Klassieke Astrologie
De Astrologie van de Ouden  -  J. Ligteneigen

                                                 

 

Menu Klassieke Astrologie

 

Artikelen (menu)

 

Geschiedenis:
 - Arabieren

 - Grieken

 - Mesopotamië / Babylon
 - Romeinen

 

Klassieke Huizen:

-> Huis-1 - Ascendant

-> Huis-2- Anaphora

-> Huis-3 - Dea

-> Huis-4 - Imum Coeli

-> Huis-5 - Bona Fortuna

-> Huis-6 - Mala Fortuna

-> Huis-7 - Descendant - Dysis

-> Huis-8 - Epicataphora

-> Huis-9 - Deus

-> Huis-10 - Medium Coeli

-> Huis-11- Bonus Daemon

-> Huis-12 - Malus Daemon

 

 

Klassieke Literatuur:

- Literatuuroverzicht
  * Tetrabiblos (Ptolomeus)
  * Astrologia Gallica (Morin)
  * Christian Astrology (Lilly)

 

Klassieke planeten:

 -> Zon

 -> Maan

 -> Mercurius

 -> Venus

 -> Mars

 -> Jupiter

 -> Saturnus

en..

 - Draconis

 - Pars Fortuna

 

 

Temperamenten:
 - Cholerisch / Vuur
 - Melancholisch / Aarde
 - Sanguinisch / Lucht
 - Flegmatisch / Water

 

Uurhoek astrologie  
 -> diverse artikelen

 

Vaste Sterren (menu)

 

Klassieke Astrologie sites

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > klassiek.html

 

Claudius Ptolomeus (87 - 150 na Chr.)   Jean Baptiste Morin (Morinus de Villefranche: 1583 - 1656)    William Lilly (1602 - 1681)      

 

KLASSIEKE ASTROLOGIE


Welkom bij deze nieuwe webpagina over de Klassieke Astrologie! Een grondige studie over de astrologie beginnen zonder de Klassieken te bestuderen, dat kan eigenlijk niet. Mijn eigen start van de astrologische studie begon bij mijn bezoeken in 1978 aan de heer J.B. Gieles, een astroloog die niets van de modernen wilde hebben. Hij zei altijd "lees vooral de oude boeken, zoals Heindel, Gorter, Parker, Leo en Carter". Recentelijk werd ik in zekere zin wakker geschud door een toespraak van Wim van Dam op de begrafenis van Gieles. Deze schijnt Van Dam ooit gezegd te hebben "lees geen boeken van vóór 1900" en die zin in Van Dam's toespraak bevestigde veel, heel veel. Ik was het afgelopen jaar al bezig oude boeken te kopen en een collectie van de Ouden aan te leggen, titels waarvan u hieronder nog meer zult lezen.

 

Uiteraard is dit slechts het begin van een lange weg. De Astrologie zélf heeft ook een zeer lange weg achter de rug: minstens 4000 jaar van waarnemingen, studie, geloof en wellicht ook geheimen, waarvan er vele verloren zijn gegaan. Maar veel is ook bewaard gebleven. Heel veel komt nu boven water, met name door recente vertalingen van Griekse, Latijnse en Arabische werken. 

Klassieke Astrologie wordt "Booming". Let op mijn uitspraken: Booming, helaas natuurlijk ook weer booming "business", maar er komt langzamerhand een stroming op gang die terug gaat naar de wortels van de Astrologie. Op de moderne psychologische astrologie raakt men van lieverlee uitgekeken. Deze heeft in veel facetten alle grond met de ware astrologie verloren. 

De gang van Pluto, een planeet die de Ouden in de Klassieke periode niet kenden, door het teken Steenbok in de nabije toekomst zal een grote terugkeer naar het Oude, het Oorspronkelijke, het Essentiële en het Authentieke gaan betekenen. Dit gaat zich afspelen in zowel maatschappelijke ontwikkelingen, als in bepaalde studies met een lang verleden, zoals de Astrologie die nota bene de oudste ter wereld is. 
Klassieke Astrologie: lang vereerd, daarna sterk verguisd, maar nu weer langzaam terugkomend op de "scene".

