ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

Uitgebreide Horoskopen Selectie

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_horoskopen.html

Uitgebreide Horoskopen Selectie in Newcomb Versie-3Het astrologisch programma Newcomb versie 3 heeft ook vele aanpassingen en nieuwe zaken bij de selectie van horoskopen uit het horoskopenbestand gekregen. Een overzicht van nieuwe- (en bestaande) mogelijkheden vindt u hieronder uitgelegd, voorzien van vele voorbeelden.


Inhoudsopgave:


Vanuit het hoofdscherm start u het selectiescherm voor horoskopen via de menukeuze Horoskopen / Horoskoop kiezen als volgt op :

U krijgt dan het nieuwe, aangepaste selectiescherm te zien:

Behalve een aantal extra knoppen en een geavanceerd selectiescherm, heeft u de beschikking over :

Alle 450 horoskopen die gedurende 30 jaar in het astrologisch maandblad Sagittarius geplaatst zijn !

Dit zijn 450 horoskopen van voornamelijk bekende personen uit de politiek, het artiestenleven en de sport, maar ook interessante horoskopen uit o.a. de lessenserie, ingezonden brieven en andere rubrieken. 

Bij elke horoskoop staat in het maandblad een uitgebreide beschrijving door de heer Gieles plus correcties op het geboorte-uur en uiteraard de vele spectaculaire voorspellingen, zoals o.a. het aftreden van Willy Brandt, Richard Nixon, de val van de Berlijnse Muur, de val van diverse kabinetten en zo nog veel meer.

Alle horoskopen zijn in Newcomb-V3 nagerekend en voorzien van een korte tekst waar dit interessant is en vergeleken met de horoskoop uit het maandblad. Tijdens de controles bleek dat 20 tot 30% van de horoskopen uit de oudere nummers niet correct waren. Jammer, maar het is nu eenmaal zo. Deze horoskopen vindt u uiteraard wél correct berekend in het programma. Met het artikel uit het tijdschrift erbij kunt u dan uw eigen analyses uitvoeren, progressies berekenen en zo meer.

Deze horoskopen staan in eerste instantie NIET in het horoskopenbestand, want dat wordt LEEG aangeleverd bij de aanschaf van Newcomb-V3. U kunt dit bestand echter importeren via een menukeuze, die op deze pagina zal worden uitgelegd. U kunt deze Sagittariushoroskopen op ieder moment importeren: aan het begin of later en ze toevoegen aan uw eigen horoskopen. Alle Sagittariushoroskopen zijn voorzien van een eigen kenmerk, zodat u ze kunt onderscheiden van uw eigen horoskopen. 

Enkele voorbeelden van horoskopen uit Sagittarius:

Michael Gorbatsjov:

Deze naam (en ook van enkele andere personen) vindt u meerdere keren in het bestand, omdat deze persoon meerdere malen in Sagittarius is beschreven, met steeds een andere inhoud van het artikel, vaak ook met een ander geboorte-uur.

In de kolom “Beroep” vindt u in welk nummer van Sagittarius het artikel is geschreven, voorzien van jaar en nummer van uitgave in dat jaar.. In het veld opmerkingen vindt u de belangrijkste opmerkingen terug, zonder dat u het hele artikel zou moeten lezen. Uiteraard vervangt dit zeker niet de inhoud van het artikel, het  is slechts een zeer korte beschrijving.

In de kolom “Geb.Tijd” vindt u het geboorte-uur, waarvan werd uitgegaan toen het artikel geschreven werd.

Als u bijvoorbeeld het 4e record uit het bestand wilt gebruiken, klikt u daarna op de knop “Kopieer Hor. Gegeven -> Programma” en u krijgt dan :

Alle gegevens verschijnen dan in het hoofdscherm, ook de tekst uit het opmerkingenveld. Met een druk op de knop “Check” doet u een controle op de gegevens en na een klik op “Bereken Radix-horoskoop” wordt de horoskoop berekend, waarna u uw eigen analyses kunt maken.

naar boven

ZOEKEN naar horoskopen

U kunt als vanouds zoeken naar een naam in de database, zoals hieronder getoond. In het zoekveld typt u een naam of een deel van de naam, vervolgens klikt u op de knop ZOEK en het resultaat verschijn in het datagrid.

