Horoskoop-bespreking

Mundane astrologie: Saturnus in Maagd en de beweging van de overige zware planeten

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Horoskopen > satmaagd.html

 

Na de redelijk succesvolle beschrijving van de gang van de planeet door het teken Kreeft, waarbij vooral Nederland de recessie goed te verduren kreeg en het redelijke succesvolle artikel over de gang van Saturnus in het teken Leeuw, waarbij de Franse branden werden beschreven, wordt de serie Mundane astrologie nu voortgezet met een analyse van twee verschillende zaken: 

1) De gang van de planeet Saturnus door het teken Maagd de komende 2Ĺ jaar;

2) De bewegingen van de overige zware planeten in de zodiak in dezelfde periode.

 

 

1. De gang van de planeet Saturnus door het teken Maagd in de komende 2Ĺ jaar 

 

De planeet Saturnus legt in 100 ( Juliaanse) jaren 1222,5147 graden af (Mean Longitude) bij zijn omloop om de Zon heen. Dit betekent dat Saturnus ťťn volledige "cirkel" maakt in 29,447 jaar en in deze tijd bezoekt hij alle 12 tekens van de zodiak. Dit betekent weer dat Saturnus gemiddeld ongeveer 2,45 jaar erover doet om elk teken met zijn bezoek te "vereren".

In onderstaande grafiek (Gemaakt met Newcomb-V3) ziet u het verloop van de planeet Saturnus door de tekens in de komende jaren. Het lijkt alsof Saturnus in het teken Weegschaal veel langer loopt dan bij de andere tekens, maar let u wel op dat vanaf het eerste kwartaal van 2010 de planeet vanuit zijn retrograde stand weer terugloopt het teken Maagd in en daar zo'n 4 maanden blijft alvorens hij dan definitief het teken Weegschaal in loopt.

 

 

U weet zo langzamerhand uit de astrologische leer dat Saturnus op mundaan gebied (de totale wereld aangaande of grote groepen van landen) altijd zijn stempel zwaar drukt op de gebeurtenissen van de landen die gesorteerd staan onder het teken. Dit geldt in mindere mate voor de steden, waarvan er velen aan een dierenriemteken zijn verbonden.

 

De toekenning van landen en steden aan dierenriemtekens stamt al vanaf de Ouden. Zo is in de Tetrabiblos (van Claudios Ptolemeus, ca. 150 n.Chr.) te lezen in Boek-2, Hoofdstuk-3, "..de Zuid-Oostelijke delen van dit kwadrant die gericht zijn naar het midden van de Aarde (dit midden werd gezien ergens in Egypte) zijn o.a. ThraciŽ, MacedoniŽ, Illyria, Griekenland, Achaia en Kreta alsmede de Cycladen-eilanden en de kusten van het Midden-Oosten en van Cyprus. Dit is een verbinding met de Zuid-Oostelijke tripliciteit die bestaat uit Stier, Maagd en Steenbok en wordt beheerst door Venus en Saturnus en ook door Mercurius....."

 

Later, met name in de 17e eeuw werden landen en steden toegekend aan de tekens, zoals in het werk "Key To The Whole Art of Astrology" door Henry Coley (1676) en deze indeling is tot op HEDEN onveranderd gebleven, met hier en daar enkele kleine veranderingen. We zijn deze lijst bij William Lilly (Christian Astrology), Alan Leo, Edwin Raphael en ook. bij Charles Carter.
Aan de ene kant betekent dit wel iets. Er hangt blijkbaar een grote waarde aan deze indeling en vele grote astrologen hebben deze aangehouden als waardevol. Dit is mede ingegeven door een gebrek aan echte landenhoroskopen.
Charles Carter heeft in 1952 wel aangevoerd in zijn boek "An Introduction To Political Astrology" dat alleen door het maken en continu testen van echte landenhoroskopen er een betere indeling kan worden gemaakt.Dit vergt echter veel werk en het opsporen van oprichtingsdatums van landen.

