hiermee pal op de cusp-4 hetgeen de woningsituatie aangeeft. Venus staat in val in Maagd en de oppositie met het waterteken Vissen spreekt boekdelen. Dit geeft een tijd van 12:02:06

 5. MC driehoek Uranus-retrograde. Uranus in het koloniale teken Boogschutter in H5 als Rijksdeel van Nederland. Dit geeft een tijd van 12:01:52.

 6. MC vierkant Uranus-onderling. Uranus geeft het oproer aan, staande  in het 5e huis, het Koningshuis. Er was in die tijd veel maatschappelijke onrust en veel woningnood. Veel onrust werd veroorzaakt door de krakersbeweging. Deze correctie geeft een tijd van 12:00:42.

 7. Mars conjunct Cusp-11 op 0.40.09 Stier. Cusp-11, het vliegverkeer; Mars de brandhaard;Stier: Israël. Tijd: 12:01:38

Alle tijden liggen zeer dicht bij elkaar en zijn op volgorde: 12:00:42 ; 12:01:36 ; 12:01:46 ; 12:01:52 ; 12:01:57 ; 12:02:06 en 12:02:07. Gemiddeld geeft dit een tijd van 12:01:44. De gemaakte horoskoop hierboven was intuïtief gekozen zonder al dit rekenwerk. Ik geef er altijd de voorkeur aan om een (of meerdere) gebeurtenis(sen) te gebruiken die plotseling plaatsvinden en die geen voorwerking hebben, want als er al voorwerking is en dingen staan min of meer te gebeuren, dan is het ook mogelijk (en zelfs waarschijnlijker) dat het eerste aandienen van de gebeurtenis reeds als correctiedatum moet worden gebruikt.


In bovenstaand lijstje zijn de werkelijk plotselinge gebeurtenissen aan te bevelen: (1) De beurskrach ofwel Zwarte Donderdag waarbij de beurskoersen in 1 dag volledig instortten; (2) de bezetting door de Duitsers ongeacht de neutraal-verklaring door Nederland; (3) de watersnoodramp in Zeeland en (4) de Bijlmerramp als een letterlijk uit de hemel vallend onheil. De tijden van deze correcties zijn de volgende: 12:02:07 ; 12:01:57 ; 12:02:06 en 12:01:38. De gemiddelde tijd voor deze gebeurtenissen ligt op: 12:01:57. Toevallig komt dit ook nog letterlijk overeen met een van de correcties, nl. de inval van de Duitsers op 10 mei 1940.

 

Het is dan ook deze tijd die ik vanaf nu zal aannemen als de gecorrigeerde oprichtingstijd. De nieuwe horoskoop van Nederland ziet er dan als volgt uit, waarbij ik de progressies heb neergezet op het moment van de Duitse inval. 

 

De gecorigeerde horoskoop van Nederland

 

Opmerkelijk is hierbij dat de retrograde Saturnus op 7 boogseconden na een partiel halfvierkant met de Zon maakt en zodoende een grote vrijheidsbeperking oplegt, want Saturnus retrograde in Waterman is een tiran die alle vrijheid wegneemt. Saturnus zo vlakbij de cusp van H8 geeft de vernietigingstendens aan, juist omdat Waterman op deze cusp staat in een vierkant met zijn eigen mundane positie. De Maan loopt in op en vierkant met de Zon die precies op 14 mei 1940 volliep bij de officiële capitulatie van Nederland na de bombardementen op Rotterdam.

Merk op dat de progressieve Zon nog een driehoek maakt met de Radix Zon, maar zowel de progressieve- als de radix Zon staan zwak in watertekens. Het duidt evenwel op een grote weerbaarheid en een strijdlust om niet op te willen geven, want het teken Kreeft op de Ascendant geeft een grote vastberadenheid aan.

 

Het belang van een grote nauwkeurigheid in de berekeningen is enorm, want de progressieve (retrograde) Pluto in 1940 heeft een snelheid van slechts -33 boogseconden per jaar, hetgeen betekent: 1" per 11 dagen! Het radix MC moet dan ook precies op de stand komen te staan van de progressieve Pluto op 10-5-1940 en die was: 22° 53' 46,1" Vissen. De exact bijbehorende geboortetijd is dan 12:01:56,7 uur, maar let op! De coördinaten van de uitroeping door Koning Willem-I moeten ook precies zijn!

 

Deze heb ik niet, wellicht dat onderzoekers of geschiedschrijvers deze wél kunnen achterhalen. Ik heb de coördinaten van het centrum van Den Haag genomen (de Grote Kerk), maar of Willem-I precies dáár zijn Koningsschap heeft uitgeroepen, dat is de grote vraag.

 

 

De analyse van de horoskoop van Nederland 

 

Strijd tegen het water

 

De hierboven getoonde gecorrigeerde horoskoop van ons land heeft enkele bijzondere kenmerkende punten. Allereerst natuurlijk de Kreeft Ascendant. Astrologisch gezien, valt Nederland onder de Kreeft, maar ook Zuid-Afrika en dit natuurlijk door ons koloniale verleden. Ook Amsterdam, onze hoofdstad valt onder dit volhardende teken. Dat Nederland veel met de zee te maken heeft, wordt duidelijk door beide watertekens Kreeft en Vissen op de belangrijkste huizen van de horoskoop. Nederland is door het water groot geworden in de VOC-periode en het is ook groot geworden door de strijd tegen het water. Leeghwater (1575-1650) ontwikkelde al een systeem voor de ontwatering en bewatering van onze polders en in de oorlog tegen Spanje werd Nederland beroemd door de geuzen die gebruik maakten van ondergelopen landsgebieden. De sterke driehoek tussen MC en Ascendant binnen de 1 graad orb geeft wel aan dat Nederland altijd sterk uit de strijd komt tegen het water, zelfs na grote bedreigingen van datzelfde water. De watersnoodramp van 1-2-1953 gaf vele slachtoffers, maar hieruit werden de Deltawerken geboren die Nederland wereldberoemd maakten en een grote veiligheid boden voor een langere periode. Zelfs nu dat de hoger wordende waterstanden in de komende decennia weer een bedreiging lijken te worden, zal Nederland hiertegen passende maatregelen nemen. Het is een zéér sterke driehoek tussen MC en Ascendant en geeft een soort onoverwinnelijkheid aan, maar altijd na zware strijd en een soort kwetsbaarheid, want het zijn "zachte" tekens.

 

Zeevarend volkje

 

De belangrijke invloed van de elementen water op de twee belangrijkste huizen geeft ook het belang aan dat de zee had en heeft voor de visserij en voor onze koloniale activiteiten in het verleden. Onze Nederlandse voorvaderen hebben gouden tijden beleefd bij de uitoefening van de zeevaart. De VOC heeft voor zeer grote welvaart gezorgd, althans bij de beter gesitueerden, maar heeft ook voor het gewone volk werkgelegenheid betekend en uiteindelijk profiteerde iedereen in zekere mate hiervan. Het teken Kreeft geeft natuurlijk de zee aan en de visserij, maar ook allerlei beroepen die met het water te maken hebben, zoals zeilmakerijen, en alles voor de scheepsbevoorrading, maar ook de navigatie, cartografie voor zeeroutes en zo meer. De vertegenwoordiger van de Ascendant is natuurlijk de Maan, die heel voornaam en verhoogd staat in het teken Stier in het 11e huis en natuurlijk altijd op de centen let, want Stier blijft altijd een financieel teken. Deze Maan staat sextiel Zon en driehoek Pars Fortuna en verder nog halfvierkant Venus, wat toch problemen en risico's geeft voor de gewone mensen. Venus is natuurlijk de dispositor van de Maan en Venus zelf staat er niet geweldig bij in Ram. Dit legt wel een zekere spaarzaamheid aan de dag voor de Nederlanders. Men geeft het geld liever niet uit en spaart voor moeilijker tijden. Dit is natuurlijk een algemene tendens, want de horoskoop verandert in de loop der jaren en andere planeten krijgen het voor het zeggen. Maar van nature is het Nederlandse volk een spaarzaam volk geweest en met de Maan in Stier is de Nederlander altijd geïnteresseerd in geld verdienen, sparen of investeren. De Maan bestraalt de Ascendant met 6° orb en dat is nog net binnen de grens, maar dit is wel erg belangrijk. Als de heerser van een cusp juist die cusp gunstig bestraald, dan is vaak een goed teken voor de zaken van dat betreffende huis.

