Klassieke Astrologie
Overzicht van Klassieke Literatuur 

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

Menu Klassieke
Astrologie

 

Home-pagina
Klassieke Astrologie

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassiek > Literatuur > lit.html

 

 

Overzicht van klassieke astrologische literatuur


De totale omvang van de klassieke literatuur op het gebied van de astrologie is bijzonder groot. Erg veel werken uit de Oudheid zijn geschreven in het Grieks, Latijn of het Arabisch. Heel veel van deze literatuur is nog niet ontgonnen, maar daar begint langzamerhand een positieve ontwikkeling. Met name door de inspanningen van het project Hindsight wordt erg veel klassieke astrologische literatuur ontsloten uit de vergetelheid.

 

Op deze pagina vindt u een overzicht van literatuur met betrekking tot de klassieke astrologie. Van enkele werken is door mij een uitgebreide boekbespreking gemaakt en daarvan vindt u een blauw onderstreepte verwijzing op de titel van het betreffende werk. Door op een verwijzing te klikken, springt u automatisch naar de bespreking van het bewuste werk.

 

De Tetrabiblos van Ptolomeus, evenals de Astrologia Gallica van Jean-Baptiste Morin en de Christian Astrology van William Lilly zullen zeer uitgebreid aan de orde komen en deze werken zult u onderaan deze pagina verder uitgesplitst zien in de komende tijd.

 

J. Ligteneigen

 

 

Inhoudsopgave, gesorteerd op achternaam

 

Achtereenvolgens treft u aan: 

schrijver(s), titel in cursief, uitgever/drukker, plaats van uitgave, (jaar van uitgave), aantal bladzijden.  

Blauw onderstreept = boekbespreking.

 

01.  The Astrological Record of the Early Sages in Greek, vertaald door Robert Schmidt, bewerkt door Robert
        Hand, The Golden Hind Press, Berkeley Springs, WV, (1995), 80 blz.

02.  Paul of Alexandria, Introduction to Astrology, translated from the Greek by James Herschel Holden, American
       Federation of Astrologers, Tempe (AZ), 2012, oorspr. ca. 4e eeuw n. Chr. 179 blz.

03.  Antiochus of Athens, The Thesaurus, vertaald door Robert Schmidt, bewerkt door Robert Hand, The Golden Hind
       Press, Berkeley Springs, WV, (1993) oorspr. ca. 160 n.Chr., 56 blz.

04.  Guidonis Bonatti, Liber Astronomiae, Tractatus Sextus, Secundus Tractatus De Electionibus Particolaribus
       vertaald door Robert Zoller als "Bonati On War", New Library Limited - London, (2004) (oorspr. ca 1277), 58 blz.

05.  Guidonis Bonatti, "Liber Astronomiae" - Book of Astronomy, translated by Benjamin N. Dykes PhD, Volume-1, 
       The Cazimi Press, MN, 2007, 632 blz.

06.  Guionis Bonatti, "Liber Astronomiae" - Book of Astronomy, translated by Benjamin N. Dykes PhD, Volume-2,
       The Cazimi Press, MN, 2007, 855 blz.

07.  Henry Coley, Clavis Astrologiae Elimata or A Key To The Whole Art Of Astrology, Benj. Tooke & The Sawbridge
       London, (1676), 759 blz. Toegevoegd de Rudolphine Tables, vervaardigd door Johannes Kepler en bewerkt door 
       Jean-Baptiste Morin.

08.  Claude Dariot, A Brief and Most Easie Introduction to the Judgement of the Stars, vertaald door Fabian Withers,
       Thomas Purfoot - London (1598), 230 blz.

09.  Dorotheus (uit Sidon), Carmen Astrologicum, Astrology Classics Publishers, Abingdon MD, 2005
       (oorspr. 50 n.Chr.), 189 blz.

10.  John Gadbury, The Doctrine Of Nativities Containing The Whole Art Of Directions And Annual Revolutions
      Together With
The Doctrine of Horarie Questions, Ja. Cottrei - London, (1658), 570 blz.

11.  William Lilly, Christian Astrology, Book-1, An Introduction to Astrology, Astrology Center of America - Bel Air
       MD, 2004 (oorspr. 1647), 128 blz.

12.  William Lilly, Christian Astrology, Book-2, The Resolution of All Manner of Questions and Demands, Astrology
       Center of America - Bel Air MD, 2004 (oorspr. 1647), 358 blz.

13.  William Lilly, Christian Astrology, Book-3, An Easie and plaine Method Teaching How to judge upon Nativities,
       Astrology Center of America - Abingdon MD, 2004 (oorspr. 1647), 346 blz.

14.  William Lilly, Anima Astrologiae Or A Guide For Astrologers Being The Considerations Of The Famous Guido
       Bonatus
, Stationers'Arms - London, (1676), 61 blz. inclusief A Table Of Aphorisms Of Jerome Cardan.

15.  Marcus Manilius, Astronomica, Harvard University Press - Cambridge, Massachusetts (1997), (oorspr. uit ca. 
       35 n.Chr.) 386 blz.