 

Ik geef u hieronder de lijst van landen en steden die door het teken Maagd worden beheerst,zoals deze door Henry Coley in zijn werk op bladzijde 91 tot 93 in een tabel zijn opgesomd. Veel materiaal is met de hand geschreven, doorgehaald en soms onleesbaar.

 

Landen Steden Steden
Achaia Jerusalem Lyon
Griekenland Corinth Berozik
Kreta Athene Bratislavia
Croatia Rhodes Erphord
Arthesia Paris Tholos
SileziŽ, lager deel Signia Novaria
Mesopotania Brundusium Arethium
Babylon    
Assyria    
Gallia, het RhŰne-deel    
Brazilie    

 

In het boek "An Introduction To Political Astrology" van Charles Carter (1951) zien wij als landen:

  • Griekenland, Kreta, CroatiŽ, MesopotaniŽ, Babylon, AssyriŽ, deel van Frankrijk, lager SileziŽ, Virginia, BraziliŽ, Turkije, Zwitserland en West-IndiŽ

en als steden:

  • Parijs, Lyon, Heidelberg, Jeruzalem, Corinth, Athene

In het algemeen kan gesteld worden dat steden waar de administratie van een land wordt geherbergd, onder Maagd vallen, dus ook Den Haag onder andere steden met een regeringsadministratie en belastingadministratie.

 

Terug naar de gang van Saturnus door het teken Maagd. In heb de periode waarin Saturnus door het teken Maagd loopt verder uitvergroot:

 

Op 2 september 2007 zal Saturnus het teken Maagd binnentreden om 13:50 uur ET. Daarna zal deze in rechtlopende gang op 19 december 2007 zijn voorlopige maximale positie bereiken op 8į34' Maagd, waarna hij Retrograde zal gaan lopen tot 3 mei 2008. Op die datum zal hij de positie van 1į40' 48" Maagd hebben bereikt.
Vanaf 3 mei 2008 gaat Saturnus weer recht lopen tot 31 december 2008 waar hij de positie van 21į46' Maagd bereikt. Dan gaat Saturnus nog een keer retrograde lopen tot aan 17 mei 2009 en bereikt hiermee de positie van 14į54' 42" Maagd.
Daarna gaat Saturnus weer recht lopen en dit blijft hij doen tot hij het teken Maagd op 29 oktober 2009 zal gaan verlaten en daarna het teken Weegschaal intrekt.

 

Wat betekent dit nu voor de genoemde landen en/of steden en welke invloed heeft Saturnus nog voor de overige landen?

 

Het is altijd zo dat in de eerste periode waarin Saturnus een nieuw teken binnen loopt, een of meerdere landen die onder dit teken vallen, worden geraakt qua natuuromstandigheden, rampen of door ongelukken door mensen veroorzaakt. Dit was ook duidelijk merkbaar bij de intrede in Leeuw, waarbij de vele branden in veel Franse steden op de voorgrond traden.

 

Maagd is een Aarde-teken en zeker koeler dan het vurige teken Leeuw, waarin branden erg makkelijk kunnen oplaaien. Maagd is door zijn koele geaardheid eerder geneigd tot koude te leiden. De vele branden die in Griekenland ontstonden en heel veel leed hebben veroorzaakt, zijn nog ontstaan in de periode waarin Saturnus in Leeuw liep. Maar deze zullen snel tot een einde komen in het teken Maagd.

 

De bijzonder warme periode in geheel Zuid-Europa, maar in het bijzonder in het Oostelijk deel, zoals Hongarije, Bulgarije, Polen, JoegoslaviŽ, Griekenland en Turkije is al maanden aan de gang.

 

De luchtstromen in Europa waren zůdanig verdeeld dat de Noordelijke landen met een koele en vochtige stroom te maken hadden, waaruit veel regen is gevallen. Denkt u aan Groot-BrittanniŽ bijvoorbeeld met overstromingen en zeer hoge rivierstanden.

 

Tegelijkertijd waren de eerder genoemde Oostelijke landen het slachtoffer van ongekende hitte, die maandenlang heeft geduurd.

 

De passage van Saturnus in de laatste graden van het teken Leeuw deed de planeet met de grootste snelheid, zoals uit onderstaand grafiekje blijkt. Daar waar een planeet een grote snelheid ontwikkelt, werkt hij het meest intensief volgens de Ouden.