 

De zeevaart en ook ons koloniale verleden heeft het land in ieder geval rijk gemaakt en dat is duidelijk waarneembaar in deze horoskoop. Dat koloniale verleden brengt ook weer andere problemen met zich mee, waarover later meer.

 

Een sociaal en open en duidelijk land

 

Als MC en Ascendant zo nauw verbonden zijn door een driehoek binnen de 1° orb, dan is dat een indicatie dat het uiterlijk optreden naar buiten in overeenstemming is met de interne gesteldheid. Nederland wist zijn mannetje altijd te staan en kwam daar altijd voor uit. Nederland heeft voor vele andere landen in de wereld een uitgesproken "sociale" en "humane" mentaliteit, zelfs soms veel te soft en te makkelijk "toegeven aan..". En dat is ook de andere kant van de medaille. Het driehoek is in feite te zacht, te makkelijk en helemaal niet streng. Daarom kan er zoveel in dit land wat in vele andere landen ondenkbaar zou zijn. Deze mentaliteit heeft duidelijk een keerzijde, maar deze mentaliteit komt niet alleen tot stand door de opvattingen van de gewone mensen, het volk zogezegd, maar is ook een weerspiegeling van de rechterlijke macht en de regeringen die er zijn geweest. Of dit nu zo geweldig is voor iedereen durf ik te betwijfelen. De misdaad is enorm omhoog gegaan, er worden veel te lichte straffen uitgedeeld voor zware vergrijpen en de verloedering grijpt al jarenlang om zich heen. Door deze driehoek is Nederland niet goed in staat om een harde vuist te maken tegen al die uitwassen. Maar zoals ik al schreef, heeft elke constellatie voor- en nadelen en in het ene tijdperk brengt zo'n constellatie voordelen en roem en in een ander tijdperk weer nadelen en negatieve zaken.

Gastvrijheid

U weet dat de gastvrijheid onder het teken Kreeft valt. In de kleinere kring van het gezin is de Kreeft de gastvrije moeder of vader, waarbij iedereen op bezoek kan komen en mag mee-eten. Als er dan nog extra wensen zijn, dan zal de zorgzame huisvader of -moeder deze wensen alsnog in vervulling laten gaan. "Laat de kindertjes tot ons komen" zou een lijfspreuk van de rechtgeaarde Kreeft kunnen zijn.
In groter verband heeft Nederland ook deze kenmerken door de Kreeft Ascendant. Nederland is altijd erg gul geweest met ontwikkelingswerk en donaties voor de armeren, waar ook ter wereld. Op wereldschaal is ons land een erg klein land, maar wij geven vaak zelfs in absolute zin erg veel geld aan goede doelen of dat nu binnen het eigen land wordt besteed of ergens anders ter wereld. Bij grote rampen of erge situaties sluiten de rijen zich aaneen, er komt een nationale uitzending op TV en men schenkt in grote mate geld voor het gestelde doel. Dit is een typisch Nederlandse situatie die men vrijwel nergens anders in Europa of de wereld aantreft.
Als men het boekje "Degrees of the zodiak symbolized"5 leest, dat rond 1900 werd geschreven door het grote medium Charubel (op verzoek van Alan Leo) dan staat bij de 23e graad Kreeft te lezen: "…..een sterke man met een schort voor. Deze graad beheerst werkzaamheden die zijn verbonden met de bevoorrading voor het publiek. Het zal van toepassing zijn voor de manager van een restaurant, de herbergier of een slager…"
In de Engelse versie staat "catering" vermeld wat ik hier met "bevoorrading" heb vertaald, maar in bredere zin betekent het ook het verzorgen van voedsel voor anderen of het verzorgen van onderdak voor anderen.

De juiste Ascendants-graad moet dan wel bekend zijn door correctie van de horoskoop of door een nauwkeurige geboortetijd, anders werken de omschrijvingen niet. De individuele graden van de zodiak zijn heel erg belangrijk en zij kunnen extra zaken toevoegen aan een horoskoop. Beschouw het als de slagroom op het ijs dat nét even dat extraatje geeft dat anders niet voorhanden zou zijn.
Individuele zodiakgraden zijn al in de verre Oudheid gebruikt en de Babyloniërs hadden al een dergelijk systeem dat was uitgewerkt tot op de individuele boogminuut, dus zodoende hadden zij 360 x 60 = 21.600 verschillende beschrijvingen. Julius Firmicus Maternus doet hier ook melding van in zijn boek "Matheseos" dat in de 3e eeuw na Chr. verscheen en waarvan de vertaalde versie uit 1976 in mijn aankomende Astrologische Nieuwsbrief No. 3 als boekbespreking is opgenomen.

De individuele graden werken erg sterk op zeer bepaalde, geselecteerde punten van de horoskoop, zoals de Ascendant, het MC en het Pars Fortuna en meestal niet op de planeten, die nauwelijks van hun plaats wijken bij kleine tijdsverschillen. Vier minuten verschil in geboortetijd / oprichtingstijd maken in het algemeen een verschil van 1 graad in de bovengenoemde punten.


Naam, faam en reputatie

 

Het MC, de planeten die erin staan en de aspecten naar het MC geven een indicatie van de naam, faam en reputatie van een land en geven ook de richting aan waarin die reputatie is opgebouwd en de redenen waarom. Toch is dat een zaak die zich continu evolueert, dus men moet ten alle tijden ook de progressieve horoskoop berekenen, het progressieve MC en alle aspecten hierop. Alleen zó kan worden bepaald in welke richting die reputatie zich ontwikkelt. Kijken wij allereerst naar de Radix-situatie, dan zien wij het volgende patroon:

 

  Prominent aanwezig in het 10e huis zijn de Zon en Mercurius. Beide staan zeer
  dicht tegen de cusp aan en hebben zodoende een zeer grote invloed. Het geeft grote
  eer en roem aan, maar tegelijkertijd grote risico's en gevaren, zoals de strijd tegen
  het water. Dat de Zon als algemeen symbool voor "de koning" juist daar staat, is
  zeer symbolisch voor juiste deze horoskoop, die tenslotte de uitroeping van
  Nederland symboliseerde die door koning Willem-I werd gedaan.
  Maar in het algemeen betekent het ook dat Nederland niet zo snel een republiek zal
  worden. De conjunctie met een retrograde Mercurius die in Vissen in vernietiging
  staat, betekent ook dat de Koning (lees ook koningin) niet de almachtige vorst is.
  Er wordt ook geknaagd aan die zetel, want Mercurius als heerser van H4 is ook
  het gewone volk. Er is dus tevens een kritische houding naar de vorst aanwezig en
  dit heeft meer dan eens geresulteerd in overwegingen of het koningshuis wellicht
  een kleinere invloed zou moeten hebben.