 

In de diverse artikelen die nog zullen volgen en in de bespreking van de geschiedenis van de astrologie zullen vele namen de revue passeren. De klassieke astrologie kende zeer vele grootheden, waarvan Claudius Ptolomeus, Jean-Baptiste Morin (Morinus van Villefranche) en William Lilly er slechts enkelen zijn. 
Ptolomeus is in feite de enige echte klassieke persoon (qua tijdsperiode) in het kader van deze website, maar Morinus (16e eeuw) en Lilly (17e eeuw) brachten de oude meesters weer tot leven in hun eigen werken. Beide zijn origineel in vele opzichten en het is om deze reden dat ik deze drie personen als "hoofdkarakters" neerzet in deze en alle volgende pagina's. 
Ook mogen wij de Arabieren niet vergeten (zoals o.a. Al Biruni, Masha'allah, Abu Mash'ar) die vele oorspronkelijke werken vertaalden in het Arabisch en die met de inval van de Moren het Europese continent hun intrede deden in de "ingeslapen" Middeleeuwen. Ook Guido Bonatti (uit Italië) is een zeer grote en deze putte weer uit de werken van de Arabieren. Later in Frankrijk was er Claude Dariot en in Duitsland Johannes Schoener en zo gaat de rij nog even verder.
Maar ook van de echte Klassieken zal ik mij niet beperken tot Ptolomeus. Wat te denken van Marcus Manillius, Firmicus Maternus of Dorotheus van Sidon? Ook zij komen aan bod in dit Klassiek "initiatief" dat waarschijnlijk een groot onderdeel gaat worden van de gehele site.

 

In de komende maanden zullen steeds meer onderwerpen gaan verschijnen over de Klassieke Astrologie op deze webpagina. Uiteraard heb ik ook het onderhoud van de andere pagina's van deze (inmiddels grote) website, dus ik moet steeds een verdeling maken van onderwerpen, artikelen en horoskoopbesprekingen. Maar ik hoop dat het mij gaat lukken om u voldoende kennis te laten maken met dit fascinerende onderdeel van de astrologie, in feite de basis van de gehele astrologie.

 

Diverse artikelen zijn reeds geplaatst op de artikelenpagina van het menu Klassieke Astrologie.

 

"Klassieke Astrologie - Voorspelmethoden" door
Johan Ligteneigen

Paperback, 492 blz. ISBN: 978-0-244-73414-5. Eerste druk 2018

Klik op de afbeelding of hier voor meer informatie over dit boek.

Prijs: € 28,00 (excl. verpakkings- / verzendkosten)
Verpakk.- / verzendkosten Nederland:  €   6,50 (track&trace)
Verpakk.- / verzendkosten buitenland: € 13,00 (track&trace)

Bestelbaar bij:
Johan Ligteneigen.

Via een mail met opgave van uw adres t.b.v. de verzending.

 

"Klassieke Astrologie Basisboek Hellenistische periode"

door Johan Ligteneigen
Paperback, 600 blz. ISBN: 978-1-326-45239-1. Eerste druk 2015
Gewicht: 1,3 kg.
Klik op de afbeelding of hier voor enkele pagina's uit het boek.

Prijs: € 42,00 (excl. verpakkings-/verzendkosten).
Verpakk./verzendkosten Nederland:  €   7,00 (track&trace)
Verpakk./verzendkosten buitenland: € 13,00 (track&trace)

Bestelbaar bij:
Johan Ligteneigen.

Via een mail met opgave van uw adres t.b.v. de verzending.

 

"De Tripliciteitsheersers in de Klassieke Astrologie"

door Johan Ligteneigen

Paperback, 112 blz. ISBN: 978-90-823441-0-3. Tweede druk 2015
Meer info vindt u op de speciale pagina over dit boek

Klik op de afbeelding of hier voor enkele pagina's uit het boek

Prijs: € 15,00
(excl. verpakkings-/verzendkosten).
Verpakk.-/verzendkosten Nederland:  €   4,00 (brievenbus)
Verpakk.-/verzendkosten buitenland: € 10,00 (brievenbus)
Bestelbaar bij:
Johan Ligteneigen.

Via een mail met opgave van uw adres t.b.v. de verzending.

 

"De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing"


door Johan Ligteneigen

Paperback, 428 blz. ISBN: 978-90-823441-1-0. Tweede druk 2015

Meer info vindt u op de speciale pagina over dit boek
Klik op de afbeelding of hier voor enkele pagina's uit het boek .
Gewicht: 1,0 kg.


Prijs: € 30,00
(excl. verpakkings-/verzendkosten).
Verpak.-/verzendkosten Nederland:  €   7,00 (pakje+track&trace)
Verpak.-/verzendkosten buitenland: € 13,00 (pakje+track&trace)

Bestelbaar bij:
Johan Ligteneigen.

Via een mail met opgave van uw adres t.b.v. de verzending.

 

 

 


      

 

 

 

 

Start: 4 november 2007, © J. Ligteneigen

Aangepast november 2019, © J. Ligteneigen

 

teller

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   17/11/2019