 

 

De periode waarin Saturnus in Leeuw zijn grootste snelheid ontwikkelt, is met twee rode lijnen aangegeven. Deze periode loopt van medio juni 2007 tot op heden. Hierin kon Saturnus zijn grootste kracht ontwikkelen.

 

Deze grootste snelheid heeft Saturnus nog steeds, nu in het teken Maagd, maar dit loopt teneinde, zoals u kunt zien in de grafiek. Zo rond de 6 graden Maagd is de grootste snelheid er wel uit en begint de aanloop naar de retrograde beweging. Dit is ca. eind oktober.

 

 

Maagd is het teken van de economie, van de sociale verzorging, de voedselvoorziening, want vergeet niet dat de graanproduktie door het teken Maagd wordt geregeerd, herinner aan het symbool van de maagd:

 

Symbool van het teken Maagd: de koren-aar en het kleinvee

Saturnus zal de graanproduktie flink bekorten. Prijzen ervan zullen stijgen. Dat werd onlangs nog eens duidelijk met de gestegen broodprijzen van 10% en meer. Alle graan gerelateerde produkten zullen schaarser worden, met name in de bovenvermelde landen. Leest u verderop de relatie tussen Saturnus en de overige zware planeten in de zodiak. Bij de grote aspecten,zoals driehoeken, vierkanten en sextielen zal het effect hiervan sterker merkbaar worden. Dit zal zich tussen maart en mei 2008 gaan afspelen.

Ook met het welzijn van dieren kan het slecht gesteld raken in die periode, vooral met het kleinvee en pluimvee. Pestachtige ziekten kunnen dan de kop op steken.

Flinke hagelstormen kunnen grote stukken land beroven van hun vruchtbare produkten. Uiteraard dient u hier weer de hierboven genoemde landen in de gaten te houden.

 

 

 

 

 

In de genoemde steden kunnen bibliotheken in het nieuws komen, maar ook universiteiten of de grote boekhandelaren en -uitgevers. Dergelijke situaties zullen met name gaan voorkomen wanneer Saturnus slecht wordt ontvangen door zijn "gastheer", Mercurius. Dat kan zijn door een slecht aspect of een declinatie met Mercurius. In het grafiekje hieronder kunt u het verloop bekijken van de declinatie van Saturnus en Mercurius. De grafiek loopt tot en met 2010, de periode waarin Saturnus in het teken Maagd zijn residentie heeft.

 

Verloop Declinatie Saturnus en Mercurius, gemaakt met Newcomb-Versie3

 

De groene curve is het verloop van de Declinatie van Saturnus. De gele, grillige curve is het Declinatieverloop van de planeet Mercurius. Daar waar beide declinaties elkaar snijden, is sprake van een Parallel aspekt tussen Saturnus en Mercurius. Op die momenten zijn rode cirkels gemaakt.

Deze momenten vallen op of rond:

15 augustus 2007

19 april 2008

15 augustus 2008

4 april 2009

15 augustus 2009

 

Van de afgelopen situatie met de erge bosbranden in Griekenland in augustus 2007 en alles dat daarmee verloren is gegaan, is inmiddels bij iedereen bekend. Het parallel van Saturnus en Mercurius speelde daarin zeker een rol. Laten wij hopen dat een dergelijk lot de mensen bespaard zal blijven rond de genoemde datums. Voor de volledigheid moet ik er wel bij zeggen dat Saturnus toen nog in het teken Leeuw stond. Ik heb daarom een plaatje gemaakt van het declinatieverloop van Saturnus en de Zon (de heerser van Leeuw):

 

Declinatieverloop van Mercurius en Saturnus 2007

In het plaatje hiernaast ziet u de groene curve. Dit is de declinatie van Saturnus tijdens zijn gang in het teken Leeuw. De gele curve is de declinatie van de planeet Mercurius. De snijpunten geven de parallelaspecten aan van Saturnus en Mercurius. Dit vond plaats in week-34 ofwel de week van 20 augustus 2007 toen de branden op zijn hoogtepunt waren.