 

 

 

Zeer belangrijk is de ijzersterke driehoek van Mars uit het 6e huis naar het MC. Mars staat verhoogd in Steenbok en geeft de harde werkers mentaliteit van Nederland aan. Men is over het algemeen concreet, recht door zee en men pakt de zaken soms ook hard aan en het resultaat is er dan ook naar: welvarendheid en zorg voor de sociaal minder bedeelden, want Mars staat tenslotte in het 6e huis van de sociale insteek en de zorg voor de minderen. Dat is wel veranderd door de eeuwen heen, maar de basisinvloed is er wel. Zich beschermen tegen het hoge water is o.a. ook de werking van Mars in Steenbok, want Steenbok beschermt, Steenbok houdt tegen. Het is de harde materie (beton, aarden wallen, dijken, keeringen) die wordt ingezet tegen de waterelementen (Vissen op het MC).

 

Mars geeft ook de strijd aan om sociale rechtvaardigheid. Aangezien Mars hier in verhoging staat, is zijn werking edeler geworden, in zekere zin minder destructief en brengt hij het goede naar boven van het 6e huis, de onderwerpen die te maken hebben met sociale bewogenheid, zoals de AOW, een uniek concept in de wereld van onze na-oorlogse minister-president, maar ook de pensioenvoorzieningen en zorg voor ouderen wordt aangegeven door Mars in het teken van de "ouderen", Steenbok. Dus Mars heeft hier bij aanvang een bepaalde extra kracht meegekregen, die hij met zich meedraagt, ook als hij later progressief door andere tekens loopt en andere aspecten maakt. Die extra kracht kan in het voordeel werken als Mars goede aspecten maakt vanuit "goede huizen" of kan juist nadelig werken bij slechte aspecten en vanuit "slechte huizen". De accidentele extra kracht van Mars werkt dus in beide richtingen, maar nooit op hetzelfde moment tegelijk.

 

Koloniaal verleden

 

Een ander aspect, en dat is onze koloniale erfenis, is het aspect Neptunus vierkant MC. Neptunus staat ook in het 6e huis, maar in het teken Boogschutter, wat al een signaal is voor buitenlandse- en koloniale aangelegenheden. Neptunus als waterplaneet heeft in Boogschutter niets te zoeken en staat daar niet zo best. De enige oppepper die Neptunus hier krijgt, is een halfsextiel door Mars. Het is nauwsluitend halfsextiel met 10 boogminuten afstand en de verhoogde Mars geeft voldoende daadkracht aan Neptunus om zijn werk te doen.

De koloniale activiteiten van Nederland in Oost- en West Indië worden dus aangegeven door Neptunus vierkant MC, maar ook door... Pluto in het 9e huis, want het 9e huis heeft van nature te maken met buitenlandse handel, export, zeevaart, maar ook met het internationale recht, dat al in de tijd van Hugo de Groot een grote aanzet kreeg. Denk aan het Vredespaleis als Internationaal Hof van Justitie, waar reeds vele grote zaken zijn voorgekomen.
Dus Nederland wist wel goed waar het zijn grondstoffen en specerijen vandaan moest halen. Bauxiet en Aluminium vallen onder Neptunus (zie les over Vissen en Neptunus) en Suriname zat en zit vol met deze grondstof. Dat dit eens verloren zou gaan, wordt al door het vierkant van Neptunus aangegeven. Uiteindelijk werd Oost-Indië in 1949 opgegeven en in 1975 werd Suriname onafhankelijk. In 1986 verkreeg Aruba de status aparte in het Koninkrijk der Nederlanden. Dit hield in dat het eilandgebied Aruba, tot dan toe deel uitmakend van de Nederlandse Antillen, als zodanig opgeheven werd. Momenteel is er overleg gaande voor de eilandgebieden Curaçao en Sint-Maarten om ook voor hen een eigen status te creëren.

 


Buitenlandse bezetter(s)

 

Nederland is niet vaak door buitenlandse landen bezet of aangevallen geworden. Ik zal er echter twee momenten uitlichten die voor veel Nederlanders nog steeds als "belangrijk" worden ervaren.

Ten eerste de Tachtig- Jarige Oorlog tegen Spanje die duurde van 1568 tot 1648. Wanneer deze oorlog precies uitbrak, is niet vast te stellen. Ik heb de progressieve horoskoop voor 1 juni 1568 berekend en hieronder weergegeven. U weet dat dit wordt bepaald door de rekensom: 1568 - 1815 = -247 min 1 = -248 dagen in de efemeride. Dit zou dan de progressieve horoskoop worden voor 16 maart 1568. U zoekt dan vanaf 16-3-1815 terug en wel 248 dagen ervoor en voor die dag berekent u de planeten en de huizen. De volgende horoskoop is dan van toepassing:

 

De progressieve horoskoop aan het begin van de 80-jarige oorlog tegen Spanje

 

U ziet hier enkele zéér opvallende progressieve standen:

 • progressief MC oppositie Mars, dit is nog inlopend en vanaf 1570 direct actief.

 • progressieve Zon oppositie Mars, tevens inlopend en vanaf 1569 direct actief.

 • progressieve Mars oppositie Saturnus (de dispositior van de radix-Mars) en dit loopt 4 jaar later actief.

 • progressieve Uranus retrograde bezig in een oppositie met de Maan, het Nederlandse volk.

 • progressieve Ascendant oppositie Venus, dit wordt vanaf 1569 actief.

U ziet hoe hier de GEHELE horoskoop in al zijn belangrijkste punten in de problemen komt: MC, Ascendant en de Zon.

Over de nauwkeurigheid van de berekende standen hoeft u zich geen zorgen te maken, want Newcomb (vanaf versie3) berekent alle planeten met 0,005 boogseconden nauwkeurig en de Maan met ca. 0,05 boogseconden, zie de nauwkeurigheden bij de info over programma Newcomb.

 

Voor het andere belangrijke moment, de Duitse inval,  is de horoskoop reeds getoond aan het begin van dit artikel. De belangrijkste stand is hier Pluto die retrograde conjunct het MC komt te staan:

 

 

Als het goed is, zou in elke landenhoroskoop bij een inval door een vreemde mogendheid, dus een staat van oorlog voor dat land, het MC van dat land in het geding moeten zijn. Het MC geeft altijd de soevereiniteit aan, maar ook de "eer" van het ongeschonden zijn ofwel 's lands eer. Dit is hier in beide gevallen zo geweest.

 

Nederland koeienland en de positie van de Maan

 

Zoals u weet, wordt in elke landenhoroskoop het gewone volk, de mensenmassa vertegenwoordigd door de Maan. Maar de Maan staat ook voor de gewassen op het land en het land als zodanig (als grond), maar ook voor de vrouwen en geboorten. U ziet in de radixhoroskoop de Maan staan op 28.21.47 Stier en u weet dat de Maan in het teken Stier in verhoging staat. Landbouw en veeteelt zijn voor Nederland altijd erg belangrijk geweest. Nederland was ooit het grootste melk- en kaas producerende land van Europa. Koeien waren letterlijk overal te zien in de "goeie ouwe tijd". Heel veel geld is er verdiend met onze land-, tuinbouw en veeteelt. Het teken Stier blijft natuurlijk altijd het grotere geld aangeven, de inkomsten uit productie, maar natuurlijk ook de zorgen om geld.

