Klassieke Astrologie
Uurhoek-astrologie
 

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu Klassieke
Astrologie

 

Home-pagina
Klassieke Astrologie

 

Geschiedenis van de 
Astrologie

 

Klassieke Literatuur

 

Temperamenten

 

Tetrabiblos - Ptolemeus

 

Verwijzingen

 

 

Kontakt

 

 

 

 

Home >uurhoek1.html

 

 

Uurhoek-astrologie, een inleiding


De uurhoek astrologie is een zeer oude vorm van astrologie bedrijven die wellicht net zo oud is als de geboorte astrologie. Bij geboorteastrologie wordt een horoskoop opgesteld voor het moment van geboorte van een mensenkind, soms van iemands lievelingsdier en in de mundane astrologie bij de officiële oprichting van een land, waarvan de plaats en de tijd nauwkeurig bekend zijn. In dat laatste geval spreekt men dan toch liever van mundane astrologie.

Wanneer men echter met een dringende of zwaarwegende kwestie zit opgescheept, is het mogelijk om een horoskoop op te stellen voor het moment dat de vraag zich voor het eerst aandient. Beoefent men zelf de astrologie, dan is het een makkelijke zaak om hiervoor een horoskoop op te stellen: men weet waar men zich bevindt op het moment dat de vraag op komt borrelen en daarmee is een redelijk nauwkeurige uurhoek (horoskoop) op te stellen.

Men kan zich afvragen of werkelijk élke vraag in aanmerking komt om gesteld te worden. In principe wel ja, maar een beetje astrologiebeoefenaar zal zichzelf serieus nemen, hoop ik en niet voor elke flauwekulvraag een uurhoek gaan opstellen. Ook moet de vraag in feite voor het eerst worden gesteld. Dus de vraag “gaat Obama de verkiezingen winnen” is geen goede vraag, want  miljoenen zijn u al voor gegaan en wie was nu de eerste? Ook de vraag “Waar is Madelaine McCann, is ze dood of levend?” is geen goede vraag meer, want die vraag is inmiddels ook tienduizenden keren gesteld. Maar er zijn nog ontelbare vragen over om te stellen en elke goede en serieuze vraag van u en van een ander kan dienen voor de uurhoekastrologie.

Wanneer een andere persoon u als astroloog een vraag stelt, dan kunt u de uurhoekhoroskoop opstellen voor het moment dat u als astroloog deze kwestie voor het eerst verneemt. Dit geldt ook als u als astroloog een brief of een mail ontvangt van iemand anders. Het tijdstip van de eerste waarneming van de vraag of kwestie is van belang. Dat de vraagsteller daar wellicht al dagen of weken mee liep, is van geen belang meer. U als astroloog verneemt de vraag voor het eerst op dag-X, tijd-Y en plaats-Z.  Dus waar u zich als astroloog bevindt op het moment dat de vraag u bereikt, is van belang voor het opstellen van de horoskoop. De super- en meester uurhoekastroloog William Lilly heeft dit ook uitgebreid beschreven in zijn boeken Christian Astrology deel-1 en deel-2 (geschreven in 1647) die uitsluitend over de uurhoekastrologie gaan.

De vraagsteller wordt voorgesteld door de Ascendant (en diens heerser) van de uurhoekhoroskoop en tevens door de Maan die altijd als medesignificator dienst doet.
De kwestie waarover de vraag gaat, wordt voorgesteld door een van de andere huizen en diens heerser(s).

Stelt een persoon de vraag of hij de baan krijgt, waarop hij heeft gesolliciteerd, dan is de Ascendant (en diens heerser) en de Maan de significator van de vragende persoon. De baan wordt voorgesteld door het MC ofwel het 10e huis en diens heerser.
De oplossing van de vraag in de uurhoek moet dan komen uit de heersers van de Ascendant (plus de Maan) en de heerser van het 10e huis die op enigerlei wijze een Ptolemeïsch aspect maken, dat wil zeggen een sextiel, een vierkant, een driehoek of een oppositie. De conjunctie is ook geldig tussen de beide significatoren. Andere soorten aspecten doen niet mee, dus geen 30, 45, 135 of 150 graden, ook geen parallel.