Mercurius liep overigens van 4 tot 20 augustus in het teken Leeuw en neemt daarmee ook de droge en warme natuur van het teken Leeuw op.

In het volgende plaatje zal ik ook de declinatie van de Zon erbij zetten, dit is ook een gele curve. Dit is nodig, omdat de Zon als heerser van Leeuw erbij betrokken is.

 

 

Declinatieverloop van de zon toegevoegd

U ziet dat nu de declinatiecurve van de Zon is toegevoegd. Deze snijdt nu ook de beide declinaties van Saturnus en Mercurius in dezelfde periode!

 

Bovendien stonden op 19 augustus 2007 Mercurius en Saturnus conjunct met elkaar. Dit alles accentueerde de buitengewoon warme omstandigheden van die periode en de dramatische gevolgen van dien.

 

 

 

 

 

Nu weer terug naar de voortgang van Saturnus in Maagd

 

De retrograde beweging van Saturnus rond de jaarwisseling zal enorme koude veroorzaken met vernietiging van veel vee en schade aan gebouwen. Het Aarde-teken geeft natuurlijk ook schade aan bouwwerken, met name theaters en grote culturele gebouwen. Dit zal met name merkbaar zijn tussen januari en maart 2008. Aardverschuivingen kunnen mede de oorzaak zijn van deze schades.

 

Merk op dat Saturnus tot aan het derde kwartaal 2008 in de eerste tien graden van het teken Maagd loopt. Dit decanaat valt, volgens de BabyloniŽrs, onder de Zon en is minder gunstig voor de regeringen, leiders, presidenten en andere gezaghebbenden van de eerder genoemde landen. U weet dat Saturnus en de Zon elkaars opponenten zijn en Saturnus kan zich hier niet goed manifesteren.

 

Saturnus maakt vanuit het teken Maagd een sextiel naar het teken Kreeft en bevordert op die manier - indirect - een economische vooruitgang in de landen die gesorteerd worden onder de Kreeft, zoals Nederland, Schotland, Zuid-Afrika. Het is een achterwaarts sextiel, dus grote kracht gaat er niet van uit, dus deze landen profiteren wel, maar echter niet volledig en het blijft beperkingen geven. Mede met de ondersteunende driehoek van Pluto kan er bijvoorbeeld voor Schotland een grotere onafhankelijkheid mogelijk zijn en komen er ook in Zuid-Afrika grotere hervormingen op gang.

 

Het andere sextiel wordt gemaakt naar het teken Schorpioen, waaronder de landen Algerije, Jutland, Marokko, Noorwegen, Noord-SyriŽ en een deel van Beieren worden gesorteerd. Deze landen kunnen dus ook profiteren van een economische vooruitgang. Ook in enkele van deze landen kunnen tussen eind 2007 en het eerste kwartaal van 2008 grote hervormingen voorkomen.

 

Minder leuk wordt het voor de landen die vierkant staan met het teken Maagd, dus de tekens Tweelingen (Amerika, BelgiŽ, Lombardijen, lager Egypte, westen van Groot-BrittanniŽ) en Boogschutter (Spanje, AustraliŽ, delen van Arabisch schiereiland, Hongarije, IstriŽ) Deze landen krijgen te maken met strenge koude en de eerder vermelde schades aan grond en gebouwen

 

Voor de landen en streken die onder de Vissen zijn gesorteerd, zoals Portugal, CalabriŽ (Zuid-ItaliŽ), GaliciŽ (Spanje) wordt het de komende periode zwaar afzien. Saturnus is droog en koud. Verdere woestijnvorming kan in een versneld tempo gaan wanneer Saturnus ook nog eens vervelende aspekten maakt en ook in parallel staat met Mercurius, waarvan u de datums hierboven al gezien heeft.

 

Op 8 en 9 juli 2008 zullen de droge en hete planeet Mars en de droge planeet Saturnus met elkaar in parallel staan volgens onderstaand grafiekje:

 

Declinatieverloop van Mars en Saturnus in 2008

Bovendien staan beide planeten ook met elkaar in conjunctie in de 4e graad Maagd en dit zal weer heftige branden teweeg brengen. Ook het andere extreem kan voorkomen: snijdende hagelstenen met grote schade aan gewassen en kassen.