Als de naam niet voorkomt, krijgt u geen gegevens in het datagrid te zien en moet u eventueel een andere zoekterm gebruiken.

Sorteren van het datagrid  

U kunt de tabel (het datagrid) sorteren op alle velden met een keuzerondje. Hieronder is het voorbeeld van een sortering op plaatsnaam getoond:

Zeer interessant is de sortering op “planeten”, zoals hieronder getoond en die als volgt werkt :

Met het pijltje rechts op de horizontale scrollbalk kunt u de gegevens bekijken die helemaal rechts in het datagrid staan. Hier ziet u dat de horoskopen nu gesorteerd staan op de Zon in Ram, Stier, Tweelingen, etc…
W
aar de posities van de Zon dezelfde zijn (bijv. allemaal in Ram) wordt gesorteerd op de kolom “Maan”, dus eerst de horoskopen met Zon in Ram, Maan in Ram, daarna met Zon in Ram en Maan in Stier, daarna met Zon in Ram en Maan in Tweelingen, etc…
Als de posities van Zon én Maan dezelfde zijn, wordt verder gesorteerd op de planeet Mercurius, zoals hier ook te zien is.
Eerst zien wij Zon in Ram, Maan in Stier, Mercurius in Ram en daarna de horoskopen met Zon in Ram, Maan in Stier en Mercurius in Vissen.
Blijkbaar zijn er dus (nog) geen horoskopen aanwezig met Zon in Ram, Maan in Stier en Mercurius in Kreeft bijvoorbeeld.

Deze sorteermethode is interessant als u een op een andere manier door uw horoskopenbestand wilt heen lopen.

naar boven

Zoeken naar horoskopen met bepaalde planeten in de tekens  

Stel u bent op zoek naar alle personen met Zon in Ram en Maan in Tweelingen. Deze selectie geeft u op met:

Het cijfer “1” in het vak van de Zon betekent Zon in Ram. Het cijfer “3” in het vakje van de Maan betekent Maan in Tweelingen. De cijfers verwijzen dus naar de tekens van de dierenriem (1=Ram; 2=Stier; 3=Tweelingen; 4=Kreeft; 5=Leeuw; 6=Maagd; 7=Weegschaal; 8=Schorpioen; 9=Bogschutter; 10=Steenbok; 11=Waterman; 12=Vissen)

Hierna klikt u op de knop “Zoek Planeet”, waarna u de resultaten ziet:

en de rechterzijde geeft:

Helmut Kohl is dus de enige persoon in dit bestand met Zon in Ram en Maan in Tweelingen.

Stelt u zoekt naar mensen met Maan in Kreeft en Mercurius in Steenbok, dan is onderstaand voorbeeld de selectie geweest.

naar boven 

Zoeken naar horoskopen met bepaalde planeten in de huizen   

U kunt de horoskopen ook zoeken op het kenmerk “een planeet in een bepaald huis”. 
Voorbeeld : alle mensen met de Zon in het 12e huis:

U typt dan het getal “12” in het vak van de Zon, maar wel de regel Huis 1-12. Daarna klikt u op de knop “Zoek Huis”, en de resultaten worden getoond, zoals hierboven is te zien.

Combinaties zijn ook mogelijk, zoals Zon in huis-12 en de Maan in huis-9:

Zo kunt u dus al vanuit het datagrid van uw horoskopenbestand bepaalde “analyses” maken.