16.  Masha'allah, On Reception, vertaald door Robert Hand, Arhat Publications (1998) oorspr. ca. 800 n.Chr., 91 blz.

17.  Works of Sahl & Masha'allah, vert. door Benjamin N. Dykes, PhD, The Cazimi Press, Minnesota, 2008, 532 blz.

18.  Masha'allah & Abu Ali, "Persian Nativities" Volume-1, Translated & edited by Benjamin N. Dykes, PhD, The
       Cazimi Press, Minnesota, 2009, 362 blz. Masha'allah = Book of Aristotele; Abu Ali = On the Judgement of 
       Nativities.

19.  Abu Ma'shar, The Abbrevation of the Introduction to Astrology, vertaald door Charles Burnett, Arhat Publications
       (2004) oorsp. ca. 840 n.Chr., 58 blz.

20.  Abu Ma'shar, "On The Revolutions of the Years of Nativities", translated & edited by Benjamin N. Dykes, 
       The Cazimi Press, Minnesota, 2010, 228 blz. About Solar Revolutions.

21.  Firmicus Maternus, Matheseos Libri VIII - Ancient Astrology Theory and Practice, Astrology Classics Publishers, 
       Abingdon MD, 2005 (oorspr. ca. 334 n.Chr.), 337 blz.

22.  Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica, Book-18, The Strength of the Planets, American Federation of 
       Astrologers Inc., Tempe AZ, 2004 (oorspr. ca. 1661), 132 blz.

23.  Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica, Book-21, The Active Determinations of The Celestial Bodies and The
       Passive Determinations of The Sublunary World
, American Federation of Astrologers Inc., Washington DC, 2003
      (oorspr. ca 1661), 109 blz.

24.  Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica, Book-22, Directions, American Federation of Astrologers Inc., Tempe
       AZ, 2005 (oorspr. 1661), 220 blz.

25.  Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica, Book-23, Revolutions, American Federation of Astrologers Inc., Tempe
       AZ, 2004 (oorspr. 1661), 147 blz.

26.  Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica, Book-24, Progressions and Transits, American Federation of Astrologers
       Inc., Tempe AZ, 2005 (oorspr. 1661), 111 blz.

27.  Claudios Ptolemeus, Tetrabiblos or Quadripartite being the Four Books of the Influence of the Stars, W. Foulsham
       & CoLondon, ca. 1920 (oorspr. ca. 140 n.Chr.), 164 blz.. (inclusief een extract van 1 hoofdstuk uit de Almagest en 
       de gehele  versie van de 100 aforismen, ofwel de Centiloquy). Vertaling door J.M. Ashmand (eerste druk in 1822).

28.  Ptolemy, Tetrabiblos, Edited and Translated by F.E. Robbins, Harvard University Press, Cambridge, Mass. (USA),

       first ed. 1940, press. 1994, 466 blz.

29.  Claudios Ptolemeus, The Phases of the Fixed Stars, vertaald door Robert Schmidt, bewerkt door Robert Hand, The
       Golden Hind Press, Berkeley Springs, WV, (1993) oorspr. ca. 140 n.Chr., 78 blz.

30.  William Ramesey, Astrologia Restaurata or Astrology Restored Being An Introduction To The General And Chief
       Part Of The Language Of The Stars In Four Books
, London (1653), 333 blz.

31.  Rhetorius the Egyptian, Asrological Compendium Containing his Explanation and Narration of the Whole Art of
       Astrology, vertaald door James H. Holden, AFA, Tempe (AZ), 2009

32.  Johannes Schoener, Opusculum Astrologicum, vertaald en bewerkt door Robert Hand, The
       Golden Hind Press, Berkeley Springs, WV, (1994) oorspr. ca. 1500 n.Chr., 98 blz.

33.  Friedrich "Sindbad" Schwickert & Adolf Weiss, Cornerstones of Astrology Series - Morin de Villefranche
    
, Sangreal Foundation Inc. - Dallas, 1972, 342 blz.

34.  Umar al-Tabari & Abu Bakr, "Persian Nativities" Voulme-2, translated & edited by Benajmin N. Dykes, The
       Cazimi Press, Minnesota, 2010, 350 blz. Umar al-Tabari = Three Books on Nativities; Abu Bakr = On Nativities

35.  Vettius Valens, The Anthology Book I, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley
       Springs WV, (1993) oorspr. ca. 160 n.Chr., 67 blz.

36.  Vettius Valens, The Anthology Book II, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley
       Springs WV, (1994) oorspr. ca. 160 n.Chr., 90 blz.

37.  Vettius Valens, The Anthology Book II & III, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley
       Springs WV, (1994) oorspr. ca. 160 n.Chr., 77 blz.

38.  Vettius Valens, The Anthology Book IV, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley
       Springs WV, (1996) oorspr. ca. 160 n.Chr., 71 blz.

39.  Vettius Valens, The Anthology Book V & VI, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley
       Springs WV, (1997) oorspr. ca. 160 n.Chr., 88 blz.

40.  Vettius Valens, The Anthology Book VII, translated by Robert Schmidt, The Golden Hind Press, Berkeley 
       Springs WV, (2001) oorspr. ca. 160 n.Chr., 91 blz.

 

 

 

 

 

 

 

Begin webpagina: 9 november 2007, J. Ligteneigen

Bijgewerkt: oktober 2014, J. Ligteneigen

    

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   07/12/2014