 

Tegelijkertijd staan de planeten Mercurius en Pluto met elkaar in oppositie in de 29e graad van Tweelingen en Boogschutter. (Parijs schijnt de 29e graad Maagd te hebben.)

Amerika zal daar ernstig rekening moeten houden met aanslagen van ondergrondse groeperingen op allerlei vormen van transport (Mercurius). Ook Spanje kan hierdoor getroffen worden (Boogschutter).

 

 

 

 

(2) De bewegingen van de overige zware planeten in de zodiak in dezelfde periode  

 

2a. Saturnus en Pluto

 

Het is belangrijk om niet de planeet Saturnus op zichzelf te nemen, maar ook de andere, zware planeten erbij te betrekken.

In onderstaande grafiek is de verhouding met de planeet Pluto erbij betrokken. De bruine gegolfde lijn is de positie van de planeet Pluto en daaronder de bekende posities van Saturnus.

Nu heb ik lijnstukjes gemaakt van precies 120, 90 en 60 graden en deze stellen de driehoek, het vierkant en het sextiel voor dat tussen Saturnus en Pluto in de komende jaren zal bestaan.

 

 

Zo is goed te zien dat in de genoemde periode van grote droogte, dus vanaf medio juni t/m eind augustus Saturnus "geholpen" werd door het driehoek van Pluto vanuit Boogschutter, ook een vuurteken. Deze "assistentie"treedt nog een keer op ca. april/mei 2008 en geeft veel aardverschuivingen aan. Dit kan door aardbevingen plaatsvinden of door hevige regenval, waardoor grote stukken grond wegschuiven.
Vooral Griekenland, Zwitserland en Turkije kunnen hierdoor flink getroffen worden  (evaluatiepunt!)

 

De periode waarin Saturnus en Pluto vierkant zullen staan (Steenbok naar Weegschaal) is uitermate rampzalig voor landen in de wereld en dit zal nader worden besproken in een apart artikel over mundane astrologie, waarin lange-termijnvisies worden gegeven over de bewegingen van de zware planeten in de zodiak.

 

2b. Saturnus en Uranus

 

In onderstaande grafiek is het verloop weergegeven van de planeten Saturnus en Uranus in het jaar 2008:

 

De oppositie tussen Saturnus en Uranus

 

Conjuncties en ook opposities komen eenmaal in de 41 jaar voor tussen deze planeten en kunnen langdurig aanhouden. Door het retrograde en weer vooruitlopen van Saturnus als snelste planeet, komt de oppositie dan vaak een tijd later wťťr voor om dan ook weer geruime tijd aan te houden (enkele maanden binnen een zekere orb).

 

U ziet hier Uranus, de blauwe curve in het teken Vissen lopen en dit is geen goed teken voor Uranus, zoals elders op deze site al vaak uitgelegd. Uranus zorgt dan voor felle stormen, orkanen, tyfoons en zeer veel wateroverlast. Uranus is immers de wind-planeet bij uitstek en het teken Vissen levert voldoende water om dergelijke grote rampen mogelijk te maken. In de periode week-2 en week-3 van 2008 kunnen wij hier in milde vorm even kennis mee maken, maar de orb voor de oppositie wordt vrij groot daarna, dus het effect zal niet erg groot zijn.

Pas wanneer beide planeten weer binnen de orb van de oppositie gaan lopen, ongeveer vanaf week-42 in 2008, dan wordt de stormachtige periode zeker merkbaar met natuurlijk de effecten op de bevolking. De voedselschaarste als gevolg van deze extreme weersinvloeden worden sterk merkbaar. Graan, koffie, fruit zal aanmerkelijk minder te verkrijgen zijn en wordt ook veel duurder. Dit effect houdt aan tot einde 2008.

Vooral steden aan zee (Uranus in Vissen) kunnen hard getroffen worden door slecht weer met veel wind en veel regen.

