ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

Hulp en Ondersteuning in het programma

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_help.html

Hulp en Ondersteuning in Newcomb Versie-3

Een forse uitbreiding is er gekomen in enkele hulp- en ondersteuningsschermen binnen Newcomb Versie-3. Op deze pagina worden de meeste mogelijkheden besproken. Aangezien deze pagina bij nieuwe uitbreidingen in het programma ook aan uitbreiding onderhevig is, is een verwijzing gemaakt binnen Newcomb Versie-3 naar de actuele website. Op deze wijze kan men de allerlaatste mogelijkheden bekijken.

 

De huidige versie van deze webpagina (15 mei 2007) zal ook als PDF-bestand worden opgenomen in de helpmenu's, zodat binnen Newcomb een directe hulp altijd voorhanden is, ook als men om een of andere reden geen toegang heeft tot Internet.

 

 

Inhoudsopgave:

 

 

De menu's binnen Newcomb Versie-3 voor hulp en ondersteuning 

 

Vanuit het hoofdscherm van Newcomb Versie-3 heeft men de volgende menukeuzes tot zijn beschikking:

 

plus en

 

 

In de loop van de komende weken vóór vrijgave van het programma zullen er nog enkele aan worden toegevoegd, zoals de astronomische hulpinformatie voor de diverse planeten, het nauwkeurigheidsoverzicht en nog enkele andere.

Bij de ontvangst van uw programma ziet u dan vanzelf de laatste stand van zaken.

 

Ik zal nu een voor een de getoonde menukeuzen toelichten.

 

naar boven

 

Uw registratiegegevens en het "About"-scherm 

 

 

U kunt op elk moment uw registratiegegevens bekijken met de volgende menu-optie:

 

 

Bij de levering van het pakket Newcomb Versie-3 krijgt u een uniek registratienummer dat op de CD wordt gebrand. Bij uw aanmelding heeft u vantevoren uw gegevens doorgegeven, zoals u die in het pakket gebrand wilt hebben. Na een klik op de keuze "Registratiegegevens" krijgt u het volgende scherm:

 

 

Na levering van het pakket krijgt u zo lang als nodig is ondersteuning voor uw vragen en/of problemen met betrekking tot de installatie of de werking van het programma. U kunt uw vragen sturen per mail of per brief onder vermelding van uw naam en registratienummer.

De aanschaf van het pakket Newcomb geeft geen verdere rechten op astrologisch advies in welke vorm dan ook. 

 

Na een klik op de knop "Yes" verdwijnt het registratiescherm weer.

 

Kopers van het pakket Newcomb versie-2 en versie-2A hebben reeds een registratienummer ontvangen en blijven dit nummer behouden. Wanneer zij overstappen naar versie-3, ontvangen zij een UPDATE CD, waarin de registratiegegevens ontbreken. Na installatie van de update werkt het programma met het oude registratiebestand.


naar boven

 

Het About-scherm 

 

Wanneer u klikt op de menu-optie    dan krijgt u het zogenaamde "About" scherm te zien. Dit "About"-scherm is exact hetzelfde als u te zien kreeg bij de opstart van het programma.

 

 

In dit informatiescherm kunt u een aantal dingen zien die van belang zijn:

 • Wanneer de recente versie vrijgegeven is

 • Het versienummer, hier 3.0

 • Voor welke computersystemen het programma zonder problemen werkt

 • De auteur en vanaf welk jaar het op basis van Delphi gemaakte programma al bestaat

 • De website van de auteur

 • Welk E-mail adres u kunt gebruiken als u vragen wilt stellen

Na een klik op de knop "Sluiten" zal het informatiescherm sluiten.

 

naar boven

 

De menukeuzes onder Help 

 

Wanneer u op de menukeuze "Help" klikt, dan krijgt u min of meer het volgende scherm.

 

 

Al deze keuzes hebben betrekking op de werking van het programma met hier en daar wat verwijzingen naar de inhoudelijke astrologie. Grofweg zijn alle keuzes in te delen in:

 • De basishandleiding, oorspronkelijk geschreven voor de eerste versie, Newcomb V2. Deze basishandleiding geldt ook nog steeds voor ALLE latere versies van het programma Newcomb, dus ook de huidige.

 • De uitbreidingen die gemaakt zijn in versie-2A. Dit betreft dan vooral de extra's voor het maken van grafieken van de posities van de progressieve planeten, progressieve declinaties en dagsnelheden. Daarnaast is er natuurlijk de grote uitbreiding geweest van de horoskooptekening, het aspectentrapje, de efemeride-generator en de astrowatch, stuk voor stuk grote stukken programmeerwerk en erg fraai om mee te werken.

 • De extra zaken voor de huidige versie-3.

 • In het algemeen, de verwijzing naar mijn eigen website.