Maan sextiel Zon, waarbij Maan verhoogd in Stier staat in het gunstige 11e huis is een mooie positie, eigenlijk een beschermde positie voor ons land. Ook staat de Maan driehoek Pars Fortuna die in het 4e huis staat, het oorspronkelijke huis van de Maan. Pars Fortuna in huis-4 geeft ook de welvaart aan als gevolg van land- en tuinbouw, want het teken Maagd heeft ook te maken met land- en tuinbouw, zoals u weet uit mijn andere artikel over de mundane situatie in maagd.

 

De Maan staat nagenoeg onbeschadigd, alleen het halfvierkant met Venus die er zelf niet goed bij staat, werkt wel negatief uit. 

Op het moment van de watersnoodramp op 1 feb. 1953, zag de progressieve horoskoop er als volgt uit:

 

Progressieve horoskoop tijdens de watersnoodramp op 1 feb. 1953

 

De progressieve Venus staat op 2,5 boogminuten na oppositie het (waterige) MC en ging er veel kostbare grond verloren en vonden uiteindelijk ruim 1800 mensen de dood. Venus in het 4e huis oppositie MC is ook een aanwijzer voor problemen met de bevolking. Dit is dus de negatieve uitwerking van Venus, die oorspronkelijk in Ram in vernietiging staat en daar dus niet goed kan functioneren. Deze invloed neemt Venus mee in haar progressieve omloop.

 

Maar terug naar de Maan. De Maan heeft hier een zeer belangrijke functie, want als heerseres over de Ascendant vertegenwoordigt zij Nederland als zodanig. Het nagenoeg onbeschadigd zijn van die Maan is erg belangrijk want het geeft een soort onschendbaarheid aan. Grote natuurrampen gaan vrijwel aan ons land voorbij, behalve de watersnoodramp dan. Maar geen aardbevingen of andere natuurrampen en zelden een oorkaan. Dat is voor de Maan een zeer mooie opsteker en voor ons, Nederlanders, allemaal. Nederland weet zich bijna altijd aardig te redden uit de grootste problemen. 

Natuurlijk geeft de uiterst vruchtbare positie van de Maan ook bevolkingsgroei aan. Het kleine landje is overbevolkt. Het aantal inwoners per km2 is het grootst van Europa en wij moeten inventief zijn om de hiermee samenhangende problemen het hoofd te bieden. Grote gezinnen waren vroeger heel normaal al is daar natuurlijk erg veel verandering in gekomen.

 

De Maan staat op kleine afstand van de bekende Vaste Ster Alcyone, een van de vele sterren in de cluster. Volgens Vivian Robson is de invloed als volgt: "...Het maakt de geborene losbandig, ambitieus, turbulent, optimistisch en vredelievend. Ook geeft het vele reizen, succes in landbouwachtige activiteiten en door toepassing van een actieve intelligentie. Hij veroorzaakt ook blindheid, schandalen en een gewelddadige dood. De invloed van de Pleiaden is duidelijk slecht te noemen....".

Voilà, de invloed van Alcyone. Veel is er wel in te herkennen, maar of de rest ook van toepassing is, kan ik niet zo bevestigen. 

Het raadsel van de vaste sterren zit hem in de basisinvloed, zoals die door Ptolemeus is vastgesteld. Hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, zal altijd wel een raadsel blijven, maar het is soms ongelooflijk hoeveel informatie men kan destilleren uit de (soms gecombineerde) invloeden. Hierover zal ik uitgebreid vertellen in mijn boek "De Vaste Sterren, een praktische toepassing in de astrologie" dat waarschijnlijk juli 2009 uitkomt. Ptolemeus geeft Alcyone een invloed van de Maan en Mars, zie ook Boek-1, hoofdstuk 9 van de Tetrabiblos. Maar dat is dan niet zo maar Maan en Mars als losstaande universele planeetinvloeden, nee het gaat om Maan en Mars in de betreffende horoskoop, dus om hun totale status en die is weer samengesteld uit de positie in huis en teken en aspecten. Dit geeft Alcyone een veel mildere werking dan in het algemeen wordt gehanteerd.


Het vijfde (koninkrijks) huis

 

De positie van de lastpak Uranus in het vijfde huis van de horoskoop van Nederland geeft altijd problemen aan bij koninkrijks kwesties, zoals de positie van het koninklijk huis, relletjes daaromheen, overzeese gebieden, afscheiding van landsgebieden van de koninkrijk en meer van dergelijke kwesties.
 

  Hier ziet u de positie van Uranus afgebeeld. De retrograde positie
  is niet gunstig en geeft veel last door overzeese gebiedsdelen,
  omdat Uranus in het verre teken Boogschutter staat.
  Gelukkig krijgt Uranus twee sextielen van Jupiter en van Saturnus.
  Het sextiel van Jupiter is erg belangrijk, want Jupiter is de dispositor
  van Uranus. Jupiter is de gastheer over het teken Boogschutter 
  waar Uranus op bezoek komt. Het is dus goed als de gastheer zijn
  gast goed gezind is. Maar Jupiter is wel retrograde, dus uiteindelijk
  zal Jupiter ophouden om zijn steun te geven of de steun komt
  slechts mondjesmaat of met tegenzin.
  Gelukkig is er ook het sextiel met Saturnus die wat meer gewicht
  in de schaal legt en wat langduriger van aard is. Zodoende konden
  de ex-koloniale gebieden nog langere tijd onder Nederlands bestuur
  blijven.

 

 

 

 

Maar op 30 april 1980 toen Koningin Beatrix onze nieuwe koningin werd, stonden de progressieve standen zoals in de bovenstaande tekening aangegeven. Het MC maakte met een klein verschil een vierkant met die Uranus. Uranus de opstandeling, de oproerkraaier die tegen het koningshuis is. Die dag is een werkelijk "koningsoproer" geweest en staat velen nog vers in het geheugen. Nooit is er in Nederland zoveel openlijk protest geweest tegen een koningin of een heersend vorst.

Met de huidige oprichtingstijd van de horoskoop (12.01.56,7) liep het MC-aspect ca. 3 maanden eerder.

 

In de tijd van de overdracht van de macht aan Indonesië op 10 dec. 1949 stonden de progressieve planeten als volgt:

 

 

Geen van de progressieve planeten maakte een aspect, maar het progressieve MC van Nederland maakte op een afstand van 1 boogminuut (= 5 dagen tijd) het driehoeksaspect naar Uranus onderling en zorgde zodoende voor de "bevrijding" van zichzelf, want de kwestie Indonesië was inmiddels een loodzware last om de nek van Nederland geworden.

 


Tijden van recessie

 

De werkelijke enige echte zeer intensieve recessie die op wereldschaal toesloeg als een bom en waarbij de beurskoersen op één dag volledig in elkaar stortten was op 24 oktober 1929. De progressieve aspecten van die dag waren als volgt:

 

Progressieve horoskoop tijdens de beurskrach in 1929

  Het progressieve MC loopt op 2'18" afstand (= 12 dagen verschil)
  in een vierkant met Venus. Venus staat in Ram in vernietiging
  en geeft vrijwel geen goede indicaties. Venus is van nature met
  geldzaken verbonden. Venus is ook de dispositor van de Maan
  die geheel Nederland vertegenwoordigt als heerser van de 
  Ascendant. Venus is dus een belangrijke planeet, maar zij werkt
  steeds ongunstig.
  Ook de Zon liep al ca. 9 maanden eerder in mineurstemming. De
  beurskrach was uiteraard niet een op zichzelf staand verschijnsel
  maar was het resultaat van een steeds minder wordend econo-
  misch klimaat. Zowel het MC als de Zon lopen in het vallende
  12e huis niet gunstig.
  Het duurde toen ruim 20 jaar voordat de beurskoersen weer op
  het niveau kwamen dat ze ooit innamen vóór de beurskrach.