Zwitserland (Maagd) krijgt waarschijnlijk met zware overstromingen te maken, de zwaarste uit de geschiedenis. Ook daar kan voedselschaarste optreden.

 

2c. Saturnus en Neptunus

 

Saturnus en Neptunus zullen elkaar veelvuldig ontmoeten in diverse soorten aspecten en wel in oppositie, als inconjunct, anderhalf vierkant, in driehoek en veel later nog in vierkant en in sextiel.

In onderstaande afbeelding is te zien in welke perioden de diverse aspecten tussen deze planeten zullen optreden.

 

De diverse aspecten tussen Saturnus en Neptunus in de komende 9 jaar

 

Zo is de oppositie tussen Saturnus en Neptunus in 2007 al achter de rug. Saturnus liep toen nog in het teken Leeuw en maakte de oppositie meerdere keren, zoals uit onderstaande afbeelding blijkt:

 

 

De eerste oppositie liep tussen week-6 en week-8 van 2007 vol. Saturnus was daar retrograde en verwijderde zich van deze oppositie, derhalve was het effect niet sterk merkbaar. De volgende opposities echter, al vanaf week-24 binnen de werkzame orb werden gevormd vanuit de rechtlopende Saturnus en die is veel krachtiger dan in een retrograde beweging. Deze periode liep tot ca. week-32, waarna de werkzame orb al weer af nam. Dit alles speelde zich nog af in het teken Leeuw (de groene golf van Saturnus is nog onder de blauwe lijn die de grens Leeuw-Maagd aangeeft). Dit geeft dan ook de scherpe tegenstelling aan in het weer van Europa: enorme hitte, droogte en branden in het Zuiden en Oosten en veel wateroverlast in het Noord-Westen, denk aan Engeland waar de Theems over zijn oevers kwam in veel steden en er ongelooflijke hoeveelheden regen viel in Groot-BrittanniŽ.

 

Hierna laten de planeten Saturnus en Neptunus elkaar met rust en de eerstvolgende schermutselingen vinden pas weer plaats bij de inconjuncties einde 2008, maar dan vanuit de tekens Maagd en Vissen. Deze aspecten zullen niet al te veel ellende gaan veroorzaken, maar kunnen alsnog wel veel ongemakken geven. Ze zijn aktief tussen week-46 van 2008 en week-4 van 2009. Onderstaande afbeelding geeft het verloop van de declinaties aan van de planeten Saturnus en Neptunus:

 

 

Halverwege 2009 en precies rond de jaarwisseling 2009-2010 zullen beide planeten een gelijke declinatie hebben, dus parallel staan in astrologische termen. Dit veroorzaakt alsnog veel last, mislukkende oogsten door voornamelijk regenval en overstromende rivieren. Neptunus geeft de beekjes, meren en kleine rivieren aan die kunnen opzwellen tot verwoestende waterstromen. Saturnus staat medio 2009 nog in Maagd, ca. 20e graad, maar rond de jaarwisseling is deze al weer in het teken Weegschaal aktief in de 4e graad en treft dan weer andere landen, met name Oostenrijk en China. Daar zullen veel overstromingen gaan plaatsvinden.

 

2d. Saturnus en de Maansknoop

 

Alhoewel geen zware planeet, is het toch de moeite waard om de Noordelijke Maansknoop (Draconis) in relatie met de planeet Saturnus te beschouwen. De gemiddelde Noordelijke Maansknoop loopt altijd achterwaarts met een snelheid van 3'11" per dag en maakt in ca. 19 jaar de rondgang op de ecliptica. Het is het snijpunt van de baan van de Maan en de baan van de Zon en ligt per definitie precies op de ecliptica. Dit punt zal ook aspecten kunnen maken met de andere planeten en hier heb ik Saturnus gekozen in onderstaande afbeelding:

 

 

Begin 2007 heeft Draconis een lengte van ca. 350į, dit is ca. 20į Vissen. De zeegroene rechte lijn stelt de positie voor van Draconis in de komende jaren. De groene golf is weer de lengte van Saturnus en u ziet tussen deze twee "planeten" diverse hoeken ontstaan, zoals de oppositie halverwege oktober 2007 en daarna pas de driehoek (als eerstvolgende grote aspect) halverwege oktober 2009.