Ik zal hieronder één voor één de keuzes laten zien in kleine schermafdrukken

 

De basishandleiding voor alle versies van Newcomb 

 

Bij deze keuze wordt op uw PC het programma Acrobat Reader opgestart, indien het aanwezig is. In vrijwel 98% van alle PC's is dit programma wel geïnstalleerd. De Acrobat Reader is gratis te downloaden op het volgende adres:

 

  

 

De Acrobat Reader leest de handleiding op PDF-formaat in en toont dit in een apart scherm, zoals hieronder is te zien:

 

 

U kunt door de handleiding heen bladeren, zoeken naar bepaalde trefwoorden of deze printen als u weer een nieuwe versie op papier nodig heeft. De handleiding is volledig in kleur....

 

 

U kunt heel handig zoeken naar bepaalde trefwoorden en de Acrobat Reader toont u dan waar deze te vinden zijn, zxoasls hieronder bij het zoeken naar het woord "declinatie".

 

 

naar boven

 

De uitbreidingen van versie-2A, ook geldig binnen de huidige versie-3

 

 

Hier wordt een klein document in kleur opgestart over de uitbreidingen met betrekking tot grafieken voor progressieve planeten, progressieve declinaties en progressieve dagsnelheden van planeten.

 

 


De menukeuze "Uitbrmrt2005" - handleiding horoskooptekening

 

Deze keuze start de 24 bladzijden tellende handleiding op die geschreven werd in einde 2005. Dit betreft een zeer gedetailleerde beschrijving van alle functies met betrekking tot het scherm van de horoskooptekening.

 

 

Ook dit document is volledig in kleur en kunt er doorheen lezen, zoeken naar onderwerpen of eventueel opnieuw afdrukken voor eigen gebruik.

 

naar boven De volgende serie helpschermen hebben allemaal betrekking op de laatste uitbreidingen in Newcomb Versie-3.

Informatie over plaatsnaamselectie

Bij deze keuze wordt het PDF-bestand geopend met informatie over plaatsnaamselectie. Alle PDF-bestanden zijn in kleur en bieden de mogelijkheden tot zoeken naar trefwoorden.


Informatie over horoskopenselectie.

Bij deze keuze wordt het PDF-bestand over de horoskopenselectie opgestart, zoals hieronder getoond.


Informatie over tijdsoorten

Bij deze keuze wordt het PDF-bestand over de keuze van de tijdsoort per land en per jaar opgestart. Het voorbeeld treft u hieronder aan.


Extra informatie over de planetoîde Cheiron

Met deze keuze wordt het PDF-bestand geopend over de keuze van de planetoïde Cheiron bij uw astrologische berekeningen.

Extra informatie over de vele extra mogelijkheden van de horoskooptekening met progressieve planeten in de buitenring.

Middels deze keuze wordt het PDF-bestand geopend over de uitgebreide mogelijkheden van de horoskooptekening. Dit is een aanvullende handleiding voor de progressieve planeten in de buitenring.

Extra informatie over de help en ondersteuning binnen het programma.

Het document dat u nu aan het lezen bent, wordt dan geopend.


De astrologische website van ondergetekende

Bij deze keuze wordt in een apart scherm, maar binnen het programma een versie van uw browser geopend en daarin wordt de astrologische website van mijzelf getoond.

Aangezien het onbekend is, welke webbrowser op uw systeem is geïnstalleerd, wordt de default webbrowser gekozen. Dit kan een versie van Microsoft Internet Explorer zijn, of Netscape of Mozilla, enz….

 

naar boven

 

Astronomische helpschermen  

 

Ten aanzien van de astronomische berekeningen, die in deze versie een gigantische nauwkeurigheid hebben bereikt, is het menu in het hoofdscherm onder het kopje “Astronomie” enorm uitgebreid, zoals hieronder is te zien.

 

 

Op dit moment zijn veel van deze helpschermen nog in de maak en of ze op tijd (dus vóór vrijgave eind mei 2007) in het programma verwerkt zullen zijn, is nog de grote vraag, aangezien het schrijven van al deze “artikelen” enorm veel tijd kost. Het is de bedoeling dat alle helpschermen voor eind juni 2007 in het programma verwerkt zullen zijn. Vrijwel alle artikelen bevatten diep-inhoudelijke astronomische kennis over de berekening van deze hemellichamen.

Op dit moment zijn de volgende helpschermen al actief in het programma:

 • Groot artikel over de berekeningen van de positie van de Zon (27 blz.)

 • Groot artikel over de berekeningen van de positie van Mercurius (35 blz.)

 • Klein artikel over de berekeningen van de positie van Venus (4 blz.)

Een voorbeeldje van een astronomisch helpscherm:

In ieder geval zijn alle helpschermen altijd te zien op de website, waarop deze in de komende periode geplaatst zullen worden. U kunt dus bijv. vanuit het programma naar de website gaan via de reeds getoonde helpschermen en daar naar de speciale Newcomb Versie-3 pagina gaan en aldaar onder het hoofdstuk  “astronomie” de artikelen gaan bekijken. Dit ter compensatie voor degenen die al voor eind juni 2007 het programma zullen bestellen.

Daarnaast is het zo dat de website altijd onderhouden wordt en u daar altijd de meest actuele informatie vindt over zaken die het programma aangaan.

 

Hiermee wordt dan de beschrijving van de Help en Ondersteuning in Newcomb Versie-3 afgesloten.

 


© J. Ligteneigen, opgemaakt 15  mei  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/01/2011