Als uw keuze erbij staat, dan klikt u op het grijze vakje voor de naam, waarna u de horoskoopgegevens naar het hoofdscherm kopieert, zoals hieronder met Bill Clinton is gedaan:

naar boven 

De zeer geavanceerde zoekmogelijkheden met het SQL-zoekvak. 

Hieronder ziet u het SQL-zoekvak staan, waarmee u zeer geavanceerde methoden tot uw beschikking krijgt om horoskopen te zoeken cq. te filteren.

Het witte gebied, waarin standaard een voorbeeld staat van een zoekopdracht, is de zogenaamde SQL-zoekopdracht.

SQL betekent “Structured Query Language”, een term uit de databasewereld om uit zeer grote databases gegevens te halen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld de Belastingdienst zou uit zijn aangiftenbestand een zoekactie kunnen doen op “alle personen uit de provincie Groningen die meer dan 1000 euro belasting moeten betalen…”. Zo’n zoekaktie zou bijvoorbeeld 100.000 mensen kunnen opleveren die hieraan voldoen. Iedere denkbare zoekaktie is met SQL mogelijk op de velden van een database.

In het kort vindt u hieronder de beschrijving van de werking van de knoppen bij het SQL-selectievak. Deze knoppen zijn met rood genummerd in het voorbeeldscherm hierboven.

Knop-1: Voorbeeld SQL. Met deze knop wordt een voorbeeld in het SQL-selectievak gezet. Dit voorbeeld vindt u standaard als u het horoskopenscherm voor de eerste keer opent.

Knop-2: Leegmaken SQL. Hiermee wordt het SQL-selectievak leeggemaakt. U kunt dan een eigen SQL-regel gaan typen in het lege vak. Als u het niet meer weet, gebruikt u eerst deze knop en daarna knop-1, zodat er weer een goede SQL-selectieregel staat.

Knop-3: Zoek SQL. Hiermee geeft u het systeem opdracht om de horoskopen te gaan zoeken, die voldoen aan uw getypte SQL-zoekopdracht. De resultaten van de zoekopdracht komen te staan in het datagrid. Voorbeelden hiervan wordt straks hieronder getoond.

Knop-4: SQL Help. Hiermee roept u een document op in PDF-formaat, dat u enige hulp biedt over hoe SQL-opdrachten te schrijven. Het is een zeer beknopt document, waarmee alleen het hoognodige wordt verschaft. Voor meer informatie over SQL dient u elders gespecialiseerde literatuur te verkrijgen. Een voorbeeld wordt straks getoond.

Knop-5: save selectie als bestand. Hiermee kunt u de resultaten van uw zoekopdracht in het datagrid bewaren als een dBASE-bestand. Dit bestand kunt u later met een ander programma bewerken en er analyses op los laten.


In het horoskopenbestand staat bij openen  “standaard” de SQl-opdracht:

ofwel : Select * from horoskopen where zon=1 and upper(genre) like “%POL%”

Als men dan op de knop “Zoek SQL” klikt, dan krijgt men het volgende resultaat:

De SQL zoekaktie vindt 19 personen met Zon in Ram, die zijn ingedeeld in het genre “politiek”. Al deze horoskopen komen uit het Sagittarius-bestand.

Het is mogelijk om uw eigen SQL-zoekopdracht zelf in te voeren. Men maakt dan eerst het zoekveld leeg met de knop “Leegmaken SQL”.

Men typt dan bijvoorbeeld :

Gevraagd werden alle horoskopen (*) uit het horoskopenbestand (horoskopen) waar (where) een stuk tekst in de opmerkingen de passage “SOCIALE” bevat (like..). Na een druk op de knop "Zoek SQL" is het resultaat dan:

en naar rechts lopend in het datagrid:

Hier ziet u de woorden “sociale” op diverse manier voorkomen, soms met een hoofdletter, dan weer niet. Omdat u van tevoren niet weet hoe de tekst in het veld opmerkingen geschreven is, bestaat de SQL-opdracht uit het onderdeel :

----->>  Where upper(opmerking) like “….”.