 

Vooralsnog is de oppositie tussen Saturnus en de Draconis het grote en sterke aspect tussen beide "planeten". Dit geeft grote woningnood aan of problemen met huizen, financiering rond huizen en de geldelijke situatie in het algemeen, dus ook de wisselkoersen tussen de grote munten onderling. Dit loopt op een hoogtepunt tussen 15 en 30 oktober 2007. Deze oppositie blijft in zekere zin na-ebben tot week-48 van 2007, waarna de werkingsorb wordt overschreden.

 

 


Samenvatting van alle belangrijke gebeurtenissen op volgorde van datum.

 

Alle hierboven beschreven tendensen, zoals de onderlinge aspecten tussen de planeten, de momenten van retrograde gaan of directe loop, versnelling of vertraging heb ik hieronder in tabelvorm bij elkaar gezet, zodat dit beter kan worden vergeleken met de loop der gebeurtenissen in de realiteit.

 

Datum of periode

Astrologische configuratie

juni 2007 Saturnus heeft grootste snelheid, grootste kracht
juni -  aug. 2007 Pluto driehoek Saturnus (in Leeuw), grote droogte, branden
Begin aug. 2007 Neptunus oppositie Saturnus, extreme weersmstandigheden
15 aug. 2007 Saturnus parallel Mercurius, weersomstandigheden
20 aug. 2007 Saturnus parallel Mercurius, parallel Zon, Mercurius in Leeuw, weeromstandigheden
2 sept. 2007 Saturnus intrede in Maagd, koeler weer, einde branden
medio okt. 2007 Vertraging snelheid Saturnus, langzaam op weg naar retrograde
medio okt. 2007 - eind nov. 2007 Saturnus oppositie Draconis, huisvesting, hypotheken, geldmarkt
19 dec. 2007 Saturnus Stationair naar Retrograde, max. positie 8į34' Maagd, inzet koude in veel landen
Week-2 en 3 2008 Uranus vierkant Saturnus, waterproblemen
Febr. 2007 Neptunus oppositie Saturnus
Maart - mei 2008 Saturnus maximale snelheid retrograde
19 april 2008 Saturnus parallel Mercurius, weersomstandigheden
3 mei 2008 Saturnus Retrograde naar Stationair, daarna directe loop
April - mei 2008 Pluto driehoek Saturnus, aardverschuivingen
8 juli 2008 Mars parallel Saturnus, Mars conjunct Saturnus op 4į Maagd, Mercurius oppositie Pluto op 29į Tweelingen, branden, aanslagen, vervoermiddelen
15 aug. 2008 Saturnus parallel Mercurius, weersomstandigheden
Medio okt.- eind 2008 Uranus vierkant Saturnus, waterproblemen, wind
Week-46 2008 - week-4 2009 Neptunus inconjunct Saturnus, overlast, water, voedsel
31-12-2008 Saturnus Stationair naar Retrograde, max. positie 21į46' Maagd
4 april 2009 Saturnus parallel Mercurius, weersomstandigheden
17 mei 2009 Saturnus Stationair naar Direct, min. pos. 14į55' Maagd
juni - juli 2009 Neptunus parallel Saturnus, veel regen, wateroverlast, aardverschuivingen, mislukte oogsten
15 aug. 2009 Saturnus parallel Mercurius, weersomstandigheden
29-10-2009 Saturnus intrede in Weegschaal, Maagd wordt "tijdelijk" verlaten
Dec. 2009 - jan. 2010 Neptunus parallel Saturnus, veel regen, sneeuw, overlast, aardverschuivingen, voedselproblemen

 

 

Gebruikte literatuur:

  • Key to the Whole Art of Astrology, Henry Coley, London, 1676, 738 blz.

  • An Introduction to Political Astrology, Charles E.O. Carter, London, 1951, 103 blz.

 

 

 

 

Wilt u reageren op dit artikel? Schrijf dan een mail naar de auteur over de beweging van Saturnus in Maagd

 

 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   08/11/2009