ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

De planetoïde Cheiron

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_cheiron_astrol.html

De planetoïde Cheiron in Newcomb Versie-3

In het vernieuwde astrologisch programma Newcomb versie-3 heeft de planetoïde Cheiron op verzoek van velen een plaats gekregen. Persoonlijk ben ik totaal geen voorstander van het introduceren van allerlei grotere of kleinere hemellichamen buiten de ons bekende 10 astrologische "planeten", Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Buiten dit tiental om hebben wij dan ook nog de Maansknoop ofwel Draconis ofwel Drakenkop en het Pars Fortuna, de beide laatsten overgeleverd uit de Oudheid. Ook in de Tetrabiblos van Ptolemeus wordt veelvuldig melding gemaakt van deze astrologische punten.

 

Ik ben van mening dat wij als astrologen onze handen méér dan vol hebben aan de bestaande planeten en dat het al moeilijk genoeg is om een goede analyse en prognoses te maken.

 

Het is dan ook op verzoek van vele gebruikers van Newcomb, maar ook voor potentiële klanten dat ik deze planetoïde heb opgenomen. De astronomische achtergronden zult u binnenkort kunnen lezen in een nieuwe webpagina die aan Cheiron is gewijd. In de huidige pagina vindt u de astrologische bespreking van nieuwe zaken in Newcomb versie-3 die betrekking hebben op deze planetoïde.

 

Inhoudsopgave:Het instellen van Cheiron 

 

In het hoofdmenu van het programma moet u via Bestand / Parameters Radix de optie Cheiron inschakelen om de standen en andere zaken m.b.t. Cheiron berekend te krijgen.
U krijgt dan het volgende scherm, dat u bekend voorkomt en waarbij de nieuwe optie is toegevoegd.

 

 

Daarna klikt u op de knop "Akkoord" om de optie daadwerkelijk in te voeren en tenslotte klikt u op "Sluit" om dit scherm weer te sluiten.
Vervolgens gaat u een horoskoop berekenen. 


naar boven

 

Cheiron op diverse rapporten en grafiekjes.

 

De effecten van het instellen van Cheiron als extra "planeet" zijn op veel plaatsen merkbaar. Hierna worden de diverse rapporten en schermen besproken, waarin u gegevens over Cheiron tegenkomt.
In het rapport "Radix en Progressieve gegevens" ziet u de planeet aan de lijst toegevoegd met geocentrische lengte, declinatie en dagsnelheid.

 In het rapport "Verdeling over de tekens/huizen - parallellen - vaste sterren" vindt u Cheiron ook terug in de verdeling van de planeten over de elementen en de hoedanigheden.

 

 

Daarnaast vindt u deze verdeling ook terug over de positieve en de negatieve tekens:

 

 

Van deze verdelingen kunt u ook mooie grafieken laten zien. Deze mogelijkheden bestaan al sinds Newcomb versie-2. Wij nemen de verdeling over de elementen als voorbeeld voor een taartdiagram. Cheiron is hier de 4e luchtplaneet. Dit diagram ziet u links afgebeeld. Maar ook een staafdiagram is mogelijk. Hier is het voorbeeld genomen van de verdeling over de hoedanigheden. Hierbij is Cheiron de 6e 'vaste" planeet (staat in Waterman, een vast teken). Deze grafiek ziet u aan de rechterzijde afgebeeld.

 

      

 

Verder in hetzelfde rapport vindt u de radix parallellen, wanneer twee planeten dezelfde declinatie (Noord of Zuid) hebben.

 

 

In hetzelfde rapport vindt u ook de conjuncties met de 110 belangrijkste Vaste Sterren:

 

 

Hier staat Cheiron o.a. conjunct de vaste ster Armus, invloed Mars&Mercurius die op 12°08'50" Waterman staat. De afstand tussen Cheiron en Armus is minder dan 1 graad en wordt dus op het rapport vermeld. Declinatie van de ster Armus bedraagt 20°10'27,8" Zuid.

In hetzelfde rapport staan ook alle radixaspecten vermeld, mits vallend binnen de ingestelde orbs (zie Radix parameters). Indien aanwezig, worden de aspecten met Cheiron afgedrukt, zoals hieronder te zien is.

 

 

naar boven

De aspectentrap. 

 

Bij de selectie van Cheiron wordt de aspectentrap uitgebreid met de aspecten van Cheiron, zoals hieronder getoond:

 


Het aspectentrapje wordt dan uitgebreid met een extra regel, waarop alle aspecten worden getoond die vallen binnen de gedefinieerde orbs (zie radix instellingen in het hoofdprogramma). 
Ook de radixparallellen worden getoond, dit met een “//”-symbool.