 

 

 

 

 

Uit de radixhoroskoop staat de planeet Mercurius voor het economisch klimaat van ons land. Zijn positie in Vissen, het teken van de boekhoudende economie geeft dit al aan en zijn prominente plaats zo dicht tegen de cusp van het 10e huis is een soort graadmeter voor onze economie. Ik heb hieronder het progressieve verloop van Mercurius afgebeeld tussen de jaren 1910 en 2000.

 

 

De linker-as geeft de positie in graden aan en u ziet Mercurius in 1910 een progressieve positie innemen van ca. 110 graden, ofwel 20° Kreeft. Daarna loopt Mercurius nog een beetje door, maar het keerpunt ligt rond 1930, waar de maximale positie wordt bereikt van 125 graden, ofwel 5° Leeuw, daarna beweegt Mercurius zich retrograde en dit duurt tot ca. 1955, waarna Mercurius zijn loop weer herstelt en directbewegend wordt op de 24e graad Kreeft en Mercurius blijft voorlopig directlopend tot het jaar 2040.

Mooi is hier te zien hoe de economische recessie van de jaren-30 wordt weergegeven door de retrograde Mercurius, daarna gevolgd door de oorlogsperiode 1940-1945 en vervolgens tot aan het daadwerkelijk herstel van de jaren-50. Vanaf dat moment is het met Nederland in een ras tempo bergopwaarts gegaan: de welvaart steeg, omstandigheden werden beter, de mobiliteit kreeg een grote impuls, kortom op alle vlakken heeft Nederland alleen maar groei meegemaakt. De rechtdoorgaande curve van Mercurius geeft dan ook aan dat Mercurius geen retrogradebeweging meer kende en hij met een vaart van 1 teken per 17 jaar door de zodiak bewoog. In 1963 kwam Mercurius in het teken Maagd terecht en in 1998 is Mercurius het teken Weegschaal binnengetrokken.
In de periode 1963-1998 had Mercurius dus zijn allersterkste tijd: in eigen teken én verhoogd en juist in die periode waren er de allergrootste- en belangrijkste verbeteringen en veranderingen aan de hand. Ook de gezondheidszorg nam met sprongen toe, want het teken Maagd heeft natuurlijkerwijze met de gezondheidszorg te maken en ook met voeding en de produktie van melk, melkproducten, vee, etc.

 

Verloedering

 

Vanaf 1998 loopt Mercurius in het teken Weegschaal en dan wordt Mercurius onderworpen aan het dispositorschap van Venus, die zoals u inmiddels weet in de horoskoop geen fijne positie heeft, in vernietiging in Ram. Hierdoor neemt de zuivere werking van Mercurius af. Mercurius gaat dan ook nog eens een oppositie maken met diezelfde Venus, zoals hieronder getoond:

 

Keerpunt in de Nederlandse economie

 

Een heel belangrijk keerpunt is de oppositie geweest van Mercurius met Venus. Mercurius beweegt zich in het teken Weegschaal in het 4e huis, de "binnenlandse aangelegenheden". Venus is heerser van Weegschaal en het is juist met die Venus waarmee Mercurius een oppositie maakt. Venus staat dan ook nog een vernietigd in Ram, dus dit is een zeer venijnig aspect dat gemeen uitwerkt. volgens mij is dit de verloedering die in Nederland in vergrote mate plaatsvond. Mercurius is niet alleen de economische graadmeter, maar dit planeetje geeft ook de mentaliteit aan, de moraal en in deze omstandigheden is het verloedering van normen en waarden.

Bovenstaande progressieve standen komen uit de datum 01-01-2007, maar merk op dat de progressieve Zon reeds 6,5 jaar eerder een oppositie maakte met het MC, dus ongeveer 2001 en dat was ook het jaar waarin de "internet"-zeepbel uit elkaar spatte, de "gebakken lucht" noteringen op de beurzen van allerlei internetbedrijven. 
Maar terug naar 2007, Mercurius maakte de oppositie met Venus ca. mei 2007 en dat was al een indicatie dat het systeem van banken bezig was met risicovolle zaken.

Maar de Zon is ook heerser over het 3e huis,die tevens de mentaliteit en het denken van "de Nederlanders" aangeeft. De oppositie van Zon met het MC geeft ook een soort "opstandigheid tegen..." aan, ook onverschilligheid en in de jaren die volgden, maakte de Zon twee grote opposities, nl. met  radix-Mercurius en met radix-Zon. De Zon dus die met zichzelf in oppositie komt, een zeer ingrijpend en indringend aspect.

Het eergevoel raakt op een dieptepunt, normen en waarden (let op hoe de Zon de "waarde" van iets aangeeft) raken verwaarloosd. Men heeft het gewoon té goed gehad in de afgelopen tijd. Gemak en onverschilligheid heeft zijn intrede gedaan. Het was de hoogste tijd dat die houding radicaal moest gaan veranderen. Vaak zijn hier erg zaken nodig, zoals een diepe recessie of zelfs een oorlog, dat laatste zal niet snel gebeuren, maar er moeten andere zaken gebeuren om de "nederlanders"  weer eens met de voeten op de grond te zetten, een einde te maken aan onverschilligheid en verspilzucht.


Vooruitzichten    

 

Mercurius loopt de komende jaren in op een vierkant met Mars in Steenbok in het zesde huis, het huis van werkgelegenheid. Dit vierkant wordt gevormd vanuit cardinale tekens Weegschaal en Steenbok en Mercurius vanuit een cardinaal huis. Dit geeft een bijzondere verschraling aan van de arbeidsmarkt. De gouden tijden zijn voorbij. Mars zélf loopt progressief op de volgende wijze:

 

De progressieve Mars van 1950 tot 2040

 

De planeet Mars heeft héél lang in het eigen teken Ram gelopen en rond 1987 trad hij progressief het teken Stier binnen om daarna slechts een beetje verder te komen. Mars haalde nét niet de eerste graad van Stier en u ziet in de radixhorokoop dat de cusp van het 11e huis op 0.46.11 Stier staat.

 

Een sterke uitvergroting van de curve van Mars geeft het volgende beeld:

 

 

Mars "schampt" letterlijk en figuurlijk aan het 11e huis op 30,7755 graden = 0.46.32 Stier en gaat daarna direct weer terug. Hij is dus retrograde gaan lopen in 1997 en blijft dit de komende 50 à 60 jaar doen. Al retrograde lopend, marcheerde Mars het teken Stier weer uit in 2007 op 2 jan. 2007, en dat heeft u in de horoskoop hierboven kunnen zien.

Als Mars dus in eigen teken loopt, heeft hij automatisch meer kracht, maar hij loopt retrograde en is daarmee wel gemener in zijn acties aan het worden. Hij "kijkt als het ware terug" op zijn verleden, het is een retrospectieve stand. Nederland gaat feitelijk terug in de tijd, d.w.z. er komen oude zaken weer terug, strengere wetten worden van kracht en het "goede van vroeger" wordt weer een verlangen als reactie op de laveloosheid en de tegenwoordige moraal. De boodschap van dit verhaal is tevens dat Mars feitelijk in het 10e huis is blijven lopen en nooit het 11e huis daadwerkelijk heeft gehaald. Hiermee blijft Mars aanzienlijk sterk in zijn akties, want het 10e, cardinale huis is een zeer sterk werkend huis en het raakt de economie en de status van ons land.