Dus als de Ascendant het teken Ram zou bevatten en het MC in Steenbok valt, dan is de planeet Mars de significator voor de vrager en de planeet Saturnus de significator voor het gevraagde: de baan.
Als nu Mars een ptolemeïsch aspect maakt met Saturnus, dan komt die baan er, zelfs als het een vierkant is, maar dan onder heel veel moeilijkheden, uitstel, meerdere gesprekken, etc. Bij de oppositie wordt dit wel erg twijfelachtig, want Mars en Saturnus zijn beide “malefics” en de oppositie is het enige aspect dat de “zaak” kan teniet doen.

Dit is een simpele voorstelling van zaken, maar wel de kern er van. Kinderlijk eenvoudig kan men bijna zeggen, maar vergis u niet! Er zijn vele adders onder het gras die de zaak kunnen tenietdoen. Soms lijkt het ook dat de “zaak” niet doorgaat, omdat de beide significatoren geen aspect maakt, maar dan zijn er nog “reddende factoren”, zoals de Translation of Light, waarbij bijvoorbeeld de Maan zojuist een aspect met Mars achter de rug heeft en daarna direct een (ander) aspect met Saturnus maakt. Nu worden beide significatoren alsnog verbonden door de “overbrenging van het licht van Mars naar Saturnus” en kan de baan alsnog doorgaan. Behalve de Maan kan ook Mercurius of Venus in dit voorbeeld als overbrengers van het licht fungeren, want ze gaan sneller dan Mars en kunnen zodoende het licht overbrengen. Jupiter zou dit niet kunnen doen in dit voorbeeld, want Jupiter loopt langzamer dan Mars (in normale gevallen) en zal dan het licht niet kunnen overdragen.

Soms lijkt het dat de zaak doorgaat, omdat Mars en Saturnus een aspect gaan maken, maar dan komt een snellere planeet tussenbeide (Maan, Mercurius, Venus) en die maakt dan nét eerder een aspect met Saturnus dan Mars zou doen. Dit is dan “verhindering”. Zo zijn er meerdere factoren in het spel die allemaal begrepen dienen te worden.

Uurhoekastrologie komt niet even uit de lucht vallen. De oude Grieken en Romeinen hielden zich ermee bezig en vooral de Arabieren van een latere periode (grofweg tussen 700 en 1000) hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vervolmaking van de uurhoekastrologie. Grote namen zijn daarbij o.a. Masha’Allah, Sahl Ibn Bish en Abu Mashar.
Later hielden ook Middeleeuwse- en laat-Middeleeuwse astrologen zich ermee bezig, zoals Guido Bonatti en Montulmo. Een ware herleving overkwam de uurhoekastrologie in de Renaissanceperiode, waarin o.a. William Lilly, John Gadbury, Ramesey en Henri Coley enkele hoofdpersonen waren.

Omdat de uurhoekastrologie zo’n oud verleden heeft, zal men voornamelijk tegenkomen dat er met de 7 klassieke planeten wordt gewerkt. Ook werkte men destijds al met het Pars Fortuna en de Draconis en met de Drakenstaart en ook met de Vaste Sterren. Toen de moderne planeten Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930) werden ontdekt, was de uurhoekastrologie al op zijn retour en het duurde geruime tijd voordat enkele moderne uurhoek astrologen deze nieuwe planeten wilden laten meedoen in de uurhoekastrologie.

Het werken met de klassieke planeten betekent dus dat Saturnus bijvoorbeeld heerst over de tekens Steenbok en Waterman; Jupiter over Boogschutter en Vissen enzovoorts. De ruim 2000 jaar ervaring met de klassieke planeten in de uurhoek astrologie rechtvaardigt dat u ook nu nog met succes dit systeem kunt gebruiken, zoals ik aantoonde in mijn artikelen over het Nederlands Elftal tijdens het EK2008 in Zwitserland en Oostenrijk, waar ik de eerste drie wijdstrijden precies analyseerde, behalve dan de uitslagen als zodanig, maar wel de krachtenanalyse. Dit allemaal aan de hand van de uurhoek astrologie van Guido Bonatti.

