Klassieke Astrologie
De Tetrabiblos van Klaudios Ptolomaios 

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu Klassieke
Astrologie

 

Homepagina
Klassieke Astrologie

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassiek > Literatuur > Tetrabiblos > Tetra1_6 >  tetra1_6.html

 

 

De Tetrabiblos van Klaudios Ptolomaios, Boek-1, Hoofdstuk 6
Mannelijke en vrouwelijke planetenMANNELIJKE EN VROUWELIJKE PLANETEN1 

 

Er zijn twee primaire geslachten, mannelijk en vrouwelijk en het vrouwelijke geslacht neemt voornamelijk deel aan de vochtige2 invloed. De Maan en Venus zijn daarom vrouwelijk, aangezien hun eigenschappen voornamelijk vochtbrengend zijn.

 

De Zon, Saturnus, Jupiter en Mars worden mannelijk genoemd.

 

Mercurius is gemeenschappelijk met beide geslachten, omdat hij op sommige tijden droogte veroorzaakt, en in andere weer vochtigheid en hij doet dit in evenredigheid.3 

 

Ook noemt men de planeten mannelijk en vrouwelijk, al naar gelang hun positie ten opzichte van de Zon: als zij Ochtendster zijn en voor de Zon uitgaan, zijn zij mannelijk, als zij Avondster zijn en achter de Zon aan komen zijn zij vrouwelijk.4

 

En zij (de planeten) worden verder nog beheerst door hun positie ten opzichte van de horizon: als zij tussen de Ascendant en het M.C5. staan, of tussen de Descendant en het I.C.6 staan, dan worden zij mannelijk beschouwd omdat ze dan oostelijk zijn en in de twee andere kwadranten zijn ze vrouwelijk, omdat zij dan westelijk zijn.

 

 

_________________________________ voetnoten door J. Ligteneigen

 

1. Dit hoofdstuk in de Tetrabiblos is zeer klein.

2. Merk op dat de eigenschap grote  vochtigheid als vrouwelijk wordt gezien. Jupiter is ook vochtig (en warm) volgens Ptolemeus, maar hij is slechts
    gematigd vochtig en dat sluit hem uit als vrouwelijke planeet.

3. In hoofdstuk-5 schreef Ptolemeus dat Mercurius zowel malefic als benefic kon zijn door de planeet waarmee hij verbonden is. Staat hij dus
    verbonden met de Maan of Venus, dan neemt hij hun grote vochtigheid over en wordt daarmee vrouwelijk.

4. links Ochtendster en rechts Avondster  

 

In de linkerfiguur komt de Zon net op (boven de Ascendantslijn). Op dat moment is Jupiter al een tijdje boven de hemel. Hij is dus Ochtendster (matutine) en daarmee mannelijk. De planeet Mars staat nog onder de horizon. Hij moet nog opkomen, hij volgt de Zon door de draaiing van de Aarde om haar as (de richting van de blauwe pijl). Mars is in dat geval vrouwelijk.

 

In de rechterfiguur, ca. 12 uur later is de Zon zojuist onder gegaan. Jupiter die de Zon reeds vooruit was, is nu ook als eerste ondergegaan. Jupiter blijft daarmee mannelijk. De planeet Mars staat nog steeds boven de horizon. Hij is dus avondster (vespertine) en is dus nog steeds vrouwelijk.

 

Hiermee ziet u dus dat Mars bijvoorbeeld door zijn intrinsieke kwaliteiten (droog en warm) van nature een mannelijke planeet is, door zijn plaatsing ten opzichte van de Zon vrouwelijk gaat uitwerken.

Als de Maan bijvoorbeeld op de plaats van Jupiter zou staan, zou zij mannelijk uitwerken, want zij gaat op vr de Zon en is dan Ochtendster.

 

Dit verklaart waarschijnlijk waarom er zoveel geblunderd wordt bij uitspraken over mannelijk/ vrouwelijk (kinderen, homofilie, e.d.) omdat deze klassieke regels gewoonweg worden genegeerd (zijn vergeten).

 

5. MC ofwel Medium Coeli ofwel de Midhemel, gelijk aan het begin van het 10e huis.

6. IC ofwel Imum Coeli ofwel de laagste hemel, gelijk aan het begin van het 4e huis.

 

 

Planeten in de aangegeven kwadranten zijn ook nog eens mannelijk of vrouwelijk. Dit kan dus behoorlijk gecompliceerd worden.

 

 

Namelijk 6 uur later dan bij Zonsopkomst, zijn de drie planeten een stuk verder gedraaid. Jupiter die nog steeds vr de Zon uitloopt, is mannelijk door de eerste definitie, maar hij is tevens in een vrouwelijk kwadrant aangekomen. Hij krijgt daardoor een vrouwelijke bijwerking.

Ptolemeus geeft geen oplossing hoe hier verder mee om te gaan. 

De boerenlogica zou hier waarschijnlijk zeggen: Jupiter is zelf intrinsiek mannelijk, hij loopt vr de Zon uit, dus nog een keer mannelijk en in het vrouwelijke kwadrant is hij vrouwelijk: 2-1 dus of 2/3 mannelijk en 1/3 vrouwelijk.

 

De Zon is hier 2 keer manneljjk: hij is namelijk intrinsiek mannelijk en staat in een mannelijk kwadrant.

Mars is intrinsiek mannelijk, hij is vrouwelijk omdat hij achter de Zon loopt en hij is mannelijk dor het kwadrant. Mars is dus ook 2/3 mannelijk en 1/3 vrouwelijk.

 

Zo kunt u hiermee al eindeloze variaties maken en het is goed om dit eens goed uit te werken in uw eigen horoskoop en te zien in welke onderdelen van het leven u mannelijk of vrouwelijk acteert.

 

Een extra tip: bij Mercurius moet u goed kijken met welke planeten hij in kontakt staat. Is het merendeel mannelijk, dan neemt hij een mannelijke eigenschap aan en omgekeerd. Dit geldt ook voor de Zon.

 

Zo ziet u maar weer dat een ogenschijnlijk klein hoofdstuk ontzettend veel te denken geeft!

 

 

 

 

Start pagina: 8 februari 2008, J. Ligteneigen

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   15/11/2009