Het vierkant dus dat Mercurius maakt met de radix Mars heeft een dubbele werking, want Mars loopt nu zelf in eigen teken in het belangrijke 10e huis. Dit geeft een grote ommezwaai aan voor onze binnenlandse aangelegenheden en dit gaat een aanzienlijke duit kosten.

 

Mars staat in het dijkverzwarende teken Steenbok, zoals reeds geschreven en geeft zware materie aan, steen, beton, dijken, keeringen, tunnels, e.d. Mars gaat het gezicht van Nederland bepalen in de komende 20 jaar door zijn gang in het eigen teken Ram waardoor zijn betekenis enorm toeneemt in het sterke 10e huis. Nederland krijgt het daardoor wel moeilijker met zijn eer en aanzien (10e huis).


De huidige kredietcrisis

 

De progressies rond de datum 15 september 2008 zijn hieronder weergegeven:

 

De progressies rond het hoogtepunt van de kredietcrisis

 

Deze "opname" is van 15-09-2008, het is zomaar een snapshot, want de crisis verergerde zich steeds meer naarmate de weken voortduurden. Progressieve cusp-2, die de financiële wereld vertegenwoordigt, liep al ca. 1 jaar oppositie Draconis, die in Kreeft zeer sterk uitwerkt: de Draconis is tenslotte de Maansknoop, dus heeft in Kreeft wat meer zeggenschap. Tevens werkt Draconis puur materieel uit, dat is zo in gewone geboortehoroskopen alsmede in mundane horoskopen. De oppositie was maximaal precies 1 jaar geleden bij de eerste symptomen. Cusp-2 loopt nu naar een vierkant met Venus, maar dat is pas over 4 jaar aan de orde en geeft ook flinke financiële tegenslagen.

 

Merk tevens op hoe Cusp-3 oppositie cusp-3 loopt en Cusp-11 oppositie Cusp-11. De horoskoop lijkt zich op specifieke vlakken "om te keren" en die specifieke vlakken zijn vervoer, export, allerlei buitenlandse handel (cusp-3 en cusp-9) en koninkrijkszaken, cq. regeerperioden, koningsschap, parlementaire zaken .e.d.

Merk ook op hoe "druk" het is in het 4e huis: Zon, MC, Mercurius, Jupiter en Venus dringen er om een plaats. Venus is retrograde en is medeheerser van dit 4e huis en van het parlementaire 11e huis. Binnenlandse aangelegenheden spelen een zeer grote rol en alles kost een vermogen, want Venus retrograde geeft veel kosten en tegenvallers. De binnenkomst van de Zon in het teken Weegschaal waar ze "vernietigd" staat, geeft nu een zwakte aan in de interne Nederlandse aangelegenheden. Samen met het MC loopt de Zon bijna even snel naar een sextiel met Uranus, het MC over 3 jaar en de Zon over ruim 5 jaar. Dit gaat grote staatskundige hervormingen veroorzaken met een afsplitsing van enkele koninkrijksdelen.

Onder MC driehoek Uranus (onderling) werd Oost-Indië teruggegeven, waarschijnlijk is nu "West-Indië" aan de beurt.

 

Zie hoe Mercurius nét de onderlinge conjunctie met Jupiter heeft gemaakt. Het geeft een soort "mazzel" aan ondanks de zware economische toestand. Die mazzel duurt ca. 1 jaar vanaf heden, daarna gaat Mercurius binnen de 1 graad invloedssfeer lopen naar het vierkant met Mars en dan krijgt Nederland het erg moeilijk in economisch opzicht. De werkgelegenheidsvraagstukken gaan erg zwaar worden, want Mars in H6 heeft met werkgelegenheid te maken, maar ook met staatsdiensten,zoals politie, leger, gezondheidszorg. 

 

Op dit moment ligt de wereldeconomie in puin door de gevolgen van de kredietcrisis, maar Nederland lijkt voorlopig nog niet de zware gevolgen te dragen. Grote onoverkomelijke problemen zijn er nog niet. De maan loopt vanaf half november 2008 het 12e huis in en dat maakt de hele sfeer wel somber en pessimistisch. De recessie komt er zeker aan en deze duurt voort net zolang tot de Maan de Ascendant weer passeert op eind juni 2011, dan zijn de laatste restanten van de puinhopen opgeruimd. Echter vóór die tijd zijn er diverse grote en belangrijke aspecten geweest van zeer belangrijke punten in de horoskoop. Maar eerst volgt nu een opsomming van de aspecten op korte termijn:

 

 

Mercurius heeft op 13 september conjunct Jupiter onderling gelopen en liep daarna rond 5 oktober jl. driehoek het economische 12e huis. Dit huis staat op Tweelingen, dus Mercurius bestraalt met een driehoek zijn eigen huis, hetgeen beschermend werkt, want Jupiter gaf aan Mercurius een flinke dosis bescherming in de vorm van miljardensteun aan enkele banken.
Op 8 en 10 november loopt dan de Maan het 12e huis in en daar begint astrologisch gezien de recessie, want het 12e huis is een somber huis in mundaan opzicht. De recessie is nog niet schadelijk en het duurt nog maanden voordat de effecten daadwerkelijk merkbaar worden. Het driehoek van Mercurius is een enorme "boost" en geeft de steun aan van minister Bos.

Eind november 2008 lopen er goede aspecten en dat zal nog een keer extra steun betekenen aan enkele banken of eventueel bedrijven. Merk op hoe vaak het 12e huis nu betrokken is in enkele essentiële aspecten op 5 oktober, 8/10 november en 29 november.

Daarna lopen er dit jaar geen aspecten van betekenis, vreemd genoeg en wellicht keert dan de rust een beetje terug.

 

Het jaar 2009  

 

De progressieve aspecten voor het jaar 2009 zijn erg somber. Het lijstje hieronder geeft de vele pesterige aspecten aan. Merk op dat de progressieve Maan in Tweelingen langs erg veel Vaste Sterren loopt, die vrijwel allemaal naar uitwerken en vooral op de werkgelegenheid slaan.

 

 

Rond medio februari komen er allemaal nare berichten los en loopt het aanzien van Nederland achteruit. Rond 20 februari kan het alweer gebeuren dat een bank of een bedrijf van de ondergang gered gaat worden. Jupiter geeft de steun aan voor de binnenlandse economie (Jup. in H4). Het kan zijn dat de transport sector gesteund moet gaan worden, Tweelingen op cusp-12.

 

Staatszaken komen ca. 20 april in de publiciteit. Dit kan met de koninkrijksdelen te maken hebben en berichten over een aanstaande troonsopvolging kunnen naar buiten komen. Over de troonsopvolging zal ik aan het einde van dit artikel aandacht geven middels de horoskoop van koningin Beatrix en een speciale uurhoekhoroskoop voor een vraag die ik onlangs stelde.