Niet elk ptolemeïsch aspect tussen de significator van de vrager en het gevraagde is geldig. Het aspect moet in de uurhoekhoroskoop binnen de orb van de planeten liggen. Orb van de planeten? Jawel! Planéten hebben een orb, maar aspecten hebben géén orb in de klassieke astrologie.
In ons voorbeeld van Mars en Saturnus kan de zaak alleen doorgaan als Mars en Saturnus een Ptolemeïsch aspect maken binnen hun gemiddelde orb van 8graden (Mars=7°, Saturnus = 9°). De orbs van de planeten zijn voor de nieuweling onwennig groot. Zo heeft de Zon een orb van 15° (soms 17°30’) en de Maan een orb van 12°. Liggen de twee significatoren niet binnen de gemiddelde orb, dan kan de zaak per definitie niet doorgaan, tenzij overdracht van Licht een rol speelt.

Zo zijn er vele regels opgesteld voor het correct gebruik van de uurhoekastrologie. Veel regels, maar in zekere zin is het “recht-toe-recht-aan” werk in vergelijking met de geboorteastrologie waarin zo velen falen. In de oudere boeken vindt u vaak “aforismen” die niet werken voor geboorte astrologie, maar uitsluitend op uurhoekastrologie betrekking hebben. Zo vindt u in de Tetrabiblos van Ptolemeus een 100-tal aforismen die voor 90% slaan op het gebruik in uurhoeken. Zo luidt aforisme-57: “.. als tijdens een ziekte, het zevende huis en zijn heer geafflicteerd zijn, verander dan van arts..”

Dit lijkt onzinnig en volledige onbegrijpelijk voor geboortehoroskopen, maar in de uurhoekastrologie stelt het 7e huis de arts voor, indien de vraag gaat over ziekte of de vrager zelf ziek is. In dit licht is dit aforisme erg duidelijk en dat geldt dus voor vele van de in de Tetrabiblos aanwezige aforismen.
Als men zich voldoende lang heeft ingestudeerd in de materie van de uurhoekastrologie kan men de eerste stappen gaan zetten voor vragen van zichzelf of voor familie of vrienden en daarna voor klanten. Soms ook kan men uurhoekastrologie combineren met de “gewone” geboorteastrologie.

Zo had ik een klant met een gewone horoskoop en ik deed op de gebruikelijke wijze het consult en de progressies enzovoorts. De klant had enkele dagen van tevoren akkoord gegeven voor de dag en tijd van het consult en stelde nog een vraag in de mail die tijdens het consult aan de orde zou komen. Zij wilde een eigen zaak starten en haar zwager wilde daar geld in steken. De vraag was of dit tot succes zou leiden.
Deze vraag heb ik toen tweeledig beantwoord. Enerzijds kon ik het antwoord geven via de secundaire progressies voor de betreffende periode in de geboortehoroskoop van de klant Daarin stonden zeer negatieve progressies voor de betreffende  periode dus veronderstelde ik dat het er niet van zou komen. De rest van de progressies duidde er ook niet op.

De analyse van de uurhoek bracht veel meer aan het licht. Daaruit werd duidelijk dat de zwager het slecht met haar op had, want de significator van het 9e huis (echtgenoot van de zus) had een zware afflictie met de Ascendantsheer van de vraagster. Toen ik dit vertelde, onthulde zij me dat ze kort na de vraagstelling de zwager eens flink  de waarheid had verteld, want in het verleden had hij haar ook al eens besodemieterd. Dit extra detail had ik niet uit de geboortehoroskoop kunnen opmaken, wél dat er geen zakelijke transactie zou zijn, maar de achtergronden kon ik er zo niet uit halen, maar dat lukte wel met de uurhoekhoroskoop.

Zo zijn er vele andere voorbeelden te noemen over het nut en de toepassing van uurhoekastrologie, al dan niet gecombineerd met de gewone geboorteastrologie. In en volgend artikel zal ik een ander voorbeeld geven over het gebruik van de uurhoekastrologie 

 

Start pagina: 12 oktober 2008, © J. Ligteneigen
     

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teller

 

free hit counter

 

 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   15/11/2009