Vervolgens wordt de radixdeclinatie getoond en de vaste ster die binnen 1 graad orb af ligt van Cheiron (indien van toepassing). Zijn er meerdere vaste sterren binnen 1 graad aanwezig, dan wordt alleen dié getoond die het dichtst bij ligt.

Dit voorzover de radix-aangelegenheden die met Cheiron te maken hebben. In de horoskooptekening is Cheiron nog niet toegevoegd. Deze dient u vanuit het overzicht eventueel zelf bij te schrijven. In de buitenring met progressies voor een bepaald jaar is Cheiron echter wél toegevoegd, maar dit was een heel ander soort programmering en stond los van het programma voor de radixhoroskoop. De revisie van het bestaande programma is érg ingrijpend en is niet haalbaar binnen de tijd die ik gesteld heb voor de nieuwe vrijgave. Er komt echter nog wel een oplossing voor in afzienbare tijd.

 

naar boven

 

Progressies met Cheiron 

Nadat u de progressies heeft opgegeven (volgens het systeem van uw keuze, zie bestand / Parameters progressies) verschijnt Cheiron ook op de progressieve lijsten met de aspecten op datum, zoals hieronder is getoond:

 

 

 

Ook in de grafieken van de positie van progressieve planeten verschijnt Cheiron, zoals hieronder getoond. De checkbox Cheiron is aangevinkt en het aspect 0-graden ook, waardoor zijn eigen progressieve positie wordt getoond door de jaren heen. Er kunnen tot 100 jaar progressies in de grafiek worden gezet!!

 

 

U ziet dat de posities erg zuiver worden aangegeven, echter wel met decimale graden, dus let op!

 

Er is ook een grafiek voor de progressieve declinatie van Cheiron, zie het voorbeeld hieronder voor 40 jaar progressies!

 

 

De Declinatie verandert slechts zeer weinig in die 40 jaar. U kunt met de schuifbalkjes aan de linkerzijde de grafiek wat uitvergroten voor een beter beeld. Hier is gekozen voor een combinatie van de progressieve declinatie van de Maan tezamen met de progressieve declinatie van Cheiron. Heel mooi is te zien dat beide een "onderling parallel" maken in ca. 1977, 1995 en 2004.

 

 

Deze tijdsperioden kunnen ook worden uitvergroot door met de muis een rechthoek te trekken over het grafiekbeeld over de gekozen periode, zoals hieronder getoond. U kunt dan al uit de grafiek redelijk nauwkeurig te periode halen, hier 10 maanden na 15-09-1976 = juli 1977, de beste tijd uit mijn chemische studietijd.

 

 

Ook de progressieve snelheid van Cheiron kan in een grafiek worden getoond, zoals hieronder is weergegeven:

 

 

Hieruit blijkt dat Cheiron van een negatieve snelheid (kleiner dan nul, dus retrograde) naar directe loop is gegaan. Dit kunt u opzoeken door de nullijn op te zoeken door met de muis kleine gebiedjes te selecteren:

 

 

In dit voorbeeld gebeurde dit ergens in 1988.

 

naar boven

Cheiron in de buitenring van de progressieve horoskooptekening:

 

Geheel nieuw in versie-3 is de toevoeging van progressieve planeten in de buitenring van de horoskoop. Hierover volgt op een aparte webpagina nog een volledige toelichting.

De progressieve positie van Cheiron wordt altijd getoond in de buitenring, waarvan een voorbeeld hieronder is gegeven voor het progressieve jaar 2006 volgens het Gieles-min-1-systeem:

 

 

Het feit dat de progressieve positie altijd wordt getoond, is een compromis in het Delphi-programma. Ook als de optie "Cheiron" is uitgeschakeld, wordt de progressieve positie in de buitenring getoond. 

 

Via een selectiebox bovenin het scherm kan het jaar van progressie worden gekozen en na het tekenen van de planeten verschijnt linksonder in het scherm het gekozen jaar.

 

........

 

Kiest men een ander jaar, dan wordt uiteraard het scherm opnieuw getekend

 

..........

 

Ik denk dat met de toevoeging van Cheiron in Newcomb Versie-3 voor veel mensen een kleine wens in vervulling gaat. Het feit dat nu ook progressies op datum worden berekend en de stand in de horoskooptekening zichtbaar is, er meer geëxperimenteerd kan worden en - wie weet- kan de astrologie worden uitgebreid met nuttige zaken rondom deze planetoïde.

Hiermee wordt de astrologische bespreking over Cheiron dan afgesloten


© J. Ligteneigen, opgemaakt 9 mei  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/01/2011