 

 

De maand juli ziet er ook niet al te best uit. Maan vierkant Zon en Pars geeft veel verliezen aan en ook reputatieschade. Daarna lijkt het wat rustiger te worden en de maand augustus is eigenlijk niet zo slecht. Spectaculaire zaken zie ik niet zo direct gebeuren in de zin van catastrofes. De eerste helft van 2009 is ronduit slecht te noemen met zeer veel tegenvallers. De 2e helft lijkt wat rustiger te zijn en de Maan komt vanaf 13 november 2009 in haar eigen teken Kreeft te lopen en zal haar maximale kracht gaan bereiken en daarmee ook al haar progressieve aspecten, dus let op! Nog steeds moet de Maan vanuit het 12e, zwakke huis gaan opereren. Ons land is ziek, maar niet doodziek. Het 12e huis is ook de ziekenboeg, het is ook een mentaal huis, het huis van bezinning, bezinning op alle gemaakte fouten, bezinning op hebzucht, hufterigheid en onverschilligheid. De Maan is op bezoek bij de psychiater (12e huis) en geneest pas nadat zij de Ascendant passeert.

 

De aspecten rond die tijd komen uiteraard volgend jaar in een vervolgartikel terug. Conclusie: het gaat niet goed, maar ook niet rampzalig slecht. Ik vermoed dat Nederland het jaar 2009 zonder al te grote kleerscheuren kan uitzitten.


De Troonsopvolging 

 

Al schrijvende over de situatie in Nederland kwam het idee bij mij op om ook eens te kijken naar de toekomstige troonsopvolging en of dit uit de horoskoop van een land kan worden gehaald. Ik heb hiertoe van onze 4 laatste koninginnen de benoemingen cq. beëdigingen cq. inhuldigingen op een rij gezet om eens te zien welke patronen hieruit konden worden gehaald. De gegevens heb ik hieronder gezet:

 • 14-11-1890. Emma werd benoemd tot regentes van koning Willem-III, omdat deze ernstig ziek lag. Op 2-11-1890 werd Emma beëdigd en op 23-11-1890 stierf koning Willem-III. Op 20-3-1934 stierf Emma aan longontsteking.

 • Wilhelmina. Op 6-9-1898 werd Wilhelmina ingehuldigd als koningin, het jaar waarin zij 18 jaar werd. Op 4-9-1948 tekende Wilhelmina de akte van abdicatie,waarmee zij troonsafstand deed. Op die datum werd Juliana de nieuwe koningin. Op 28-11-1962 overleed Wilhelmina.

 • Juliana. Zij werd op 4-9-1948 koningin der Nederlanden tot zij op haar beurt op 30-4-1980 de akte van abdicatie tekende, waardoor Beatrix koningin werd. Op 20-3-2004 overleed prinses Juliana.

 • Beatrix. Op 30-4-1980 werd Beatrix onze huidige vorstin. Die dag was er ontzettend veel protest, waarover ik hierboven al een en ander schreef.

Voor elk van deze datums (in rood) heb ik de progressies berekend en hieronder afgebeeld. Te beginnen met het regentschap van Emma.

 

 

Belangrijkste aspecten hier: (1) Pluto exact conjunct het MC, (2) MC op 4' na exact driehoek Saturnus, (3) Venus vierkant Venus, maar dat aspect liep al 3 maanden eerder vol en geeft de ziekte aan van koning Willem-III (ernstige nierziekte, lees op Wikipedia, internet). Venus regeert de nieren en in Ram geeft dit ernstige aandoeningen.

 

Vervolgens de inhuldiging van koningin Wilhelmina:

 

 

Cusp-11 (staatsvernieuwingen) liep op 6' na exact driehoek Pluto(onderling) in het MC. Het aspect was eigenlijk 1 maand eerder reeds actief. Geen andere grote aspecten gevonden.

 

Vervolgens de overdracht van de troon van Wilhelmina aan Juliana:

 

 

Hier is het belangrijkste aspect progressieve Zon helemaal exact driehoek Uranus. Zon in Leeuw in eigen teken (staatszaken) en Uranus in het 5e huis tevens staatsaangelegenheden aangevend.

 

Tenslotte de overdracht van de troon van Juliana aan Beatrix, reeds getoond, maar hier nog een keer:

 

 

Opvallende aspecten, maar allemaal net niet exact:MC vierkant Uranus-onderling en Zon vierkant Uranus-onderling. Het MC aspect loopt ca. 3 maanden eerder exact en de Zon 4 maanden eerder. Saturnus progressief loopt verdacht tegen de cusp van het 8e huis in Waterman,de opstandige en Saturnus geeft de woonvoorziening aan. Met 40 sec. eerdere tijd is cusp-8 ongeveer op 7.11 Waterman.

 

Samenvattende aspecten rond troonsoverdrachten:

Venus 90 Venus; Pluto 0 MC; MC 120 Saturnus; C11 120 Pluto; Zon 120 Uranus MC 90 Uranus; Zon 90 Uranus en Saturnus 0 Cusp-8.

 

De betrokken planeten en cuspen:

MC: 3 keer

Uranus: 3 keer

Zon: 2 keer

Pluto: 2 keer

Saturnus: 2 keer

Venus: 1 eer

 

Wij moeten het voornamelijk zoeken in aspecten met (a) MC; (b) Uranus en (c) de Zon of Pluto. Wij zullen zien....

 

Hieronder volgen de belangrijkste aspecten in de horoskoop van Nederland, enigszins geselecteerd, want er lopen vele tientallen aspecten.

 

20-02-2009 Jupiter 120 C12 15-12-2010 Asc. 0 Uranus 10-09-2013 MC 120 Saturnus
30-04-2009 Cusp-11 180. C11 19-01-2011 Merc. 60 Neptunus 10-01-2014 MC 90 Draconis
06-07-2009 Sat. 60l Asc. ond 08-07-2011 Zon 60 Uranus ond 27-05-2014 Zon 0 Jupiter
24-07-2010 Asc. 60 Jupiter 13-08-2011 MC 0 Jupiter 11-09-2014 Zon 60 Uranus
15-11-2010 Sat. 120 MC ond 19-11-2011 MC 60 Uranus  
12-12-2010 Merc. 90 Mars 10-08-2012 Merc 90 Asc.  

 

De datums met de rood gemerkte planeetnamen komen uit de Top-3 van de meest betrokken planeten in de horoskoop van Nederland waar het ging om troonswisselingen. De aspecten die de allermeeste kans maken zijn:

 

08-07-2011 Zon sextiel Uranus onderling

19-11-2011 MC sextiel Uranus

11-09-2014 Zon sextiel Uranus

 

Het is uiteraard geen garantie dat uitsluitend DEZE aspecten de alleenverantwoording dragen voor een troonswissel. In feite zijn alle datums in bovenstaande tabel te onthouden, echter ik denk dat een troonswissel niet vóór 2011 te verwachten is.

ALS het zou gebeuren, dan is najaar 2011 een zeer grote kanshebber, maar als het niet in 2011 gebeurt, dan denk ik dat het pas in 2014 gebeurt onder Zon sextiel Uranus.

 

Uiteraard wil ik zo'n belangrijke gebeurtenis niet uitsluitend uit de aspecten van de horoskoop van Nederland destilleren.


De akte van abdicatie 

 

Op 30 april 1980 werd de overdracht van het koningsschap een feit. In het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam werd om 10.06 uur de akte van abdicatie door Beatrix ondertekend. Hiermee werd het afstand doen van de troon (abdicatie) door Juliana een feit en werd Beatrix officieel koningin van Nederland. Voor dit moment heb ik ook een horoskoop opgesteld, die hieronder is te zien.