Het commando upper(opmerking) zet dan alle tekst in het veld opmerking om naar hoofdletters en gaat die omgezette tekst vergelijken op het voorkomen van de tekst “SOCIALE”, die u dan uiteraard ook in hoofdletters moet schrijven, anders wordt er nooit iets gevonden.

Tevens zag u in het resultaatscherm dat er 4 horoskopen werden gevonden die hieraan voldeden.

Opgelet:

  • Het SQL-zoekscherm is echt voor de kenners en een verkeerd gebruik van de SQL-commando’s kan vreemde foutboodschappen geven!
  • Aan de andere kant is het een erg mooie manier om selecties te maken die via de standaard knoppen op dit scherm niet mogelijk zijn.
  • U bent niet verplicht om het SQL-vak te gebruiken. Als u op een andere manier uw horoskoop kunt opzoeken, is dat net zo goed, zoals bijvoorbeeld de oude manier van zoeken op een naam.

naar boven 

Exporteren van een via SQL gemaakte selectie. 

Het is mogelijk om een SQL-selectie van horoskopen te exporteren naar een eigen bestand om er bijvoorbeeld in een ander programma verdere analyses mee te doen.
Ik zal in onderstaand voorbeeld de standaard SQL-selectie weer oproepen:

Klik eerst op de knop “Leegmaken SQL” en daarna op de knop “Voorbeeld SQL”. U krijgt dan de situatie, zoals hieronder…

Klik dan op “Zoek SQL”, waarna de selectie van alle horoskopen begint van personen uit de politiek met Zon in Ram.

Blader even door de gegevens om een indruk te krijgen van de gegevens. Als ze u bevallen, klik dan op “Save selectie als bestand”, waarna het volgende scherm wordt gegeven :

Geef een toepasselijke naam aan uw bestand en bewaar het in een andere folder, dan die standaard wordt gegeven! Bijvoorbeeld uw eigen folder COPY op de C-schijf. Na het saven krijgt u nog een bevestiging :

Vervolgens gaat u naar uw eigen folder en gaat daar het bestand openen met dBASE of met een ander programma dat dBASE-bestanden kan openen. U kunt dan vervolgens de gegevens analyseren op een manier zoals u dat het beste uitkomt.

naar boven 


Hulp bij SQL. 

Indien u moeite heeft met het opgeven van SQL-opdrachten, dan kunt u op de knop "SQL Hulp" klikken. Er wordt dan een document in PDF-formaat getoond, waarmee u de belangrijkste commando's kunt opgeven. Dit document bevat 7 bladzijden Engelse tekst over het "select"-statement. Een voorbeeld van het scherm volgt hieronder..

Het opgeroepen SQL-help, een 7 pagina's tellend document

Na de vrijgave van het programma zal ik nog een aanvullend artikel schrijven over extra SQL-zoekakties die te gebruiken zijn voor de horoskopenselectie.

naar boven

Het importeren van het Sagittarius-bestand met 450 horoskopen 

Deze horoskopen zijn allemaal door mij persoonlijk ingevoerd in het programma door elke jaargang van Sagittarius door te nemen. Deze klus duurde vele maanden en elke horoskoop is berekend, de horoskoopfiguur werd bekeken en vergeleken met de afbeelding in Sagittarius. Daarna werden teksten toegevoegd en een genre toegekend om selectie en sortering mogelijk te maken.
Al deze 450 horoskopen kunt u in één keer importeren in uw eigen horoskopenbestand. Dit kunt u direct na de installatie doen, maar kan op ieder moment gebeuren.U hoeft het niet te doen en u kunt ook gewoon met uw eigen horoskoopbestand blijven werken.

Voor statistisch werk en astrologische analyses heeft u met het Sagittariusbestand wél een enorme hoeveelheid gegevens tot uw beschikking. Tezamen met de artikelen uit het tijdschrift geeft dit een enorm potentieel aan astrologische kennis.

Vanuit het selectiescherm klikt u met RECHTS ergens in een leeg vlak en krijgt het volgende pop-up-menu:

In dit voorbeeld zijn in eerste instantie slechts 11 horoskopen aanwezig in het bestand.
De eerste optie is "Toevoegen Sagittarius-horoskopen". Wanneer u hierop klikt, wordt nog gevraagd of dit zeker wilt.

Als u met "NO" antwoordt, gebeurt er niets, maar als y hier "YES' klikt, dan worden de horoskopen toegevoegd en krijgt u een melding dat dit is gebeurd.

U ziet dan ook dat de teller nu op 461 horoskopen staat. De gehele operatie duurt 1 seconde!

Als u dit bij nader inzien toch niet wilt, dan kunt u de Sagittariushoroskopen weer verwijderen uit het bestand en houdt u uw eigen horoskopen weer over, maar let op!

Er worden uitsluitend horoskopen verwijderd, die zijn gedefinieerd in het meegeleverde bestand SAGITTAR.DBF. Dit bestand wordt tijdens de installatie in de werkfolder gezet. Als u dit bestand verwijdert, dan weet het programma niet welke horoskopen verwijderd moeten worden, u krijgt een foutmelding en alles blijft zoals het is.

Het is dus erg belangrijk het bestand SAGITTAR.DBF te laten staan! Dit geldt overigens voor alle geïnstalleerde bestanden!

naar boven

Het verwijderen van het Sagittariusbestand met 450 horoskopen.  

U klikt in het horoskopen-selectie-scherm ergens in een vrij gebied met de RECHTER muisknop. U kiest voor de tweede optie, "Verwijderen Sagittarius-horoskopen".

U krijgt dan een waarschuwing of u dit echt wilt doen:

Als u hier "NO" klikt, dan gebeurt er niets. De verwijdering gaat niet door. Als u echter op "YES" klikt, dan worden de 450 records direct verwijderd. U krijgt daarna een melding dat dit is gebeurd.
naar boven

Toekomstige mogelijkheden om horoskopen te importeren   

Zoals nu met het Sagittariusbestand geldt, is het de bedoeling om over enige tijd nog enkele andere horoskoopbestanden samen te stellen, afkomstig van andere bronnen, zoals de boeken van Charles Carter, Alan Leo en andere bekende astrologische bronnen. Deze zullen dan t.z.t. worden aangeboden tegen een bepaald bedrag. U kunt dan kiezen of u een dergelijk bestand wilt gebruiken en importeren.

In het selectiescherm is al een toekomstige voorziening gemaakt om een dergelijke importeer-actie te doen. Klik in het selectiescherm ergens in een vrije ruimte met de RECHTER muisknop en gebruik de laatste optie in het pop-up-menu:


Voorwaarde is wel dat u het gekochte bestand IMP01HOR.DBF heeft geplaatst in de werkfolder. Hiervoor zal t.z.t. een instructie worden geschreven. Als u dit bestand daar niet plaatst, kan het programma het niet vinden en wordt de import gestaakt.

Nadat u de keuze voor importeren heeft gemaakt, dan klikt u op deze optie en krijgt u de vraag of u dit echt wilt.Klikt u op "NO", dan gebeurt er niets en blijft alles bij het oude. Klikt u echter op YES, dan worden de nieuwe horoskopen meteen toegevoegd en krijgt u daarvan een melding. Als het bestand IMP01HOR.DBF er niet staat, krijgt u de volgende melding op het scherm:U klikt op "OK" en daarna blijft alles bij het oude.


U ziet, op deze wijze is al voorzien in een toevoeging van toekomstige studiehoroskopen voor het astrologische programma Newcomb-versie-3

naar boven


Hiermee wordt de bespreking van de mogelijkheden afgerond

© J. Ligteneigen, opgemaakt 5 mei  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/01/2011