 

Horoskoop van de akte van abdicatie op 30-04-1980

 

Deze dag was een zeer onrustig en staat bekend als het "koningsoproer". Duizenden tegenstanders en actievoerders bezetten de Dam en de ME moest zeer hardhandig ingrijpen om de orde te bewaren. Openlijke fluitconcerten tegen de koningin waren zeer luidruchtig en Juliana kon bijna niet eens mededelen dat zij de troon had overgedragen aan haar dochter Beatrix, afin iedereen kent deze journaalbeelden.

De horoskoop kon het niet treffender aangeven, een bijna perfect oppositie tussen Zon en Maan, een Volle Maan dus. Merk op hoe er een grote gelijkenis bestaat tussen deze abdicatiehoroskoop en die van Nederland. Ascendant en MC zijn qua teken gelijk, alsmede vele andere huizen. Uranus ook in H5, Neptunus ook in H6.
Feitelijk kan men deze horoskoop opvatten als een "gebeurtenishoroskoop", zoals de beëdiging van een kabinet, de tewaterlating van een schip, enzovoorts. Ook hiermee kan men progressies maken. In heb de progressieve horoskoop voor de datum 11-09-2014 opgesteld, de datum komende uit de tabel hierboven.

 

 

Het progressieve MC loopt dan exact oppositie Pluto-onderling. Het MC is het "koningsschap", want deze horoskoop is de "aanvaarding van het koningsschap" door Beatrix. Hierbij wordt Beatrix aangegeven door de Ascendant en de vertegenwoordiger de Maan. Deze staat passend in het 5e huis van de "koning". De dispositor van de Maan is Pluto en het is precies deze planeet, waarmee het MC de oppositie maakt. Ook is het 5e huis symbolisch voor het kind, Willem-Alexander dus. Hierbij gebruik ik enkele toepassingen uit de uurhoekastrologie. Men zou het heel plastisch kunnen uitdrukken door de zeggen: "De troon, het koningsschap (MC) gaat naar de zoon (Pluto als medeheer 5)".
Enigszins speculatief is het wel en ik zou mijn hand er niet voor in het vuur willen steken, maar het is een aardige overweging vanuit een heel andere hoek.


Een uurhoekhoroskoop   

 

Toen ik een tijdje geleden tijdens een kop koffie zat te denken aan hoe ik dit artikel zou gaan schrijven over Nederland en de troonsopvolging, kwam de opvallend sterke gedachte bij me op om hierover een uurhoek-vraag over te stellen. Ik stelde mijzelf de vraag "..Wanneer zal koningin Beatrix de troon overdragen aan haar zoon Willem-Alexander? ..".Later werkte ik deze uurhoekhoroskoop uit en hiervan ziet u hieronder de weergave.

 

Uurhoekoroskoop mbt. de overdracht van de troon

 

Een korte verklaring van deze uurhoekhoroskoop (uitgebreidere informatie over uurhoek horoskopen kunt u vinden in de recentelijk geschreven 2 nummers Astrologische Nieuwsbrief).

Ikzelf ben de vraagsteller en ik word vertegenwoordigd door de Ascendant, maar dat is hier niet relevant. Als de vraag gaat over de koning (koningin), dan wordt die voorgesteld door het 10e huis (zie ook William Lilly, Christian Astrology Book-2). De koningin, de troon wordt dus voorgesteld door het Leeuw-tiende huis met als heerser de Zon.
Willem-Alexander wordt voorgesteld als "de zoon van de koningin", dus het 5e huis vanaf het 10e huis, want in traditionele uurhoekastrologie (en daar gaat het hier nu om) is het kind in kwestie het 5e huis. Let goed op, want daarom stelde ik de vraag expres zo..ik noemde Willem-Alexander in de vraag.

 

Om "de zaak" te laten gebeuren is het nodig dat de beide significatoren, dus de Zon en Jupiter een Ptolemeïsch aspect maken van evt. 0, 60, 90, 120 of 180 graden, meer smaken zijn er niet in de klassieke uurhoekastrologie. Hierbij geldt dat het vierkant en de oppositie tot grote problemen, vertragingen en jaloezie leiden. Maar hier gaat het om een sextiel aspect tussen de Zon en Jupiter, dus de zaak gaat gebeuren, dat is zeker. Beide significatoren staan binnen de geldige orb, dus het is een geldig aspect dat staat te gebeuren. Maar wanneer?

 

De tijdsmaat in uurhoekastrologie is altijd een lastige zaak, maar zeer vaak gelden de afstanden tussen de significatoren als symbolische directie, tussen hier is dat 17.11.39 - 11.14.04 = 5°.57'.35". Bij symbolische directies is elke graad gelijk aan 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar. Alleen het laatste lijkt mij zinvol bij deze vraagstelling. Wij komen dan uit op bijna 6 jaar na de datum van vraagsteling, 3-11-2008. 5°57'35" staat gelijk aan 5,9597 jaar = 5 jaar 11 maanden en 16 dagen na 3-11-2008 = 
19 okt. 2014 voor een eventuele troonsoverdracht. Dit zou dan alweer aardig overeenkomen met de twee eerdere datums.

 

Maar let op! Er zijn altijd aandachtspunten bij elke uurhoekhoroskoop. Een van de aandachtspunten zijn de vroege eerste drie graden op de Ascendant (zie ook William Lilly, Christian Astrology Book-2). Heel vroeger uit de tijd van Guido Bonatti was het om erg voorzichtig mee te zijn, want de uurhoek kon wel eens niet geldig zijn. Welke overwegingen hier mee speelden is onbekend, maar vaak was het ook omdat de berekeningen niet altijd nauwkeurig waren en men bouwde een bepaalde zekerheid in rond de tekenwisseling op de Ascendant.
De tegenwoordige horloges, tijdsystemen en berekeningen zijn zó ver gevorderd dat dit geen beperking kan zijn en daarom ben ik geneigd om deze "beperking" te laten vervallen en de horoskoop gewoon "radical" te verklaren,dus "duidbaar".
Maar... ik ben wel geneigd om voorzichtigheid te hanteren, want volgens mij betekenen de eerste 3 graden meestal ".. wees op je hoede, het is nog te voorbarig, het is nog te vroeg..."

En in die boodschap geloof ik wel, want mijn nieuwsgierigheid in deze kwestie grenst aan voorbarigheid, want het ging tenslotte om de mundane horoskoop van Nederland en tenslotte ging ik er de troonsopvolging bij slepen.

 

Ik laat deze analyse er voorlopig bij, het is nog een heel lang artikel geworden. Wij zullen zien hoe de situatie zich gaat ontwikkelen voor Nederland. Voorlopig staat als eerste de aankomende recessie op het programma en de werkgelegenheid.

 

 

 

Bronverwijzingen:

 1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden

 2. http://home.zonnet.nl/d.van.duijvenbode/geschnl.htm#VerenigdKoninkrijk

 3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland#Negentiende_eeuw

 4. An Introduction to Political Astrology, Charles Carter, Fowler & Co. - London, 1951, 1973

 5. The Degrees of the Zodiac Symbolised by Charubel to which is added Sepaharial's translation found in La Volasfera, The Aries Press - Chicago, 1943.

 

 

Gestart op 30-10-2008 (©) J Ligteneigen

Afgesloten op 15-11-2008 (©) J Ligteneigen

Lettertype Times New Roman - 12pt ingesteld op 05-09-2020 (©) J Ligteneigen

Aanvulling met de Corona.crisis op 05-09-2020 (©) J Ligteneigen

Teller: 

 

hits counter

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   23/09/2020